Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Doç.Dr. Bülent Ağbuğa
Birimi : Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : bakboga@pau.edu.tr
Telefon : 258 2962854

Eğitim Bilgileri
 
 • 2002-2007
  :  Ph.D.(Sports Pedagogy), Department of Health and Kinesiology, Texas A&M University-College Station.
 • 2001-2002
  :  M.S. (Health and Physical Education), Texas A&M University-Commerce, Department of Health, Kinesiology and Sports Studies.
 • 1988-1993
  :  Bachelor’s Degree in Physical Education and Sports, Middle East Technical University, Department of Physical Education and Sports, Ankara, Turkey.

  Danışmanlığını Yaptığı Tezler
   
 • "MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRETMENLİK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ" Arda Öztürk

  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Ağbuğa, B., Xiang, P., McBride, R. (2015). Relationship between Achievement Goals and Students’ Self-Reported Personal and Social Responsibility Behaviors, Spanish Journal of Psychology, 1-9. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. (2014). Turkish Students’ Opinions about Their Perceived Motivational Climate and Effort/Persistence in Physical Education, Education and Science (Eğitim ve Bilim) (SSCI) , 39(175), 95-107. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Taspinar, B., Bas Aslan, U., Agbuga, B., Taspinar, F. (2014). A comparison of the effects of hatha yoga and resistance exercise on mental health and well-being in sedentary adults: A pilot study. Complementary Therapies in Medicine (SCI-E), 22, 433-440. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B., Xiang, P., & McBride, R. (2013). Students’ attitudes toward an after-school physical activity program. European Physical Education Review (SSCI), 19(1), 91-109. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Yanardağ, M., Birkan, B., Yılmaz, İ., Konukman, F., Agbuga, B., & Lieberman, L. (2011). The effects of least-to-most prompting procedure in teaching basic tennis skills to children with autism. Kinesiology: International Journal of Fundamental and Applied Kinesiology (SSCI), 43 (1), 44-55. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B. (2011). Gender Differences in Achievement Goals and Their Relations to Self-Reported Persistence/Effort. Eurasian Journal of Educational Research (SSCI), 44, 1-18. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B. (2011). Pedometer-Based Physical Activity Level and Body Composition among Minority Children In a Physical Activity Setting, The Physical Educator(SSCI), 68(2), 78-89. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Sevinç, Ö., Bozkurt, A.İ., Gündoğdu, M., Baş Aslan, Ü., Ağbuğa, B., Aslan, Ş., Dikbaş, E., & Gökçe, Z. (2011). Evaluation of the eff ectiveness of an intervention program on preventing childhood obesity in Denizli, Turkey. Turkish Journal of Medical Sciences (SCI), 41, 1-9. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Başarı Seçimi Beklenti Değeri Modeli ve Sınıf-İçi Rahatsız Edici Davranışları. Education and Science (Eğitim ve Bilim) (SSCI), 36(160), 24-37. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B., Xiang, P., & McBride R. (2010). Achievement Goals and Their Relations to Children’s Disruptive Behaviors in an After-School Physical Activity Program. Journal of Teaching in Physical Education (SSCI), 29 (3), 278-294. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B. (2009). Reliabity and Validity of the Trichotomous and 2×2 Achievement Goal Models in Turkish University Physical Activity Settings. Journal of Human Kinetics (SCI-Expanded), 22, 77-82. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B. (2009). Reliability and Validity of the Trichotomous Achievement Goal Model in an Elementary School Physical Education Setting. Eurasian Journal of Educational Research (SSCI), 37, 17-31. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B., Slovak, J.P., Konukman, F., & Yilmaz, I. (2009). Comparison of Division II College Offensive and Defensive Football Players’ Upper Body Strength Across One Maximum Repetitive Test and the NFL 225-Test. Journal of Human Kinetics (SCI-Expanded), 21, 75-82. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Yilmaz, I., Ergun, N., Konukman, F., Agbuga, B., Zorba, E., & Cimen, Z. (2009). The Effects of Water Exercises and Swimming on Physical Fitness of Children with Mental Retardation. Journal of Human Kinetics (SCI-Expanded), 21, 105-111. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B. & Xiang, P. (2008). Achievement Goals and Their Relations to Self-Reported Persistence/Effort Among Turkish Students in Secondary Physical Education. Journal of Teaching in Physical Education (SSCI), 27(2), 179-191. , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Ağbuğa, B., Aslan, Ş., & Ağbuğa, F. (2014). To Examine Gender Differences in Personal and Social Responsibility of Secondary School Students, 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,7-9 Kasım 2014, Konya , 2014
  Kayıt Detayları
 • Çelik, Z., & Ağbuğa, B. (2014). Evaluation of Constructivist Approach Used in High School Physical Education Courses in terms of Gender . 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,7-9 Kasım 2014, Konya , 2014
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. Aslan, S., & Ağbuga, F. (2014). 3 x 2 Başarı Hedef Modeli Ölçeği: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. The 3rd International Conference on Science Culture and Sport, 24-26 May, 2014 - Saraybosna - Bosna Hersek. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Aslan, S., & Ağbuğa, B. (2014). Elit Taekwondo Sporcularının Stresle Başa Çıkma Tarzlarının İncelenmesi. The 3rd International Conference on Science Culture and Sport, 24-26 May, 2014 - Saraybosna - Bosna Hersek. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B., Bozyiğit, E., & Erdoğan, Y. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Öğrencilerinin ÖSS Puanları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkisi / The Relationship between Students’Academic Success and Their Student Selection Exam Scores in The School of Sport Sciences and Technology. 12th International Sport Sciences Congress, Denizli-Turkey on 12-14 December 2012. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Işık, U, Ağbuğa, B., & Elçi, G. Aktif Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinde Sporda Batıl İnanç Kullanımı İle Sürekli Kaygı Seviyeleri Arasındaki İlişki / The Relationship Between Superstitious Behavior In Sport and Trait Anxiety Levels Among College Students Engaged In Active Sports. 12th International Sport Sciences Congress, Denizli-Turkey on 12-14 December 2012. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Yılmaz, İ., Ağbuğa, B., Konukman, F., & Erkan, M. (2010). Hedefi gerçekliştirme teorisinin beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin uygulamalı derslerde performans tahmini olarak uygulanması: Anadolu Üniversitesi BESYO örneği, International conference on new horızons in education , 2010
  Kayıt Detayları
 • Bulent Agbuga, Ping Xiang, Ron E. McBride, Ferman Konukman, Ilker Yilmaz and Ridvan Ekmekci, Tampa, Florida, USA, AAHPERD (American Alliance for Health, Physical Education Recreation and Dance) Congress, Poster bildirisi “Achievement Goals as Performance Predictors in College Physical Activity Courses” , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B., Xiang, P., Konukman, F., Yilmaz, I., and Demirhan, G. Reliabity and Validity of Turkish Version of the Trichotomous and 2×2 Achievement Goal Scales in College Physical Activity Settings.(2009). Research Quarterly for Exercise & Sport (SSCI), 80(1), (Supplement), A-60. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B., Xiang, P., & McBride, R. E., Konukman, F., Yilmaz, I., and Ekmekci, R. (2009). Achievement Goals as Performance Predictors in College Physical Activity Courses. . Research Quarterly for Exercise & Sport (SSCI), 80(1), (Supplement), A-50. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B., Xiang, P., & McBride, R. E. (2008). Relationships Between Students' Achievement Goals and Their Observed Disruptive Behaviors. Research Quarterly for Exercise & Sport (SSCI), 79(1), (Supplement), A-40. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Yılmaz, İ., Berktaş, N., Aras, Ö., Yanardag, M., Sevil, T., Konukman, F., Agbuga, B., Bayrak, C., & Sevil, G. The Effects of Special Class Programs on Mentally Retarded Children. Research Quarterly for Exercise & Sport (SSCI), 79(1), (Supplement), A-87. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B., & Ping, X. (2004). “Achievement Goals Among Turkish Students in Secondary Physical Education” Research Quarterly for Exercise & Sport (SSCI), 75 (1), (Supplement), A-55. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B., Ward, T., Konukman, F., Yilmaz, I., & Zorba, E. (2004). Comparison of Division II College Offensive and Defensive Football Players’ Upper Body Strength Across One Repetition Maximum and NFL 225 Test. Research Quarterly for Exercise & Sport (SSCI), 75 (1), (Supplement), A-5. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Can, F., Ergun, N., Yılmaz, İ., Bayrak, C., Konukman, F., Agbuga, B., & Zorba, E. (2005). Effects of a 10-Week Swimming Program on the Respiratory Functions of Children with Mental Retardation. Research Quarterly for Exercise & Sport (SSCI), 76 (1), (Supplement), A-27. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Ergun, N., Can, F., Yılmaz, I., Bayrak, C., Konukman, F., Zorba, E., & Agbuga, B. The Effects of a 10-Week Swimming Program on the Respiratory Functions of Children with Mental Retardation. (2005). Research Quarterly for Exercise & Sport (SSCI), 76 (1), (Supplement), A-27 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Konukman, F., Stratton, R., Graham, G., Petrakis, E., Krouscas, J., Yang, S., & Vasil. J., Agbuga, B., Yılmaz, İ., & Zorba, E. (2005). The Effects of Multimedia Computer Assisted Instruction (CAI) on Skill and Task Analysis in a Physical Education Teacher Education (PETE) Program. Research Quarterly for Exercise & Sport (SSCI), 76 (1), (Supplement), A-79. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B., & Ping, X. (2005). “Gender Differences Among Turkish High School Students in Physical Education: An Achievement Goal Theory Approach” Research Quarterly for Exercise & Sport (SSCI), 75 (1), (Supplement), A-5. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B., Xiang, P., & McBride, R. E. (2006). Achivement Goals and Students' Reported Disruptive Behavior in an After-School Physical Education Program Research Quarterly for Exercise & Sport (SSCI), 77(1), (Supplement), A-48. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Konukman, F., Stratton, R., Graham, G., Krouscas, J., Yang, S., Vasil. J., Agbuga, B., Yılmaz, İ., & Coskun, B. (2007). The Effects of Multimedia Computer Assisted Instruction (CAI) on Content Knowledge and Pedagogical Content Knowledge in a Physical Education Teacher Education (PETE) Program. Research Quarterly for Exercise & Sport (SSCI), 78 (1), (Supplement), A-64. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B., Xiang, P., & McBride, R. E. (2007). Pedometer-Assessed Physical Activity Level and Body Composition Among Minority Children in an After-School Physical Education Program. Research Quarterly for Exercise & Sport (SSCI ), 78(1), (Supplement), A-88. , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Ağbuğa, B. (2014). Relationship between self-esteem and personal and social responsibility in young boxers. Pamukkale Journal of Sport Science, 5(2), 48-59 , 2014
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. (2013). The Turkish Version Of The Constructivist Teaching Practices In Elementary Physical Education Inventory: A Reliability And Validity Study. Pamukkale Journal of Sport Science, 4(1), 118-196 , 2013
  Kayıt Detayları
 • Elçi, G., Ağbuğa, B., Işık, U., & Öztop, E. (2013) Investigate the Effects of Imagery Practice to Skills Development for 9 - 13 Years Swimming Athletes, Pamukkale Journal of Sport Science, 4 (3), 1-17 , 2013
  Kayıt Detayları
 • Bozyiğit, E., Ağbuğa, B., & Uysal, U. (2012). Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları Ve İnternet’i Kullanım Amaçları. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 3(1), 31-44, EBSCO, DOAJ. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Ekmekçi R., Arslan Y., Ekmekçi D. A., Ağbuğa B., New World Sciences Academy e-Journal "Üniversite Öğrencilerinin Spora Bakış Açılarının ve Spora Katılım Güdülerinin Belirlenmesi", Vol. 5, No 2, p. 104-114. EBSCO , 2010
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B., Aslan, S., Erol A. E., Dundar, U., Kepenek, Y. (2011). Relatıonshıp Between Job Satisfaction and Life Satisfaction of Sports Entrepreneurs. Scıence, Movement And Health (Ebsco, SportDiscuss),11(2), 266-273. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Konukman, F., Ağbuğa, B., Erdoğan, Ş., Zorba, E., Demirhan, G., & Yılmaz, İ. (2010). Teacher-Coach Role Conflict in School-Based Physical Education in USA: A Literature Review and Suggestions for the Future, Biomedical Human Kinetics, 2, 19-24 (Sport Discuss). , 2011
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B. (2009). Problems of Confronting College Turkish Students in an American University Introduction, E-Journal of New World Sciences Academy, 4(4), 34-50. (EBSCO) , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Yilmaz, I., Ergun, N., Konukman, F., Agbuga, B., Zorba, E., & Cimen, Z. (2009). The Effects of Water Exercises and Swimming on Physical Fitness of Children with Mental Retardation. Journal of Human Kinetics (SCI-Expanded), 21, 105-111. , Title: Dual-Energy X-Ray Absorptiometry to Measure the Influence of a 16-Week Community-Based Swim Training Program on Body Fat in Children and Adolescents With Intellectual Disabilities Author(s): Casey Amanda Faith; Rasmussen Roy; Mackenzie Sasho J.; et al. Source: ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION Volume: 91 Issue: 7 Pages: 1064-1069 DOI: 10.1016/j.apmr.2010.04.006 Published: JUL 2010
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B. & Xiang, P. (2008). Achievement Goals and Their Relations to Self-Reported Persistence/Effort Among Turkish Students in Secondary Physical Education. Journal of Teaching in Physical Education (SSCI), 27(2), 179-191. , Title: Gender Differences in Achievement Goals and Their Relations to Self-Reported Persistence/Effort Author(s): Agbuga Bulent Source: EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH Volume: 11 Issue: 44 Pages: 1-17 Published: SUM 2011 Title: The relationship between goal orientations, motivational climate and self-reported discipline in physical education Author(s): Moreno-Murcia Juan A.; Sicilia Alvaro; Cervello Eduardo; et al. Source: JOURNAL OF SPORTS SCIENCE AND MEDICINE Volume: 10 Issue: 1 Pages: 119-129 Published: MAR 2011 Title: Effortful Persistence and Body Mass as Predictors of Running Achievement in Children and Youth: A Longitudinal Study Author(s): Liew Jeffrey; Xiang Ping; Johnson Audrea V.; et al. Source: JOURNAL OF PHYSICAL ACTIVITY & HEALTH Volume: 8 Issue: 2 Pages: 234-243 Published: FEB 2011 Title: Longitudinal Goal Patterns and Their Effects on Students' Motivation in Running Programs Author(s): Xiang Ping; Liu Yuanlong; McBride Ron E.; et al. Source: JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION Volume: 79 Issue: 3 Pages: 295-317 Article Number: PII 938067541 DOI: 10.1080/00220973.2010.486809 Published: 2011 Title: Achievement Goals and Their Relations to Children's Disruptive Behaviors in an After-School Physical Activity Program Author(s): Agbuga Bulent; Xiang Ping; McBride Ron Source: JOURNAL OF TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION Volume: 29 Issue: 3 Pages: 278-294 Published: JUL 2010 Title: Reliabity and Validity of the Trichotomous and 2x2 Achievement Goal Models in Turkish University Physical Activity Settings Author(s): Agbuga Bulent Source: JOURNAL OF HUMAN KINETICS Volume: 22 Pages: 77-82 Published: DEC 2009 Title: Motivational Profiles and Their Associations With Achievement Outcomes Author(s): Shen Bo; McCaughtry Nate; Martin Jeffrey J.; et al. Source: JOURNAL OF TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION Volume: 28 Issue: 4 Pages: 441-460 Published: OCT 2009 Title: Reliability and Validity of the Trichotomous Achievement Goal Model in an Elementary School Physical Education Setting Author(s): Agbuga Bulent Source: EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH Volume: 9 Issue: 37 Pages: 17-31 Published: 2009
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Ağbuğa, B. (2014). 3 x 2 Başarı Hedef Modeli Ölçeğinin Türk Lisans Öğrencileri İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, H. Ü. Spor Bilimleri Dergisi, 25 (3), 109-117. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Bozyiğit, E., Ağbuğa, B., Uysal, U. (2012). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları ve İnternet’i Kullanım Amaçları, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi (Hakemli-Süreli), 2012 / 3(1), s. 31-44. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. (2011). Öğrencilere Yönelik Yapılandırmaci Öğretim Yaklaşimi Ölçeği: Bir Geçerlilik Ve Güvenirlilik Çalışması, H. Ü. Spor Bilimleri Dergisi, 21 (3), 103-109. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. (2010). Using Pedometers in Elemantary Physical Education, Pamukkale Journal of Sport Sciences, 1(1), 1-7. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B., Konukman, F., Yılmaz, İ. (2009). Amerikan Kolej Futbol II. Ligindeki Futbol Oyuncularının Üst Beden Kuvvetinin El Kavrama Kuvveti Testini Kullanarak Tahmini, H. Ü. Spor Bilimleri Dergisi, 20 (1), 16-23. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B., Arslan, Ş. (2009). Teachers’ Leadership Characteristics in Education, Journal of Academic Design, 3:1, 1-4. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. (2009). Assessment of Flow of Teacher Organization Patterns Instrument: A Pilot Study, Journal of Academic Design,3:1, 11-15. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Bülent Ağbuğa , Ferman Konukman , İlker Yılmaz , Yusuf Köklü , Utku Alemdaroğlu (2007). 8-12 Yaş Arası Çocukların Aerobik Kapasiteleri ile Beden Kitle İndeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi. 18(3), 137-146 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, Bülent. (2008). Philosophical approaches of physical education and sport classes. Journal of Academic Design, 2(2), 73-76. , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Ağbuğa, B., Mavioğlu, Ç., & Aslan, Ş. (2013). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi (Examination of Physical Education Teachers’ Opinions about the Constructivist Teaching Practices). 8. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 25-27 Nisan 2013, Mersin. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, F., & Ağbuğa, B. (2013). Beş Temel Felsefe ve Beden Eğitimindeki Yeri. ). 8. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 25-27 Nisan 2013, Mersin. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Aslan, S., & Ağbuğa, B. (2013). Futbol Oyuncularının Stresle Başa Çıkma Tarzlarının İncelenmesi. ). 8. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 25-27 Nisan 2013, Mersin. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Egesoy, H., & Ağbuğa, B. Yaşlılık ve Egzersiz. 8. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 25-27 Nisan 2013, Mersin. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B., Kepenek, Y., Korkmaz, G., & Tosun, S. İlköğretim Çocuklarının Aerobik Kapasiteleri İle Adım Sayıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Kongresi, Van, 25-27 Mayıs, 2011. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Aslan, Ş., Agbuga, B., & Alptekin, A. The Comparison between Exercising and Non-Exercising Individuals’ Stress Levels. The 7th Annual International Conference on Kinesiology & Exercise Sciences, Athens, Greece on 27-30 June, 2011. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B., Aslan, Ş., Kepenek, Y., & Dündar, U. The Relationship between Perceived Motivational Climate and Self-Reported Effort/Persistence in Secondary Physical Education. The 7th Annual International Conference on Kinesiology & Exercise Sciences, Athens, Greece on 27-30 June 2011. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B., Aslan, S., Emre, A.E., Dundar, U., & Kepenek, Y. Relationship between job satisfaction and life satisfaction of sport entrepreneurs. XIth International Scientific Conference, Perspectives in Physical Education and Sport. 20-21 May, 2011, Constanta, Romania. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B., Aslan, Ş., Kepenek, Y., & Dündar, U. The Relationship between Perceived Motivational Climate and Self-Reported Effort/Persistence in Secondary Physical Education Abstract Book for the 7th Annual International Conference on Kinesiology & Exercise Sciences, 27-30 June, 2011, p.2. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Aslan, Ş., Agbuga, B., & Alptekin, A. The Comparison between Exercising and Non-Exercising Individuals’ Stress Levels. Abstract Book for the 7th Annual International Conference on Kinesiology & Exercise Sciences, 27-30 June, 2011, p. 4. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa , B., Konukman , F., Yılmaz, İ., Köklü, Y., Alemdaroğlu, U. (2009) An examination of the releationship between aerobic fitness level and body mass index in 8-to 12- yr-old children. III. International Convention of Physical Activity and Sports. Cuba November 9-13 . Sözel Bildiri , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B., Xiang, P., Konukman, F., Yilmaz, I., and Demirhan, G. Reliabity and Validity of Turkish Version of the Trichotomous and 2×2 Achievement Goal Scales in College Physical Activity Settings. Poster Presentation to American Alliance of Health Physical Education Recreation & Dance (AAHPERD) National Convention, March 31-April 4, 2009, Tampa, Florida, USA. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B., Xiang, P., & McBride, R. E., , Konukman, F., Yilmaz, I., and Ekmekci, R. Achievement Goals as Performance Predictors in College Physical Activity Courses. Poster Presentation to American Alliance of Health Physical Education Recreation & Dance (AAHPERD) National Convention, March 31-April 4, 2009, Tampa, Florida, USA. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B., Konukman, F., & Yılmaz, İ. Prediction of upper body strength by using grip strength test. Poster Presentation to 10th International Sport Sciences Congress. October 23-25, 2008, Bolu, Turkey. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ekmekçi, Y. A. D., Ekmekçi, R., İlhan, A., & Ağbuğa, B. Evaluation of leisure activity of university sport centers: Sample of Pamukkale University Sport Center. Poster Presentation to 10th International Sport Sciences Congress. October 23-25, 2008, Bolu, Turkey. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Konukman, F., Yilmaz, I., Erdogan, S., Agbuga, B., & Zorba, E. Using Web Based Online Journals in Health, Physical Education and Exercise Sciences. Paper and Web Page Presentation Proposed to NITE 2004, International Symposium on New Information Technologies in Education, Dokuz Eylul University, October 20-22, 2004, Izmir, TURKEY. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Konukman, F., Zorba, E., Cicek, S., & Agbuga, B. Skill Analysis Ability and Physical Education Teacher Education (PETE) Majors: A Multi Media CD-ROM Intervention. Poster Presentation, 7th International Sport Science Congress, October 27-29, 2002, Antalya, TURKEY , 2002
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B. (2001). Goal Setting in Sports. Oral presentation at the 8th annual research forum of the Sigma Xi, April 19, 2001, Commerce, TX. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B., & Xiang, P. Comparison of College Football Players’ Upper Body Strength Across One Repetition Maximum and the NFL 225-test. Oral presentation to Educational Research Exchange, January 30, 2004, College Station, TX, USA. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B., & Xiang, P. Gender Differences in Achievement Goals and Persistence among Turkish Secondary School Students in Physical Education, Oral Presentation to 2005 Student Research Week, March 28, Texas A&M University-College Station, TX. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B. Gender Differences in Achievement Goals and persistence among Turkish Secondary School Students in Physical Education. Oral Presentation in Texas A&M University Student Research Week, March 29-March 31, 2005, College Station, USA. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B., Ward, T., Blohm, F., Chaloupka, L., Slovak, J. P. Comparison of Division II College Offensive and Defensive Football Players’ Upper Body Strength Across One Repetition Maximum Test. Oral Presentation to Texas Association of Health, Physical Education, Recreation & Dance (TAHPERD) National Convention, November 30-December 3, 2005, Corpus Christi, Texas, USA. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B., Xiang, P., & McBride, R. E. Can an expectancy-value model of achievement choice represent an another approach to minimize students’ self-reported disruptive behaviors? Oral presentation to 2006 Student Research Week, March 25, Texas A&M University-College Station, TX, USA. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B., Xiang, P., & McBride, R. E. An expectancy-value model of achievement choice and students’ self-reported disruptive behaviors in an after-school physical activity program. Oral presentation to Southwest Educational Research Association Annual Convention, February 8-10, 2006, Austin, USA. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B., Ward, T., Blohm, F., Chalaupka, L., Slovak, J. P., Konukman, F., & Yılmaz, İ. Comparison of Upper Body Strength in Division II College Offensive and Defensive Football Players in the United States. Poster Presentation to The 10th ICHPERD-SD Europe Congress, November 17-20, 2004, Antalya, TURKEY. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B. Comparison of Division II College Offensive and Defensive Football Players’ Upper Body Strength, Poster Presentation to 2003 Student Research Week, March 25, Texas A&M University-College Station, TX. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B. Achievement Goals and Their Relations to Students’ Persistence in Secondary Physical Education, 2004 Student Research Week, March 29, Texas A&M University-College Station, TX. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B., & Xiang, P. A Comparative Study between Male and Female High School Physical Education Students in Turkey: An Achievement Goal Theory Approach. Poster presentation to Educational Research Exchange, January 27, 2006, College Station, TX, USA. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B., & Xiang, P. The Relationship between Pedometer-Assessed Physical Activity Level and Body Mass Index among Minority Children. Poster presentation to Educational Research Exchange, January 26, 2007, College Station, TX, USA. , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • İlköğretim okulları için oyunlarla beden eğitimi , 2010
  Kayıt Detayları
   
  A-16 Spor Bilimleri-Uygulama
 • Türkiye Atletizm Federayonu Sağlık kurulu üyesi , 2014
  Kayıt Detayları
 • Türkiye Atletizm Federayonu Sağlık kurulu üyesi , 2013
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. Türkiye Hokey Federayonu Eğitim kurulu üyesi , 2014
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. Türkiye Hokey Federayonu Eğitim kurulu üyesi , 2013
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. Türkiye Hokey Federayonu Eğitim kurulu üyesi , 2012
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. Hedef 2023 Denizli Engelliler Çalıştayı, Moderatör, 19-21 Mart 2015, Denizli. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. Türkiye Cimnastik Federasyonu II. Kademe Antrenörlik Kursu Eğitmeni, 23 Şubat-05 Mart 2015, Denizli. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. Türkiye Yüzme Federasyonu II. Kademe Antrenörlik Kursu Eğitmeni, 13 -22 Şubat 2015, Denizli. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. Büyük Atatürk Koşusu, 27 Aralık 2014, Denizli , 2014
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. Türkiye Hokey Federayonu III. Kademe Antrenörlik Kursu Eğitmeni, 09-23 Aralık 2014, Antalya. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. Pamukkale Üniversitesi 6. Özel Olimpiyat Oyunları Organizasyon Başkanı, 18-20 Nisan 2014, Denizli, Türkiye , 2014
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. 1. Kademe Wellness Antrenör Yetiştirme Kursu, 20 Nisan-1 Mayıs 2014. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. 2013-2014 Okul sporları Atletizm İl Birinciliği Müsabakaları, 01-02 Nisan 2014, Denizli. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. 1. Kademe Hemsball Antrenör Yetiştirme Kursu, 04-12 Şubat 2014 , 2014
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. Pilates 1. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu, 01-06 Aralık 2013. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. Masa Tenisi 1. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu, 21 Ekim-02 Kasım 2013. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. Gençler ve Masterler Türkiye Atletizm Şampiyonası, 12-13 Haziran 2013, Denizli. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Türkiye Üniversite Herkes İçin Spor Federasyonu Proje Kurulu üyesi , 2014
  Kayıt Detayları
 • . Türkiye Üniversite Herkes İçin Spor Federasyonu Proje Kurulu üyesi , 2013
  Kayıt Detayları
 • Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Proje kurulu Üyesi , 2012
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 3. Olağan Genel Kurul ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 6 Ekim 2012, Ankara. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. Karate 3. Kademe Kıdemli Antrenör Yetiştirme Kursu, 01-16 Ağustos 2012. , 2012
  Kayıt Detayları
 • İMGELEME ÇALIŞMASININ 9 – 13 YAŞ YÜZME SPORCULARINDA BECERİ GELİŞİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ , 2013
  Kayıt Detayları
 • Görme engelliler türkiye atletizm şampiyonası , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ortaöğretim puanlı atletizm il birinciliği , 2009
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi 1. Özel Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komite üyeliği, Denizli, Türkiye , 2009
  Kayıt Detayları
 • Yüzme II. kademe antrenör yetiştirme kursunda eğitmen olarak görev alma, 22 Şubat- 09 Mart 2010, Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Denizli, Türkiye. , 2009 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Türkiye Kulüpler Kros Ligi 1. kademe yarışması , 2010
  Kayıt Detayları
 • Sutopu 1.kademe yardımcı antrenör yetiştirme kursu , 2011
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi 3. Özel Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komite üyeliği, 6-8 Ekim 2011, Denizli, Türkiye. , 2011 Kayıt Detayları , 2011
  Kayıt Detayları
 • Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyon Denizli İl Temsilciliği , 2011
  Kayıt Detayları
 • Hentbol I.kademe yardımcı antrenör yetiştirme kursunda eğitmen olarak görev alma, 12-23 Ekim 2009, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Denizli, Türkiye. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Oryantiring Federasyonu Denizli il temsilci yardımcısı , 2010
  Kayıt Detayları
 • Atletizm Federasyonu Denizli il temsilciliği eğitim kurulu , 2010
  Kayıt Detayları
 • Atletizm Federasyonu Denizli il temsilciliği eğitim kurulu , 2011
  Kayıt Detayları
 • Oryantiring Federasyonu Denizli il temsilciliği eğitim kurulu , 2011
  Kayıt Detayları
 • Oryantiring Federasyonu Denizli il temsilci yardımcısı , 2011
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. Pamukkale Üniversitesi 2. Özel Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komite üyeliği, 15-16 Ekim 2010, Denizli, Türkiye. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. 7. Koç Fest Üniversiteler Arası Spor Karşılaşmaları, Pamukkale Üniversitesi Organizasyon Komitesi, 15-19 Mayıs 2010, Denizli, Türkiye. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. Balkan Yıldızlar Atletizm Şampiyonası, Atletizm, 13 Ağustos 2011, Bursa. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. 11. Avrupa Yıldızlar Olimpik Festivali (EYOF), Atletizm, 24-29 Temmuz 2011, Trabzon. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. 3. Atletizm Avrupa Takıim Şampiyonası, 18-19 Haziran 2011, İzmir. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Dağ Koşusu Türkiye Milli Takım Seçmelerinde Hakemlik, 25 Nisan 2007, Pamukkale, Denizli, Türkiye. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Yüzme I. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kursunda eğitmen olarak görev alma, 05-16 Haziran 2009, Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Denizli, Türkiye. , 2009
  Kayıt Detayları
 • 2009 Üniversiteler arası Kros yarışması hakemliği, Pamukkale Üniversitesi, Denizli , 2009
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • 2. Uluslar arası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi , 2012
  Kayıt Detayları
 • International Balkan Symposium in Sport Sciences, 30 Mayıs-2 Haziran, Tetova, Makedonya. , 2013
  Kayıt Detayları
 • 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,7-9 Kasım 2014, Konya , 2014
  Kayıt Detayları
 • The 3rd International Conference on Science Culture and Sport, 24-26 May, 2014 - Saraybosna - Bosna Hersek. , 2014
  Kayıt Detayları
 • 12th International Sport Sciences Congress, Denizli-Turkey on 12-14 December 2012. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Internatioanl Scientific Conference "Perspectives in physical education and sport", Constanta, Romanya , 2011
  Kayıt Detayları
 • The 7th Annual International Conference on Kinesiology & Exercise Sciences, Athens, Greece on 27-30 June, 2011. , 2011
  Kayıt Detayları
 • 10th International Sport Sciences Congress. October 23-25, 2008, Bolu, Turkey. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Texas Association of Health, Physical Education, Recreation & Dance (TAHPERD) National Convention, November 30-December 3, 2005, Corpus Christi, Texas, USA. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Southwest Educational Research Association Annual Convention, February 8-10, 2006, Austin, USA. , 2006
  Kayıt Detayları
 • American Alliance of Health Physical Education Recreation & Dance (AAHPERD) National Convention, March 30-April 4, 2004, New Orleans, Louisiana, USA. , 2004
  Kayıt Detayları
 • American Alliance of Health Physical Education Recreation & Dance (AAHPERD) National Convention, April 11-April 15, 2005, Chicago, USA. , 2005
  Kayıt Detayları
 • American Alliance of Health Physical Education Recreation & Dance (AAHPERD) National Convention, April 25-April 29, 2006, Salt Lake City, USA. , 2006
  Kayıt Detayları
 • American Alliance of Health Physical Education Recreation & Dance (AAHPERD) National Convention, March 13-March 17, 2007, Baltimore, USA. , 2007
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • 8. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Mersin , 2013
  Kayıt Detayları
 • Agbuga, B., Kepenek, Y., Korkmaz, G., & Tosun, S. İlköğretim Çocuklarının Aerobik Kapasiteleri İle Adım Sayıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Kongresi, Van, 25-27 Mayıs, 2011. , 2011
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde
 • Journal of Teaching in Physical Education , 2011
  Kayıt Detayları
 • Effortful Persistence and Body Mass as Predictors of Physical Activity Achievement in Children and Youth: A Longitudinal Study, Journal of Physical Activity and Health , 2009
  Kayıt Detayları
   
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi , 2011
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi , 2008
  Kayıt Detayları
 • Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 2011
  Kayıt Detayları
 • Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 2011
  Kayıt Detayları
 • Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi , 2011
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi , 2009
  Kayıt Detayları
   
  C.5 Tez jürisinde olmak
 • Çiğdem Tekkanat. Öğretmenlik bölümünde okuyan üniversite öğrencilerinin sağlık yönelimli yaşam kaliteleri ve fiziksel aktivite düzeyleri , 2008
  Kayıt Detayları
 • Betül Taşpınar. Hatha Yoga ve direnç egzersizlerin erişkinlerde psiko-sosyal faktörlere etkilerinin karşılaştırılması , 2010
  Kayıt Detayları
 • Farklı motivasyonel iklimlere göre işlenen bedeb eğitimi derslerinin öğrencilerin başarı hedefleri, Gökçe Erturan İlker. Motivasyonel stratejileri ve beden eğitimine ilişkin tutumları üzerine etkisi. , 2010
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Denizli ilköğretim okullarındaki çocuklarda obezitenin kontrolü projesi
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • "MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRETMENLİK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ" Arda Öztürk
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • OFD104 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2012-2013 BAHAR
  Kayıt Detayları
 • SBA303 SPORDA BECERİ ÖĞRENİMİ 2012-2013 BAHAR
  Kayıt Detayları
 • SBE 312 BECERİ ÖĞRENİMİ 2012-2013 BAHAR
  Kayıt Detayları
 • SBE 316 EĞİTSEL OYUNLAR 2012-2013 BAHAR
  Kayıt Detayları
 • SBE 464 A-SEÇ.IV - SPOR PSİKOLOJİSİ 2012-2013 BAHAR
  Kayıt Detayları
 • SBE408 MEZUNİYET PROJESİ 2012-2013 BAHAR
  Kayıt Detayları
 • BSO 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 2012-2013 BAHAR
  Kayıt Detayları
 • SPA 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 2012-2013 BAHAR
  Kayıt Detayları
 • SBY 202 SPOR PSİKOLOJİSİ 2012-2013 BAHAR
  Kayıt Detayları
 • SBT 206 EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ 2012-2013 BAHAR
  Kayıt Detayları
 • SBT 204 SPOR PSİKOLOJİSİ 2012-2013 BAHAR
  Kayıt Detayları
 • SBY 105 SPOR BİLİMLERİNİN TEMELLERİ 2012-2013 GÜZ
  Kayıt Detayları
 • SBE 307 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ VE MATERYAL TASARIMI 2012-2013 GÜZ
  Kayıt Detayları
 • SBA303 SPORDA BECERİ ÖĞRENİMİ 2012-2013 GÜZ
  Kayıt Detayları
 • SBE 109 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ 2012-2013 GÜZ
  Kayıt Detayları
 • SBT 101 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ 2012-2013 GÜZ
  Kayıt Detayları
 • SBT 101 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ 2012-2013 GÜZ
  Kayıt Detayları
 • SBA 351 SPORDA ZİHİNSEL HAZIRLIK 2012-2013 GÜZ
  Kayıt Detayları
 • SBT 204 SPOR PSİKOLOJİSİ 2012-2013 YAZ
  Kayıt Detayları
 • SBY 202 SPOR PSİKOLOJİSİ 2011-2012 BAHAR
  Kayıt Detayları
 • SBE 312 BECERİ ÖĞRENİMİ 2011-2012 BAHAR
  Kayıt Detayları
 • SBE 316 EĞİTSEL OYUNLAR 2011-2012 BAHAR
  Kayıt Detayları
 • SBE 408 MEZUNİYET PROJESİ 2011-2012 BAHAR
  Kayıt Detayları
 • SBE 464 A-SEÇ.IV - SPOR PSİKOLOJİSİ 2011-2012 BAHAR
  Kayıt Detayları
 • OFD 404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2011-2012 BAHAR
  Kayıt Detayları
 • SBA 104 SPOR PSİKOLOJİSİ - I 2011-2012 BAHAR
  Kayıt Detayları
 • SBA 303 SPORDA BECERİ ÖĞRENİMİ 2011-2012 BAHAR
  Kayıt Detayları
 • SBA 420 S.B.T.(A2) SPORDA PSİKOSOSYAL AL. - II 2011-2012 BAHAR
  Kayıt Detayları
 • SBA 303 SPORDA BECERİ ÖĞRENİMİ 2011-2012 GÜZ
  Kayıt Detayları
 • SBA 205 SPOR PSİKOLOJİSİ - II 2011-2012 GÜZ
  Kayıt Detayları
 • SBE 109 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ 2011-2012 Güz
  Kayıt Detayları
 • SBA 351 ZİHİNSEL ANTRENMAN 2011-2012 güz
  Kayıt Detayları
 • SBY 105 SPOR BİLİMLERİNİN TEMELLERİ 2011 güz
  Kayıt Detayları
 • SBT 101 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ 2011 güz
  Kayıt Detayları
 • SBA 431 SPORCU SAĞLIĞI/SPORDA PSİKOSOS. AL. - I 2011
  Kayıt Detayları
 • SBA 421 SBT SPORDA PSİKOSOSYAL AL. - I 2011 güz
  Kayıt Detayları
 • SBA 303 SPORDA BECERİ ÖĞRENİMİ 2011
  Kayıt Detayları
 • SBA 351 SPORDA ZİHİNSEL HAZIRLIK 2011
  Kayıt Detayları
 • SBT 101 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ 2011
  Kayıt Detayları
 • SBE 307 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ VE MATERYAL TASARIMI 2011-2012
  Kayıt Detayları
 • SBE 109 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ 2011-2012
  Kayıt Detayları
 • SBY 202 SPOR PSİKOLOJİSİ 2011-2012
  Kayıt Detayları
 • SBY 105 SPOR BİLİMLERİNİN TEMELLERİ 2010-2011
  Kayıt Detayları
 • SBT 101 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ 2010-2011
  Kayıt Detayları
 • SBA 303 SPORDA BECERİ ÖĞRENİMİ 2010-2011
  Kayıt Detayları
 • SBT 204 SPOR PSİKOLOJİSİ 2010-2011
  Kayıt Detayları
 • SBT 101 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ 2010-2011
  Kayıt Detayları
 • OFD 404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2010-2011
  Kayıt Detayları
 • SBE 408 MEZUNİYET PROJESİ 2010-2011
  Kayıt Detayları
 • SBE 312 BECERİ ÖĞRENİMİ 2010-2011
  Kayıt Detayları
 • SBE 307 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ VE MATERYAL TASARIMI 2009-2010
  Kayıt Detayları
 • SBE 109 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ 2010-2011
  Kayıt Detayları
 • SBA 303 SPORDA BECERİ ÖĞRENİMİ 2009-2010
  Kayıt Detayları
 • SBT 101 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ
  Kayıt Detayları
 • SBT 101 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ
  Kayıt Detayları
 • SBE 408 MEZUNİYET PROJESİ
  Kayıt Detayları
 • SBE 312 BECERİ ÖĞRENİMİ
  Kayıt Detayları
 • SBE 307 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ VE MATERYAL TASARIMI
  Kayıt Detayları
 • SBE 109 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ
  Kayıt Detayları
 • SBY 105 SPOR BİLİMLERİNİN TEMELLERİ
  Kayıt Detayları
 • SBT 101 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ
  Kayıt Detayları
 • SBT 204 SPOR PSİKOLOJİSİ
  Kayıt Detayları
 • SBA 303 SPORDA BECERİ ÖĞRENİMİ
  Kayıt Detayları
 • SBT 204 SPOR PSİKOLOJİSİ
  Kayıt Detayları
 • SBT 101 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ
  Kayıt Detayları
 • SBE 408 MEZUNİYET PROJESİ
  Kayıt Detayları
 • SBE 310 ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
  Kayıt Detayları
 • BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ
  Kayıt Detayları
 • Sporda psikosyal alanlar yüksek lisans öğrenci danışmanlığı
  Kayıt Detayları
 • Öğretim Görevlisi
  Kayıt Detayları
 • SBR 119 Spor Bilimlerine Giriş 2007-2008 Yaz Dönemi
  Kayıt Detayları
 • SBE 322 Beden Eğitimi ve Spor Felsefesi 2007-2008 Yaz Dönemi
  Kayıt Detayları
 • SBA 104 Spor Psikolojisi 2007-2008 Bahar Dönemi
  Kayıt Detayları
 • SBA 430 Sporcu Sağlığı/Sporda Psiko-Sosyal Alanlar 2007-2008 Bahar Dönemi
  Kayıt Detayları
 • SBE 302 Sporda Beceri Öğretimi 2007-2008 Bahar Dönemi
  Kayıt Detayları
 • Öğrenci Danışmanlığı - Hüseyin Gökçe
  Kayıt Detayları
 • Öğrenci Danışmanlığı - Arda Öztürk
  Kayıt Detayları
 • Öğrenci Danışmanlığı - Halil Akdemir
  Kayıt Detayları
 • SBA 303 Sporda Beceri Öğrenimi
  Kayıt Detayları
 • SBA 430 Sporcu Sağlığı/Sporda Psiko-Sosyal Alanlar II
  Kayıt Detayları
 • SBA 104 Spor Psikolojisi
  Kayıt Detayları
 • SBE 303 Sporda Beceri Öğrenimi
  Kayıt Detayları
 • BDO 301 Psikomotor Gelişim
  Kayıt Detayları
 • SBE 301 Psikomotor Gelişim
  Kayıt Detayları
 • SBE 423 Spor Psikolojisi
  Kayıt Detayları
 • SBE 109 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • Ağbuğa, B. Denizli Eğitiminde Hedef 2023 Çalıştayı, 30-31 Ekim 2014, Denizli.
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. Türkiye Hokey Federasyonunun “Olimpiyat Yolunda Türk Hokey Çalıştayı”, 29-31 Mart 2013, Alanya/Antalya
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. (2013). Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Antrenör Eğitim Çalıştayı, Antalya, 27-29 Mart 2013.
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. Halk Oyunları Gelişim Semineri, 12-26 Mayıs 2012, Denizli
  Kayıt Detayları
 • Ağbuğa, B. Gençlik ve Spor Bakanlığı 1. Spor Çalışayı, Bursa, 13-14 Nisan, 2012.
  Kayıt Detayları
 • Türkiye obezite ile mücadele ve kontrol programı çalıştayı, Denizli
  Kayıt Detayları
 • Tavas Olimpik Sporları Tanıtım ve Olimpizm Ruhu Kazandırma projesi
  Kayıt Detayları
 • “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Mesleğine Genel Bakış” , Organizator, 29 Nisan 2009, Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Denizli, Türkiye. (“Physical Education
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
 • Amerika birleşik devletlerinde master öğrenimimle ilgili oarak göstermiş olduğum üstün başarı nedeni ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu TAKDİR.
  Kayıt Detayları
 • TÖSSED 2011 Genel Seminerinde göstermiş olduğum sunumdan dolayı Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin BAĞCI'dan alınan teşekkür yazısı ve belgesi
  Kayıt Detayları
 • Texas A&M University-College Station /English Language Institute, selected as the first place in composition class, November, 2004.
  Kayıt Detayları
 • Texas A&M University-Student Research Week Oral presentation, April 2005, 2nd place ($100 awarded).
  Kayıt Detayları
 • Texas A&M University, 2006-2007 Academic Excellence Award Scholarship, March 30, 2006, Texas ($4500 awarded).
  Kayıt Detayları
   
  E.3 Uluslararası burslar (kongre destekleri vb.hariç)
 • Selected as the Recipient of the Turkish Ministry of National Education Graduate Study Scholarship for Master and Ph.D in the area of Physical Education & Sports in USA, 1999
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • Sporda Psikososyal Anabilim Başkanlığı
  Kayıt Detayları
 • Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanlığı
  Kayıt Detayları
 • Sporda Psiko-Sosyal Anabilim Dalı Başkanlığı
  Kayıt Detayları
   
  F.2 TÜBİTAK, Milli Olimpiyat Komitesin’de görevlendirmeler
 • 2011-2-BİDEB 2214/2219 YURT DIŞI ARAŞTIRMA BURSLARI EĞİTİM BİLİMLERİ 2 PANELİ
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Senato Üyesi
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Senato Üyesi
  Kayıt Detayları
 • Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü
  Kayıt Detayları
 • Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü
  Kayıt Detayları
 • Yüksekokul müdür yardımcısı
  Kayıt Detayları
 • SBTYO'da yönetim kurulu üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Spor Bilimleri ve Teknolojisi Müdür Yardımcılığı
  Kayıt Detayları
 • SBTYO kurulu üyeliği
  Kayıt Detayları
 • SBTYO'da yönetim kurulu üyeliği
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı