Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Prof. Dr. Elif OZER
Birimi : ARKEOLOJİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : eozer@pau.edu.tr
Telefon : 2963749

Eğitim Bilgileri
 
 • 1989-1993
  :  Lisans:Konya SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi,Klasik Arkeoloji Bölümü
 • 1995-1998
  :  Yüksek Lisans: ANKARA ÜNİVERSİTESİ,Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı
 • 1999-2006
  :  Doktora:ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı
  Mesleki Deneyim
   
 • 1999-2007
  :  Olympos Geç Antik Çağ Yüzey Araştırması (Prof.Dr. Ebru Parman Başkanlığında)(Doç.Dr.Yelda Olcay Uçkan Başkanlığında)
 • 2001-2002
  :  Urfa-Birecik Akarçay Höyük Kazısı (Öğr. Gr. Abdullah Deveci Başkanlığında)
 • 1995
  :  Ankara Ulus’ta Anadolu Medeniyetleri Müzesi Adına Kurtarma Kazısı (Prof. Dr. Cevdet Bayburtluoğlu’nun Bilimsel Başkanlığında)
 • 1997
  :  Andriake Antik Kentinde Nekropol Çalışması.
 • 2009-2011
  :  Bakanlar Kurulu’nın izni ile Antalya İli, Serik İlçesi, Yanköyü'nde bulunan Silyon Antik Kenti ve Territoriumu Yüzey Araştırması (Prof. Dr. Elif ÖZER başkanlığında)
 • 2011-
  :  Bakanlar Kurulu’nun 02.05.2011 tarihli ve 2011/1815 sayılı kararıyla, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ ndan verilen izin ile Kütahya Ili, Çavdarhisar İlçesinde 2011 yılından itibaren “Aizanoi Antik Kenti Kazısı (Prof. Dr. Elif ÖZER başkanlığında)
  Öğrenci Eğitiminde Aldığı Görevler
   
 • 1990–1992
  :  Kelenderis Kazısı (Prof. Dr. Levent Zoroğlu Başkanlığında)
 • 1993
  :  Stratonikeia Kazısı (Prof. Dr. Yusuf Boysal Başkanlığında)
 • 1993-1996
  :  Kyaneai ve Territoryumu Yüzey Araştırması (Prof.Dr. Frank Kolb Başkanlığında)
 • 1997
  :  Arykanda Kazısında Nekropol Çalışması (Prof.Dr. Cevdet Bayburtluoğlu Başkanlığında)

  Danışmanlığını Yaptığı Tezler
   
 • YILMAZ BILGE, (2012). APHRODSIAS SEBASTEIONUNA AİT ÜÇ KABARTMA, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Ana Bilim Dalı
  Yönettiği Tezler
   
 • ARINÇ UTKU, (2012-), HELLENİSTİK DÖNEM MEZAR STELLERİNDE HERMES VE HERAKLES HERMELERİ, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Ana Bilim Dalı
 • M. N. ERTUNÇ, "HİERAPOLİS ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDEKİ EROS KABARTMALI LAHİTLER", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
 • M. TAŞKIRAN,(2013-), "SİLLYON SAVUNMA SİSTEMİ VE PAMPHİLYA BÖLGESİNDEKİ KONUMU" Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Ana Bilim Dalı Doktora Tezi

  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Parman E. - B.Y.Olcay Uçkan ve Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, (et.al), A Pirates' Town in Lycia Olympos. İstanbul, Homer Kitabevi. , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • The Necropolis of Andriace in Lycia", in: The 103rd Annual Meeting of the Archaeological Institute of America, AJA Vol. 106, No.2, April 2002, p.392 (Bildiri özeti) , 2002
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • E. Özer, M. Çimen, "Aizanoi Tiyatrosu ve 2012 Yılı Ön Restorasyon Çalışmaları", TAÇ Vakfı Dergisi(1), 42-51 , 2013
  Kayıt Detayları
 • E. Özer, "Olympos Antik Kenti Roma Dönemi Tonozlu Mezarları", Höyük, Sayı 5 (Yayında) , 2013
  Kayıt Detayları
 • E. Özer, "İçinden Su Geçen Şehir Aizanoi", Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı 215, Kasım, 90-93 , 2011
  Kayıt Detayları
 • E. Özer, M. Taşkıran, "Sillyon ve Çevresi Yüzey Araştırması 2011", ANMED, 2012-10, 209-213 , 2012
  Kayıt Detayları
 • - Özer, E. – Deveci, A. - Taşkıran, M. “Sillyon ve Çevresi Yüzey Araştırması 2010” Anmed, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri 2011-9, s. 209-213, 2011. , 2011
  Kayıt Detayları
 • E. Özer, M.Taşkıran, "Sillyon Antik Kenti ve Çevresi Yüzey Araştırması (Surveys in and Around the Ancient City of Sillyon in 2009", ANMED, 2010-8, 165-169. , 2010
  Kayıt Detayları
 • E. Uğurlu, B: Y. Olcay, Y. Mergen, “Olympos Antik Kenti 2005 Yılı Yüzey Araştırması”, ANMED, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2006–4,125–132 , 2006
  Kayıt Detayları
 • E. Uğurlu, "Heykeltraş Phedias”, Anadolu Sanat Dergisi, Sayı 12,149–165 , 2002
  Kayıt Detayları
 • E. Uğurlu, "Heykeltraş Praxiteles”, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2002, 377–400 , 2002
  Kayıt Detayları
 • E. Uğurlu, "Lykia Bölgesi Ölü Gömme Adetleri Üzerine Genel Bir Bakış”. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt I, Sayı 2, 2000, 359–388 , 2000
  Kayıt Detayları
 • E. Uğurlu, "Batı Yamacı Seramiği”, Anadolu Sanat Dergisi. Sayı: 10, 226–233 , 1999
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • - Özer, E. – Deveci, A. - Taşkıran, M. (2011). “Sillyon (Antalya-Turkey) Survey”, Symposium of the Mediterranean Archaeology 15th SOMA, Catania 2011, Poster Sunumu. , 2011
  Kayıt Detayları
 • - Özer E. - Taşkıran M. (2011). “The Results of 2009-2011 Survey in Sillyon Ancient City”, Soma 16, (Özet), Floransa 2011. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Özer E. – Taşkıran M. “2009 Yılı Sillyon Antik Kenti ve Çevresi Yüzey Araştırması”, 28.AST.2, s. 279-296, 2010. , 2010
  Kayıt Detayları
 • B.Y.Olcay Uçkan ve M.Bursalı, et al. “2005 Yılı Olympos Yüzey Araştırması”, 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı II, Ankara 2007, s.123-134. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Uğurlu E., Parman E., Olcay B.Y., Mergen Y., Tekinalp M., “Antalya-Olympos ve Çevresi Geç Antik-Ortçağ 2001 Yılı Yüzey Araştırmaları” 20. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Cilt 1, 139-152, Ankara , 2003
  Kayıt Detayları
 • E. Uğurlu, "The Typology of Lycian Sarcophagi in the Hellenistic an Roman Periods",XI. Symposium on Mediterrenean Archaeology 24-29 April 2007 İstanbul,(Özet) , 2007
  Kayıt Detayları
 • E. Uğurlu, B. Y.Olcay, Z.D. Gökalp, M. Bursalı, "2005 Yılı Olympos Yüzey Araştırması", 24.AST, Cilt 2.2006, 123-134 , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • E. Özer, "Antik Mimaride Iki Yapı Ögesi: Opus Caementicium ve Tonoz", Ahmet Adil Tırpan'a Armağan, (Ed.B. Söğüt), Ege Yayınları , 2012
  Kayıt Detayları
 • E. Özer, "Olympos Antik Kentinde Bir Grup Rölyefli Lahit",Levent Zoroğlu'na Armağan (Ed.M. Tekocak)Ege Yayınları , 2013
  Kayıt Detayları
 • E. Özer,"Aizanoi Kuzey Nekropolis’i 2012 Sezonu", Aizanoi I (Ed. E. Özer), Bilgin Kültür Sanat Yayınları , 2013
  Kayıt Detayları
 • Selçuk Toprak, Bilal Söğüt, A. Cem Koç, Elif Özer, Altan Dizdar, Cüneyt Dilsiz (2010), “Arkeoloji ve İnşaat Mühendisliği Ortak Çalışmaları Rehber Kitap” Eflatun Yayınevi, Ankara, 2009 , 2010
  Kayıt Detayları
 • E. Parman, O. Atvur, B. Y. Olcay, E. Uçkan, Y. Mergen, E. Uğurlu, Lykia’da Bir Korsan Kenti Olympos, Homer Kitabevi , 2006
  Kayıt Detayları
 • E. Uğurlu, "Yunan Uygarlığı Bölümü", Uygarlık Tarihi, AÖF , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-13 Internet ortamında yayınlanan(Ulusal veya uluslararası)
 • Aizanoi Kazısı Web Sayfası, http://aizanoi.pau.edu.tr , 2012
  Kayıt Detayları
   
  A-16 Spor Bilimleri-Uygulama
 • TRT tarafından hazırlanan "Aizanoi" isimli Belgeselde Bilimsel Danışmanlık , 2012
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • E. Özer, "Olympos Necropolies" and " The Pirate Chief Zeniketes and Olympos" konulu sunumlar, Salento University at Lecce/ Department of Cultural Heritage , 2008
  Kayıt Detayları
 • E. Uğurlu, "The Necropolis of Andriace in Lycia", in: The 103rd Annual Meeting of the Archaeological Institute of America, AJA Vol. 106, No.2, April 2002(Philadelphia), p.392 (Bildiri özeti) , 2002
  Kayıt Detayları
   
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • 31. Müzeler Haftası Kutlama Etkinlik Programında, Değişen Dünya'da Türk Müzeciliği ve Sorunları başlıklı panelde: "Kültürel Miras Örneği Olarak Aizanoi" isimli konferans , 2012
  Kayıt Detayları
 • E.Özer, "Antik Çağda Ölü Gömme" Konferans, Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp'ta İnsan Bilimleri Programı Etkinliklerinde , 2011
  Kayıt Detayları
   
  B.4 Ulusal düzeydeki kurslara kurs eğitmeni olarak katılmak
 • Denizli Valiliği tarafından Profesyonel Turist Rehberliği Kurslarında, " Anadolu Medeniyetleri Tarihi" isimli ders için görevlendirilmek , 2011
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.4 Türkiye'de yazılmış ve yayınlanmış kitaplarda editörlük ("proceeding", kongre, sempozyum, panel derleme kitapları hariç)
 • Aizanoi I, Kitap, Editör, Bilgin Kültür Sanat Yayınları , 2013
  Kayıt Detayları
   
  C.5 Tez jürisinde olmak
 • Sezen Palamutcu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyesi , 2014
  Kayıt Detayları
 • Barış Yener, " Laodikeia Korinth Başlıkları", isimli Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyesi , 2009
  Kayıt Detayları
 • Esra Aktaş, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Doktora Tezi Jüri Üyesi , (2013-)
  Kayıt Detayları
 • Banu Yılmaz, " Batı Anadolu Palmet ve Dil Motifli Başlıklar", isimli Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Doktora Tezi Jüri Üyesi , (2013-)
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • "2013 yılı Aizanoi Kuzey Nekropol Kazısı ve Buluntuların Değerlendirilmesi" Türk Tarih Kurumu (TTK) Projesi, Proje Yürütücüsü, (2013)
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi BAP 2011SOBE004 no'lu "Aphrodisias Sebasteion’una Ait Üç Kabartma” isimli Yüksek Lisans Tezi kapsamında hazırlanan proje, Proje Yürütücüsü,(2011-2012)
  Kayıt Detayları
 • 1999-2007 yılları arasında yürütülen "Olympos Geç Antik Çağ ve Ortaçağ Yüzey Araştırması ve Kazısı", Proje Elemanı
  Kayıt Detayları
 • Arykanda Antik Kenti Kazısı,(Prof. Dr. Cevdet Bayburtluoğlu Başkanlığında)Heyet Üyesi
  Kayıt Detayları
 • Kyaneia ve Territoryumu Yüzey Araştırması Projesi, Türbingen Uni. 1993-1996 Lykische Institute adına Prof. Dr. Kolb başkanlığında, Proje Elemanı
  Kayıt Detayları
 • Bakanlar Kurulu’nun 02.05.2011 tarihli ve 2011/1815 sayılı kararıyla, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlıgı’ndan verilen izin ile Kütahya ili, Çavdarhisar ilçesi Aizanoi Kazısı Başkanı (2011-)
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi, BAP 2010KRM004 no'lu "Sillyon Antik Kentinin Hellenistik Dönemi Araştırması" isimli Proje, Proje Yürütücüsü, (2010-2011)
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi, BAP 2009KRM016 no'lu “Sillyon Antik Kentinde ve Çevresinde Yüzey Araştırması” isimli proje, Proje Yürütücüsü, (2009-2010)
  Kayıt Detayları
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen izin ile "Antalya İli, Serik İlçesi, Sillyon Antik Kenti ve Çevresinde 2009-2011 Yılında Gerçekleştirilen Yüzey Araştırmaları" Başkanı
  Kayıt Detayları
 • 2001-2002 Urfa-Birecik Akarçay Höyük Kazısı (Öğr. Gr. Abdullah Deveci Başkanlığında), Heyet Üyesi
  Kayıt Detayları
 • 1995: Ankara Ulus’ta Anadolu Medeniyetleri Müzesi Adına Kurtarma Kazısı (Prof. Dr. Cevdet Bayburtluoğlu’nun Bilimsel Başkanlığında), Heyet Üyesi
  Kayıt Detayları
 • 1997: Andriake Antik Kentinde Nekropol Çalışması(Dr. V. Macit Tekinalp Başkanlığında, Heyet Üyesi
  Kayıt Detayları
 • 1999-2007: Olympos Geç Antik Çağ Yüzey Araştırması (Prof.Dr. Ebru Parman Başkanlığında)(Doç.Dr.Yelda Olcay Uçkan Başkanlığında), Heyet Üyesi
  Kayıt Detayları
 • 1993-1996 arasında Tübingen Ünivesitesi, Likya Araştırma Projesi kapsamında Kyaneai ve Territoryumu Yüzey Araştırması (Prof.Dr. Frank Kolb Başkanlığında),Bilimsel Heyet Üyesi
  Kayıt Detayları
 • Europe Union, Leonardo Da Vinci Project, "Archaeology and Construction Engineering Skills – ACES", UK/07/LLP-LdV/TOI-028.
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen izin ile "Antalya İli, Serik İlçesi, Sillyon Antik Kenti ve Çevresinde 2009-2011 Yılında Gerçekleştirilen Yüzey Araştırmaları tamamlandı.
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi, BAP 2010KRM004 no'lu "Sillyon Antik Kentinin Hellenistik Dönemi Araştırması" isimli Proje tamamlandı. (2010-2011)
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi BAP 2011KRM003 no'lu "Aizanoi Hamam kompleksi" isimli proje tamamlandı. (2011-2014)
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi BAP 2011SOBE004 no'lu "Aphrodisias Sebasteion’una Ait Üç Kabartma” isimli Yüksek Lisans Tezi kapsamında hazırlanan proje tamamlandı. (2011-2012)
  Kayıt Detayları
 • "2013 yılı Aizanoi Kuzey Nekropol Kazısı ve Buluntuların Değerlendirilmesi" Türk Tarih Kurumu (TTK) Projesi tamamlandı. (2013)
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi BAP 2009KRM016 no'lu “Sillyon Antik Kentinde ve Çevresinde Yüzey Araştırması” isimli BAP Projesi tamamlandı. (2009-2010)
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Koruma Onarım Yüksek Lisans Programına kayıtlı Fatih YILMAZ isimli öğrencinin danışmanlığını yürütme
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Yüksek Lisans Programına kayıtlı Sezer SAYAN,Utku ARINÇ, Merve Nur ERTUNÇ, Doğan PEÇEN isimli öğrencilerin danışmanlıklarını yürütme
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Doktora Programına kayıtlı Zerrin KUZU, Murat TAŞKIRAN, İsaf BOZOĞLU isimli öğrencilerin danışmanlıklarını yürütme
  Kayıt Detayları
 • 2012-2013 ve 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Yüksek Lisans Programı, Uzmanlık Alan Dersi I-II
  Kayıt Detayları
 • 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Doktora Programı Uzmanlık Alan Dersi I-II
  Kayıt Detayları
 • 2012-2013 ve 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Ana Bilim Dalı, Tarihsel Kaynaklar ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri I-II (Yüksek Lisans)
  Kayıt Detayları
 • 2012-2013 ve 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Ana Bilim Dalı, Anadolu Uygarlıkları (Yüksek Lisans)
  Kayıt Detayları
 • 2012-2013 ve 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Antik Çağda Sosyal Yaşam I-II (Yüksek Lisans)
  Kayıt Detayları
 • 2012-2013 ve 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Ana Bilim Dalı, Lykia ve Pamphylia Bölgesi Ölü Gömme Adetleri I-II (Doktora )
  Kayıt Detayları
 • 2012-2013 ve 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Bitirme Tezi I-II (Lisans)
  Kayıt Detayları
 • 2012-2013 ve 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Antik Yunan'da Ölü Gömme Adetleri ve Antik Roma'da Ölü Gömme Adetleri (Lisans)
  Kayıt Detayları
 • 2012-2013 ve 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Roma Portre ve Heykel Sanatı I-II (Lisans)
  Kayıt Detayları
 • 2012-2013 ve 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Arkaik Dönem Heykel Sanatı I-II(Lisans)
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 2012-2013 girişli II. Sınıf (İkinci Öğretim) Öğrenci Danışmanlığı
  Kayıt Detayları
 • 2009-2010 Öğretim Yılı: Normal Öğretimde 4 adet, İkinci Öğreitmde 4 adet olmak üzere toplam 8 ders(Arkaik Dönem Heykel Sanatı 1-2)Bilimsel Araştırma metotları I-2, Hellenistik-Roma Seramik Sanatı 1-2, Roma Portre ve heykel sanatı)Yüksek Lisansta 1 ders (Antik Çağda Sosyal Yaşam I-II, Doktora'da 1 ders (Lykiave pamphylia Bölgesi Ölü Gömme adetleri)
  Kayıt Detayları
 • 1996-2007 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünde Öğrenci Danışmanlığı
  Kayıt Detayları
 • 1997-1998 Güz ve Bahar Dönemi Lisans Dersleri (Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü)
  Kayıt Detayları
 • 1996-1997 Güz ve Bahar Dönemi Lisans Dersleri (Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü)
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008 Güz ve Bahar Dönemi Lisans Dersleri (Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü)
  Kayıt Detayları
 • 2006-2007 Güz ve Bahar Dönemi Lisans Dersleri (Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü)
  Kayıt Detayları
 • 2005-2006 Güz ve Bahar Dönemi Lisans Dersleri (Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü)
  Kayıt Detayları
 • 2004-2005 Güz ve Bahar Dönemi Lisans Dersleri (Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü)
  Kayıt Detayları
 • 2003-2004 Güz ve Bahar Dönemi Lisans Dersleri (Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü)
  Kayıt Detayları
 • 2002-2003 Güz ve Bahar Dönemi Lisans Dersleri (Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü)
  Kayıt Detayları
 • 2001-2002 Güz ve Bahar Dönemi Lisans Dersleri (Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü)
  Kayıt Detayları
 • 200-2001 Güz ve Bahar Dönemi Lisans Dersleri (Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü)
  Kayıt Detayları
 • 1999-2000 Güz ve Bahar Dönemi Lisans Dersleri (Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü)
  Kayıt Detayları
 • 1998-1999 Güz ve Bahar Dönemi Lisans Dersleri (Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü)
  Kayıt Detayları
   
  D.5 Bir kurum veya kuruluş tarafından talep edilen bilimsel raporlar
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi sınırları içinde kalan Aizanoi antik kentinin arkeolojik, kültürel ve mimari özellikleri nedeniyle UNESCO Dünya Mirası Geciçi Miras Listesine girebilmesi için rapor hazırlanmasının istenmesi
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • Arkeoloji ve İnşaat Mühendisliği Paneli Düzenleyicilerinden olmak
  Kayıt Detayları
 • Aizanoi 1. Çalıştayı Başkanlığı
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
 • AKMED Doktora Destekleme Bursu, 2004, Suna Inan Kıraç Vakfı
  Kayıt Detayları
 • 2007: “Olympos ve Zeniketes’in Kalesinin Lokalizasyonu”, Adalya No. X/2007, s. 81–104. Makalesi ile Tübitak Genç Araştırmacıların Bilimsel Yayınlarını Teşvik Ödülü.
  Kayıt Detayları
 • 2004: “Sarcophagi in the Necropoleis of Andriace, Near Myra (Lycia)" Journal of Roman Archaeology Vol.16, 2003, 355–366. Makalesi ile Tübitak Genç Araştırmacıların Bilimsel Yayınlarını Teşvik Ödülü.
  Kayıt Detayları
   
  E.3 Uluslararası burslar (kongre destekleri vb.hariç)
 • 1995: Likya Araştırma Enstitüsü tarafından Tübingen'de 3 aylık araştırma bursu.
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • Anadolu Üniversitesi, Ed. Fak. Arkeoloji Bölümü Sokrates Bölüm Koordinatörü
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Prorohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı (01.11.2011-12.03.2013)
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Farabi Koordinatörü (2009-2013)
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Erasmus Koordinatörü (2009-2011)
  Kayıt Detayları
   
  F.2 TÜBİTAK, Milli Olimpiyat Komitesin’de görevlendirmeler
 • Pamukkale Üniversitesi, Italya Torino Üniversitesi Bilim Elçisi(2010)
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • Halk Yatırım Personel ve Müşterilerine Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamında "Aizanoi Antik Kenti" başlıklı iki konferans vermek
  Kayıt Detayları
 • E. Özer, "Aizanoi (Ayzanoy) 2012 Sezonu Çalışmaları" Kütahya Özel İdare Dergisi, 2012, 30-33.
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Fakülte Kurulu Profesör Temsilcisi
  Kayıt Detayları
 • Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Temsilcisi
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Profesör Temsilcisi ve Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Temsilcisi (24. 04.2014-)
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı