Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör.Dr. Mehmet Serhat Keserlioglu
Birimi : ELEKTRİK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : mskeserlioglu@pau.edu.tr
Telefon : 0 258 296 3223A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Keserlioglu M. S., Kircay A., "The Design of Current-Mode Electronically Tunable First-Order Square-Root-Domain Filters Using State-Space Synthesis Method"International Review of Modeling and Simulation, April , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Öner, Y., Çetin, E., Ükte, A., Sazak, B. S. ve Keserlioğlu, M. S. “Fotovoltaik Panel Konum Kontrolünün Küresel Motor ile Yapılması”, 4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 28-30 Eylül, Konya , 2005
  Kayıt Detayları
 • Çetin, E., Keserlioğlu, M. S. ve Sazak, B. S., “Fotovoltaik Panel Konum Kontrolünün Z80 Mikroişlemcisi Kullanılarak Gerçekleştirilmesi”, 6. Türk-Alman Enerji Sempozyumu, 21-23 Haziran, İzmir , 2001
  Kayıt Detayları
 • M.S. Keserlioğlu, H.H. Erkaya, “P+n ve Pin Diyotların Geçici-Hal Davranışlarının İncelenmesi”, Çankaya Üniversitesi 1. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, 24–25 Nisan 2008, Ankara/Türkiye. , 2008
  Kayıt Detayları
 • M.S. Keserlioğlu, H.H. Erkaya, “IGBT Elemanının PiN Diyot Eşdeğer Devre Modeli Yardımı İle DC Akım-Gerilim Karakteristiğinin Elde Edilmesi”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu: ELECO, 6–10 Aralık, 2006, Bursa/Türkiye. , 2006
  Kayıt Detayları
 • M.S. Keserlioğlu, H.H. Erkaya, “Yarıiletken Elemanlar Dersi Eğitiminde Bir-Boyutlu Benzeşim Programı Kullanımı”, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu: UMES, 20–22 Haziran 2007, Kocaeli/Türkiye. , 2007
  Kayıt Detayları
 • M.S. Keserlioğlu, H.H. Erkaya, “Pn ve Pin Diyotların Ters-Toparlanma İşleyişlerinin Bir Boyutlu MatLab Benzetimi”, 12. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi, 14–18 Kasım 2007, Eskişehir/Türkiye. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Fotovoltaik Panel Konum Kontrolünün Z-80 Mikroişlemcisi Kullanılarak Gerçekleştirilmesi” 6. Türk-Alman Enerji Sempozyumu 21-24 Haziran, İzmir s.39-43 , 2001
  Kayıt Detayları
 • Fotovoltaik Panel Konum Kontrolünün Z-80 Mikroişlemcisi Kullanılarak Gerçekleştirilmesi” 6. Türk-Alman Enerji Sempozyumu 21-24 Haziran, İzmir s.39-43 , 2001
  Kayıt Detayları
 • Öner Y., Çetin E., Ükte A., Sazak B. S., Keserlioğlu M.S., 2005,“Fotovoltaik Panel Konum Kontrolünün Küresel Motor ile Yapılması” 4. International Advanced Technologies Symposium, Selçuk Üniversitesi, Konya, 28-30 Eylül,s. 521-526. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Ali KIRÇAY, Mustafa TEMİZ, M.Serhat KESERLİOĞLU, Ahmet ÖZEK, "IGBT’Lerle Tasarlanan PWM’li Bir İnvertör İle Üç FazlıI Asenkron Motorun Hız Kontrolunun Gerçekleştirilmesi”, İzmir Otomasyon Sempozyumu, S. 36-42, 11-12 Ekim 2001, İzmir , 2001
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı