Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Öğr.Gör. Bedri BAHTİYAR
Birimi : ELEKTRIK
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : bedribahtiyar@pau.edu.tr
Telefon : 0 258 212 37 88

Eğitim Bilgileri
 
 • 2006
  :  Yüksek Lisans: Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Tez Konusu:Fotovoltaik Sistemler İçin Gerçek Zamanlı Bir İzleme Merkezi Tasarım ve Uygulaması
 • 1993
  :  Lisans: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Eğitimi Anabilim Dalı
 • 2015
  :  Doktora: Pamukkale Üniversitesi F.B.E. Elektrik Elektronik Mühendisliği A.B.D. Tez Konusu: FPGA ile Gerçek Zamanlı Runge-Kutta Model Öngörülü Kontrol


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • İplikçi, S., Bahtiyar, B., "A field-programmable gate array implementation of a real-time nonlinear Runge–Kutta model predictive control", Transactions of the Institute of Mesurements and Control, 1-10 , 2015
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • BAHTİYAR,B., ÇETİN,A., DOMBAYCI,Ö.A., DOKUMA TEZGAHLARINDAN DENETLEYİCİ ALAN AĞI İLE VERİ TOPLAMA, Pamukkale Ünv. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt:13 Sayı:3 Sayfa:319-326 , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Bahtiyar, B., Iplikci, S., "An FPGA Implementation of Real-Time Nonlinear Runge-Kutta Model Predictive Control", Control Automation Technologies (Contech'14),Sayfa:41-53, Istanbul, Turkey, 13 October 2014 , 2014
  Kayıt Detayları
 • Bahtiyar,B., İplikçi, S., "Doğrusal Olmayan Runge-Kutta Model Öngörülü Kontrolün FPGA ile Gerçeklenmesi", TOK2014, Kocaeli, 12 Eylül 2014 , 2014
  Kayıt Detayları
 • BÜYÜKTUNA,V., YILDIRIM,O., BAHTİYAR,B., PIC Tabanlı Kepçe Tipi Rüzgar Hızı Ölçüm Cihazı Tasarımı, I. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Mayıs 2003, Denizli , 2003
  Kayıt Detayları
 • BAHTİYAR, B., ÇETİN, A., Tandem Tip Bir Tekstil Su Arıtma Tesisinin Mikro Denetleyici ve Bilgisayar ile Denetimi, 4rd International Advanced Technologies Symposium September 28–30, 2005 Konya / Türkiye , 2005
  Kayıt Detayları
 • ÇETİN,A., BAHTİYAR, B., TENRUH, M., Fotovoltaik Sistem Verilerinin CAN Üzerinden Toplanması için Ağ Modelleri, 3.Ege Energy Symposium 25-28 May 2006, Muğla/Türkiye , 2006
  Kayıt Detayları
 • ÇETİN,A.,BAHTİYAR,B., PV Sistemler için DAA Tabanlı İzleme Arayüzü Tasarım ve Uygulaması,5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye , 2009
  Kayıt Detayları
 • ÇETİN,A.,BAHTİYAR,B.,DOKUMA SALONU ORTAM BAĞIL NEM ORANININ DENETLEYİCİ ALAN AĞI İLE DENETİMİ,5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • BAHTİYAR,B., Mikro İşlemciler ve Mikro Denetleyiciler, Nobel Yayınevi , 2007
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • BAHTİYAR,B., BÜYÜKTUNA,V.,CEYLAN,M., "Tekstil dokuma salonlarında nem ve ısı ölçümüne dayalı veri toplama ve analiz",Proje Yürütücüsü,2006
  Kayıt Detayları
 • Bahtiyar, B. ve Ceylan, M., “Dokuma Tezgahlarından PIC Kontrollü Elektronik Devrelerle Otomatik Veri Toplama ve Bilgisayarda Bu Verilerin Depolanması ve Analizi Uygulaması”, Yardımcı Araştırmacı, 2005.
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Bahtiyar, B. ve Ceylan, M., “Dokuma Tezgahlarından PIC Kontrollü Elektronik Devrelerle Otomatik Veri Toplama ve Bilgisayarda Bu Verilerin Depolanması ve Analizi Uygulaması”, Yardımcı Araştırmacı, 2005.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı