Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör. Zuhal CICEK
Birimi : SOSYOLOJİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : zcicek@pau.edu.tr
Telefon : 2963688A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • İçli,G.&Z.Çiçek"Post Fordist Production and Sociological Assesment of the Reflection on Labor" International Conference on Social Sciences, ICSS Readings in Social Science, Vol:5, (Asım Balcı&Can Aktan&Metin Toprak& Turan Yay)SOBİAD, 10-11 Eylül 2009, İzmir s:279-289 , 2009
  Kayıt Detayları
 • İçli G. &Z.Çiçek "Income Inequalities and Spatial Differantation" International Conference on Social Sciences, ICSS, Readings in Social Sçience Vol:1 (Ed:Asım Balcı%Metin Toprak&Turan Yay) SOBİAD, İzmir, 21-22 Ağustos 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Post-Fordıst Productıon And Socıologıcal Assessment Of The Reflectıon On Labor, International Conference On Social Sciences , 2009
  Kayıt Detayları
 • Gönül İçli, Zuhal Çiçek, Income Inequalities and Spatial Differantation Studies on Social Sciences, ICSS, vol.1, Edit.by Asım Balcı, Coşkun Can Aktan, Ozkan Dalbay,Selected Proceedings of the First International Conference on Social Sciences Organised by Social Science Research Society, 21-22 August 2008, Izmir/Turkey , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, İnönü Üniversitesi, Eylül 2006, “Türkiye’de Güncel Toplumsal Sorunlar”, Statü Göstergesi olarak Konut ve Konut Kullanımı-Denizli Örneği (Poster Sunum olarak kabul edilmiştir), Malatya. , 2006
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • Studies on Social Sciences, 21-22 August , 2008
  Kayıt Detayları
   
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • IV.Ulusal Antropoloji Kongresi, Konut ve Eşya Kullanımında Somutlaşan Kimlik ve Yaşam Tarzı, 7-8-9 Nisan 2009, Cadde Bostan Kültür Merkezi, İstanbul , 2009
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Prof. Dr. Gönül İçli ve Araş. Gör. Zuhal Çiçek, Statü Göstergesi Olarak Konut ve Konut Kullanımı, BAP (2006-2008-Proje tamamlanmıştır)
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı