Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Prof. Dr.  Yetis Sazi MURAT
Birimi : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : ysmurat@pau.edu.tr
Telefon : 0258-2963357

Eğitim Bilgileri
 
 • 1988-1992
  :  Lisans (İnşaat Müh./İnşaat) Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) 1992
 • 1994-1996
  :  Yüksek Lisans (İnşaat Müh./İnşaat) Pamukkale Üniversitesi 1996
 • 1996-2001
  :  Doktora (İnşaat Müh./Ulaştırma) İTÜ 2001
 • 2007-2013
  :  Doçentlik (Aralık 2007)
 • 2013-
  :  Profesörlük (Pamukkale Üniversitesi)
  Doktora Sonrası Eğitim
   
 • 2006-2007 (6 ay)
  :  Virginia Tech. State University and Politechnic Institute, Northern Virginia Center, Falls Church, Washington D.C., USA
  Öğrenci Eğitiminde Aldığı Görevler
   
 • 1995-1996
  :  Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü Staj Komisyonu Üyeliği
 • 1996-1997
  :  Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü Staj Komisyonu Üyeliği
 • 1997-1998
  :  Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü Staj Komisyonu Üyeliği
 • 1998-1999
  :  Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü Staj Komisyonu Üyeliği
 • 1999-2000
  :  Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü Staj Komisyonu Üyeliği
 • 2002-2003
  :  İnşaat Müh. Bölümü Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu Başkanlığo
 • 2003-2004
  :  İnşaat Müh. Bölümü Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu Üyeliği
 • 2004-2005
  :  İnşaat Müh. Bölümü Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu Üyeliği
 • 2004-2005
  :  Bölüm Müfredat Akreditasyonu Komite Üyeliği
 • 2005-2006
  :  İnşaat Müh. Bölümü Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu Üyeliği
 • 2006-2007
  :  İnşaat Müh. Bölümü Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu Üyeliği
 • 2007-2008
  :  İnşaat Müh. Bölümü Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu Başkanlığı
 • 2008-2009
  :  İnşaat Müh. Bölümü Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu Başkanlığı
  Organizasyonunda Görev Aldığı Bilimsel Toplantılar
   
 • 2005-2006
  :  Bilim Kurulu ve Danışma Kurulu Üyeliği III.Otomasyon Sempozyumu, 11-12 Kasım 2005, Pamukkale Üniversitesi, Denizli
 • 2007-2008
  :  Bilim Kurulu ve Danışma Kurulu Üyeliği 7.Ulaştırma Kongresi, 19-20-21 Eylül 2007, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

  Danışmanlığını Yaptığı Tezler
   
 • Uludağ, N., (?)“Otobüs İşletmeciliği ve Altyapısının Bulanık Optimizasyon ile Değerlendirilmesi” Doktora Tez Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Denizli (devam ediyor)
  Yönettiği Tezler
   
 • Uludağ, N., (2005). “Denizli Şehiriçi Trafiğinde Yol Kullanıcılarının Rota Seçimlerinin Bulanık Mantık ile Modellenmesi”, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 04.08.2005, Denizli.
 • Başkan, Ö., (2004). “İzole Sinyalize Kavşaklardaki Ortalama Taşıt Gecikmelerinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi”, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 30.06.2004, Denizli. (2005 Yılı YTMK Yüksek Lisans Tez Ödülü)
 • Şekerler, A., (2008). “Kümeleme Analizi Yaklaşımının Trafik Güvenliğinde Kullanımı” Yüksek Lisans Tez Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 23.07.2008.Denizli.

  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Yetis Sazi Murat (2012). Fuzzy Clustering Approach for Accident Black Spot Centers Determination, Fuzzy Logic - Emerging Technologies and Applications, Elmer P. Dadios (Ed.), ISBN: 978-953-51-0337-0, InTech Publishing Company, Chapter 5, Page 83-98. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Murat, Y.Ş., Kutluhan, S. “An Investigation On Pedestrians And Pedestrian Areas Of Denizli City In Scope Of Urbanization”, “Urbanisation, Land Use, Land Degradation And Environment” Daya Publishing House,New Delhi, India, ISBN 978-81-7035-711-7, Chapter 18, p 277-299 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Demirdağ, O. ve Murat, Y.Ş., “Free Vibration Analysis of Elastically Supported Timoshenko Columns with Attached Masses Using Fuzzy Neural Network” Journal of Scientific and Industrial Research, 68, 285-291 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Murat, Y.Ş., Şekerler A., “Trafik kaza Verilerinin Kümelenme Analizi Yöntemi ile Modellenmesi”. İMO, Teknik Dergi, Temmuz 2009, s 4759-4777. , 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Murat, Y.Ş., Uludag N., “Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi”. İMO, Teknik Dergi, Nisan 2008, s 4363-4379. , 2008
  Kayıt Detayları
 • MURAT Y.S., (2007)"A new Approach for Modelling Vehicle Delay at Isolated Signalized Intersections",ITE Journal on the Web, November 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.Ş.,(2006) “Comparison of Fuzzy Logic and Artificial Neural Networks Approaches in Vehicle Delay Modeling” Transportation Research Part C- Emerging Technologies, Vol 14/1 pp 316-334., Pergamon Press. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.Ş., Ceylan H., (2006) “Use of Artificial Neural Networks for Transport Energy Modelling”. Energy Policy, Elsevier science, Pergamon press, Vol 34/17, pp 3165-3172. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.Ş., Baskan Ö., (2006) “Modeling Vehicle Delays at Signalized Junctions: Artificial Neural Networks Approach”. Journal of Scientific and Industrial Research (JSIR), Vol 65, July 2006, pp 558-564. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Murat, Y.Ş., Uludag N., “Route Choice Modelling in Urban Transportation Networks using Fuzzy Logic and Logistic Regression Methods”. Journal of Scientific and Industrial Research (JSIR), Volume 67, pp 19-27, January 2008. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Murat, Y.Ş. Kikuchi S., “The Fuzzy Optimization Approach:A Comparison with the Classical Optimization Approach using the Problem of Timing a Traffic Signal”. Transportation Research Record No 2024, pp 82-91, Washington D.C., 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.Ş., Gedizlioglu E., “Investigation of Vehicle Time Headways in Turkey” Institute of Civil Engineers-Transport Journal. 160, Issue TR2, p 73-78, May 2007, Thomas Telford Press. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.Ş., Gedizlioglu E., (2005) “A Fuzzy Logic Multi-phased Signal Control Model for Isolated Junctions”. Transportation Research Part C- Emerging Technologies, Vol 13/1 pp 19-36., Pergamon Press , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Murat, Y.Ş., Kutluhan, S.(2009) “An Investigation on Pedestrians and Pedestrian Areas of Denizli City in Scope of Urbanization” International Workshop on Urbanization, Land Use, Land Degradation and Environment (ULE 2009), 28th Sept - 01st Oct 2009, Pamukkale University, Denizli, Turkey. , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Murat, Y. S., Kutluhan, S., Cakici, Z.,(2014) "Investigation of Cyclic Vehicle Queue and Delay Relationship for Isolated Signalized Intersections" Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 111, 2014, Pages 252–261. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Murat, Yetis Sazi (2011) "An Entropy (Shannon) based Traffic Safety Level Determination Approach for Black Spots" Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 20, 2011, Pages 786–795 , 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Murat, Yetis Sazi (2011) "An Entropy (Shannon) based Traffic Safety Level Determination Approach for Black Spots"Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 20, 2011, Pages 786–795 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Murat, Y.Ş., Fırat, M., Altun, S. (2008) “Analysis of Traffic Accidents Using Fuzzy Clustering and Geographical Information Systems” 10th International Conference on Application of Advanced Technologies in Transportation, May 27- 31, Athens GREECE , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Murat, Y.S., Gedizlioglu, E., (2007) " Investigation of vehicle time headways in Turkey", PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-TRANSPORT Volume: 160 Issue: 2 Pages: 73-78 Published: MAY 2007 , Title: An integrated model of GIS and fuzzy logic (FMOTS) for location decisions of taxicab stands Author(s): Ocalir EV, Ercoskun OY, Tur R Source: EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS Volume: 37 Issue: 7 Pages: 4892-4901 Published: JUL 2010 Times Cited: 0 2. Title: Investigation of vehicle bunching at signalized arterials in Turkey Author(s): Caliskanelli SP, Tanyel S Source: CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING Volume: 37 Issue: 3 Pages: 380-388 Published: MAR 2010 Times Cited: 0
  Kayıt Detayları
 • Murat, Y.S., (2006) "Comparison of fuzzy logic and artificial neural networks approaches in vehicle delay modeling",TRANSPORTATION RESEARCH PART C-EMERGING TECHNOLOGIES Volume: 14 Issue: 5 Pages: 316-334 Published: OCT 2006 , 1. Title: Capacity prediction for traffic circles: applicability of ANN Author(s): Ozuysal M, Caliskanelli SP, Tanyel S, et al. Source: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-TRANSPORT Volume: 162 Issue: 4 Pages: 195-206 Published: DEC 2009 Times Cited: 0 2. Title: Free vibration analysis of elastically supported Timoshenko columns with attached masses using fuzzy neural network Author(s): Demirdag O, Murat YS Source: JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH Volume: 68 Issue: 4 Pages: 285-291 Published: APR 2009 Times Cited: 1 3. Title: A New Fast Forecasting Technique using High Speed Neural Networks Author(s): El-Bakry HM, Mastorakis N Conference Information: 8th WSEAS International Conference on Signal, Speech and Image Processing, SEP 23-25, 2008 Santander, SPAIN Source: PROCEEDINGS OF THE 8TH WSEAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SIGNAL, SPEECH AND IMAGE PROCESSING (SSIP '08) - SIGNAL, SPEECH AND IMAGE PROCESSING Book Series: Recent Advances in Computer Engineering Pages: 116-138 Published: 2008 Times Cited: 0 4. Title: Predicting Students' Academic Achievement: Comparison between Logistic Regression, Artificial Neural Network, and Neuro-Fuzzy Author(s): Rusli NM, Ibrahim Z, Janor RM Conference Information: International Symposium on Information Technology, AUG 26-29, 2008 Univ Kebangsaan, Fac Informat Sci & Technol, Kuala Lumpur, MALAYSIA Source: INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF INFORMATION TECHNOLOGY 2008, VOLS 1-4, PROCEEDINGS - COGNITIVE INFORMATICS: BRIDGING NATURAL AND ARTIFICIAL KNOWLEDGE Pages: 42-47 Published: 2008 Times Cited: 0 5. Title: Hydrological time-series modelling using an adaptive neuro-fuzzy inference system Author(s): Firat M, Gungor M Source: HYDROLOGICAL PROCESSES Volume: 22 Issue: 13 Pages: 2122-2132 Published: JUN 30 2008 Times Cited: 14 6. Title: Testing the applicability of artificial intelligence techniques to the subject of erythemal ultraviolet solar radiation. Part two: An intelligent system based on multi-classifier technique Author(s): Elminir HK, Own HS, Azzam YA, et al. Source: JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY Volume: 90 Issue: 3 Pages: 198-206 Published: MAR 28 2008 Times Cited: 1 7. Title: Route choice modelling in urban transportation networks using fuzzy logic and logistic regression methods Author(s): Murat YS, Uludag N Source: JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH Volume: 67 Issue: 1 Pages: 19-27 Published: JAN 2008 Times Cited: 0
  Kayıt Detayları
 • Murat, Y.S., Ceylan, H., (2006) "Use of artificial neural networks for transport energy demand model",ENERGY POLICY Volume: 34 Issue: 17 Pages: 3165-3172 Published: NOV 2006 , 1. Title: Forecasting petrol demand and assessing the impact of selective strategies to reduce fuel consumption Author(s): Li Z, Rose JM, Hensher D Source: TRANSPORTATION PLANNING AND TECHNOLOGY Volume: 33 Issue: 5 Pages: 407-421 Published: 2010 Times Cited: 0 2. Title: An Integrated Simulated-Based Fuzzy Regression Algorithm and Time Series for Energy Consumption Estimation with Non-Stationary Data and case studies Author(s): Tajvidi A, Azadeh A, Saberi M, et al. Conference Information: 3rd IEEE International Conference on Digital Ecosystems and Technologies, JUN 01-03, 2009 Istanbul, TURKEY Source: 2009 3RD IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL ECOSYSTEMS AND TECHNOLOGIES Pages: 670-674 Published: 2009 Times Cited: 0 3. Title: A Multi-level Artificial Neural Network for Gasoline Demand Forecasting of Iran Author(s): Kazemi A, Shakouri G H, Mehregan MR, et al. Conference Information: 2nd International Conference on Computer and Electrical Engineering, DEC 28-30, 2009 Dubai, U ARAB EMIRATES Source: SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER AND ELECTRICAL ENGINEERING, VOL 1, PROCEEDINGS Book Series: International Conference on Computer and Electrical Engineering ICCEE Pages: 61-64 Published: 2009 Times Cited: 0 4. Title: Product demand forecasts using wavelet kernel support vector machine and particle swarm optimization in manufacture system Author(s): Wu Q Source: JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS Volume: 233 Issue: 10 Pages: 2481-2491 Published: MAR 15 2010 Times Cited: 3 5. Title: Forecasting automobile petrol demand in Australia: An evaluation of empirical models Author(s): Li Z, Rose JM, Hensher DA Source: TRANSPORTATION RESEARCH PART A-POLICY AND PRACTICE Volume: 44 Issue: 1 Pages: 16-38 Published: JAN 2010 Times Cited: 1 6. Title: Capacity prediction for traffic circles: applicability of ANN Author(s): Ozuysal M, Caliskanelli SP, Tanyel S, et al. Source: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-TRANSPORT Volume: 162 Issue: 4 Pages: 195-206 Published: DEC 2009 Times Cited: 0 7. Title: ESTIMATION OF NET ELECTRICITY CONSUMPTION OF TURKEY Author(s): Bilgili M Source: ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 29 Issue: 2 Pages: 89-98 Published: 2009 Times Cited: 0 8. Title: Modeling and prediction of Turkey's electricity consumption using Artificial Neural Networks Author(s): Kavaklioglu K, Ceylan H, Ozturk HK, et al. Source: ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT Volume: 50 Issue: 11 Pages: 2719-2727 Published: NOV 2009 Times Cited: 0 9. Title: Forecasting the transport energy demand based on PLSR method in China Author(s): Zhang M, Mu HL, Li G, et al. Source: ENERGY Volume: 34 Issue: 9 Pages: 1396-1400 Published: SEP 2009 Times Cited: 1 10. Title: AN ARTIFICIAL INTELLIGENT APPROACH TO TRAFFIC ACCIDENT ESTIMATION: MODEL DEVELOPMENT AND APPLICATION Author(s): Akgungor AP, Dogan E Source: TRANSPORT Volume: 24 Issue: 2 Pages: 135-142 Published: 2009 Times Cited: 1 Title: Modelling car ownership in Turkey using neural networks Author(s): Codur MY, Tortum A Source: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-TRANSPORT Volume: 162 Issue: 2 Pages: 97-106 Published: MAY 2009 Times Cited: 0 12. Title: Performance of neural networks in materials science Author(s): Bhadeshia HKDH, Dimitriu RC, Forsik S, et al. Source: MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 25 Issue: 4 Pages: 504-510 Published: APR 2009 Times Cited: 2 13. Title: Transport energy modeling with meta-heuristic harmony search algorithm, an application to Turkey Author(s): Ceylan H, Ceylan H, HaIdenbilen S, et al. Source: ENERGY POLICY Volume: 36 Issue: 7 Pages: 2527-2535 Published: JUL 2008 Times Cited: 5 14. Title: The apparent viscosity of watered oil based on artificial neural network Author(s): Zhou SD, Wu ZM, Wang SL, et al. Conference Information: 7th International Symposium on Test Measurement, AUG 05-08, 2007 Beijing, PEOPLES R CHINA Source: ISTM/2007: 7TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TEST AND MEASUREMENT, VOLS 1-7, CONFERENCE PROCEEDINGS Pages: 2321-2324 Published: 2007 Times Cited: 0 15. Title: An integrated artificial neural network and fuzzy clustering algorithm for performance assessment of decision making units Author(s): Azadeh A, Ghaderi SF, Anvari M, et al. Source: APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Volume: 187 Issue: 2 Pages: 584-599 Published: APR 15 2007 Times Cited: 8 16. Title: Performance assessment of electric power generations using an adaptive neural network algorithm Author(s): Azadeh A, Ghaderi SF, Anvari M, et al. Source: ENERGY POLICY Volume: 35 Issue: 6 Pages: 3155-3166 Published: JUN 2007 Times Cited: 9
  Kayıt Detayları
 • Murat, Y.S., Baskan, O, (2007) "Modeling vehicle delays at signalized junctions: Artificial neural networks approach", JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH Volume: 65 Issue: 7 Pages: 558-564 Published: JUL 2006 , 1. Title: An integrated model of GIS and fuzzy logic (FMOTS) for location decisions of taxicab stands Author(s): Ocalir EV, Ercoskun OY, Tur R Source: EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS Volume: 37 Issue: 7 Pages: 4892-4901 Published: JUL 2010 Times Cited: 0 2. Title: Development of delay models with quasi-Newton method resulting from TRANSYT traffic model Author(s): Ceylan H, Haldenbilen S, Ceylan H, et al. Source: JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH Volume: 69 Issue: 2 Pages: 87-93 Published: FEB 2010 Times Cited: 0
  Kayıt Detayları
 • Murat, Y.S., Gedizlioglu, E., (2005) "A fuzzy logic multi-phased signal control model for isolated junctions", Transportation Research Part C-Emerging Technologies, Volume: 13 Issue: 1 Pages: 19-36 Published: FEB 2005 , Title: Multi-phase traffic signal control for isolated intersections based on genetic fuzzy logic Author(s): Yang ZY, Huang XY, Liu HF, et al. Conference Information: 6th World Congress on Intelligent Control and Automation, JUN 21-23, 2006 Dalian, PEOPLES R CHINA Source: WCICA 2006: Sixth World Congress on Intelligent Control and Automation, Vols 1-12, Conference Proceedings Pages: 3391-3395 Published: 2006
  Kayıt Detayları
 • A fuzzy logic multi-phased signal control model for isolated junctions , Title: Hierarchical Fuzzy Logic Traffic Controller for Urban Signalized Intersections Author(s): Yang ZY, Huang XY, Du CH, et al. Conference Information: 7th World Congress on Intelligent Control and Automation, JUN 25-27, 2008 Chongqing, PEOPLES R CHINA Source: 2008 7TH WORLD CONGRESS ON INTELLIGENT CONTROL AND AUTOMATION, VOLS 1-23 Pages: 5203-5207 Published: 2008
  Kayıt Detayları
 • A fuzzy logic multi-phased signal control model for isolated junctions , Title: TWO-STAGE FUZZY CONTROL OF ISOLATED INTERSECTION Author(s): Qiao J Conference Information: 38th International Conference on Computers and Industrial Engineering, OCT 31-NOV 02, 2008 Beihang Univ, Beijing, PEOPLES R CHINA Source: PROCEEDINGS OF THE 38TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTERS AND INDUSTRIAL ENGINEERING, VOLS 1-3 Pages: 829-834 Published: 2008
  Kayıt Detayları
 • A fuzzy logic multi-phased signal control model for isolated junctions , Title: Study on Optimal Control and Simulation for Urban Traffic Based on Fuzzy Logic Author(s): Li J, Zhang HZ Conference Information: International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation, OCT 20-22, 2008 Changsha, PEOPLES R CHINA Source: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT COMPUTATION TECHNOLOGY AND AUTOMATION, VOL 1, PROCEEDINGS Pages: 936-940 Published: 2008
  Kayıt Detayları
 • A fuzzy logic multi-phased signal control model for isolated juncti , Title: Frameworks of Data-Based Dynamic Optimality for Complex Urban Traffic Flow Author(s): Li RM, Song YD Conference Information: Cross-Strait Conference on Information Science and Technology, JUL 09-11, 2010 Yanshan Univ, Qinhuangdao, PEOPLES R CHINA Source: PROCEEDINGS OF 2010 CROSS-STRAIT CONFERENCE ON INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY Pages: 739-744 Published: 2010
  Kayıt Detayları
 • A fuzzy logic multi-phased signal control model for isolated junctions , Title: A Survey of Fuzzy Set Theory in Intelligent Transportation: State of the art and future trends Author(s): Davarynejad M, Vrancken J Conference Information: IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, OCT 11-14, 2009 San Antonio, TX Source: 2009 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEMS, MAN AND CYBERNETICS (SMC 2009), VOLS 1-9 Book Series: IEEE International Conference on Systems Man and Cybernetics Conference Proceedings Pages: 3952-3958 Published: 2009
  Kayıt Detayları
 • A fuzzy logic multi-phased signal control model for isolated junctions , Title: Fuzzy logic based smart traffic light simulator design and hardware implementation Author(s): Karakuzu C, Demirci O Source: APPLIED SOFT COMPUTING Volume: 10 Issue: 1 Pages: 66-73 Published: JAN 2010
  Kayıt Detayları
 • A fuzzy logic multi-phased signal control model for isolated junctions , Title: An integrated model of GIS and fuzzy logic (FMOTS) for location decisions of taxicab stands Author(s): Ocalir EV, Ercoskun OY, Tur R Source: EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS Volume: 37 Issue: 7 Pages: 4892-4901 Published: JUL 2010
  Kayıt Detayları
 • Title: A fuzzy logic multi-phased signal control model for isolated junctions , Title: A fuzzy logic controller for isolated signalized intersection with traffic abnormality considered Author(s): Nair BM, Cai J Conference Information: IEEE Intelligent Vehicles Symposium, JUN 13-15, 2007 Istanbul, TURKEY Source: 2007 IEEE INTELLIGENT VEHICLES SYMPOSIUM, VOLS 1-3 Pages: 147-151 Published: 2007
  Kayıt Detayları
 • Title: A fuzzy logic multi-phased signal control model for isolated junctions , Title: Modeling route choice behaviour in transportation networks by using fuzzy logic and logistic regression techniques Author(s): Murat YS, Uludag N Source: TEKNIK DERGI Volume: 19 Issue: 2 Pages: 4363-4379 Published: APR 2008 Times Cited: 0 2. Title: Route choice modelling in urban transportation networks using fuzzy logic and logistic regression methods Author(s): Murat YS, Uludag N Source: JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH Volume: 67 Issue: 1 Pages: 19-27 Published: JAN 2008 Times Cited: 0 3. Title: Comparison of fuzzy logic and artificial neural networks approaches in vehicle delay modeling Author(s): Murat YS Source: TRANSPORTATION RESEARCH PART C-EMERGING TECHNOLOGIES Volume: 14 Issue: 5 Pages: 316-334 Published: OCT 2006 Times Cited: 3
  Kayıt Detayları
 • Title: Comparison of fuzzy logic and artificial neural networks approaches in vehicle delay modeling , Title: Hydrological time-series modelling using an adaptive neuro-fuzzy inference system Author(s): Firat M, Gungor M Source: HYDROLOGICAL PROCESSES Volume: 22 Issue: 13 Pages: 2122-2132 Published: JUN 30 2008 Times Cited: 0 2. Title: Testing the applicability of artificial intelligence techniques to the subject of erythemal ultraviolet solar radiation. Part two: An intelligent system based on multi-classifier technique Author(s): Elminir HK, Own HS, Azzam YA, et al. Source: JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY Volume: 90 Issue: 3 Pages: 198-206 Published: MAR 28 2008 Times Cited: 0 3. Title: Route choice modelling in urban transportation networks using fuzzy logic and logistic regression methods Author(s): Murat YS, Uludag N Source: JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH Volume: 67 Issue: 1 Pages: 19-27 Published: JAN 2008 Times Cited: 0
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.Ş., Ceylan H., (2006) “Use of Artificial Neural Networks for Transport Energy Modelling”. Energy Policy, Elsevier science, Pergamon press, Vol 34/17, pp 3165-3172, 2006 , --> 1)Title: Transport energy modeling with meta-heuristic harmony search algorithm, an application to Turkey Author(s): Ceylan H, Ceylan H, HaIdenbilen S, et al. Source: ENERGY POLICY Volume: 36 Issue: 7 Pages: 2527-2535 Published: JUL 2008 Times Cited: 0 --> 2)Title: An integrated artificial neural network and fuzzy clustering algorithm for performance assessment of decision making units Author(s): Azadeh A, Ghaderi SF, Anvari M, et al. Source: APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Volume: 187 Issue: 2 Pages: 584-599 Published: APR 15 2007 Times Cited: 1 --> 3)Title: Performance assessment of electric power generations using an adaptive neural network algorithm Author(s): Azadeh A, Ghaderi SF, Anvari M, et al. Source: ENERGY POLICY Volume: 35 Issue: 6 Pages: 3155-3166 Published: JUN 2007 Times Cited: 1
  Kayıt Detayları
 • Murat, Y. S., Gedizlioglu, E., (2005). A fuzzy logic multi-phased signal control model for isolated junctions. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 13 (1), pp 19-36 , Qiao, J., Xuan, H., Jiang,J., (2006). Efficiency and fairness based fuzzy traffic control model. Hsi-An Chiao Tung Ta Hsueh/Journal of X'ian Jiatong University 40.
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Arslan, T., Murat, Y.Ş.(2011) "Kent Ulaşımında Organizasyonel Sorunların Değerlendirilmesi", Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 17, sayı 1, s 33-41. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen, S., Ceylan, H., Murat, Y. Ş., Başkan, Ö., Ceylan, H., Türkiye’de Ulaştırma Eğitimi İçin Yeni Bir Model, Akademik Dizayn Dergisi, Vol 2(1), 15-20 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Sarı, M.; Murat, Y.S.; Kırabalı,M.,2005. Bulanık Mantık Modelleme Yaklaşımı ve Uygulamaları, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(9): 1302 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen S., Murat Y.Ş., Baykan N., Meriç N., “Kentlerde Otopark Sorunu (Denizli Örneği)”, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 2-3, s 1099-1109, ISSN 1300-7009, (1999). , 1999
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.Ş., Gedizlioğlu E., ‘Ayrık Sinyalize Kavşaklar için Bulanık Mantık Denetim Modeli’, İMO Teknik Dergi, Cilt 14, Sayı 2, Nisan 2003, s 2949-2963, TMMOB Yayını, (2003). , 2003
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.Ş., Kulak O. “Ulaşım Ağlarında Bilgi Aksiyomu Kullanılarak Güzergah Seçimi”, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 11, Sayı 3, s. 425-435, ISSN 1300-7009, (2005). , 2005
  Kayıt Detayları
 • Sarı, M., Murat Y.Ş., Kırabalı M., “ Bulanık Modelleme Yaklaşımı ve Uygulamaları”, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 9, s 77-92, (2005). , 2005
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.Ş., “Sinyalize Kavşaklardaki Taşıt Gecikmelerinin Bulanık mantık ile Modellenmesi”, İMO Teknik Dergi, Cilt 17, sayı 3, Temmuz 2006, s 3903-3916, TMMOB Yayını, (2006). , 2006
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen S., Baykan N., Murat Y.Ş. ve Meriç N., Kentlerde Otopar Sorunu: Denizli Örneği, Pamukkale Üniversitesi Müh. Bil. Dergisi, V:5 N:1-2, 1999. , 1999
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Murat, Y.Ş.,(1999). Prediction of traffic volumes in Bosphorus bridge using artificial neural network. Proceedings of the 11th Mini-EURO conference on Artificial Intelligence in Transportation System and Science and 7th EURO-working Group Meeting on Transportation , Fırat, M., Güngör, M., (2004). Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi. Teknik Dergi/Technical Journal of Turkish Chamber of Civil Engineers 15 (3), pp. 3267-3282
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • MURAT, Y., Ş.; BAYKAN, N.; SÖNMEZ, C. (2001): “Kentiçi Ulaşımda Otoparkların Önemi ve Denizli Örneği”. Antalya, I. Kentiçi Ulaşım ve Trafik Sempozyumu, Cam Piramid, 21-22 Nisan 2001. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Gulhan,G., Ozan, C., Ceylan, H., Baskan, O., Murat.Y.S., Haldenbilen, S., Ceylan,H. 2012. Improving the Performance of Urban Public Transport Systems: Case Study of Denizli, TURKEY.10th International Congress on Advances in Civil Engineering, 17-19 October 2012. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Murat, Y.S., Demir, M.B., Cakici, Z.(2012) "Fuzzy Control Approach for Roundabout Metering Signals" 15th Euro Working Group on Transportation (EWGT) Conference-Energy Efficient Transportation Networks, 10-13 September 2012, Marne La Vallee, Paris, France. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Akgungor, A. P., Murat Y.Ş. and Dogan E. (2011)"Birbirine yakın sinyalize kavşaklarda araç gelişlerinin gecikme ve yakıt tüketimine etkisinin arştırılması" 6. Kentsel Altyapı Sempozyumu, TMMOB İnşaat Müh. Odası Antalya Şubesi, s.... , 2011
  Kayıt Detayları
 • Manga, A.O., Murat, Y.S., (2009)"TRAFİK KAZALARININ FAKTÖR ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ" İzmir Ulasım Sempozyumu Bildiri Kitabı,TMMOB İnşaat Müh. Odası İzmir Şubesi yayını, s532-540. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Altun, S. Murat, Y. S. (2009) "KENTİÇİ OTOBÜS TASIMACILIGININ KULLANICILARIN BEKLENTİLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: DENİZLİ ÖRNEĞİ" İzmir Ulaşım Sempozyumu,TMMOB İnşaat Müh. Odası İzmir Şubesi, 8-9 Aralık 2009, İzmir, sf 284-296. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Murat, Y.Ş. Akgüngör, A.P., Kutluhan, S. (2011) “Ulaşım-Trafik Kültürü ve Algısının Denizli Kenti Örneğinde İncelenmesi”, Ulusal Malatya Sempozyumları-II, Sürdürülebilir Kentleşme ve Kentlilik, 29-30 Nisan 2011, Malatya , 2011
  Kayıt Detayları
 • Murat, Y.Ş., Manga, A.O. (2010) “An Investigation About The Effects Of Driver Characteristics On Traffic Accidents” 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, 27-30 September 2010 Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey , 2010
  Kayıt Detayları
 • Murat,Y. S., Baskan, O, Ozan, C., “Trafik İşaretlemeleri ve Yönetim Tekniklerinin Trafik Güvenliğine Etkilerinin Araştırılması”, 2. Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi (TRODSA), Ankara, 7-9 Mayıs 2003. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Murat, Y.Ş., Şekerler, A. “Denizli Kent merkezindeki Trafik Kazalarının İncelenmesi” Türk Kültür Tarihinde Denizli ve Kentleşme Sorunları Sempozyumu 22-23.12.2008, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Murat, Y.Ş.,(2009) “Use of fuzzy clustering method in traffic safety” EWGT2009 - 13th Euro Working Group on Transportation Meeting. September 23-25 Padua (Italy) , 2009
  Kayıt Detayları
 • Murat, Ş., Ceylan, H. ve Haldenbilen, S., “Yerel Yönetimlerde Ulaştırma Birimi Organizasyonu İçin Model Önerileri”, 7. Ulaştırma Kongresi, s.448-460, İstanbul, 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen, S., Murat, Y. Ş., ve Ceylan H. “ Avrupa Birliği Sürecinde Şehirlerarası Ulaşım Talebinin Sürdürülebilir Gelişme Açısından Değerlendirilmesi”. 6. Ulaştırma Kongresi, TMMOB. İnşaat Mühendisleri Odası, 23-25 Mayıs, pp. 79-88, İstanbul , 2005
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.S., Baskan Ö., Ozan C.,Trafik İşaretlemeleri ve Yönetim Tekniklerinin Trafik Güvenliğine Etkilerinin Araştırılması, II. Ulusal Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi /Sergisi, 7-9 Mayıs 2003 , Ankara. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Murat, Y. Ş., ve Başkan, Ö., “İzole Sinyalize Kavşaklardaki Ortalama Taşıt Gecikmelerinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi”, 6. Ulaştırma Kongresi, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 23-25 Mayıs 2005, İstanbul . , 2005
  Kayıt Detayları
 • Baykan N., Haldenbilen S. ve Murat Y.Ş, “Denizli İlinin Kentiçi Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri”, 4. Ulaştırma Kongresi, s.241-249, Denizli, 1998. , 1998
  Kayıt Detayları
 • Baykan N., Murat Y.Ş. ve Haldenbilen S., “Gelişmekte Olan Şehirlerde Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri: Denizli Örneği”, I. Ulusal Ulaşım Sempozyumu, s. 325-335, İstanbul, 1996. , 1996
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen S., Baykan N. ve Murat Y.Ş., “Sürdürülebilir Gelişme ve Ulaşım Politikaları”, 5. Ulaştırma Kongresi, s. 113-120, İstanbul, 2001. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen, S., Ceylan, H., ve Murat, Y.Ş, “Türkiye Ulaşım Sektöründe Enerji Tüketiminin İncelenmesi”, I. Ege Enerji Sempozyumu, 366-372, Denizli, 2003. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Murat, Y.S, Haldenbilen, S., ve Cengiz, O, (2004) “Genetic Algorithm Approach to Evaluate Bus and Paratransit Public Transport in Urban Areas”, 10th World Conference on Transport Research, On selected CD, 10 WCTR, pp. 1-18, Istanbul, Turkey. 2005. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Küçük B., Murat Y.Ş. ve Koç A.C., “Sağlıklı Yapı ve Sağlıklı Çevre”, Sağlıklı Kentler ve İnşaat Mühendisliği Sempozyumu, TMMOB İnşaat Müh. Odası İzmir Şubesi Yayını, İzmir, 1995. , 1995
  Kayıt Detayları
 • Baykan N., Murat Y.Ş. ve Haldenbilen S., “Gelişmekte olan Şehirlerde Ulaşım Problemleri ve Çözüm Önerileri: Denizli Örneği”, Birinci Ulusal Ulaşım Sempozyumu, 6-7 Mayıs 1996, Ayazağa / İstanbul, s325-337, 1996. , 1996
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.Ş., “Denizli Şehiriçi Kavsaklarındaki Trafik Akımlarının İncelenmesi”, 4.Ulaştırma Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yayını, 3-4-5 Haziran 1998, Denizli, s121-134, 1998. , 1998
  Kayıt Detayları
 • Baykan N., Haldenbilen S. ve Murat Y.Ş., “Denizli İlinin Kentiçi Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri”, 4.Ulaştırma Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yayını, 3-4-5 Haziran 1998, Denizli, s241-251, 1998. , 1998
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.Ş., "Kentsel Ulaşım Çerçevesinde Sinyalize Kavşak Etüdleri", 2. Ulusal Kentsel Altyapı Sempozyumu,TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yayını, 18-20 Kasım 1999, Adana, S75-86, 1999. , 1999
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.Ş., Gedizlioğlu E. "Trafik Sinyalizasyonunda Yapay Zeka Teknikleri Uygulamaları", Türkiye İnşaat Mühendisliği XV. Teknik Kongre ve Sergisi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi 24-25-26 Kasım 1999, Ankara, s 523-541, 1999 , 1999
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.Ş., “Sinyal Devre Tasarımının Kavsak Kapasitesine Etkisi”, III. Ulaşım ve Trafik Kongre ve Sergisi, Ankara Hilton Oteli.18-20 Mayıs 2001, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yayını, 2001. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.Ş., Baykan N. Sönmez H.C., “Otopark Sorunu ve Denizli Kent Merkezi Yol içi Park Etüdü”, Antalya Kent içi Ulaşım Kongresi, Cam Piramit, 2001. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.Ş., “Sabit Zamanlı Sinyalizasyon Sistemlerinin Başarımının Benzetim Programları ile Değerlendirilmesi”, 5. Ulaştırma Kongresi, 30-31 Mayıs- 1Haziran 2001, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yayını, s 181-191, 2001. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen S., Baykan N., Murat Y.Ş., “Sürdürülebilir Gelişme ve Ulaşım Politikaları”, 5. Ulaştırma Kongresi,30-31 Mayıs-1 Haziran 2001, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yayını, s 113-121, 2001. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.Ş., Başkan Ö.,Ozan C., “Trafik İşaretlemeleri ve Trafik Yönetim Tekniklerinin Trafik Güvenliğine Etkilerinin Araştırılması”, II. Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi ve Sergisi,7-9 Mayıs 2003 ,Ankara, 2003. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Şahan. B, Ceylan, H ve Murat, Y.Ş., “Hız Kontrolu Ve Trafik Yavaşlatma Tekniklerinin Yol Güvenliği Açısından İrdelenmesi”, II. Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi/Sergisi, 7-9 Mayıs, 2003, Ankara, 2003. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen, S., Ceylan, H., Murat, Y.Ş., “Türkiye Ulaşım Sektöründe Enerji Tüketiminin İncelenmesi”, I. Ege Enerji Sempozyumu, 366-372, Denizli, 2003. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen, S., Murat, Y.Ş., Ceylan, H., “Avrupa Birliği Sürecinde Şehirlerarası Ulaşım Talebinin Sürdürülebilir Gelişme Açısından Değerlendirilmesi”, 6. Ulaştırma Kongresi, 23-24-25 Mayıs 2005, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mustafa Kemal Amfisi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yayını, s 79-89, 2005. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.Ş., Başkan Ö., “İzole Sinyalize Kavşaklardaki Ortalama Taşıt Gecikmelerinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi”, 6. Ulaştırma Kongresi, 23-24-25 Mayıs 2005, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mustafa Kemal Amfisi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yayını, s 214-228, 2005. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.Ş., “Prediction of Traffic Volumes in Bosphorus Bridge using Artificial Neural Networks”, 11th Mini-EURO Conference on Artificial Intelligence in Transportation Systems and Science, Helsinki University of Technology.2-6 August 1999. Helsinki-Finland. Paper No XLIII, 1999. , 1999
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.Ş., Gedizlioğlu E. "Trafik Mühendisliğinde Yapay Zeka Teknikleri Uygulamaları (Yapay Sinir Ağları ile Trafik Tahmin Modeli)", İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler 4. Uluslararası Kongresi, 1-3 Kasım 2000, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimagusa, K.K.T.C., s 297-303., 2000. , 2000
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.Ş., Gedizlioğlu E., ‘2 Fazli Denetlenen İzole-Sinyalize Kavşaklar icin Bulanık Mantık Denetim Modeli’, 5. Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, 25-27 Eylül 2002, İTÜ, İstanbul, 2002 , 2002
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.Ş., Gedizlioglu E., ‘A New Approach for Fuzzy Traffic Signal Control’, 13th Mini-EURO Conference on Artificial Intelligence in Transportation Systems and Science, Politecnico di Bari,10-13 June 2002, Bari, Italy, 2002. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Murat, Y. Ş., Haldenbilen, S. and Cengiz, O., “Genetic Algorithm Approach to Evaluate Bus and Paratransit Public Transport in Urban Areas”, 10th World Conference on Transport Research (WCTR), July 4-8, 2004, Istanbul, Turkey, 2004 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Murat, Y. Ş., ‘Performance Comparison of TRANSYT and SIDRA with Genetic Algorithm and Fuzzy Logic in Signalized Intersections’, 10th World Conference on Transport Research (WCTR), July 4-8, 2004, Istanbul, Turkey, 2004 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Murat, Y. Ş. and Ceylan, H., “Estimating Transport Energy Demand based on Artificial Neural Networks: A Case study of Turkey”, 10th World Conference on Transport Research (WCTR), July 4-8, 2004, Istanbul, Turkey, 2004 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Murat, Y.Ş. and Kikuchi, S., “The Fuzzy Optimization Approach:A Comparison with the Classical Optimization Approach using the Problem of Timing a Traffic Signal”. Presented at 87th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington D.C., 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
 • ALKAYA, D.; MURAT, Y. Ş.; KOÇ, A. C.; YILDIRIM, B., (1996), “Kent Yerleşimi ve Mühendislik Yapılarının Aşırı Yağışlara Karşı Projelendirilmesi”, HABİTAT - II, Doğal Afetler ve İnsan Yerleşimleri Politikaları Sempozyumu İTÜ – Taşkışla , 1996
  Kayıt Detayları
 • KÜÇÜK, B.; KOÇ, A. C.; MURAT, Y. Ş., (1995), “Sağlıklı Yapı ve Sağlıklı Çevre”, Sağlıklı Kentler ve İnşaat Mühendisliği Sempozyumu İnşaat Mühendisleri Odası – İZMİR. , 1995
  Kayıt Detayları
   
  A-13 Internet ortamında yayınlanan(Ulusal veya uluslararası)
 • Murat, Y.S., (2007) "Fuzzy Future for Traffic Management",Traffic Technology International, www.traffictechnologytoday.com, 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • Erasmus Programı Kapsamında Southern Denmark Universitesinde "Fuzzy Logic Traffic Control" başlıklı ders verilmiştir. 7-11 Nisan 2008. , 1
  Kayıt Detayları
 • "Fuzzy Logic Multi-Phased Traffic Signal Control", Industrial and System Engineering Department of Virginia Tech. University, 2006 Annual Spring Conference, Virginia Tech. State University and Politechnic Institute, Northern Virginia Center, Falls Church, Washington D.C., USA , 2006
  Kayıt Detayları
 • "Fuzzy-Neural Modelling with MATLAB Toolbox", CEE 5894 Treatment of Uncertainty in Transportation System Analysis (Graduate Lecture), Civil Engineering Department, Virginia Tech. State University and Politechnic Institute, Northern Virginia Center, Falls Church, Washington D.C., USA , 2006
  Kayıt Detayları
 • 87th Annual Meeting of the Transportation Research Board , Murat, Y.Ş. and Kikuchi, S.,
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde
 • Journal of Medical Systems Dergisinde Hakemlik (30.08.2010) , 2010
  Kayıt Detayları
 • Neural Network World Dergisinde Hakemlik (30.08.2010) , 2010
  Kayıt Detayları
 • Scientific Research and Essays Dergisinde Hakemlik (28.06.2010) , 2010
  Kayıt Detayları
 • IMO Teknik Dergide hakemlik (01.06.2010 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Asian Journal of Control Dergisinde Hakemlik (13.05.2010) , 2010
  Kayıt Detayları
 • Expert Systems Dergisinde Hakemlik (22.01.2010) , 2010
  Kayıt Detayları
 • Scientia Iranica Dergisinde Hakemlik (25.02.2010) , 2010
  Kayıt Detayları
 • Transportmetrica Dergisinde Hakemlik ( 23.12.2009) , 2009
  Kayıt Detayları
 • Shortest Path Problem in Urban Transportation Network Based on Drivers' Perceived Travel Time Scientia Iranica , 2009
  Kayıt Detayları
 • "AN INTEGRATED SIMULATION-BASED FUZZY LOGIC MODEL FOR REAL-TIME TRAFFIC SIGNAL CONTROL" Transportmetrica , 2009
  Kayıt Detayları
 • "An Application of Modified Smeed, Adapted Andreassen and Artificial Neural Network Accident Models to Three Metropolitan Cities of Turkey" Scientific Research and Essays , 2009
  Kayıt Detayları
 • IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics--Part A: Systems and Humans Two-stage Fuzzy Logic Controller for Signalized Intersection , 2009
  Kayıt Detayları
 • EXPERT SYSTEMS, Developing rule-based Combined Forecasting Models (Artificial Neural Network-Regression combined Model) in Oil Industry (Case Study: OPEC Oil Demand) , 2008
  Kayıt Detayları
 • PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, Türkiye’deki Trafik Kazaları (1975-2005) , 2008
  Kayıt Detayları
 • Expert Systems, EXSY-Sep-08-122 entitled "Developing rule-based Combined Forecasting Models (Artificial Neural Network-Regression combined Model) in Oil Industry (Case Study: OPEC Oil Demand)" başlıklı makale için hakemlik. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Journal of Energy Economics , 2006
  Kayıt Detayları
 • Advances in Engineering Software , 2006
  Kayıt Detayları
 • Transportation Research Part-C , 2008
  Kayıt Detayları
 • 2. IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics-2007 (1 makale) , 2007
  Kayıt Detayları
 • " Bayesian Committee of State Space Neural Networks for Online Travel time Prediction", Transportation Research Record and TRB 88th Annual Meeting Reviewer, , 2008
  Kayıt Detayları
 • Transportation Research Board 2007 Annual Meeting ve Transportation Research Record Dergileri için hakemlik
  Kayıt Detayları
 • Iranian Journal of Science and Technology dergisi için "Design of New Urban Traffic Control System" isimli makale incelenmiştir
  Kayıt Detayları
 • IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems dergisinde "Adaptive Fuzzy Logic Controller for Traffic Signal in an Urban Road network" isimli makale incelenmistir.
  Kayıt Detayları
   
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 2005
  Kayıt Detayları
 • Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 2005
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 2007
  Kayıt Detayları
   
  C.5 Tez jürisinde olmak
 • Saplıoğlu, M.(2010) Şehiriçi Denetimsiz Kavşaklar için Bir Kaza Tahmin Modeli, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 2010 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Tacettin Geçkil (2008) "Siyah Karbonun Bitümlü Sıcak Karışımların Özelliklerine Etkisinin Araştırılması" Doktora Tez Çalışması, 247 sf,Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. , 2008
  Kayıt Detayları
 • M. Hüdayi KARPUZLU, (2003), " Denizli-Horsunlu Devlet Karayolu Örneğinde Esnek ve Rijit Üstyapı İlk Yapım Maliyetlerinin Karşılaştırılması", Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 109s, 01.09.2003, Denizli. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Uğur Osman ÖĞÜN, (2003), " Denizli-İzmir Arası İhracata Yönelik Yük Taşımacılığı", Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 78s, 01.09.2003, Denizli. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Umut TURAN, (2003), " Ankrajların Zemin Özelliklerine Bağlı Olarak Tasarım Esasları ve Uygulama Teknikleri", Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 105s, 18.08.2003, Denizli. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Sabit KUTLUHAN, (2008). "Bitümlü Sıcak Karışımlarda Tekerlek İzi Oluşumunun Modellenmesi", Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,163s, 04.07.2008, İstanbul , 2008
  Kayıt Detayları
 • Mahmut FIRAT, (2007),"Sinirsel Bulanık Mantık Yaklaşımı ile Havza Modellemesi", Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,184 s, 21.02.2007, Denizli , 2007
  Kayıt Detayları
 • Gülcan ÇETİNKAYA, (2008). "Sinyalli Kavşaklarda Benzetim Modellemesi", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 12.05.2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Orhan ERASLAN, (2008). "Işıklı Kavşaklarda Kapasite Analiz Yöntemleri:Amerikan ve Avustralya Yöntemleri ve Örnek Bir Kavşağın Sınama Benzetiminin Yapılması", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 12.05.2008. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ali Sercan KESTEN, (2008), "Toplu Taşıma Sistemlerinin Müşteri Odaklı Performans Değerlendirmesi" Yüksek Lisans Tez çalışması, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
  Kayıt Detayları
 • İnşaat Müh. Hüseyin Ceylan'ın "İzmir Limanına Yapılacak Ek Konteyner Terminalinin Depolama ve Elleçleme Kapasitesinin Araştırılması" başlıklı Yüksek Lisans Tezin de Jüri Üyeliği.2005. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Avrupa Birliği Eğitim Programları, Leonardo Da Vinci Projesi (Hareketlilik Projesi) “EURO-GIS: İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencileri için Hareketlilik Projesi” (Yrd. Doç. Dr. Selçuk Toprak ile beraber Eş Yürütücü), 2004-2006.
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (PAUBAP), Proje No: 2003MHF009, “Trafik Kontrolü ve Ağ Yönetimi”,Görev: Araştırmacı, 2004-2005.
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (PAUBAP), Proje No: 2003MHF006, “Deprem kayıplarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Önceden tahmini” Görev: Araştırmacı, 2004-2006.
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (PAUBAP), Proje No: 2003MHF008, “Akıllı Kavşak Kontrol Sistemleri Uygulamaları”, Görev: Proje Yürütücüsü, 2004-2006.
  Kayıt Detayları
 • TÜBİTAK Projesi, 105G090: “Denizli İl Merkezi Suç Haritası ve Suç Analiz Modeli”. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. İnan ÖZER (PAÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi). Yardımcı Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Yetiş Şazi MURAT (Pamukkale Üniversitesi Müh. Fak.) ve diğerleri. Projeye katkıda bulunan kuruluşlar: Pamukkale Üniversitesi, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü. Projenin başlama tarihi: 01.06.2006 Projenin bitiş tarihi: 01.06.2008
  Kayıt Detayları
 • 1. TÜBİTAK Projesi, INTAG-915 :“Sinyalize Kavsaklarda Yapay Zeka Teknikleri ile Trafik Uyumlu Sinyal Devre Modeli”.Proje Yürütücüsü:Prof.Dr. Ergun GEDIZLIOĞLU (I.T.U. Insaat Fakültesi Ulastirma ABD).Yardimci Arastirmacilar: Dr. Yetiş Şazi MURAT (Pamukkale Universitesi Müh. Fak.).Projeye katkida bulunan kuruluslar: İstanbul Teknik Universitesi, Pamukkale Universitesi.Projenin baslama tarihi: 01.04.2000 Projenin bitis tarihi: 31.03.2002
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • TÜBİTAK Projesi, INTAG-915 :“Sinyalize Kavsaklarda Yapay Zeka Teknikleri ile Trafik Uyumlu Sinyal Devre Modeli”.Proje Yürütücüsü:Prof.Dr. Ergun GEDIZLIOĞLU (I.T.U. Insaat Fakültesi Ulastirma ABD).Yardimci Arastirmacilar: Dr. Yetiş Şazi MURAT (Pamukkale Universitesi Müh. Fak.).Projeye katkida bulunan kuruluslar: İstanbul Teknik Universitesi, Pamukkale Universitesi.Projenin baslama tarihi: 01.04.2000 Projenin bitis tarihi: 31.03.2002
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (PAUBAP), Proje No: 2003MHF009, “Trafik Kontrolü ve Ağ Yönetimi”,Görev: Araştırmacı.2004-2005
  Kayıt Detayları
 • TÜBİTAK Projesi, 105G090: “Denizli İl Merkezi Suç Haritası ve Suç Analiz Modeli”. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. İnan ÖZER (PAÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi). Yardımcı Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Yetiş Şazi MURAT (Pamukkale Üniversitesi Müh. Fak.) ve diğerleri. Projeye katkıda bulunan kuruluşlar: Pamukkale Üniversitesi, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü. Projenin başlama tarihi: 01.06.2006 Projenin bitiş tarihi: 01.06.2008
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (PAUBAP), Proje No: 2003MHF008, “Akıllı Kavşak Kontrol Sistemleri Uygulamaları”, Görev: Proje Yürütücüsü, 2004-2006.
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (PAUBAP), Proje No: 2003MHF006, “Deprem kayıplarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Önceden tahmini” Görev: Araştırmacı, 2004-2006.
  Kayıt Detayları
 • Avrupa Birliği Eğitim Programları, Leonardo Da Vinci Projesi (Hareketlilik Projesi) “EURO-GIS: İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencileri için Hareketlilik Projesi” (Yrd. Doç. Dr. Selçuk Toprak ile beraber Eş Yürütücü), 2004-2006.
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • Yaslan, G.,(2012). "Otoyol ve Ekspresyollarda Katılım Denetimi", Yüksek Lisans Tez Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 03.07.2012.Denizli.
  Kayıt Detayları
 • Cakici, Z. (2014) “Sinyalize Dönel Kavşakların Tasarım Esaslarının İncelenmesi” Yüksek Lisans Tez Çalışması, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 16.07.2014, Denizli
  Kayıt Detayları
 • Çetin, M., (2015) "Sinyalize Kavşaklarda Doygun Akımın Tespiti için Bir Matematik Model"Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 09.02.2015, Denizli.
  Kayıt Detayları
 • Uludağ, N. (2010) Bulanık Optimizasyon ve Doğrusal Hedef Programlama Yaklaşımları ile Otobüs Hatlarının Modellenmesi, Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
  Kayıt Detayları
 • Saldıroğlu, S. (2010)"Köy Yollarınının takibi, Bakımı ve Onarımı için Coğrafi Bilgi Sistemi Esaslı Yönetim Modeli" Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli
  Kayıt Detayları
 • Şekerler, A., (2008). “Kümeleme Analizi Yaklaşımının Trafik Güvenliğinde Kullanımı” Yüksek Lisans Tez Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 23.07.2008.Denizli.
  Kayıt Detayları
 • Uludağ, N., (2005). “Denizli Şehiriçi Trafiğinde Yol Kullanıcılarının Rota Seçimlerinin Bulanık Mantık ile Modellenmesi” Yüksek Lisans Tez Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 04.08.2005. Denizli
  Kayıt Detayları
 • Başkan, Ö., (2004). “İzole Sinyalize Kavşaklardaki Ortalama Taşıt Gecikmelerinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi”. Yüksek Lisans Tez Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 30.06.2004. Denizli (2005 Yılı YTMK Yüksek Lisans Tez Ödülü)
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • 1994-2000 Yılları arasında Kayıt Yaptıran 40 Öğrencinin Danışmanlığı (6 yıl)
  Kayıt Detayları
 • 2002-2007 Yılları arasında Kayıt yaptıran 20 Öğrencinin Danışmanlığı (6 yıl)
  Kayıt Detayları
 • Türkiye Sürücü Kursları Konfederasyonu Eğitim Semineri (Antalya, 2007)
  Kayıt Detayları
 • Havaalanlarının Tasarımı ve İşletilmesi
  Kayıt Detayları
 • Trafik Tekniği ve Etüdleri
  Kayıt Detayları
 • İnşaat Müh. Bulanık Mantık ile Modelleme
  Kayıt Detayları
 • Trafik Yönetimi
  Kayıt Detayları
 • Öğrenci Danışmanlığı
  Kayıt Detayları
 • Ulaştırma Proje
  Kayıt Detayları
 • Ulaştırma Proje
  Kayıt Detayları
 • Diploma Çalışması Dersi
  Kayıt Detayları
 • Diploma Çalışması Dersi
  Kayıt Detayları
 • Genel Matematik I
  Kayıt Detayları
 • Genel Matematik I
  Kayıt Detayları
 • İnşaat Müh. Laboratuvar Uygulamaları
  Kayıt Detayları
 • İnşaat Müh. Laboratuvar Uygulamaları
  Kayıt Detayları
 • Ulaştırma I
  Kayıt Detayları
 • Ulaştırma I
  Kayıt Detayları
 • Ulaştırma I
  Kayıt Detayları
 • Trafik Mühendisliği
  Kayıt Detayları
 • Trafik Mühendisliği
  Kayıt Detayları
 • Trafik Mühendisliği
  Kayıt Detayları
 • Trafik Etüdleri(Lisansüstü)
  Kayıt Detayları
 • Trafik Tekniği ve Etüdleri (Lisansüstü ders)
  Kayıt Detayları
 • Havaalanlarının Tasarımı ve İşletilmesi (Lisansüstü)
  Kayıt Detayları
 • İnşaat Mühendisliğinde Bulanık Mantık ile Modelleme (Lisansüstü)
  Kayıt Detayları
 • Ulaştırma Proje
  Kayıt Detayları
 • Ulaştırma II
  Kayıt Detayları
 • Ulaştırma I
  Kayıt Detayları
 • Ulaştırma I
  Kayıt Detayları
   
  D.5 Bir kurum veya kuruluş tarafından talep edilen bilimsel raporlar
 • İETT Metrobüs Hattı Kapasite Artırımı Proje Raporu
  Kayıt Detayları
 • Türkiye Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri Raporu (Editör olarak)
  Kayıt Detayları
 • İzmir Ulaşım Etüdü Revizyon Raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, (Ağustos 2007).
  Kayıt Detayları
 • İzmir Ulaşım Ana Planı 1. Yıl Sonu Raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 2007 yılında yapılan Danışmanlık Hizmeti sonunda hazırlanmıştır (Ocak 2008).
  Kayıt Detayları
 • İzmir Ulaşım Ana Planı Final Raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan Danışmanlık hizmeti sonucunda hazırlanmıştır.(Nisan 2009)
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • Bilim Kurulu ve Danışma Kurulu Üyeliği 7.Ulaştırma Kongresi, 19-20-21 Eylül 2007, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
  Kayıt Detayları
 • Bilim Kurulu ve Danışma Kurulu Üyeliği III.Otomasyon Sempozyumu, 11-12 Kasım 2005, Pamukkale Üniversitesi, Denizli
  Kayıt Detayları
 • Türk Kültür Tarihinde Denizli ve Kentleşme Sorunları Sempozyumu, 22-23 Aralık 2008, Denizli, Bilim Kurulu Üyesi
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
 • Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) 2002 Yılı Doktora Tez Ödülü
  Kayıt Detayları
   
  E.2 Patent puanı
 • 2011/03570 İzole ve koordineli kavşaklarda uygulanabilir tam adaptif trafik sinyal kontrol sistemi
  Kayıt Detayları
   
  E.3 Uluslararası burslar (kongre destekleri vb.hariç)
 • • TÜBİTAK 2005 yılı Doktora Sonrası Araştırma Bursu NATO-BAYG (01.02.2006-01.08.2006, 6 Ay, Virginia Tech. University, Northern Virginia Center, Falls Church, Washington D.C., USA)
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.2 TÜBİTAK, Milli Olimpiyat Komitesin’de görevlendirmeler
 • TÜBİTAK Proje İzleyiciliği 2009 1. Dönem
  Kayıt Detayları
 • TÜBİTAK MAG 2009 Yılı 2. Dönem Ulaştırma Paneli Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • TÜBİTAK MAG 2009 yılı 1. Dönem Panel Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • TÜBİTAK, Mühendislik Araştırma Grubu (MAG), 2008 yılı için kabul edilen bir projenin İzleyicisi
  Kayıt Detayları
 • TÜBİTAK, Mühendislik Araştırma Grubu (MAG), 2008 Eylül Dönemi Proje Değerlendirme Panelinde Panelist
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • İl Trafik Komisyonu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • İl Trafik Komisyonu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H. ve Murat, Y.Ş., Sinyalizasyon Sistemlerinin Optimizasyonu, TMMOB Denizli Şb., Mayıs, 2003
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.Ş., Koç A.C., Alkaya D., Yıldırım B., “Şiddetli Yağışlar ve Yetersiz Drenajın Yollar ve Binalardaki Olumsuz Etkileri ve Alınacak Önlemler (Denizli Örneği)”, Türkiye Mühendislik Haberleri, Eylül’95, Sayı 379, TMMOB İnşaat Müh. Odası, (1995).
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.Ş., Koç A.C., Alkaya D., Yıldırım B., “Şiddetli Yağışlar ve Yetersiz Drenajın Yollar ve Binalardaki Olumsuz Etkileri ve Alınacak Önlemler (Denizli Örneği)”, Türkiye Mühendislik Haberleri, Eylül’95, Sayı 379, TMMOB İnşaat Müh. Odası, (1995).
  Kayıt Detayları
 • Murat, Y.Ş., “Eğitim, Yaptırım ve Mühendislik Açısından Denizli’nin Ulaşım ve Trafik Problemlerinin Değerlendirilmesi”, İnşaat Müh. Odası Denizli Şubesi Bülteni, 2003, Eylül-Kasım, Sayı 39, s 15-19, (2003)
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.Ş., “Ulaşım-Trafik Mühendisliğinde Yeni Yöntemler: Bulanık Mantık Tekniği Uygulamaları”, Türkiye Mühendislik Haberleri, Ağustos’04, Sayı 429, s 53-60, TMMOB İnşaat Müh. Odası, (2004)
  Kayıt Detayları
 • Toprak, S., Şenel, Ş.M., Murat, Y.Ş., Koç, A.C. and İnel, M., “Deprem Kayıplarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tahmini: Denizli Örneği”, İnşaat Müh. Odası Denizli Şubesi Bülteni, 2004, Sayı 41, s 37-41, (2004)
  Kayıt Detayları
 • Murat, Y.Ş. ve Ceylan H., “Trafik Yavaşlatma Teknikleri ve Uygulamaları”, İnşaat Müh. Odası Denizli Şubesi Bülteni, Sayı 40, s 18-23, (2004)
  Kayıt Detayları
 • Denizli Yerel Deha Televizyonunda Yayınlanan Bilim ve Teknoloji programında "Trafik ve Çevre" Konulu Söyleşi
  Kayıt Detayları
 • Denizli Yerel Deha Televizyonu'nda Trafik Konulu Programda Söyleşi
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili
  Kayıt Detayları
 • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili
  Kayıt Detayları
 • Dekan Yardımcılığı
  Kayıt Detayları
 • Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı