Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Öğr.Gör. Ahmet OZER
Birimi : GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ
Yabancı Dil : ingilizce
E-Posta : aozer@pau.edu.tr
Telefon : 2125555/2961105

Eğitim Bilgileri
 
 • 1995
  :  Lisans:Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon (Çizgi Sinema) Bölümü
 • 1999
  :  Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Çizgi Film (Animasyon) Ana Sanat Dalı
 • 1997-1999
  :  Yüksek Lisans Tezi: Üç boyutlu bilgisayar animasyonu tekniği ile antik mezarların görselleştirilmesi (film uygulaması)(Tez Danışmanı:Doç.Dr. Hikmet Sofuoğlu)
  Öğrenci Eğitiminde Aldığı Görevler
   
 • 1990-1991
  :  Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) Bölümü, Yıl Sonu Öğrenci Sergisi,Eskişehir.
 • 1991-1992
  :  Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) Bölümü, Yıl Sonu Öğrenci Sergisi,Eskişehir.
 • 1992-1993
  :  Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) Bölümü, Yıl Sonu Öğrenci Sergisi,Eskişehir.
 • 1993-1994
  :  Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) Bölümü, Yıl Sonu Öğrenci Sergisi,Eskişehir.
 • 1994-1995
  :  Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) Bölümü, Yıl Sonu Öğrenci Sergisi,Eskişehir.


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • ÖZER, Ahmet., SARI, S., ve diğerleri., 3 Boyutlu Antik Kent Model Araştırması (Laodikeia Uygulaması)., Bilgi Teknolojileri Kongresi IV Bildiriler Kitabı., s:460-462., Pamukkale Üniversitesi., Denizli., 2006 , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-14 Sanatsal Etkinlikler (Güzel Sanatlar) (Etkinliklerin eser listesi, davetiye, afiş, katalog vb. ile belgelendirilmesi gerekir. )
 • Türk Kadınlar Konseyi Derneği Denizli Şubesi Katkılarıyla Gerçekleşen (11-18 Mart 2011) Karma Sergi,PAÜ Kongre Kültür Merkezi Sergi Salonu,DENİZLİ , 2011
  Kayıt Detayları
 • Türk Kadınlar Konseyi Derneği Denizli Şubesi Katkılarıyla Gerçekleşen (22-31 Mart 2011) Karma Sergi,Antalya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi,ANTALYA , 2011
  Kayıt Detayları
 • Özer, A, “Mert’s Car”, İngilizce Eğitim CD’si Animasyonu, Mili eğitim Bakanlığı Onaylı. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Özer, A.,1995 İstanbul Film Festivali “Fiske” adlı kısa film gösterimi. , 1995
  Kayıt Detayları
 • ÖZER, Ahmet, Denizli/Teras Park Sanat Galerisi,Denizli Sanatçıları Plastik Sanatlar Grubu Karma Sergi (30 Ağustos-30 Eylül). , 2008
  Kayıt Detayları
 • Özer, A.vd., Regensburg’da Türkiye-Almanya Buluşma Günleri, Kolpinghaus’ta Karma Sergi, 10.10. , 1997
  Kayıt Detayları
 • SARI, Sadettin., ÖZER, A., BEYKAL ORHUN, F., "Denizlinin Üç Şirin İlçesi Baklan, Bekilli, Çal., Belgesel Film., Çal Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yayınları., Yayın No:1 Denizli., 2006 , 2006
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • SARI, Sadettin., ÖZER, A., "Yöre Kültürünün Tekstil ve Giyim Sanayine Etkileri" Buldan Sempozyumu., 23-24 Kasım 2006., Sözlü Bildiri , 2006
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı