Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Öğr.Gör. BEYTULLAH YILMAZ
Birimi : Denizli Meslek Yüksekokulu
Yabancı Dil : İNGİLİZCE
E-Posta : byilmaz@pau.edu.tr
Telefon : 258 377 7671 (1208)

Eğitim Bilgileri
 
 • 1989 - 1992
  :  Bulancak Ticaret Lisesi
 • 1995 - 1999
  :  Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
 • 1999 - 2002
  :  Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı
 • 2007 - 2008
  :  Adapazarı, Pamukova Ordu Donatım komutanlığında 313. Kısa Dönem askerlik hizmetini yaptı.
  Mesleki Deneyim
   
 • 1999 - 2002
  :  Pamukkale Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Araştırma Görevlisi
 • 2002 - 2005
  :  Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Araştırma Görevlisi
 • 2005 - 2011
  :  Pamukkale Üniversitesi, Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi
 • 2011 - 2012
  :  Pamukkale Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi
 • 2012 - .......
  :  Pamukkale Üniversitesi, Denizli Sosyal Bilimler Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi
  Öğrenci Eğitiminde Aldığı Görevler
   
 • 2011
  :  Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi, PAU, PAUSEM, Çivril Atasay Kamer MYO, Çivril, Denizli, 2011
 • 2011
  :  Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi, PAU, PAUSEM, Bekilli Meslek Yüksek Okulu, Bekilli, Denizli, 2011
 • 2011
  :  Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi, PAU, PAUSEM MERKEZ, Denizli, 2011
 • 2012
  :  KPSS - A GRUBU İKTİSAT DERSLERİ EĞİTİMİ, PAU, PAUSEM, Denizli, 2012
 • 2013
  :  KPSS - A GRUBU İKTİSAT DERSLERİ EĞİTİMİ, PAU, PAUSEM, Denizli, 2013
  Organizasyonunda Görev Aldığı Bilimsel Toplantılar
   
 • 2003
  :  Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ekonnomi Bölümü, Uluslararası Ekonomi Kongresi VII - 2003
 • 2001
  :  Pamukkale Üniversitesi, 1. Ekonomi Yaz Semineri(EYS)
 • 2002
  :  Pamukkale Üniversitesi, 2. Ekonomi Yaz Semineri(EYS)


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • YILMAZ B., “KOBİ’lerin Finansman Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi: “Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:33, s. 57–98, (Ekim–2004) , 2004, , MET, Önder, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansal Sorunları: Kırgızistan'da Bir Araştırma", Hacettepe Üniversitesi, SOSYOEKONOMİ Dergisi, Yıl:7, Sayı:14, s. 125-144, 2011-1
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “KOBİ’lerin Finansman Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi: “Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:33, s. 57–98, (Ekim–2004), 2004 , ŞENTÜRK, Canan; KESKİN, Hidayet; KİRİŞ, Yasemen; TÜRKÖZ, Perihan and KİRİŞ, Hakan M.; “Can SME’s in Developing Countries Resist Crisis? An Analysis on Turkish and Albanian Cases”, Integration Of The Western Balkans Into Euro-Atlantic Structures – Future Challenges, Tirana, 07–08 November 2008 First International Conference on Balkans Studies (ICBS 2008), EPOKA UNIVERSITY, Laprake, Tirana/Albania, s. 208–234, 2008.
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • YILMAZ B., “Risk Sermayesi Finansman Yönteminin KOBİ’ler İçin Uygulama Olanakları”, Ankara: Bilişim Dergisi, Türkiye Bilişim Derneği Yayını, Yıl:38, Sayı:122,123, s. 153-159,130-131, (Haziran, Temmuz) , 2010
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ, B. ve SULAK, H. “Finansal ve Mali Göstergeler ile Küresel Kriz Öncesi Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler” Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 5, 139-160, (Ocak 2010) , 2010
  Kayıt Detayları
 • 3. ÖZ E. ve YILMAZ B., "KOBİ'lerin Dış Ticarete Açılımında Dış Ticaret Şirketlerinin Rolü", Türkiye Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası CEİS Dergisi, Sayı:6, s.:12-31 , 2007
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B. ve ÖZ E., “Türkiye’de Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Genel Durumu ve Dış Ticarete Katkısı”, Gümrük Dergisi, Sayı:57, s.:77-103 , 2006
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “KOBİ’lerin Finansman Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi: “Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:33, s. 57–98, (Ekim–2004) , 2004
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Toplumda Üstlendikleri Roller Bakımından Analizi”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:30, s. 141–179, (Ocak–2004) , 2004
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • YILMAZ B., “KOBİ’lerin Finansman Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi: “Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:33, s. 57–98, (Ekim–2004), , ERDOĞAN, Hilal Hümeyra, “Global Mali Krizin KOBİ'lerin Finansal Yapıları Üzerine Etkileri: İzmir İli Tekstil Sektöründe Bir Araştırma”, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2010.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Toplumda Üstlendikleri Roller Bakımından Analizi”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:30, s. 141–179, (Ocak–2004), 2004 , YILDIZ, Sebahattin ve ALP, Salih, “Girişimcilik Teorisi Çerçevesinde KOBİ’lerin Ekonomiye Etkileri ve Rekabet Koşullarını Etkileyen Faktörler”, Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt:7, Sayı: 2, s., 29 – 50, Kış – 2012.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Toplumda Üstlendikleri Roller Bakımından Analizi”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:30, s. 141–179, (Ocak–2004), 2004 , ULUSOY, Recep ve AKARSU, Reyhan, “Türkiye'de KOBİ'lere Yapılan Destekeler ve İstihdam Üzerindeki Etkileri“, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 23, s. 105-126, 2012.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Toplumda Üstlendikleri Roller Bakımından Analizi”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:30, s. 141–179, (Ocak–2004), 2004 , KURTCU, Elif,, “UFRS'ye KOBİ'lerde Bağımsız Dış Denetimin Faaliyet Sonuçları Üzerine Olası Etkileri“, Çorum: Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Toplumda Üstlendikleri Roller Bakımından Analizi”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:30, s. 141–179, (Ocak–2004), 2004 , AYKAÇ, Mustafa, PARLAK, Zeki ve ÖZDEMİR, SÜleyman, “Küreselleşme Sürecinde Rekabet Gücünün Arttırılması ve Türkiye'de KOBİ'ler“, İstanbul: İTO YaYınları, Yayın No: 2008-24, ISBN: 978-9944-60-276-1s. 105-1, İstanbul-2009.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Toplumda Üstlendikleri Roller Bakımından Analizi”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:30, s. 141–179, (Ocak–2004), 2004 , ÖZDEMİR, Süleyman, ERSÖZ, Halis Yunus ve SARIOĞLU, Halil İbrahim, “Girişimciliğin ve KOBİ’lerin Ekonomik ve Sosyal Sistem İçindeki Yeri ve İşsizliği Önlemedeki Rolü”, Çanakkale: Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Cilt: 2,∙ Sayı: 1, s. 55-101∙ Haziran 2007, 2007.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “KOBİ’lerin Finansman Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi: “Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:33, s. 57–98, (Ekim–2004), 2004 , DEMİR, Yusuf ve ÖNEM, H. Başar, "KOBİ'lerin Finansal Risk Algı Düzeyine Yönelik Bir Araştırma: Isparta-Burdur İlleri Örneği", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi,Cilt:8, Sayı:16, s.23-40, 2012
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Toplumda Üstlendikleri Roller Bakımından Analizi”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:30, s. 141–179, (Ocak–2004) , 2004 , TÜRKAN, Yavuz, "KOBİ'lerin Finansman Sorununa KOBİ Menkul Kıymet Borsası Yoluyla Çözüm", Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 1, Cilt: 1, Sayı: 2, s. 197-212, Güz 2011
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “KOBİ’lerin Finansman Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi: “Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:33, s. 57–98, (Ekim–2004), 2004 , ÖNEM, Hüseyin Başar, KOBİ'lerin finansal risk algı düzeyine yönelik bir araştırma : Isparta ve Burdur illerine yönelik bir anket çalışması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “KOBİ’lerin Finansman Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi: “Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:33, s. 57–98, (Ekim–2004), 2004 , TÜRKÖZ, Perihan, KOBİ'lerin finansman sorunları ve bankaların KOBİ'lere yaklaşımı : Isparta alan araştırması, Ispatra Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “KOBİ’lerin Finansman Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi: “Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:33, s. 57–98, (Ekim–2004), 2004 , ERDOĞAN, Hilal Hümeyra, “Global Mali Krizin KOBİ’lerin Finansal Yapıları Üzerine Etkileri: İzmir İli Tekstil Sektöründe Bir Araştırma” Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2010.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “KOBİ’lerin Finansman Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi: “Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:33, s. 57–98, (Ekim–2004), 2004 , ÇELİKKAYA, Ali, “AB’ye Uyum Sürecinde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına Sağlanan Vergisel Avantajların Değerlendirilmesi” Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 7, Sayı:1, s. 241-261, 2007.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Toplumda Üstlendikleri Roller Bakımından Analizi”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:30, s. 141–179, (Ocak–2004), 2004 , ÖZDEMİR, Süleyman, ERSÖZ, Halis Yunus ve SARIOĞLU, Halil İbrahim, “Küçük Girişimciliğin Artan Önemi ve KOBİ'lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri“, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı 53, s. 173-230, 2007.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Toplumda Üstlendikleri Roller Bakımından Analizi”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:30, s. 141–179, (Ocak–2004), 2004 , ÖZDEMİR, Süleyman, ERSÖZ, Halis Yunus ve SARIOĞLU, Halil İbrahim, “Girişimciliğin ve KOBİ’lerin Ekonomik ve Sosyal Sistem İçindeki Yeri ve İşsizliği Önlemedeki Rolü”, Çanakkale: Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Cilt: 2,∙ Sayı: 1, s. 55-101∙ Haziran 2007, 2007.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Toplumda Üstlendikleri Roller Bakımından Analizi”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:30, s. 141–179, (Ocak–2004), 2004 , AYKAÇ, Mustafa, PARLAK, Zeki ve ÖZDEMİR, Süleyman, Küreselleşme Sürecinde Rekabet Gücünün Arttırılması ve Türkiye’de KOBİ’ler, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2008-24, ISBN 978-9944-60-276-1, İstanbul, 2009.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Toplumda Üstlendikleri Roller Bakımından Analizi”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:30, s. 141–179, (Ocak–2004), 2004 , MİZRAHİ, Rozi, “KOBİ’lerde Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, ISSN: 1309 -8039 (Online), s.307-316, 2011.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Toplumda Üstlendikleri Roller Bakımından Analizi”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:30, s. 141–179, (Ocak–2004), 2004 , TAŞ, H. Yunus, “Türkiye’de KOBİ’lerin Sosyo - Ekonomik Etkileri”, Bütçe Dünyası Dergisi , Sayı: 33 , 2010 / 1, s. 165-180, 2010.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “KOBİ’lerin Finansman Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi: “Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:33, s. 57–98, (Ekim–2004), 2004 , KESKİN, Hidayet and ŞENTÜRK, Canan, “The Importance Of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) In Economies: Swot Analyses Of The SMEs Sector In Turkey And Albania”, Niğde: Niğde Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, s.116-132, 2010.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “KOBİ’lerin Finansman Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi: “Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:33, s. 57–98, (Ekim–2004), 2004 , ÖNEM, Hüseyin Başar, “KOBİ'lerin Finansal Risk Algı Düzeyine Yönelik Bir Araştırma: Isparta-Burdur İlleri Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Toplumda Üstlendikleri Roller Bakımından Analizi”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:30, s. 141–179, (Ocak–2004), 2004 , ÖZDEMİR, Süleyman, ERSÖZ, Halis Yunus ve SARIOĞLU, Halil İbrahim, “Girişimciliğin ve KOBİ’lerin Ekonomik ve Sosyal Sistem İçindeki Yeri ve İşsizliği Önlemedeki Rolü”, Çanakkale: Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Cilt: 2,∙ Sayı: 1, s. 55-101∙ Haziran - 2007, 2007.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Toplumda Üstlendikleri Roller Bakımından Analizi”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:30, s. 141–179, (Ocak–2004), 2004 , ULUSOY, Recep ve AKARSU, Reyhan, “Türkiye'de KOBİ'lere Yapılan Destekeler ve İstihdam Üzerindeki Etkileri“, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 23, s. 105-126, 2012.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “KOBİ’lerin Finansman Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi: “Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:33, s. 57–98, (Ekim–2004), 2004 , ÇELİKKAYA, Ali, “AB’ye Uyum Sürecinde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına Sağlanan Vergisel Avantajların Değerlendirilmesi” Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 7, Sayı:1, s. 241-261, 2007.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “KOBİ’lerin Finansman Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi: “Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:33, s. 57–98, (Ekim–2004), 2004 , KINAYTÜRK, Zuhal, “1990 Yılından Sonra Yaşanan Ekonomik Krizlerin Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Üzerindeki Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2006.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “KOBİ’lerin Finansman Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi: “Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:33, s. 57–98, (Ekim–2004) , 2004 , ÇINAR AY, Sema; “Türkiye’deki KOBİ’lerin Finansman Sorunları”, PARADOKS, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, (e-dergi), Yıl: 4, Sayı: 2, Ocak - 2008, http://www.paradoks.org, ISSN 1305-7979, 2008.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “KOBİ’lerin Finansman Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi: “Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:33, s. 57–98, (Ekim–2004) , 2004 , AY, Sema; “Risk Sermayesi ve KOBİ’lerin Finansmanında Risk Sermayesinin Önemi”, PARADOKS, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, (e-dergi), Yıl: 4, Sayı: 2, Temmuz - 2008, http://www.paradoks.org, ISSN 1305-7979, 2008.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ, B. ve SULAK, H., “Finansal ve Mali Göstergeler ile Küresel Kriz Öncesi Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler”, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 5, 139–160, Ocak 2010, 2010 , YILMAZ, Beytullah, Dış Ticaretin Finansman Araçları, ISBN: 978–605–60879–1–2, Mart, 2010.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B. ve ÖZ E., “Türkiye’de Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Genel Durumu ve Dış Ticarete Katkısı”, Gümrük Dergisi, Sayı:57, s.:77–103, 2006 , YILMAZ, Beytullah, Dış Ticaretin Finansman Araçları, ISBN: 978–605–60879–1–2, Mart-2010.
  Kayıt Detayları
 • ÖZ E. ve YILMAZ B., “KOBİ'lerin Dış Ticarete Açılımında Dış Ticaret Şirketlerinin Rolü”, Türkiye Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası CEİS Dergisi, Sayı:6, s.12–31, 2007 , YILMAZ, Beytullah, Dış Ticaretin Finansman Araçları, ISBN: 978–605–60879–1–2, Mart-2010.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “KOBİ’lerin Finansman Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi: “Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:33, s. 57–98, (Ekim–2004), 2004 , YILMAZ, Beytullah, Dış Ticaretin Finansman Araçları, ISBN: 978–605–60879–1–2, Mart-2010.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Toplumda Üstlendikleri Roller Bakımından Analizi”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:30, s. 141–179, (Ocak–2004), 2004 , YILMAZ, Beytullah, Dış Ticaretin Finansman Araçları, ISBN: 978–605–60879–1–2, Mart-2010.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “KOBİ’lerin Finansman Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi: “Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:33, s. 57–98, (Ekim–2004), 2004 , İPEKTEN, O. Berna; “Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi SBED Cilt 7, Sayı 1, s. 385–408, 2006.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “KOBİ’lerin Finansman Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi: “Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:33, s. 57–98, (Ekim–2004), 2004 , UÇKUN, Nurullah; “KOBİ’lerin Finansal Sorunlarına Melek Sermaye Çare Olabilir mi?”, Muhasebe ve finansman Dergisi (MUFAD), sayı: 41, Ocak 2009, s. 121–131, 2009.
  Kayıt Detayları
 • YILMAZ B., “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Toplumda Üstlendikleri Roller Bakımından Analizi”, Ankara: Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:30, s. 141–179, (Ocak–2004), 2004 , ÇATAL, M. Faruk; “Bölgesel Kalkınmada Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Rolü”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, SBED Cilt: 10, Sayı: 2, s. 333–352, 2007.
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Prof. Dr. Ferhat ERARIN'nın Anısına EKONOMİ YAZILARI, Öğr. Gör. Beytullah YILMAZ, Editör. Prof. Dr. Nİhal YAYLA, Pamukkale Üniversitesi Yayınları No: 22, ISBN: 978-975-6992-34-0, Ankara, Aralık , 2010
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.4 Ulusal düzeydeki kurslara kurs eğitmeni olarak katılmak
 • KPSS - A GRUBU İKTİSAT DERSLERİ EĞİTİMİ, PAU, PAUSEM, Denizli , 2013
  Kayıt Detayları
 • KPSS - A GRUBU İKTİSAT DERSLERİ EĞİTİMİ, PAU, PAUSEM, Denizli , 2012
  Kayıt Detayları
 • Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi, PAU, PAUSEM MERKEZ, Denizli , 2011
  Kayıt Detayları
 • Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi, PAU, PAUSEM, Çivril Atasay Kamer MYO, Çivril, Denizli , 2011
  Kayıt Detayları
 • Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi, PAU, PAUSEM, Bekilli Meslek Yüksek Okulu, Bekilli, Denizli , 2011
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • 1. Babadağ Sempozyumu , 1999
  Kayıt Detayları
 • 1. Bilgi Teknolojileri Kongresi , 2002
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.4 Ders görevleri
 • MÜHENDİSLER İÇİN GENEL EKONOMİ (GIDA MÜHENDİSLİĞİ)
  Kayıt Detayları
 • MÜHENDİSLER İÇİN GENEL EKONOMİ - TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ
  Kayıt Detayları
 • MÜHENDİSLER İÇİN GENEL EKONOMİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
  Kayıt Detayları
 • MÜHENDİSLER İÇİN GENEL EKONOMİ - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
  Kayıt Detayları
 • GENEL EKONOMİ - MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (NÖ-İÖ) A VE B ŞUBELERİ
  Kayıt Detayları
 • PROJE YÖNETİMİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
  Kayıt Detayları
 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (BİLGİSAYAR PROG. I VE DIŞ TİCARET 2)
  Kayıt Detayları
 • İKTİSADA GİRİŞ (BANKACILIK VE SİGROTACILIK 1)
  Kayıt Detayları
 • ULUSLARARASI İKTİSAT (BANKACILIK VE SİGORTACILIK 2)
  Kayıt Detayları
 • MİKRO EKONOMİ (DIŞ TİCARET I)
  Kayıt Detayları
 • DIŞ TİCARET N.Ö. SINIF DANIŞMANLIĞI
  Kayıt Detayları
 • ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Denetçi / Başdenetçi Eğitimi
  Kayıt Detayları
 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
  Kayıt Detayları
 • İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
  Kayıt Detayları
 • E-TİCARET konulu İGEME tarafından "KATILIM BELGELİ" sertifika programı
  Kayıt Detayları
 • MAKRO EKONOMİ (DIŞ TİCARET I)
  Kayıt Detayları
 • EKONOMİYE GİRİŞ (DIŞ TİCARET I)
  Kayıt Detayları
 • MAKRO EKONOMİ (PAZARLAMA I VE BANKACILIK VE SİGORTACILIK I)
  Kayıt Detayları
 • İKTİSADA GİRİŞ (PAZARLAMA I )
  Kayıt Detayları
 • AB VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ (DIŞ TİCARET II)
  Kayıt Detayları
 • DIŞ TİCARET FİNANSMANI
  Kayıt Detayları
 • AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE (DIŞ TİCARET II)
  Kayıt Detayları
 • ULUSLARARASI EKONOMİ (DIŞ TİCARET II)
  Kayıt Detayları
 • MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER - I
  Kayıt Detayları
 • MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER II
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • DIŞ TİCARET PROGRAMI BÖLÜM BAŞKANLIĞI
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • FARABİ KOORDİNATÖRÜ - DENİZLİ SOSYAL BİLİMLER MYO
  Kayıt Detayları
 • ERASMUS KOORDİNATÖRÜ - DENİZLİ SOSYAL BİLİMLER MYO
  Kayıt Detayları
 • UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEK OKULU MÜDÜR YARDIMCILIĞI
  Kayıt Detayları
 • MEZUNİYET KOMİSYON ÜYESİ
  Kayıt Detayları
 • DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI
  Kayıt Detayları
 • AF KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
  Kayıt Detayları
 • KAYIT SİLME VE İNTİBAK KOMİSYON BAŞKANLIĞI
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı