Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör.Dr. Tulun Degirmenci
Birimi : SANAT TARİHİ
Yabancı Dil : İngilizce, Farsça
E-Posta : tdegirmenci@pau.edu.tr
Telefon : 3716A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Tülün Değirmenci,“Osmanlı Sarayının Geçmişe Özlemi: Tercüme-i Şakâ’ikû’n-nu‘mânîye”, Bilig, Yaz/2008,S. 45, s.105-30, Ahmet Yesevi Üniversitesi. , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Tülün Değirmenci, “Farklı İnançlar Farklı Kıyafetler: 17 Yüzyıl Osmanlı Kitap Resminde Gezici Dervişler”, Sezer Tansuğ Vakfı Sanat Tarihi Yıllığı, I, (2006), s.85-98. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Tülün Değirmenci, “Ani Kazılarında Ele Geçen Baskı Teknikli Sırsız Seramikler, (Turgay Yazar ile birlikte) Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Dergisi (I. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları Sempozyumu 9-11 Nisan 1997, Bildiriler, IX(1998), s. 151-16. , 1998
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Tülün Değirmenci, “Legitimizing a Young Sultan: Medhî’s Illustrated Şehnâme-i Türkî’s in European Collections”, 13th International Congress of Turkish Art, 3-8 September, Budapest, Hungary, Bildiri Kitabı (Baskıda). , 2008
  Kayıt Detayları
 • Tülün Değirmenci,Kağıtlardan Tezgâhlara Taşınan İmgeler: Resimli Safavi Dokumaları”, Ortaçağda Anadolu: Prof. Dr. Aynur Durukan’a Armağan, Ankara,(2002), s. 201-218. , 2002
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • Tülün Değirmenci,World Tulip Summit 2008, (Dünya Lale Zirvesi), “Ottoman Tulip”, 1-2 Mayıs, Spalding, İngiltere. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Tülün Değirmenci,XXI st Middle East History and Theory Conference, “A New History for A New Image: Osman II and Illustrated Turkish Shahnames”, 12-13 Mayıs 2006, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri. , 2006
  Kayıt Detayları
   
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • Tülün Değirmenci, Sanat ve İnanç Sempozyumu, “Farklı İnançlar Farklı Kıyafetler: Resim Sanatında Gezici Dervişler,” Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul. , 2000
  Kayıt Detayları
 • Tülün Değirmenci, Uluslararası Filiz Çağman’a Armağan Sempozyumu: Topkapı Sarayı ve Osmanlı Sanatı, , “Yeni bir İmge, Yeni bir İkonografi: Osmanlı Resminde Takdim Tasvirleri,” Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul. , 205
  Kayıt Detayları
 • Tülün Değirmenci,Sanat Tarihinde Gençler Sempozyumu, “17. Yüzyıl Başı Osmanlı Sarayında Yeni Bir Kitapsever: El-Hac Mustafa Ağa”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Tülün Değirmenci, Tarihçinin Gündemi, “Resmedilen Siyaset: II. Osman Devri Resimli Elyazmalarında Değişen İktidar Sembolleri”, 21 Aralık 2007, Tarih Vakfı Bilgi ve Belge Merkezi, İstanbul. , 2007
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı