Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Okutman Dr. Zeynep GENÇER
Birimi : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Yabancı Dil : Japonca, İngilizce
E-Posta : zgencer@pau.edu.tr
Telefon : 02582960000A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • GENÇER, Z. (2017). “Türk Ve Japon Atasözlerinde Hayvan Metaforlarıトルコと日本のことわざにおける動物名とそのメタファー表現について”, Japon Dili ve Kültürü İncelemeleri - 日本語・日本文化諸考究 (ed. Cahit Kahraman & Levent Toksoz), s.201-218,Transnational Press London, UK. ISBN: 978-1-910781-76-0. , 2017
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • GENÇER, Z. (2017). “Aydın Özbek (2016), Modern Japoncada Geçişlilik ve Çatı Kavramına Giriş, Nobel Bilimsel Eserler, İstanbul, 119 s. ISBN 978-605-9663-16-8” Dil Araştırmaları, Güz 2017, Sayı: 21, 261-263, 2015. (Kitap Kritiği) , 2017
  Kayıt Detayları
 • GENÇER, Z., (2015). ‘Ver- Yardımcı Fiiliyle Kurulan Birleşik Fiillerin “Lütuf ve Şükran İfadesi” Olarak Kullanımı Üzerine -Japonca ve Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı-‘ , Dil Araştırmaları, Bahar 2015, Sayı: 16, 199-223, 2015. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Zeynep GENÇER (2011). "Tarihi Türk Lehçelerinde "ber-/bir-" Yardımcı Fiili ile Kurulan Birleşik Fiiller ve Anlamları Üzerine", Dilaraştırmaları Dergisi, Ankara, s. 77 - 91. , 2011
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • GENÇER, Z. (2018). “Natsume Sōseki’nin Kokoro (Gönül) Ve Mehmet Rauf’un Eylül Romanlarında Ölümü Seçen Üç Adam: K, Sensei, Necip”, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBIK 2018), 31 Ocak - 03 Şubat 2018, Erciyes Üniversitesi, Kayseri. , 2018
  Kayıt Detayları
 • 1. GENÇER, Z. (2017). “Kazak Türkçesi ve Japoncada -p al- / -te morau Art Fiillerinin Konuşucu Odaklı Yarar Bildirme İşlevi Üzerine”, Uluslararası Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, 13-15 Kasım 2017, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Ankara. , 2017
  Kayıt Detayları
 • 2. GENÇER, Z. (2017). “Eski Türkçe ö- (düşün-) ve Eski Japonca ömö-p-ü思 (düşün-) Fiilleri Üzerine”, IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 02-04 Kasım 2017, Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya. , 2017
  Kayıt Detayları
 • GENCER, Z. (2017). “Kazakça Tasta- Ve Japonca 出す (Dasu) Yardımcı Fiillerinin İşlevleri Üzerine” VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 22-26 Mayıs 2017, Türk Dil Kurumu, Ankara. , 2017
  Kayıt Detayları
 • GENÇER, Z. (2017). Türk ve Japon Atasözlerinde Geçen Hayvan Adları ve Metaforik Değerleri. JADEUS 2017 (2nd International Symposium on Japanese Language and Education),3-4.Temmuz 2017. Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, TÜRKİYE , 2017 , 2017
  Kayıt Detayları
 • GENÇER, Z. (2016). “Türkçe ve Japoncada Sözcüksel Görünüş Bağlamında Yardımcı Fiiller”, Japon Dili ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu JADEUS 2016, 4-5 Haziran 2016, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye. , 2016
  Kayıt Detayları
 • KURIBAYASHI Y.,GENÇER Z. , (2014).Türkçe ve Japoncada Sözcüklerin Semantik Farklılıkları – Ağırbaşlı ve Sıcakkanlı Sözcüklerinin Faktör Analizi –, 17th International Conference on Turkish Linguistics (ICTL), Rouen, France , 2014
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • GENÇER, Z. (2016). “Türkçe ve Japoncada Sözcüksel Görünüş Bağlamında Yardımcı Fiiller”, Japon Dili ve Kültürü Eğitimi Araştırmalarına Yeni Yaklaşımlar, JDI Serisi II. Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul. , 2016
  Kayıt Detayları
 • Nurten SARICA, Zeynep GENÇER (2015). Anadili Edinimi Ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreniminde Karşılaşılan Dil Yanlışları Görünümleri (Padam Örneği), Pegem Akademi Yay., Ankara. , 2015
  Kayıt Detayları
 • KURIBAYASHI Y.,GENÇER Z. , (2012).'Japonlara Türkçe Dilbilgisi Öğretirken Karşılaşılan Sorunlar Üzerine',Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Üzerine Çalışmalar. Pegem Akademi Yayınları, Aralık , 2012
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • GENÇER, Z. (2017). “日本語の「てもらう」とキリギズ語の「-p al」の文法的機能の対照とその指導について”, 第5回トゥルク諸国日本語教育セミナー(V. Türk Devletleri Japonca Öğretimi Semineri), アンカラ大学日本語日本文学科 (Ankara Üniversitesi, DTCF, Japon Dili ve Edebiyatı ABD) 21-22 Ocak , 2017
  Kayıt Detayları
   
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • • “Türk Dünyası Üniversiteli Gençler Yaz Okulu, Yesevi Üniversitesi Türkoloji Seminerleri” 20 Haziran - 22 Temmuz 2016, Turkestan, KAZAKİSTAN. , 2016
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • • “Tübitak Türk Dili Araştırmalarında Dilbilimsel Bakış Açıları Lisans Üstü Öğrencileri İçin Yaz Okulu”, 24-28 Ağustos 2015, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, TÜRKİYE. , 2015
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • BAP, Türkçe ve Japoncada Görünüş (Aspekt)
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
 • Japonya Milli Eğitim Bakanlığı Yuksek Lisans Bursu, 2007-2009
  Kayıt Detayları
 • Japonya Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Bursu, 2005-2007
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı