Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Yrd.Doç.Dr. Asiye KARTAL
Birimi : HEMSIRELIK
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : akartal@pau.edu.tr
Telefon : 2952547

Eğitim Bilgileri
 
 • 1990-1994-Lisans
  :  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
 • 1994-2000- Yüksek Lisans
  :  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
 • 2000-2006 Doktora
  :  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Kurban K. N, Savaş H, Çetinkaya B, Turan T, Kartal A (2010). Evaluation of nursing students' training in medical law. Nursing Ethics. 17(6);759-768 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Kartal A., Özsoy A. S. “ Validity and Reliability Study of Turkish Version of Health Belief Model Scale in Diabetic Patients”, International Journal of Nursing Studies, 44, 1447-1458 , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Kartal A., Çetinkaya B., Turan T. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Ruhsal Belirtilerin Taranması, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 8(2):161-166., 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Çınar Ö. İ, Kartal A, Yaşlılarda Depresif Belirtiler ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi, TAF Preventive Medicine Bulletin ; 7(5):399-404 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Kartal A, Çetinkaya B, Turan T, Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Ruhsal Belirtilerin Taranması, TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(2), 161-166 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Azak A, Karamanoğlu A, Sert H, Çetinkaya B, Özen Çınar İ, Kartal A (2005). Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Hemşirelik Forumu, Mart- Nisan, 55-59 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kartal A, Çağırgan M, Tığlı H, Güngör Y, Karakuş N, Gelen M, Tip 2 Diyabetli Hastaların Bakım ve Tedaviye Yönelik Tutumları ve Tutumu Etkileyen Faktörler, TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(3), 223-230 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Azak A, Karamanoğlu A, Sert H, Çetinkaya B, Çınar İ, Kartal A (2005) “Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi” Hemşirelik Forumu Dergisi, Mart-Nisan, s:55-9. , 2005
  Kayıt Detayları
 • . Asiye Kartal, İlgün Özen Çınar, Yaşlılıkta Depresyon, Hemşirelik Forumu Dergisi, Ocak- Nisan, 16-20 , 2007
  Kayıt Detayları
 • İlgün Özen Çınar, Ayla Yavuz Karamanoğlu, Asiye Kartal Gebelerin Folik Asit Kullanımı ve Folik Asitle İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, Sağlık Toplum, 16 (4): 71-77 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Kartal A., Özen Çınar İ., “Bir Tekstil Fabrikasında İş Kazalarının Değerlendirilmesi”, Hemşirelik Forumu, 7( 4): 53-59 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Kartal A., Özsoy A .S., 15 Yaş ve Üzeri Kadın ve Erkeklerde Algılanan Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi, Sağlık ve Toplum, 14 (1): 29-36 , 2004
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Annelerin Ebeveyn Davranışlarının Çocuklarının Öz Bakım ve Sosyal Becerileri İle İlişkilerinin İncelenmesi. 13. Uluslar arası Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011, Şanlıurfa (Poster bildiri). , 2011
  Kayıt Detayları
 • Büyükanne ve Büyükbabalarda Torun Bakmanın Depresyon ve Yaşam Kalitesine Etkisi. 13. Uluslar arası Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011, Şanlıurfa (Poster bildiri). , 2011
  Kayıt Detayları
 • Kuzu Kurban N, Savaş H,Çetinkaya B, Turan T, Kartal A, (2008). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tıbbi Müdahaleden Doğan Cezai ve Hukuki Sorumlulukları Konulu Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, 6.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 22-25 Ekim 2008, Nevşehir/Kapadokya, Poster bildiri , 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Kurban K. N, Savaş H,Çetinkaya B, Turan T, Kartal A, (2008). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tıbbi Müdahaleden Doğan Cezai ve Hukuki Sorumlulukları Konulu Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, 6.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 22-25 Ekim 2008, Nevşehir/Kapadokya, Poster bildiri , 2008
  Kayıt Detayları
 • Kartal A., Özen Çınar İ., “Yaşlılıkta Evde Bakım”, 1. Uluslararası Bakım Kongresi, 2-8 Mayıs 2005, İstanbul. , 2005
  Kayıt Detayları
 • İnci H, Kartal A, “Yaşlıya Bakım Veren Bireylerin Birlikte Yaşama Güçlüklerinin Belirlenmesi”, 4. Ulusal Yaşlılık Kongresi”, 22-24 Kasım, Ankara, Sözlü sunum , 2007
  Kayıt Detayları
 • T. Turan, A Kartal, H.E. İnci, “Yeni Doğum Yapmış Annelerin Bebek Bakımına İlişkin Bilgi ve Uygulamaları” , 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , 23-26 Ekim Denizli, Poster bildiri , 2007
  Kayıt Detayları
 • Kartal A, İnci H, “Diyabetli Hastalarda Algılanan Sağlık Durumu ve Metabolik Kontrol Değerlerinin İncelenmesi”, 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , 23-26 Ekim, Denizli, Sözlü sunum , 2007
  Kayıt Detayları
 • Özen Çınar İ., Yavuz Karamanoğlu A., Kartal A. “Gebelerin Folik Asit Kullanımı ve Folik Asitle İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi”, II: Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 22-24 Eylül, İzmir. Poster Bildiri , 2005
  Kayıt Detayları
 • . Kartal A, Özsoy S, Evaluation of The Perceived Health Condition of Males and Females Over 15 Years of Age of The İndivuduals, İnternational Public Health Congress, İstanbul, Turkey, Abstract Book, Poster Bildiri , 2000
  Kayıt Detayları
 • Kartal A, Çetinkaya B, Turan T, (2007). Denizli Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ruhsal Durumları ve Ruhsal Durumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, 1.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 21-23 Haziran 2007, İzmir, Poster Bildiri , 2007
  Kayıt Detayları
 • Çetinkaya B, Kartal A, (2005). Denizli Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Aile İçi İletişim Durumlarının Değerlendirilmesi, II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 22-24 Eylül, İzmir, Poster Bildiri. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kartal A, Çetinkaya B, (2005). Denizli Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Durumlarının İncelenmesi, II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 22-24 Eylül, İzmir, Poster Bildiri. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Azak A., Karamanoğlu A., Sert H., Çetinkaya B., Özen Çınar İ., Kartal A (2004). “Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi, Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu, 8-10 Nisan, İzmir, Poster Bildiri , 2004
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • International Public Health Congress: Health 21 in Action, .8-12 Ekim, İstanbul, TURKEY , 2000
  Kayıt Detayları
 • T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Koordinasyonunda “1. Uluslar arası Bakım Kongresi”, 02-08 Mayıs, İSTANBUL , 2005
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi "Uluslararası Katılımlı" 22-25 Ekim, Kapadokya, Nevşehir , 2008
  Kayıt Detayları
 • 1. Ulusal Ana- Çocuk Sağlığı Kongresi,29-31 Mart, ANKARA , 2001
  Kayıt Detayları
 • II. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 9-12 Nisan, DENİZLİ , 2003
  Kayıt Detayları
 • 7. Türkiye AIDS ve 5. CIGH Sempozyumu, 18-20 Ekim, İZMİR , 2004
  Kayıt Detayları
 • 1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, Uluslar arası Katılımlı,24-26 Kasım, ANKARA , 2004
  Kayıt Detayları
 • T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İşbirliği İle II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,22-24 Eylül,İZMİR , 2005
  Kayıt Detayları
 • Program Değerlendirme Ne? Niçin? Nasıl? (Çalıştay) Katılım Belgesi Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu,16 Şubat,İZMİR , 2007
  Kayıt Detayları
 • V. Ulusal Temel Sağlık Hizmetleri Kongresi , 10-11 Mayıs, MANİSA , 2007
  Kayıt Detayları
 • I. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 21-23 Haziran, İzmir , 2007
  Kayıt Detayları
 • I. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 21-23 Haziran, İzmir , 2007
  Kayıt Detayları
 • XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kapsamında “Sağlığı Geliştirmede Sağlık Eğitimi Modelleri Kursu”, 23 Ekim, DENİZLİ , 2007
  Kayıt Detayları
 • XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 23-26 Ekim, DENİZLİ , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ülkemiz Mevzuatı Çerçevesinde hemşirelerin Tıbbi Müdahalelerden Doğan Sorumlulukları,4-Mart DENİZLİ , 2008
  Kayıt Detayları
 • Klinik Araştırmalar Sempozyumu 2-29 Mayıs, DENİZLİ, , 1999
  Kayıt Detayları
 • "Nitel Araştırma Yöntemleri" 8-11 Eylül DENİZLİ SAĞLIK YO , 2008
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • 3-6 Yaş Grubu Çocuklara Yönelik Sertifikalı Çocuk Bakımı Gelişimi Eğitimi Programı
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Nitel Araştırma Yöntemleri Kursu” ( Düzenleme Kurulu Üyeliği) ,8-11 Eylül, Denizli Sağlık Yüksekokulu, DENİZLİ, 2008.
  Kayıt Detayları
 • “Nitel Araştırma Yöntemleri Kursu” ( Düzenleme Kurulu Üyeliği) ,8-11 Eylül, Denizli Sağlık Yüksekokulu, DENİZLİ, 2008.
  Kayıt Detayları
 • 2008-2009 Güz Yarıyılı SMY 405 Çevre sağlığı Teorik 2 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2008-2009 Güz Yarıyılı SMY 401 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama 4 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2008-2009 Güz Yarıyılı SMY 307 Meslekte Araştırma- I Teorik 1 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008 Bahar Yarıyılı SMY 402 Halk Sağlığı (Teorik+Uygulama) 5 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008 Bahar Yarıyılı SMY 308 Meslekte Araştırma-II Uygulama 1 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008 Bahar Yarıyılı SMY 206 Epidemiyoloji Teorik 1 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008 Güz Yarıyılı SMY 405 Çevre Sağlığı 2 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008 Güz Yarıyılı SMY 401 Ruh sağlığı ve Hastalıkları Uygulama 4 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008 Güz Yarıyılı SMY 307 Meslekte Araştırma Uygulama 1 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2006-2007 Bahar Yarıyılı SMY 402 Halk Sağlığı (Teorik+Uygulama) 5 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2006-2007 Bahar Yarıyılı SMY 308 Meslekte Araştırma-II Uygulama 1 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2006-2007 Bahar Yarıyılı SMY 206 Epidemiyoloji Teorik 1 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2006-2007 Güz Yarıyılı SMY 405 Çevre Sağlığı Teorik 2 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2006-2007 Güz Yarıyılı SMY 301 Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama 4 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2006-2007 Güz Yarıyılı SMY 307 Meslekte Araştırma-1 Teorik 2 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2005-2006 Bahar Yarıyılı SMY 402Halk Sağlığı (Teorik+Uygulama) 5 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2005-2006 Bahar Yarıyılı HEM 312 Hemşirelikte Araştırma -II Uygulama 1 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2005-2006 Bahar Yarıyılı SMY 206 Epidemiyoloji Teorik 1 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2005-2006 Güz Yarıyılı SMY 405 Çevre Sağlığı Teorik 2 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2005-2006 Güz Yarıyılı SMY 403 Meslekte Öğretim Uygulama 1 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2005-2006 Güz Yarıyılı HEM 301 Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları (Teorik+Uygulama) 5 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2005-2006 Güz Yarıyılı SMY 307Meslekte Araştırma- 1 Teorik 1 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2004-2005 Bahar Yarıyılı SAM 402 Halk Sağlığı (Teorik+Uygulama) 4 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2004-2005 Bahar Yarıyılı SAM 202 Cerrahi Hastalıkları (Teorik+Uygulama) 4 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2004-2005 Güz Yarıyılı SAM 403 Meslekte Öğretim Teorik 2 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2004- 2005 Güz Yarıyılı SAM 303 Halk sağlığına Giriş (Teorik+Uygulama) 3 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2003-2004 Bahar Yarıyılı SAM 402 Halk Sağlığı Teorik+Uygulama) 5 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2003-2004 Güz Yarıyılı SAM 303 Halk Sağlığına Giriş(Teorik+Uygulama) 3 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2002-2003 Bahar Yarıyılı SAM 402 Halk Sağlığı(Teorik+Uygulama) 5 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2001-2002 Bahar Yarıyılı SAM 402 Halk Sağlığı (Teorik+Uygulama) 5 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2001-2002 Güz Yarıyılı SAM 303 Halk Sağlığına Giriş (Teorik+Uygulama) 3 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2000-2001 Bahar Yarıyılı SAM 402 Halk Sağlığı(Teorik+Uygulama) 5 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2000-2001 Güz Yarıyılı SAM 303 Halk Sağlığına Giriş(Teorik+Uygulama) 3 kredi
  Kayıt Detayları
 • 1999-2000 Bahar Yarıyılı SAM 302 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama 2 kredi
  Kayıt Detayları
 • 1999-2000 Bahar Yarıyılı SAM 208 Meslekte Kişiler Arası İlişkiler Teorik 2 kredi
  Kayıt Detayları
 • 1999-2000 Bahar Yarıyılı SAM 108 Meslek Tarihi Deontoloji ve Yasalar Teorik 2 kredi
  Kayıt Detayları
 • 1999-2000 Bahar Yarıyılı SAM 102 Sağlık Memurluğu Esasları Uygulama 2 kredi
  Kayıt Detayları
 • 1999-2000 Güz Yarıyılı SAM 303 Halk Sağlığına Gİriş (Teorik+Uygulama) 3 kredi
  Kayıt Detayları
 • 1999-2000 Güz Yarıyılı SAM 103 Beslenmeye Giriş Teorik 2 kredi
  Kayıt Detayları
 • 1998-1999 Güz Yarıyılı SAM 201İç Hastalıkları(Teorik+Uygulama) 5 kredi
  Kayıt Detayları
 • 1998-1999 Bahar yarıyılı SAM 102 Sağlık Memurluğu Esasları(Teorik+Uygulama) 5 kredi
  Kayıt Detayları
 • 1998-1999 Güz Yarıyılı SAM 103 Beslenmeye Giriş Teorik 2 kredi
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • Ülkemiz Mevzuatı Çerçevesinde Hemşirelerin Tıbbi Müdahalelerden Doğan Sorumlulukları” Konferans, (Düzenleme Kurulu üyeliği) 04 Mart 2008, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, DENİZLİ
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • 2007-2008 Eğitim -Öğretim yılı Hemşirelik Haftası Etkinliği Düzenleme Komisyonu
  Kayıt Detayları
 • 2007 Mali Yılı Satınalma Muayene Komisyon Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 2006-2007 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Komisyon Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 2004-2005 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Komisyonu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 2004-2005 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Komisyonu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 2004-2005 Eğitim Öğretim Yılı Dikey Geçiş Komisyonu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 2004-2005 Eğitim Öğretim Yılı İntibak Komisyonu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008 Eğitim Öğretim Yılı Ders Muafiyet Komisyonu Başkanlığı
  Kayıt Detayları
 • 21/09/2004-29/08/2005 Çivril Kadir Kameroğlu SYO Müdür Yardımcısı
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı