Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Öğr.Gör.Dr. Feryal BEYKAL ORHUN
Birimi : GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ
Yabancı Dil : ingilizce
E-Posta : fbeykal@pau.edu.tr
Telefon : 2961105

Eğitim Bilgileri
 
 • 1989 - 1993
  :  ( Lisans) Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü
 • 1994 - 1996
  :  (Yüksek Lisans) Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı
 • 1999 - 2005
  :  (Doktora) Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • BEYKAL, ORHUN, Feryal, “Kaybolan Bir Kültür Değerimiz Çal Ortaköy “Saray Evi” Duvar Resmi Süslemeleri”, PAÜ., Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, 6-7-8 Eylül 2006, 232-237. , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • BEYKAL, ORHUN, Feryal, Resim-İş Dersine İlişkin Tutumların Ölçülmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi S: 18, 26-38, 2005, Denizli, , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Denizli’de Tabaklık (Dünden Bugüne), , Dr. Ercan Haytoğlu, Denizli’de Tabaklık (Dünden Bugüne), Fakülte Kitabevi, Isparta, 2006, Verilen Atıf Sayfaları: 12-13.
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • BEYKAL ORHUN, Feryal, “İlköğretim İkinci Kademede Görsel Sanatlar Dersinde Özgün Baskıresim Çalışmalarının Değerlendirilmesi”, The First İnternational Congress Of Educational Research, 1-3 May 2009, Çanakkale, s: 192-193. , 2009
  Kayıt Detayları
 • “ 3 Boyutlu Antik Kent Model Araştırması (Laodikeia Uygulaması)”, PAÜ., Bilgi Teknolojileri Kongresi IV Akademik Bilişim 2006, 460-463, Denizli. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Feryal, Ortaköy’de Bir Sanat Değerimiz “Var” Çal Ortaköy Saray Evi Ahşap Süslemeleri, PAÜ.,21. Yüzyıla Girerken Geçmişten Günümüze Çal Yöresi Baklan Çal Bekilli Sempozyumu Bildirileri, 01-03 Eylül 2006, 817-823. , 2006
  Kayıt Detayları
 • “Ortaöğretim Okulları 9. Sınıf Öğrencilerinin Sanata ve Sanat Öğretimine Yönelik Görüşlerine İlişkin Bir Araştırma”, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28-30 Eylül 2005, 635-639, Denizli. , 2005
  Kayıt Detayları
 • “ Günümüz Koşullarında Sanat (Resim-İş) Eğitimcisinin Özellikleri Nelerdir ve Hangi Niteliklere Sahip Olmalıdır”, Gazi Üniversitesi’nin eğitimde 75. Yılı Sanat Eğitimi Sempozyumu, s: 315-323, 8-10 Mayıs 2002, Ankara. , 2002
  Kayıt Detayları
   
  A-13 Internet ortamında yayınlanan(Ulusal veya uluslararası)
 • BEYKAL, ORHUN, Feryal, “Training & teaching style in accessing a desired classroom discipline at visual art courses”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 1, Issue 1, 2009, Pages 692-696. , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-14 Sanatsal Etkinlikler (Güzel Sanatlar) (Etkinliklerin eser listesi, davetiye, afiş, katalog vb. ile belgelendirilmesi gerekir. )
 • BEYKAL, ORHUN, Feryal, (Seçimli), “V International Turkish Culture and ArtsCongress / Art Activity”, Universidad Autonoma de Madrid Facultad De Cienciasy Empresariales Salon de Conferencia, Salon de actos, 09-13 Mayıs 2011, Madrid. , 2011
  Kayıt Detayları
 • BEYKAL, ORHUN, Feryal, “Truva Atı Çanakkale Savaşı 18 Mart 1915”, Liman Art Galeri, Antalya, 19 Mart – 19 Nisan 2011. , 2011
  Kayıt Detayları
 • I. Uluslar arası Pamukkale Müzik ve Kültür Festivali, Denizli Sanatçıları Resim Sergisi, 22-27 Haziran 1995, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Denizli. , 1995 , 1995
  Kayıt Detayları
 • BEYKAL, ORHUN, Feryal , "24 Kasım Öğretmenler Günü Sergisi" TOBB ETÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu- 24-30 Kasım 2010, Ankara. , 2010
  Kayıt Detayları
 • BEYKAL, ORHUN, Feryal, ve Diğerleri, ( Seçimli) “V. Uluslar arası Türk Sanatları Sergisi”, AKFİD ve Magellan Organizyonu, Şam Ebla Otel Sergi Salonu, 21-24 Ekim 2010. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Feryal Beykal Orhun ve diğerleri; 8 Mart-12 Mart 2010 , "Pamukkale Üniversitesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü II. Sanat Buluşması" Karma Resim Sergisi,PAÜ Kongre-Kültür Merkezi Sergi Salonu,DENİZLİ. , 2010 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Feryal, Beykal Orhun;(22-28 Şubat 2010) Aarhus/DANİMARKA, VIA University College, Dijital resim sergisi ve workshop , 2010 , 2010
  Kayıt Detayları
 • BEYKAL, ORHUN, Feryal, ve Diğerleri, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”, KASUAM PAÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 4-6 Mart 2009 PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi Ana Salon / Kınıklı Denizli. , 2009
  Kayıt Detayları
 • “Leke konulu Seçimli karma Sergi”, Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği GÖRSED Sanat Galerisi, 28 Mart – 10 Nisan 2008, Ankara. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Avusturta Mixed Painting Exhibition, Visual Arts Education Association, Galeri Kass, 01 – 14 Şubat 2008, Insburg. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Regensburg’da Türkiye-Almanya Buluşma Günleri, Kolpinghaus’ta Karma Sergi, 10.10.1997. , 1997
  Kayıt Detayları
 • BEYKAL ORHUN Feryal, “İkilem” Enstelasyon Çalışması, II. Uluslar arası Buca Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Buluşması İzmir Bienali, 13-24 kasım 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER Merih- BEYKAL ORHUN, Feryal (Kasım 2007)2. Uluslararası BEF Görsel Sanatlar Buluşması İzmir Bienali / enstelasyon (ikilem)(seçimli) , 2007
  Kayıt Detayları
 • SARI, Sadettin., ÖZER, A., BEYKAL ORHUN, F., "Denizlinin Üç Şirin İlçesi Baklan, Bekilli, Çal., Belgesel Film., Çal Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yayınları., Yayın No:1 Denizli., 2006 , 2006
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • Vıa University College'de "Installation and Video Art with the Sample of Studio Project Exhibition" başlıklı seminer ders 24 Şubat 2010 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Vıa University College'de " Effective Class Management on Studio Courses" başlıklı seminer ders, 23 Şubat, 2010 , 2010
  Kayıt Detayları
   
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • “Korku ve Şiddet Öğeleri İçerir”, 3. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, Gazi Eğitim Fakültesi GÖRSED, MÜZED ve TÜMARGEM, Sanat Eğitimi ve Şiddet 19-21 Kasım 2007, 387 – 392, Ankara. , 2007
  Kayıt Detayları
   
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • “Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Okulu Dördüncü ve Beşinci Sınıf İş Eğitimi Programını Uygulama Yeterlilikleri”, 1. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu 27-29 Kasım 1997 , Sadettin Sarı, Feryal Beykal
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • BEYKAL, ORHUN, Feryal, TUBİTAK Bilim Dünyasına Yolculuk Yaz Bilim Kampı 05-31 Temmuz 2010 Resim Dersi Eğitmenliği
  Kayıt Detayları
 • B.30.2 PAÜ.0.70.00.00 (040)/284 Pamukkale ve Akdeniz Belgeselinin hazırlanması.27.06.1996
  Kayıt Detayları
 • TRT.4.06.02.04.04/1716 TRT-2, TRT-3, TRT- İNTne TRT Avrasya’da “Sanatla Büyümek” adlı programda sanat danışmanlığı. 29.05.2001
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • RSE 523 SANAT EĞİTİMİNDE MÜZE VE GALERİLER
  Kayıt Detayları
 • RSE 524 SANAT YORUMU
  Kayıt Detayları
 • RSE 540 SANAT ÖĞRETİMİ YÖNTEMLERİ I
  Kayıt Detayları
 • ISO 216 Sınıf Öğretmenliği Güzel Yazı
  Kayıt Detayları
 • ISO 303 Sınıf Öğretmenliği Resim-İş
  Kayıt Detayları
 • OKL 303 Okul Öncesi Resim Öğretimi I
  Kayıt Detayları
 • RSO 417 Sanat Öğretimi Deneyimi
  Kayıt Detayları
 • RSO 401 Ana Sanat Atölye V Resim
  Kayıt Detayları
 • RSO 317 İnsanın Sanatsal Gelişimi
  Kayıt Detayları
 • OFD 403 Özel Öğretim Yöntemleri II
  Kayıt Detayları
 • OFD 304 Özel Öğretim Yöntemleri I 6
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • B.30.2.PAÜ.0.36.00.01/300-2503 ECTS programında Koordinatör Yardımcılığı. 11/ 10 2005
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • BEYKAL, ORHUN, Feryal, 16 Haziran-5 Temmuz Pamukkale Üniversitesi 1. Uluslararası Sanat Kolonisi Koordinatörü, 2010.
  Kayıt Detayları
 • Ankara da Sanat Eğitimcileri Derneğinde Üyelik (SEDER)
  Kayıt Detayları
 • Ankara da Görsel Sanat Eğitimcileri Derneğine Üyelik (GÖRSED)
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı