Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Öğr.Gör.Dr. Mahmut SINECEN
Birimi : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : msinecen@pau.edu.tr
Telefon : 2962086

Eğitim Bilgileri
 
 • 1993-1996
  :  Mehmet Akif Ersoy Lisesi
 • 1996-2000
  :  Fırat Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği
 • 2000-2002
  :  Pamukkale Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği (Yüksek Lisans)
 • 2003-
  :  Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği (Doktora)
  Mesleki Deneyim
   
 • 2005-2010
  :  PAÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • 2009-2010
  :  PAÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Şube Müdürlüğü


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • GUJSci, 24(4):773-780, Aggregate Classification by Using 3D Image Analysis Technique, Gazi University Journal of Science , 2011
  Kayıt Detayları
 • Three Dimensional Aggregate Analysis and Classification Using Digital Image Processing Techniques, Expert Systems , 2011
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Classification of Prostate Cell Nuclei using Artificial Neural Network Methods, World Academy of Science, Engineering and Technology 7 2005 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Diagnosis of Prostat Cancer using Artificial Neural Networks, Biomedical Engineering Meeting, 2009. BIYOMUT 2009. 14th National 20-22 May 2009 Page(s):1 - 3 , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Sinecen M, Makinaci M: Classification of prostate cell nuclei using artificial neural network methods. Engineering and Technology 2005, 7:170-172. , * Short rare hTERT-VNTR2-2nd alleles are associated with prostate cancer susceptibility and influence gene expression, Se-Lyun Yoon, Se-ll Jung, Eun-Ju Do, Se-Ra Lee, Sang-Yeop Lee, In-Sun Chu, Wun-Jae Kim, Jaeil Jung, Choung Soo Kim, Sang-Hyeon Cheon, Sun-Hee Leem, 2010, BioMed Central Ltd., 1471-2407/10/393. * Comparison of neural classifiers for vehicles gear estimation, A. Wefky, F. Espinosa, A. Prieto, J.J. Garcia, C. Barrios, Applied Soft Computing, Elsevier, 2011, ASOC-1084; No. of Pages 20
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Offıce Word 2010 Programı Kullanılarak Bilimsel Bir Çalışmada Referans Listesi Oluşturma , 2011
  Kayıt Detayları
 • Sinecen, M., Uzaktan Eğitim’de Moodle Kullanımı ve Kurulumu, Akademik Dizayn Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, Denizli , 2010
  Kayıt Detayları
 • Latex Kullanarak Bilimsel Makale Hazırlama, Akademik Dizayn Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, Denizli, 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Tip Fakültesi Öğrencileri Açisindan Bilgisayar Destekli Eğitimin Önemi, Akademik Dizayn Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 2008, Denizli , 2008
  Kayıt Detayları
 • Agregaların Temel Şekil Özellikleri Kullanılarak Yapay Sinir Ağları Yardımıyla Sınıflandırılması , 2010
  Kayıt Detayları
 • Klima Sistem Kontrolünün Bulanık Mantık ile Modellemesi , 2003
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Agregaların Temel Şekil Özellikleri Kullanılarak Yapay Sinir Ağları Yardımıyla Sınıflandırılması,2010 , M. KaraĢahin,M.Saltan,S.Çetin, C.Gürer,V.E.Uz, Görüntü ĠĢleme Teknikleri ve Karayolu Mühendisliğindeki Uygulamaları, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey
  Kayıt Detayları
 • Sinecen, M., Uzaktan Eğitim’de Moodle Kullanımı ve Kurulumu, Akademik Dizayn Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, Denizli,2010, , Devkan Kaleci, Serkan Akıncı, Uğur Başboğaoğlu, Metin Kapıdere, Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemi Olan Moodle’da Sınav Yönetimi, Akademik Bilişim 2011, Malatya
  Kayıt Detayları
 • Özek, A.,Sinecen, M..,’’Klima Sistem Kontrolünün Bulanık Mantık le Modellenmesi ’’,Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi,10,Sayı3,353-358(2004) , * AKILLI EV OTOMASYONUNUN MİKRODENETLEYİCİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, Elektrik Müh. Hande KONGAZ, YÜKSEK LİSANS TEZİ, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İSTANBUL, 2007 * HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ’NDE BULANIK MANTIK UYGULAMASI, Endüstri Müh. Özgür BİLGİN, YÜKSEK LİSANS TEZİ, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KOCAELİ, 2007 * GENETİK ALGORİTMALARIN HESAPSAL VE YAPISAL OLARAK İNCELENMESİ, MEHMET PARLAK, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, YÜKSEK LİSANS TEZİ, SAMSUN, 2007 * A PROBABILISTIC SCHEDULE DELAY ANALYSIS IN CONSTRUCTION PROJECTS BY USING FUZZY LOGIC INCORPORATED WITH RELATIVE IMPORTANCE INDEX (RII) METHOD, MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, MUSTAFA ÖZDEMİR, THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING, ANKARA, JULY 2010 * İKLİMLENDİRME (HVAC) SİSTEMİNİN MERKEZCİL TABAN FONKSİYONLU YAPAY SİNİR AĞLARI ( RBF) KULLANILARAK DENETLENMESİ, Mustafa SEKKELİ, Ceyhun YILDIZ, Muharrem İMAL, V.OTOMASYON SEMPOZYUMU, 7-10 Mayıs 2009, İZMİR *Bulanık mantık ve PIC kullanılarak bir klima sisteminin kontrolü, Hande ERKAYMAZ, İbrahim ÇAYIROĞLU, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, MAKUFEBED (2010) 2: 167-180
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Denizli İlindeki Satılık Evlerin Fiyat Tahmini, 12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2011, Denizli , 2011
  Kayıt Detayları
 • SİNECEN, M., Moodle ile Uzaktan Eğitim Uygulamasının Değerlendirilmesi, 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Aydın, 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Görüntü analizi ile agrega şekil özelliklerinin belirlenmesi, 6. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İzmir, 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde
 • Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H Journal of Engineering in Medicine ISSN 0954/4119 Dergisinde Hakemlik , 2011
  Kayıt Detayları
   
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Hakemlik , 2010
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Atatürk Üniversitesinde Yayınlanan Degilerin E-Dergiye Dönüştürülmesi, BAP 2009/169
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Yazılım Teknolojileri
  Kayıt Detayları
 • E-Ticaret
  Kayıt Detayları
 • Bilgisayar II, Temel Bilgi Teknolojileri, Temel Bilgisayar Bilimleri, Ticarette Bilgi Sistemleri
  Kayıt Detayları
 • Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar III Dersleri
  Kayıt Detayları
 • Bilgisayar I, Bilgisayara Giriş I Dersleri
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • 6. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi
  Kayıt Detayları
 • 2010 Yılı 2. Matematik Şenliği Bilim Danışman Kurulu Üyesi
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
 • Sibiyo Duyarlı Toplum (daha kaliteli bir yaşam için kimin önerisi var?) yarışmasında "Kampüslerde Ücretsiz Bisiklet" konulu proje ile finale kalma hakkı
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı