Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Uzman Özgür Önder KARAKILINÇ
Birimi : ELEKTRİK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : okarakilinc@pau.edu.tr
Telefon : 02582963213

Eğitim Bilgileri
 
 • 2007-Devam
  :  Doktora-İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme
 • 2002-2005
  :  Yüksek Lisans-Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik
 • 1994-1999
  :  Lisans-Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • 1991-1994
  :  Çal Lisesi Çal-Denizli
  Mesleki Deneyim
   
 • 2007-Devam ediyor
  :  Uzman Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh Böl.
 • 2002-2007
  :  Araştırma Görevlisi PAÜ Elektrik-Elektronik Müh. Böl.
 • 1999-2001
  :  Motorola, Hobitel Telekomunikasyon, Hücresel Saha Mühendisi
  Öğrenci Eğitiminde Aldığı Görevler
   
 • 2002-2003
  :  Sayısal Sistemler Laboratuvarı, Yüksek Frekans Tekniği Laboratuvarı
 • 2003-2004
  :  Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş Dersi Uygulaması, Sayısal Sistemler Laboratuvarı
 • 2004-2005
  :  Devre Laboratuarı, Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş Dersi Uygulaması, EEM Giriş Semineri Dersi, Temel Ölçme Laboratuarı
 • 2005-2006
  :  Devre Laboratuarı Dersi, Sinyaller ve Sistemler Dersi Uygulaması, Sayısal Sistemler Laboratuarı, Elektromekanik Laboratuarı,
 • 2006-2007
  :  Devre Laboratuarı Dersi, Sayısal Sistemler Laboratuarı Dersi
 • 2007-2008
  :  Elektronik Laboratuarı, Sayısal Sistemler Laboratuvarı, Temel Ölçme Laboratuvarı Elektromekanik Laboratuvarı
 • 2008-2009
  :  Devre Laboratuvarı Dersi, Mühendislik Matematiği Uygulama Dersi.


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Karakilinc O.O., Dinleyici M.S.,"Interference Grating Structures in Photonic Crystal Circuits",Optical and Ouantum Electronics, vol.42, pp.645-656. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Ulu, E. Y., Cetin, E., Karakilinc, O. O., Yilanci, A. and Ozturk, H. K., Analysis of a Photovoltaic-Fuel Cell Hybrid Energy System in Terms of Electromagnetic Pollution, International Review of Electrical Engineering, Vol. 5, No. 4, Part A. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Temiz, M., Karakılınç, Ö.Ö. and Ünal, M., “A novel Theoretical Procedure to Detemine Absorption and Gain Coefficients in a Symmetric Single Step-Index Quantum Well Laser”, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences (ELEKTRIK), Vol.16, No. 1 , 2008.
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Ünal, M., Temiz, M., ve Karakılınç, Ö.Ö., “Basamak kırılma indisli ikili bir dalga kılavuzunun TE modunda tekli eşdeğer modelinin araştırılması”, IEEE 16. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, SİU 2008, Didim , 2008
  Kayıt Detayları
 • Karakılınç Özgür Önder, Dinleyici M. Salih, "χ(3) Tip Malzeme Kullanan Doğrusal Olmayan Fotonik Kristal Optik Anahtarlama Üzerine Bir Çalışma", IEEE 17. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı,Antalya , 2009
  Kayıt Detayları
 • Karakilinc O.O., Cetin E., Yilanci A., Ozturk H.K., Determination of Electromagnetic Pollution Levels of a Hybrid Photovoltaic-Fuel Cell System, Global Conference on Global Warming'09, July 5-9, Istanbul, Turkey , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • TEMİZ M., KARAKILINÇ Ö. Ö., ÜKTE A., ÜNAL M., ÇELİK M. Z., "Yarı İletken Tekli Adım Kırılma İndisli Simetrik Lazerin Aktif Bölgesindeki Kuvvetlendirmede Kazanç Ve Soğurma Sabitlerine İlişkin Yeni Bir Hesaplama Yöntemi", TÜBAV BİLİM DERGİSİ, sayı 2, ss. 113-119 , 2011
  Kayıt Detayları
 • M. Temiz, M. Ünal, Ö.Ö. Karakılınç, Basamak-Kırılma İndisli Yarıiletken Lazer Tasarımında Düzlem Dalga Metodu, Anadolu Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt 9, sayı 1, sayfa 105-122 , 2008.
  Kayıt Detayları
 • Çetin, E. ve Karakılınç, Ö. Ö., “Fotovoltaik Panelle Beslenen GSM 1800 Baz İstasyonu Sistemi”, Elektrokent Perpa Dergisi, Sayı:114, S:226-229 , 2004
  Kayıt Detayları
 • M. Temiz, M. Ünal, Ö. Ö. Karakılınç, A novel Study Electric Field for in a Double Step-index Wave Guide, Journal of Aeronautics and Space Technologies, Volume 3, Number 3(9-20), January , 2008.
  Kayıt Detayları
 • M. Temiz, Ö. Ö. Karakılınç, M. Ünal, An efficient analysis for absorption and gain coefficient in single step-index wave guides by using the alpha method, Pamukkale University Engineering Collage Journal of Engineering Sciences, Volume 14, Number 2, s. 125-143 , 2008.
  Kayıt Detayları
 • Temiz, M., Karakılınç, Ö.Ö."Yarıiletken Kuantum Çukurunda Elementer Modlarda Temel Parametreler ve Bazı Normalize Frekanslarda Enerji Özdeğer Noktaları",Hava Harp Okulu, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü,Cilt 1, Sayı 4, Sayfa 61-73 , 2004.
  Kayıt Detayları
 • M. Temiz, Ö. Ö. Karakılınç, Ükte A., Şentürk H., “An Approach To Power Ratios And Probabilities And Interpretations Of These Quantities In Rectangular Quantum Wells”, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 11, Sayı 2 , 2005.
  Kayıt Detayları
 • Temiz, M., and Karakılınç, Ö.Ö., A Novel Procedure and the Parameters for Design of Symmetric Quantum Wells in Terms of Normalized Propagation Constant as a Model a in the Single Mode, Journal of Aeronautics and Space Technologies, Volume:1, Number:2 , July 2003.
  Kayıt Detayları
 • Şentürk H, Karakılınç Ö.Ö., Ükte A., “ CO2 lazerlerin malzeme işlemde kullanımı”, Metal Dünyası, sayı 158, Temmuz 2006 , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Temiz, M., Karpuz, C., Özek, A., Karakılınç, Ö., Ünal, M. ve Ükte, A. “Denizli İl Merkezinin Elektromanyetik Yoğunluk Açısından Frekans Spektrumunun Belirlenmesi ve Elektromanyetik Kirliliğin Haritalanması”, PAÜ Bilim Haftası, 20-24 Ekim , 2008
  Kayıt Detayları
 • Determination of Electromagnetic Pollution Levels of a Hybrid Photovoltaic-Fuel Cell System, Global Conference on Global Warming, July 5-9, Istanbul – Turkey , 2009
  Kayıt Detayları
 • Karakilinc, O., Cetin, E., Yilanci, A. and Ozturk, H. K., “Electromagnetic Pollution Analysis of A Hybrid Photovoltaic-Fuel Cell Energy System”, 5th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, September 29-October 3, Dubrovnik-Croatia , 2009
  Kayıt Detayları
 • Çetin, E. ve Karakılınç, Ö. Ö., “Fotovoltaik Panelle Beslenen GSM 1800 Baz İstasyonu Sistemi”, IV. Bilgi Teknolojileri Kongresi, 9-11 Şubat, Denizli , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ünal, M., Temiz, M., ve Karakılınç, Ö.Ö. (2008) “Basamak kırılma indisli ikili bir dalga kılavuzunun TE modunda tekli eşdeğer modelinin araştırılması”, IEEE 16. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, SİU 2008, Didim. , 2008.
  Kayıt Detayları
 • Karakılınç, Ö.Ö.,Temiz, M."Yarıiletken Planar Çift Farklı Yapılı Lazerlerde Elektrik Alan Parametrelerine Göre Temel Tasarım Düşüncesi ve Hesaplama Prosedürü",URSI-Türkiye'2004, Bilkent-Ankara. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Ükte A., Şentürk H., Karakılınç Ö.Ö., “Fiber Optik Teknolojisinde Kullanılan Malzemeler ve Bunların Karşılaştırmalı İncelemesi“, 11. Uluslararası Denizli Malzeme Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, 19-21 Nisan 2006, Denizli. , 2006
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • VI. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, NanoTR6-2010 , 2010
  Kayıt Detayları
 • 6. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalışma Toplantısı, Sabancı Üniversitesi, , Aralık 2004.
  Kayıt Detayları
 • Ulusal Optik ve Fotonik Yükseklisans Yazokulu, ODTU , 2008
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Tamamen Optik Anahtarlamalı Ağlar İçin Düğüm Tasarımı.Tübitak Proje No. 109E240
  Kayıt Detayları
 • Denizli İl Merkezinin Elektromanyetik Yoğunluk Açısından Frekans Spektrumunun Belirlenmesi Ve Elektromanyetik Kirliliğin Haritalanması, PAÜ BAP proje no: 2006 MHF 03
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Mühendislik Matematiği Uygulama Dersi
  Kayıt Detayları
 • Sinyaller ve Sistemler Uygulama dersi
  Kayıt Detayları
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş Semineri dersi
  Kayıt Detayları
 • Elektrik-elektronik Müh. Giriş Uygulama Dersi
  Kayıt Detayları
 • Meslek Semineri dersi
  Kayıt Detayları
 • Elektrik-Elektronik Müh. Giriş Uygulama dersi
  Kayıt Detayları
 • Öğrenci Danışmanlığı (2008-2009 dönemi 2.sınıf normal öğretim ve ikinci öğretim)
  Kayıt Detayları
 • Öğrenci danışmanlığı(2007-2008 Dönemi 1.sınıf ve beklemeli normal öğretim)
  Kayıt Detayları
 • Öğrenci danışmanlığı(2006-2007 Dönemi 4.sınıf normal öğretim)
  Kayıt Detayları
 • Öğrenci danışmanlığı (2005-2006 Dönemi 4.sınıf ikinci öğretim)
  Kayıt Detayları
 • Öğrenci danışmanlığı (2004-2005 Dönemi 3.sınıf ikinci öğretim)
  Kayıt Detayları
 • Öğrenci danışmanlığı (2003-2004 Dönemi 2.sınıf ikinci öğretim)
  Kayıt Detayları
 • Öğrenci danışmanlığı (2002-2003 Dönemi 1.sınıf ikinci öğretim)
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • IV.Bilgitek Kongresi-Akademik Bilişim Konferansı Ab2006
  Kayıt Detayları
 • III. Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi Pamukkale Üniversitesi-2005
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı