Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör. Tunc SEZGIN
Birimi : ARKEOLOJİ
Yabancı Dil : Almanca
E-Posta : tsezgin@pau.edu.tr
Telefon : 2953702A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • - Taşkıran M.- Sezgin T. "Border Settlements and Their Fortification on Lykos and Lampe Plain in Hellenistic Age, DAVULCUTEPE AND EUMENIA", Anados 10,(Özet) Trnava, 2011. , 2011
  Kayıt Detayları
 • M. Öztaşkın. "Bizans Dönemi Seramik Araştırmaları", Stratonikeia 2009 Yılı Çalışmaları. B. Söğüt. 32. Kazı Sonuçları Toplantısı, 4. cilt. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2010, s. 201-202. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Sezgin T., "The Tympanum Which are Used the Water Lifting up in the Ancient Times", 13. SOMA, Symposium on Medditerranean Archaeology, 2009, (Baskıda). , 2009
  Kayıt Detayları
 • Sezgin T.-Okunak M., “Davulcutepe Mevkii’nde Bulunan Antik Yerleşim Üzerine İlk Bulgular”, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Bildiriler 2, Denizli 2007,115-130 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Tırpan A.A.-Söğüt B.-Sezgin T.-Öztaşkın G.K.,”Early Byzantine Church at Lagina Hekate Temenos in Muğla”, 2nd International Conference on Mediterranean Studies, Athens 2009, (Baskıda). , 2009
  Kayıt Detayları
 • Sezgin T., “Stoa Kazıları” (Tırpan A.A.-Söğüt B., “Lagina ve Börükçü 2007 Yılı Çalışmaları”), 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 2008, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı 4. Cilt , 2009, 245-248. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Söğüt B.-Sezgin T.-Yılmaz B.,”Işıklı Kasabası’ndaki (Denizli-Çivril) Mimari Bloklar”, 30. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara-2008, 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı 3. Cilt, 2008, 361-376. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Söğüt B.-Sezgin T.-Dönmez B., "Çivril’den Hierapolis Arkeoloji Müzesi’ne Taşınan Mimari Eserler”, 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Kocaeli- 2007, 25. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2008, 217-232. , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • -Sezgin T - Taşkıran M. “Eumenia Kent Planı ve Surları”, Eumeneia Şeyhlü-Işıklı (Ed. Bilal SÖĞÜT), İstanbul, s. 61-71, 2011. , 2011
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • T. Sengin ile. Early Byzantine Church At Lagina Hecate Temenos In Muğla. II. International Conference on Mediterranean Studies, 09-12 Nisan 2009, Atina: Athens Instıtute For Education and Research. (Bildiri). , 2009
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Hierapolis Antik Kentindeki Roma Dönemi Lotus-Palmet Bezemeleri, Üniversitesi, Araştırma Fonu Başkanlığı, Kabul no: 2001SBE008, Proje Yardımcısı, 2001-2002
  Kayıt Detayları
 • Stratonikeia Kazısı, Doç. Dr. Bilal SÖĞÜT başkanlığında yapılmakta olan kazıda, Heyet Üyesi, 2008 - devam ediyor.
  Kayıt Detayları
 • Lagina Hekate Atları Kazı ve Araştırma Projesi, TÜBİTAK (107K496), 2007-2009, Proje Üyesi.
  Kayıt Detayları
 • Denizli-Acıpayam Ovası Yüzey Araştırması, Acıpayam Kaymakamlığı’nın Maddi Desteği İle, Heyet Üyesi, 2003
  Kayıt Detayları
 • Antalya, Gazipaşa, Tülüasar Yerleşimi Yüzey Araştırması (Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 01.08.2002 tarih ve 02/713-12698 sayılı İzinleri ile), Heyet Üyesi, 2002.
  Kayıt Detayları
 • Akhan Tunç Çağı Nekropolu Kurtarma Kazısı, Denizli Müze Müdürlüğü, Heyet Üyesi, 2000
  Kayıt Detayları
 • Lagina kazısı, Prof. Dr. Ahmet Adil Tırpan başkanlığında yapılmakta olan kazıda, Heyet Üyesi, 2000-devam ediyor.
  Kayıt Detayları
 • Knidos kazısı, Prof. Dr. Ramazan ÖZGAN başkanlığında yapılan kazıda , Üye, 1997-1999.
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Hierapolis Antik Kentindeki Roma Dönemi Lotus-Palmet Bezemeleri, Üniversitesi, Araştırma Fonu Başkanlığı, Kabul no: 2001SBE008, Proje Yardımcısı, 2001-2002
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.3 Uluslararası burslar (kongre destekleri vb.hariç)
 • 30 Ekim 2002-05 Haziran 2003 tarihleri arasında Almanya’nın Albert-Ludwigs Üniversitesinde araştırma bursu
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı