Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör.Dr. Hacı Alim BARAN
Birimi : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : abaran@pau.edu.tr
Telefon : 2582963405

Eğitim Bilgileri
 
 • 1996-2000
  :  Lisans:Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • 2000-2003
  :  Yüksek Lisans: Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı (Maden Yatakları-Jeokimya)
 • 2005-2010
  :  Doktora: Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı (Maden Yatakları-Jeokimya)
  Mesleki Deneyim
   
 • 2000-Devam
  :  Araştırma Görevlisi: Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maden Yatakları-Jeokimya Ana Bilim Dalı


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.2 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka takdimi, teknik notlar, editöre mektuplar ve benzeri yazılar
 • Baran, H. A., 2010. Toprakkale (Muş) Barit Cevherleşmesinin Jeolojik ve Petrografik Özellikleri, e-Journal of New World Sciences Academy, Volume 5, Number 3, Article Number: 4A0029. , 2010
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Karslı, O., Chen, B., Uysal, İ., Aydin, F., Wijbrans, J. R., Kandemir, R., 2008, Elemental and Sr–Nd–Pb isotopic geochemistry of the most recent Quaternary volcanism in the Erzincan Basin, Eastern Turkey: framework for the evaluation of basalt–lower crust interaction, Lithos, 106, 55-70. , Çoban, H., Kumral, M., Karsli, O., Baran, A., İmamoğlu, Ş., Caran, Ş., 2007. Adakite-like, A-type and OIB-like Magmas from Anatolia-Arabian postcollisional settings. Asia Oceania Geosciences Society (AOGS) 4th Annual General Meeting, Bangkok, Thailand, p. 253. extended abstract.
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Baran, H.A. ve Kargı, H., 2005. Andizlik-Zimparalik (Muğla) Civarindaki Kromitlerin ve Bazik Dayklarin Kökeni, Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt 20, sayı4, s65-76. , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Akşit, C., 2007 Burdur-Yeşilova-Tefenni Kromitlerinin Ağır Metal ve Platin Grubu Elementlerinin Araştırılması, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 93s. , Baran, H. A., 2003. Andızlık-Zımparalık (Fethiye-Mugla) Civarındaki Ultramafik Kayaçların ve Kromitlerin Kökeni, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Kumral, M., Baran, A., Budakoğlu, M., 2009. Geochemical and isotopic (Sr, O, C, S) evidence for multiple fluid sources for the Muş barite deposits, SE Anatolia, Turkey, 24-27 May, 2009 Joint Assembly, Toronto-Canada. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Özpınar, Y., Heybeli (Alçiçek), H., Semiz, B., Baran, A. ve Koçan, B., 2001. Kocabaş (Denizli) travertenleri ve Kömürcüoğlu (Kocabaş) travertenlerinin jeolojik ve petrografik olarak incelenmesi ve bunların teknolojik açıdan değerlendirilmesi. (Ed: Kibici, Y. ve Büyüksağis, İ.S.). Türkiye III. Mermer Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sy: 133-151. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Özpınar, Y., Heybeli, H., Semiz, B., Koçan, B., & Baran, A., 2001. Kocabaş (Denizli) Travertenleri ve Kömürcüoğlu Travertenlerinin Jeolojik ve Petrografik İncelenmesi ve Bunların Teknolojik açıdan değerlendirilmesi, MERSEM 2001, Türkiye III. Mermer Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Maden Müh. Odası Afyon Temsilciliği, 133-152. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Kargı, H., Sarı, N., Baran, H.A., Paker, M., 2003, Ulukent (Tavas-Denizli) manganez sahasında biyojeokimyasal incelemeler, SDÜ Müh. Mim. Fak. 20. Yıl Jeoloji Semp. 14-16 Mayıs 2003, Isparta, Bildiri Özleri, 183-184 , 2003
  Kayıt Detayları
 • Çoban, H., Kumral, M., Karslı, O., Baran, A., İmamoğlu, Ş., Caran, Ş., 2007. Adakite-like, A-type and OIB-like Magmas from Anatolia-Arabian Post-collisional Settings, 31 Jul – 4 Aug, p. 253, AOGS 2007, Bangkok-Tahiland. , 2007
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Kargı, H., Baran, H.A., Kumral, M., 2010, Muş Bölgesindeki Barit Yataklarının Jeokimyasal Özelliklerinin ve Kökeninin Belirlenmesi, (H. Kargı, proje yürütücüsü), Pamukkale Üniversitesi, BAP (Doktora tez destek projesi) 2007FBE004 (Araştırmacı).
  Kayıt Detayları
 • Kumral, M., Çoban, H., Taşdelen, S., İmamoğlu, Ş., Kargı, H., Baran, H.A., Kepekli, A., Kıran, D., Elmas, N., 2008, Muş Bölgesi Barit Yataklarının Oluşum Koşullarının ve Endüstriyel Özelliklerinin Araştırılması, (M. Kumral, proje yürütücüsü), TÜBİTAK-104Y315 (Araştırmacı).
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Özpınar, Y., Kargı, H., Akyol, E., Özkul, M., Hançer, M., Manav, H., Topal, S., Erten, H., Alçiçek, H., Semiz, B., Gökgöz, F., Türker, E., Kumsar, H., Köseoğlu, M., Çelik, S.B, Gülbaş, E., Topaloğlu, S., İmançlı, O., Gökgöz, A., Taşdelen, S., Bülbül, A., Kaya, M., Baran, H.A., 2002, Denizli Belediyesi yerleşim Alanlarının Jeolojik, Jeoteknik ve Hidrojeolojik Özellikleri, Denizli Belediyesi’ne Rapor, 711 sf. Denizli.
  Kayıt Detayları
 • Özpınar, Y., Kargı, H., Manav, H., Semiz, B., & Baran, H.A., 2002. Belevi-III (Kocadüz) Kil Ocağı (Kaklık-Denizli) ve Yakın Dolayının Jeolojik, Petrografik ve Petrokimyasal İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi, 47sf, Denizli.
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • 1st International Symposium on Travertine, September 21-25, 2005, Denizli-Turkey (Düzenleme Komitesi Üyeliği)
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı