Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Prof. Dr. Fikret KARCI
Birimi : KIMYA
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : fkarci@pau.edu.tr
Telefon : 0 258 2963598A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Karcı F., Karcı F., Demirçalı A., Yamaç M., "Synthesis, solvatochromic properties and antimicrobial activities of some novel pyridone-based disperse disazo dyes", Journal of Molecular Liquids, 187, 302-308. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Akdoğan A. H., Demirçalı A., Aydemir C., Pazarlıoğlu N., Karcı F., "GC-MS and spectrophotometric analysis of biodegradation of new disazo dyes by trametes versicolor", Applied Biochemistry and Microbiology, 47, 538-542. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Karcı F., Şener N., Yamaç M., Şener İ., Demirçalı A., "The synthesis, antimicrobial activity and absorption characteristics of some novel heterocyclic disazo dyes", Dyes and Pigments, 80, 47-52. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Karcı F., Demirçalı A., Karcı F., Kara İ., Ucun F., "The synthesis, spectroscopic properties and theoretical calculation of some novel disperse disazo dyes derived from 3-amino-5-hydroxy-1-phenylpyrazole", Journal of Molecular Structure, 935, 19-26. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Karcı F., Demirçalı A., "Synthesis of disazo pyrazolo[1,5-a]pyrimidines", Dyes and pigments, 74, 288-297. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Karcı F., Şener İ., Demirçalı A., Burukoğlu N., "Reactions of aminoarylazopyrazoles with active methylene compounds. Part 1: Synthesis of 7-amino-3-arylazo-6cyano-2-methylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazines", Coloration Technology, 122, 264-269. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Karcı F., Demirçalı A., "Synthesis of 4-amino-1H-benzo[4,5]imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-one and its disperse azo dyes. Part 2: Hetarylazo derivatives", Dyes and pigments, 71, 97-102. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Karcı F., Demirçalı A., Şener İ., Tilki T., "Synthesis of 4-amino-1H-benzo[4,5]imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-one and its disperse azo dyes. Part 1: Phenylazo derivetives" Dyes and Pigments, 71, 90-96. , 2006
  Kayıt Detayları
 • KARCI, F., KARCI, F., DEMİRÇALI, A., YAMAÇ, M., “Synthesis, solvatochromic properties and antimicrobial activities of some novel pyridone-based disperse disazo dyes” Journal of Molecular Liquids, 2013, 187, 302-308. , 2013
  Kayıt Detayları
 • KARCI, F., KARCI, F., “Synthesis and Absorption Abilities of pyrazolo [5,1-c] [1,2,4] triazine based-disperse dyes” Chemistry of Heterocyclic Compounds 2013, 49(3), 457-465. , 2013
  Kayıt Detayları
 • KARCI, F., KARCI, F., "Synthesis and tautomeric structures of some novel thiophene-based bis-heterocyclic monoazo dyes" Journal of Molecular Structure 2012, 1024, 117-122. , 2012
  Kayıt Detayları
 • KARCI, F., KARCI, F., “Synthesis and Absorption Spectra of Some Novel Heterocyclic Disazo Dyes Derived from Pyridone and Pyrazolone Derivatives”, Dyes and Pigments, 2008, 76(1), 147-157. , 2008
  Kayıt Detayları
 • KARCI, F., KARCI, F., “Synthesis of Some Novel Pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine Derivatives and Investigation of Their Absorption Spectra”, Dyes and Pigments, 2008,76, 97-103. , 2008
  Kayıt Detayları
 • KARCI, F., KARCI, F., “The Synthesis and Solvatochromic Properties of Some Novel Heterocyclic Disazo Dyes Derived From Barbituric Acid”, Dyes and Pigments, 77, 451-456 , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Merve CANPOLAT, Hatice ARDAG AKDOGAN, Aykut DEMIRCALI, Fikret KARCI, "Biodegradation of Some Disazo Dyes by Pleurotus ostreatus", I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli/Turkey. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Merve CANPOLAT, Hatice ARDAG AKDOGAN, Aykut DEMIRCALI, Fikret KARCI, "Biodegradation of Different Two Disazo Dyes by Free and Immobilized Pleurotus ostreatus", 22. National Biochemistry Symposium, Eskisehir/Turkey. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Aykut DEMİRÇALI, Hatice ARDAĞ AKDOĞAN, Fikret KARCI, Nurdan PAZARLIOĞLU and Cemal AYDEMİR, "Biodegradation of Synthesed New Disazo Dye by Trametes Versicolor", 20th International Symposium on Separation Sciences, Prague/Czech Republic , 2014 , 2014
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Aykut DEMİRÇALI, Fikret KARCI, "5-amino–4-arilazo-3-metil–1-fenil pirazollerin etilbenzoilasetat ve hidrazin türevleri ile reaksiyonundan disazo boyarmaddelerin sentezi ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi", XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur , 2013
  Kayıt Detayları
 • Aykut DEMİRÇALI, Fikret KARCI, "5-amino–4-arilazo-3-metil–1H-pirazollerin etilbenzoilasetat ve hidrazin türevleri ile reaksiyonundan disazo boyarmaddelerin sentezi ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi", XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur. , 2013
  Kayıt Detayları
 • DEMİRÇALI, A., KARCI, F., KARCI, F., “Tiyofen Türevi Bis-Heterosiklik Monoazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi”, IV. Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi, Denizli. , 2008
  Kayıt Detayları
 • DEMİRÇALI, A., KARCI, F., KARCI, F., “Piridon Bazlı Yeni Heterosiklik Dispers Disazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Absorpsiyon Spektrumlarının İncelenmesi”, IV. Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi, Denizli. , 2008
  Kayıt Detayları
 • DEMİRÇALI, A., KARCI, F ve KARCI, F., "Barbiturik Asit ve Pirazol Türevi Disazo Boyarmaddelerinin Sentezi ve Absorpsiyon Spektrumlarının İncelenmesi", XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Aykut Demirçalı, Nesrin Şener, Fikret Karcı, İzzet Şener, "Aminopirazollerin aktif metilen bileşikleriyle reaksiyonları Bölüm 3: 5-metil-4[5-amino-4-arilazo-3-metil-1H-pirazolilazo] 1,2-dihidro-3H-pirazol-3-on’un sentezi", XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Aykut Demirçalı, Nesrin Şener, Fikret Karcı, İzzet Şener, "Aminopirazollerin aktif metilen bileşikleriyle reaksiyonları Bölüm 2: 7-amino-3-arilazo-6-etoksikarbonil-2-metil pirazolo[5,1,c][1,2,4]triazin’in sentezi", XX. Ulusal kimya Kongresi, Kayseri. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Aykut Demirçalı, Nesrin Şener, Fikret Karcı, İzzet Şener, "Aminopirazollerin aktif metilen bileşikleriyle reaksiyonları Bölüm 1: 7-amino-3-arilazo-6-siyano-2-metil pirazolo[5,1,c][1,2,4]triazin’in sentezi", XX. Ulusal kimya Kongresi, Kayseri. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Aykut DEMİRÇALI, Fikret KARCI, "4-AMİNO-1H-BENZO[4,5]İMİDAZO[1,2-a]PİRİMİDİN -2-ON VE DİSPERS AZO BOYARMADDELERİNİN SENTEZİ, BÖLÜM 2: HETARİLAZO TÜREVLERİ", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Aykut DEMİRÇALI, Fikret KARCI, "4-AMİNO-1H- BENZO[4,5]İMİDAZO[1,2-a]PİRİMİDİN-2-ON VE DİSPERS AZO BOYARMADDELERİNİN SENTEZİ, BÖLÜM-1: FENİLAZO TÜREVLERİ", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası. , 2005
  Kayıt Detayları
 • KARCI, F., KARCI, F., “Pirazol ve Kumarin Halkaları İçeren Dispers Disazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi”, XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ” Burdur, 15-18 Mayıs 2013 , 2013
  Kayıt Detayları
 • KARCI, F., KARCI, F., “Pirazol Halkaları İçeren Dispers Disazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi”, XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur, 15-18 Mayıs 2013. , 2013
  Kayıt Detayları
 • DEMİRÇALI, A., KARCI, F., KARCI, F., “Piridon Bazlı Yeni Heterosiklik Dispers Disazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Absorpsiyon Spektrumlarının İncelenmesi”, IV. Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi, Denizli, 30-31 Ekim 2008. , 2008
  Kayıt Detayları
 • DEMİRÇALI, A., KARCI, F., KARCI, F., “Tiyofen Türevi Bis-Heterosiklik Monoazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi”, IV. Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi, Denizli, 30-31 Ekim 2008. , 2008
  Kayıt Detayları
 • KARCI, F., KARCI, F., “Kumarin Türevi Heterosiklik Disazo Boyarmaddelerinin Sentezi ve Absorpsiyon Spektrumlarının İncelenmesi”, XX. Ulusal Kimya Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Kayseri, 04-08 Eylül 2006. , 2006
  Kayıt Detayları
 • KARCI, F., KARCI, F., “Pirazolon Türevi Heterosiklik Disazo Boyarmaddelerinin Sentezi ve Absorpsiyon Spektrumlarının İncelenmesi”, XX. Ulusal Kimya Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Kayseri, 04-08 Eylül 2006. , 2006
  Kayıt Detayları
 • KARCI, F., KARCI, F., “Piridon Türevi Heterosiklik Disazo Boyarmaddelerinin Sentezi ve Absorpsiyon Spektrumlarının İncelenmesi’’, XX. Ulusal Kimya Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Kayseri, 04-08 Eylül 2006. , 2006
  Kayıt Detayları
 • DEMİRÇALI, A., KARCI, F., KARCI, F., “Barbiturik Asit ve Pirazol Türevi Disazo Boyarmaddelerinin Sentezi ve Absorpsiyon Spektrumlarının İncelenmesi”, 21. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 23-27 Ağustos, , 2007
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı