Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Öğr.Gör.Dr. Bekir INCE
Birimi : GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : bince@pau.edu.tr
Telefon : 02582961112

Eğitim Bilgileri
 
 • 1986-1991
  :  Lisans, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitim Bölümü, Ankara
 • 1994-1997
  :  Yüksek Lisans, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Denizli
 • 2001-2007
  :  Doktora, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir
  Mesleki Deneyim
   
 • 1991-1996
  :  Öğretmen (M.E.B. bağlı, Trabzon, Zonguldak ve Denizli illerindeki çeşitli ortaöğretim kurumlarında)
 • 1996-2000
  :  Öğretim Görevlisi (PAÜ, Denizli Meslek Yüksekokulu)
 • 2000- 2007
  :  Araştırma Görevlisi (DEÜ, Buca Eğitim Fakültesi)
 • 2007 - 2011
  :  Arş. Gör. Dr.(PAÜ, Eğitim Fakültesi)
 • 2011- Devam Ediyor
  :  Öğr. Gör. Dr. (PAÜ, Eğitim Fakültesi)

  Yönettiği Tezler
   
 • İNCE, B. (1997). “Cumhuriyet Dönemi Türk Resim Sanatında Sürrealist Eğilimli Sanatçılar”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, PAÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli
 • İNCE, B. (2007). “Türkiye’de Sanat (Resim) Eğitimcisi Yetiştirme Sürecinde Sanat Eleştirisi Dersine ilişkin Öğrenci Tutumları – Öğretim Etkinlikleri ve Sanat Etkinlikleri İzleme Edimi İlişkileri”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, DEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir

  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • İNCE, Bekir (2005). Lisansüstü Sanat Eğitiminde Bir Öğretim Alanı Olarak Sanat Eleştirisi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 17 (Özel Sayı), Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir: 87-94 , 2005
  Kayıt Detayları
 • İNCE, Bekir, KARAYAĞMURLAR, Bedri (2004). Klasik Yunan Felsefesinde Sanat – Sanatçı ve Yaratıcılık, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:16, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir: 76-81 , 2004
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Tüzün, S. (2011). Disiplinlerarası Sanat Eğitimi ve Sanat Eleştirisi, 1st International Art Symposium (17-21th October 2011), Gazi University, Faculty of Art & Design, Ankara: 599-606 , İnce, B. (2007). “Türkiye’de Sanat (Resim) Eğitimcisi Yetiştirme Sürecinde Sanat Eleştirisi Dersine ilişkin Öğrenci Tutumları – Öğretim Etkinlikleri ve Sanat Etkinlikleri İzleme Edimi İlişkileri”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, DEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Çakıroğlu,E., İnce,B. (2014).Visual Art Teacher Candidates' Views on Conceptual Art (Case of Pamukkale University). Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Kavramsal Sanata İlişkin Görüşleri (Pamukkale Üniversitesi Örneği). 6th World Conferance on Educational Sciences .(6-9 Feb. 2014), Valetta,Malta , 2014
  Kayıt Detayları
 • Çakıroğlu, E., İnce, B. (2013). Kavramsal Sanatta Kadın Kimliği Ve Cindy Sherman Çalışmalarının Göstergebilimsel Çözümlemeleri, “Sanat Tasarım ve Manipülasyon” Temalı Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, I. Uluslararası Sanat Sempozyumu (21-23 Kasım 2013), Sakarya:179-184 , 2013
  Kayıt Detayları
 • İnce, B. (2013). Günümüz Görsel Sanat ve Tasarım Kültüründe Sık Başvurulan Referanslar: Vintage – Retro Karvamları ve İmgeler, Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişimde Tasarım –Tasarımda İletişim Uluslararası Sempozyumu ve Sergisi (24-26 Ekim 2013), Kütahya, Türkiye , 2013
  Kayıt Detayları
 • İnce, B. (2011). Ortaöğretimde Sanat Eğitiminin Bilişsel Boyutu ve ÖSYS İle Ölçülmesi, 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Dün- Bugün – Gelecek (27-29 Nisan 2011), Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Ankara: 37- 40 , 2011
  Kayıt Detayları
 • İNCE, Bekir (2008). Görsel Sanatlar (Resim-İş) Öğretmeni Adaylarının Sanat Eleştirisi Dersine İlişkin Tutumları İle Derste Uygulanan Öğretim Etkinlikleri İlişkisi, 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (1-3 Eylül 2008), Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sakarya. , 2008
  Kayıt Detayları
 • İNCE, Bekir (2007). Küresel Sanat – Bienal Tartışmaları ve Hanru İyimserliği !, III. Sanat Eğitimi Sempozyumu (19-21 Kasım 2007), Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara: , 2007
  Kayıt Detayları
 • İNCE, Bekir (2007). Sanat Eleştirisi Öğretimine İlişkin Bir Araştırmanın Bulgu Ve Sonuçları Üzerine, , III. Sanat Eğitimi Sempozyumu (19-21 Kasım 2007), Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara: , 2007
  Kayıt Detayları
 • İNCE, Bekir (2006). Küreselleşme Süreci ve Eğitim-Sanat İlişkisi Üzerine Öznel Bir Değerlendirme, 8. Ulusal Sanat Sempozyumu (18-20 Ekim 2006), Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara: 111-121 , 2006
  Kayıt Detayları
 • İNCE, Bekir, KÜÇÜKKARAGÖZ, Hadiye (2005). Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Sanat Eleştirisi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirme, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (28-30 Eylül 2005), Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Denizli: 651-656 , 2005
  Kayıt Detayları
 • İNCE, Bekir (2004). XX. Yüzyıl Sanat Hareketleri Perspektifinde Sanat Eğitiminde Teknolojiye Bağlı Değişimler Üzerine Bir Deneme, II. Sanat Eğitimi Sempozyumu (28-30 Nisan 2004), Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara: 255-262 , 2004
  Kayıt Detayları
 • İNCE, Bekir (2003). Lisansüstü Sanat Eğitiminde Bir Öğretim Alanı Olarak Sanat Eleştirisi, Eğitimde Bilime Katkı Lisansüstü Eğitim Sempozyumu ( 01-04 Ekim 2003, İzmir: 24-25 , 2003
  Kayıt Detayları
 • İNCE, Bekir (2002). Geleneksel Yöntem Olarak Usta – Çırak İlişkisinin Günümüz Sanat Eğitimindeki Yeri ve Sanatçı – Öğretmen Modeli, Sanat Eğitimi Sempozyumu (08-10.05.2002), Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara: 325-332 , 2002
  Kayıt Detayları
 • İNCE, Bekir (2000). Cumhuriyet Dönemi Türk Resminde Sürrealist Eğilimli Sanatçılarımız, Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu (07-15.04.2000), Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta: 65-78 , 2000
  Kayıt Detayları
   
  A-13 Internet ortamında yayınlanan(Ulusal veya uluslararası)
 • İnce, B. (2012). Yazma Edimi ve Eleştiri Hakkı, Pauhaber E-Gazete http://www.pauhaber.com/yazarlar/dr-bekir-ince/yazma-edimi-ve-elestiri-hakki.html , 2012
  Kayıt Detayları
 • İNCE, Bekir. (2009). Kavramsal Sanat - Eğri Kavramı ve Sergi Üzerine Notlar, Denizli Fotoğraf Topluluğu (DENFOT) Sergisi, İnternette Yayımlanmış Sergi Bildirisi. http://sanatkop.com/index.php/egri-fotograf-sergisi/-- http://www.tfsf.org/index.php?option=com_content&task=view&id=987&Itemid=1 Denizli , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-14 Sanatsal Etkinlikler (Güzel Sanatlar) (Etkinliklerin eser listesi, davetiye, afiş, katalog vb. ile belgelendirilmesi gerekir. )
 • 2011’Mayıs : Bermant Sigorta “RİSK” konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması Seçici Jüri Üyeliği (27.05.2011), Denizli Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Onaylı , 2011
  Kayıt Detayları
 • 2010’Mayıs : Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerin Gözüyle Kampüsten Kareler Fotoğraf Yarışması Seçici Jüri Üyeliği (15.05.2010), Denizli , 2010
  Kayıt Detayları
 • 2012’Temmuz : Kültür ve Turizm Bakanlığı 15. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi: Anadolu’da İnsan ve Yaşam Kategorisinde Başarı Ödülü Eser Adı:Pür Neşe, Kültür Bakanlığı, Resim-Heykel Müzesi, Ankara, 40X60 cm, Renkli Baskı. , 2012
  Kayıt Detayları
 • 2013’Ekim : Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişimde Tasarım –Tasarımda İletişim Uluslararası Sempozyumu ve Sergisi (24-26 Ekim 2013), Kütahya, Türkiye , 2013
  Kayıt Detayları
 • 2013’Nisan : Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Sergisi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 4 Adet 30x45cm Renkli Baskı. , 2013
  Kayıt Detayları
 • 2013’Nisan : “İnsanlık Halleri” Denizli Fotoğraf Derneği (DENFOT) Fotoğraf Sergisi (05 Nisan 2013), Denizli Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu, 2 Adet 30x45cm Renkli Fotoğraf Baskı. , 2013
  Kayıt Detayları
 • 2012’Kasım : Uluslararası Afiş Sergisi (09-16 Kasım 2012 Barcelona/İspanya). Proje: Çağdaş Grafik Sanatlar Girişimi - Contemporary Graphic Arts Initiative, AB – Türkiye Çağdaş Tasarım Paylaşımları. , 2012
  Kayıt Detayları
 • 2012’Ekim : Karma Plastik Sanatlar Sergisi, Uluslar arası Yükseköğretim Sempozyumu: Avrupa Yükseköğretim Ağı ve Türkiye’nin Eğilimleri 17-19 Ekim 2012, Aksaray Üniversitesi, Aksaray , 2012
  Kayıt Detayları
 • 2011’ Kasım : Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi I. Uluslararası Sanat Sempozyumu (Ist Art Symposium, 17-21th October 2011) Sergisi. Eser Adı: Alkışı Duydum, Gazi Üniversitesi Malik Aksel Sergi Salonu, 40x60 cm Tuval Bezi üzerine Renkli Fotoğraf Baskı. GÜ, Sanat ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonuna alınmıştır. , 2011
  Kayıt Detayları
 • 2012’Eylül : Uluslararası Afiş Sergisi (17-23 Eylül 2012 Taksim / 24-30 Eylül 2012 Kadıköy-İstanbul). Proje: Çağdaş Grafik Sanatlar Girişimi - Contemporary Graphic Arts Initiative, AB – Türkiye Çağdaş Tasarım Paylaşımları , 2012
  Kayıt Detayları
 • 2012’ Temmuz : Uluslar arası Fotoğraf Sergisi: 1st International Exhibition of Photography PHOTO EMOTION 2012, University Photo-Cinema Club Banjaluka, Bosna –Hersek. , 2012
  Kayıt Detayları
 • 2012’Nisan : “Al Gözüm Seyreyle” Denizli Fotoğraf Derneği (DENFOT) Fotoğraf Sergisi (28 Nisan-13 Mayıs 2012), Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu, 3 Adet 30x45cm Renkli Fotoğraf Baskı. , 2012
  Kayıt Detayları
 • 2012’Nisan : Kaledavaz Sempozyumu Karma Fotoğraf Sergisi (2-3 Nisan 2012) Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu , 2012
  Kayıt Detayları
 • 2011’Nisan : Denizli Fotoğraf Topluluğu (DENFOT) Derneği Fotoğraf Sergisi (25 Nisan – 05 Mayıs 2011) Tema: Hayat Var !, Denizli Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu, 2 Adet 30x45cm Siyah Beyaz Fotoğraf Baskı, 1 Adet 30x45cm Renkli Fotoğraf Baskı, 1 Adet 20x35cm Renkli Fotoğraf Baskı , 2011
  Kayıt Detayları
 • 2010’Nisan : Denizli Fotoğraf Topluluğu (DENFOT) Derneği Fotoğraf Sergisi (15-25 Nisan 2010), PAÜ Özel Sergisi, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu, 3 Adet 30x45cm Renkli Fotoğraf Baskı. , 2010
  Kayıt Detayları
 • 2010’Mart : 8 Mart Dünya Kadınlar Günü II. Sanat Buluşması Karma Sergisi, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu, 1 Adet 40x60cm Renkli Fotoğraf Baskı. , 2010
  Kayıt Detayları
 • 2010’Şubat : Denizli Fotoğraf Topluluğu (DENFOT) Derneği Fotoğraf Sergisi (16-25 Şubat 2010), Tema: Kare, Denizli Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu, 3 adet 75x75 cm Renkli Fotoğraf Baskı. , 2010
  Kayıt Detayları
 • İnce, Bekir (2005). Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği, Köy Enstitülerinin 65. Yıl Kutlamasını "Düşümdeki Okul: Köy Enstitüleri" Resim Yarışması Jüri üyeliği, İzmir. http://www.egitimciyiz.com/modules/news/print.php?storyid=654 , 2005
  Kayıt Detayları
 • İnce, B. (2008) Güney Vakfı Fotomaraton 2008 Fotoğraf Yarışması Seçici Jüri Üyeliği, Denizli http://www.guneyvakfi.org.tr/index.php?act=haberdetails&id=35 , 2008
  Kayıt Detayları
 • 2009'Haziran: Denizli Fotoğraf Topluluğu (DENFOT) Karma Fotoğraf Sergisi, 9. Uluslararası Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali Etkinlikleri Fotoğraf Sergisi (05-07 Haziran 2009), 4 Adet 30X45cm, Renkli Fotoğraf Baskı , 2009
  Kayıt Detayları
 • İNCE, Bekir (2009). Denizli Fotoğraf Topluluğu (DENFOT) Fotoğraf Sergisi (06-18 Şubat 2009), Tema: Eğri, Denizli Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu, 4 adet 25X38 cm Renkli Fotoğraf Baskı , 2009
  Kayıt Detayları
 • İNCE, Bekir (2009). Grup Sergi (22 Ocak- 04 Şubat 2009), Arbede Sanat Grubu Tema: Distant - Irak, Konak Belediyesi Alsancak Kültür Merkezi Sanat Galerisi, 45X194 cm, Fotoblok Üzerine Renkli Fotoğraf Baskı. , 2009
  Kayıt Detayları
 • İNCE, Bekir (2009). TMMOB İzmir Kent Sempozyumu ( 8-10 Ocak 2009) “Fotoğraflarda İzmir” Fotoğraf Yarışması Sergisi,Eser: Bihrat Mavitan Anıtı (Konak), MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi,İzmir , 2009
  Kayıt Detayları
 • İnce, Bekir (2008) Karma Plastik Sanatlar Sergisi ( 30 Ağustos-30 Eylül 2008), Denizli Sanatçıları Plastik Sanatlar Grubu, Teraspark, Yenişehir / Denizli , 2008
  Kayıt Detayları
 • İnce, Bekir (2008) Karma Fotoğraf Sergisi (21-28 Mart 2008), Tema: 21 Mart Dünya Ormancılık Günü, Teraspark, Yenişehir / Denizli , 2008
  Kayıt Detayları
 • İnce, Bekir (2008)Kişisel Fotoğraf Sergisi (17-28 Mart 2008), Tema: Işığım Ters II, Antalya Koleji, Antalya , 2008
  Kayıt Detayları
 • İnce, Bekir (2008). Karma Sergi (26 Şubat- 06 Mart 2008) Tema: -im, İzmir Resim-Heykel Müzesi, İzmir. , 2008
  Kayıt Detayları
 • İnce, Bekir (2008). Kişisel Fotoğraf Sergisi (25 Aralık 2007 – 02 Şubat 2008), Tema: Işığım Ters, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Ege Sanat Galerisi, İzmir , 2008
  Kayıt Detayları
 • İnce, Bekir (2007). Ege Üniversitesi 2. Ege Sanat Günleri, “Mavi – Su” Genç Sanat Sergisi (5-25 Aralık 2007), 2 Adet 30x40 Renkli Fotoğraf Baskı , 2007
  Kayıt Detayları
 • İnce, Bekir (2007). II. Buca Eğitim Fakültesi Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması Sergisi (13-24 Kasım 2007), Kavram: Lirik Denge, Proje Adı: Ateş !, İzmir, 6 Adet 20x30cm, Renkli Baskı. , 2007
  Kayıt Detayları
 • İnce, Bekir (2007). Buca Belediyesi 8. Fotoğraf Yarışması Sergisi (25.05.2007 – 30.06.2007), Tema : Kent ve Yalnızlık, Yapıt Adı: Eski Ev, Buca Belediyesi Kültür – Sanat Merkezi, İzmir, 30x40 cm, Renkli Fotoğraf Baskı. (2007'Mayıs) , 2007
  Kayıt Detayları
 • İnce, Bekir (2006). İFSAK I. Uluslararası İstanbul Fotoğraf Bienali Sergisi (15 Eylül – 30 Ekim 2006), Tema: Kent: Kaos ve Büyü, Proje Adı: Penceremden, Darphane-i Amire, İstanbul, 62X170 cm, Renkli Dijital Baskı. (2006'Eylül) , 2006
  Kayıt Detayları
 • İnce, Bekir (2005). I. Buca Eğitim Fakültesi Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması Sergisi (15-30 Eylül 2005) , Kavram: Dışarıdakiler, Proje Adı: Bildik Görüntüler Yitik Kuşaklar, İzmir, 230X292 cm, Siyah-Beyaz Dijital Baskı (2005'Eylül) , 2005
  Kayıt Detayları
 • İnce, Bekir (2005). Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği “Suskunluk” Konulu Fotoğraf Yarışması Sergisi, Eser Adı: Çöpten Fastfood, Üçüncülük Ödülü, Konak Belediyesi Kültür Merkezi, İzmir, 20X30 cm, Renkli Baskı (2005'Mayıs) , 2005
  Kayıt Detayları
 • İnce, Bekir (2004). Öğretmenler Günü Video Performansı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Sanat Galerisi, İzmir. (2004'Kasım) , 2004
  Kayıt Detayları
 • İnce, Bekir (2004). Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Öğretim Elemanları Sergisi, İsimsiz, İş Bankası Sanat Galerisi (İşsanat), Konak / İzmir, 40X60 cm, Renkli Baskı. (2004'Haziran) , 2004
  Kayıt Detayları
 • İnce, Bekir (2002). 10. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi, Eser Adı:Tren Garı, Kültür Bakanlığı, Resim-Heykel Müzesi, Ankara, 40X60 cm, Renkli Baskı. (2002'Eylül) , 2002
  Kayıt Detayları
 • İnce, Bekir (2002).5-9 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinlikleri, Üniversiteler Arası Çevre Konulu 1. Fotoğraf Yarışması, Eser Adı: Yokoluşa Doğru, İzmir Valiliği – Ege Üniversitesi İşbirliği, Sabancı Kültür Merkezi, İzmir, 20X30 cm, Renkli Baskı. (2002'Haziran) , 2002
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • 2012 “Pamukkale ve Denizli Çevresinde Doğa Eğitimi” TÜBİTAK Doğa Eğitimi Projesi, (12 Temmuz- 21 Temmuz 2012), Görev: Eğitmen. Semineri Konusu: Doğada Fotoğraf Çekim Teknikleri ve Uygulamaları, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Hasan Kara
  Kayıt Detayları
 • 2012 “Çağdaş Grafik Sanatlar Girişimi” Projesi: AB – Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Finans ve İhale Birimi Desteğiyle (TR0803.02-03/161), Sivil Toplum Hizmeti: AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog-Kültür ve Sanat Hibe Programı: Fransa: Centre de Conservation du Livre, İspanya: Limon Craft, Türkiye: Pera Güzel Sanatlar Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği. Görev- 1: Eğitmen-Konuşmacı. Seminer Konusu: Sosyal Medyanın Grafik Tasarım Üzerine Etkileri Görev-2: Grafik Tasarımcı
  Kayıt Detayları
 • 2011 “Öğrencilerin PAMUKKALE Yaz Laboratuarı” TÜBİTAK 111B073 No’lu Doğa Eğitimi Projesi (12-23 Eylül 2011), Görev: Eğitmen, Seminer Konusu: Doğa Fotoğrafçılığı I, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Bilge Can
  Kayıt Detayları
 • 2011 “Pamukkale ve Denizli Çevresinde Doğa Eğitimi” TÜBİTAK 11B143 No’lu Doğa Eğitimi Projesi, (12 Temmuz- 21 Temmuz 2011), Görev: Eğitmen. Semineri Konusu: Doğada Fotoğraf Çekim Teknikleri ve Uygulamaları, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Hasan Kara
  Kayıt Detayları
 • 2010 “Pamukkale ve Denizli Çevresinde Doğa Eğitimi” TÜBİTAK 110B069 No’lu Doğa Eğitimi Projesi, (19 Temmuz- 08 Ağustos 2010), Görev: Eğitmen. Semineri Konusu: Doğada Fotoğraf Çekim Teknikleri ve Uygulamaları, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Hasan Kara
  Kayıt Detayları
 • 2009: “Çanakkale ve Yakın Çevresinde Ekoloji” TÜBİTAK (109B031) Doğa Eğitimi Projesi (6-15 Ağustos 2009), Görev: Katılımcı, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Şükran Yalçın Özdilek.
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • İNCE, B. (2007). “Türkiye’de Sanat (Resim) Eğitimcisi Yetiştirme Sürecinde Sanat Eleştirisi Dersine ilişkin Öğrenci Tutumları – Öğretim Etkinlikleri ve Sanat Etkinlikleri İzleme Edimi İlişkileri”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, DEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir
  Kayıt Detayları
 • İNCE, B. (1997). “Cumhuriyet Dönemi Türk Resim Sanatında Sürrealist Eğilimli Sanatçılar”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, PAÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri (Lisans, Eğitim Fakültesi) 1999-2000 Öğretim Yılı
  Kayıt Detayları
 • Temel Sanat Eğitimi I -II (Önlisans, Denizli Meslek Yüksekokulu) 1996-1997 / 1999-2000 öğretim Yılları Arası
  Kayıt Detayları
 • Öğrenci Danışmanlığı (Önlisans,Denizli Meslek Yüksekokulu) 1996-1997 / 1999-2000 Öğretim Yılları Arası
  Kayıt Detayları
 • Moda Resmi I-II (Önlisans, Denizli Meslek Yüksekokulu) 1996-1997 / 1999-2000 Öğretim Yılları Arası
  Kayıt Detayları
 • Güzel Sanatlar (Resim) I - II (Önlisans, Denizli Meslek Yüksekokulu) 1996-1997 / 1999-2000 Öğretim Yılları Arası
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
 • 2005’ Mayıs : Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği “Suskunluk” Konulu Fotoğraf Yarışması üçüncülük Ödülü, Konak Belediyesi Kültür Merkezi, İzmir, Eser Adı: Çöpten Fastfood, 20X30 cm, Renkli Baskı.
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • Moda-Konfeksiyon Program Başk. (Denizli Meslek Yüksekokulu) 1997-2000
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • İNCE, Bekir (2009). “Temel Fotoğrafçılık Eğitim Seminerleri”, Denizli Fotoğraf Topluluğu Derneği, Denizli.
  Kayıt Detayları
 • 2009'Temmuz : Denizli Fotoğraf Topluluğu (DENFOT) Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi
  Kayıt Detayları
 • İNCE, Bekir (2008), Sanat Eleştirisi : Görsel Okumalar Üzerine (Konferans), Antalya Koleji (17 Mart 2008), Antalya
  Kayıt Detayları
 • İNCE, Bekir (2007), 10. İstanbul Bienali’nin Ardından, Ege Sanat Dergisi, Sayı: 25, Ayyıldız Ofset, İzmir: 14
  Kayıt Detayları
 • İNCE, Bekir (2007), Yazma Edimi ve Eleştiri Hakkı, Ege Sanat Dergisi, Sayı: 25, Birleşik Matbaacılık İzmir: 20
  Kayıt Detayları
 • İNCE, Bekir (2007), Estetiğin Halleri ve Zevkçilik, Ege Sanat Rehberi, Sayı: 24, Birleşik Matbaacılık İzmir: 20
  Kayıt Detayları
 • İNCE, Bekir (2007), Sanat Seviciliği Üzerine, Ege Sanat Rehberi, Sayı: 23, Birleşik Matbaacılık İzmir: 14-15
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Denizli Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (01.05.1998 - 28.12.1998)
  Kayıt Detayları
 • Denizli Meslek Yüksekokulu Kurulu Üyeliği (01.05.1998 - 28.12.1998)
  Kayıt Detayları
 • Denizli Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı (01.05.1998 - 28. 12.1998)
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı