Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Uzman Dr. Ahmet KAYA
Birimi : KIMYA
Yabancı Dil : İNGİLİZCE
E-Posta : ahmetk@pau.edu.tr
Telefon : 2953607A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Ahmet Kaya, Tugba Kutlu, Aysen Hol, Ahmet Surucu, H. Korkmaz Alpoguz, "Transport of Pb(II) by supported liquid membrane containing p-tert-butyl calix[4]amine derivative as carrier" Desalination and Water Treatment,52: 3219-3225. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Karakus, M., Alpoguz, H.K., Kaya, A., Acar, N., Gorgulu, A.O., Arslan, M., “A kinetic study of mercury(II) transport through a membrane assisted by new transport reagent” Chem. Cent.l J., 5:43, , 2011
  Kayıt Detayları
 • Alpoguz, H.K., Kaya, A., Tabakci, B., Yimaz, A."Facilitated Transport of Cr(VI) Through a Bulk Liquid Membrane Containing p-tert-Butylcalix[4]arene Amine Derivative as a Carrier", Sep. Sci. Technol., 45, 1121-1129, , 2010
  Kayıt Detayları
 • Alpoguz, H.K., Kaya, A., Sener I., "Mercury(II) Ions Transport from Aqueous Solutions Using Liquid Membrane Systems", Polish J. Chem., 83, 2021-2033. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Alpoguz HK, Kaya A., Karakus M., “Mechanism and Kinetics of Copper(II) Transport Membrane Containing a dithiophosphonate Derivative as Carrier” Turk J. Of Chem., 29, 345-353 (2005). , 2005
  Kayıt Detayları
 • ALPOĞUZ, H, K., KAYA, A. and SENER, İ., “Carrier-Mediated Transport of Hg(II) through Bulk and Supported Liquid Membrans” Journal of Macromolecular Science-Pure and Applied Chemistry., 2007, 44(10),1061-1068. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Alpoğuz, H.K., Kaya, A. and Deligöz, H., “Liquid Membrane Transport of Hg(II) by an Azocalix[4]arene Derivative”, Separation Science and Technology, 41, 1155-1167, 2006 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Yilmaz, A., Kaya, A., Alpoguz, H.K., Ersoz, M. And Yilmaz, M., “Kinetic Analysis of Chromium(VI) Ions through a Bulk Liquid Membrane Containing p-tert-butylcalix[4]arene dioxaoctylamide Derivative”, Sep. Purif. Technol., 59, 1-8 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Alpoguz, H.K., Kaya, A., And Sener I., “Carrier-Mediated Transport of Hg(II) through Bulk and Supported Liquid Membranes”, J. Macromol. Sci. Part A: Pure Appl. Chem., 44, 1061-1068 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Alpoguz, H.K., Kaya, A., Memon, S. ve Yilmaz, M., “Facilitated Supported Liquid Membrane Transport of Hg2+ Using Calix[4]arene Derivatives,” J. Macromol. Sci. Part A: Pure Appl. Chem., 44, 17-20 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Alpoguz, H.K., Kaya, A. ve Deligöz, H., “Liquid Membrane Transport of Hg(II) by an Azocalix[4]arene Derivative,” Sep. Sci. Technol., 41, 1155-1167 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Alpoguz, H.K., Kaya,A., Memon, S. ve Yilmaz, M., “Kinetic study of Hg2+ Transport Through a Liquid Membrane Containing Calix[4]arene Dinitrile Oligomer as Carrier.” J. Macromol. Sci. Part A: Pure Appl. Chem., A42, 1159-1168 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Alpoguz, H.K., Kaya, A. ve Karakus, M., “Mechanism and Kinetics of Copper(II) Transport Through a Liquid Membrane Containing a Dithiophosphonate Derivative as Carrier,” Turk J. Chem., 29, 345-353 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Alpoguz, H.K., Kaya, A., Yilmaz, A. ve Yilmaz, M., Study on the Transport Kinetics of Hg2+ through Calix-Oligomer Bulk Liquid Membrane, J. Macromol. Sci. Part A: Pure Appl. Chem., A42, 577-586 , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Alpoguz, H.K., Kaya, A. ve Karakus, M., “Mechanism and Kinetics of Copper(II) Transport through a Liquid Membrane Containing a Dithiophosphonate Derivative as Carrier,” Turk J. Chem., 29, 345-353 (2005) , Igwe, J.C., Abia, A.A., “Sorption kinetics and intrapaticulate diffusivity of As(III) bioremediation from aqueous solution, using modified and unmodified coconut fiber”, Eclectica Quimica 31 (3), pp. 23-29, 2006
  Kayıt Detayları
 • Alpoguz, H.K., Kaya, A., Yilmaz, A. ve Yilmaz, M., Study on the Transport Kinetics of Hg2+ through Calix-Oligomer Bulk Liquid Membrane, J. Macromol. Sci. Part A: Pure Appl. Chem., A42, 577-586 (2005) , Schazmann B, O'Malley S, Nolan K, et al. “Development of a calix[4]arene sensor for soft metals based on nitrile functionality”, Supramolecular Chemistry 18 (6): 515-522 SEP 2006
  Kayıt Detayları
 • Alpoguz, H.K., Kaya, A., Memon, S. ve Yilmaz, M., “Facilitated Supported Liquid Membrane Transport of Hg2+ Using Calix[4]arene Derivatives,” J. Macromol. Sci. Part A: Pure Appl. Chem., 44, 17-20 (2007). , Bergougnant, R.D., Robin, A.Y., Fromm, K.M.,”From simple rings to one-dimensional channels with calix[8]arenes, water clusters, and alkali metal ions” Tetrahedron 63 (44), pp. 10751-10757, 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Ahmet KAYA, H.Korkmaz ALPOĞUZ, izzet ŞENER, Emin KARAPINAR, “Kaliks[4]aren azo türevi içeren polimerik destekli membranlar yoluyla Hg+2 iyonunun kolaylaştırılmış transportu.” XXI.Ulusal Kimya Kongresi (23-27 Ağustos 2007) İnönü Üniversitesi, MALATYA , 2007
  Kayıt Detayları
 • Kaya A., Alpoğuz, H.K., Şener, İ., Karapınar, E. “Kaliks[4]aren Azo Türevi İçeren Polimerik Destekli Membranlar Yoluyla Hg2+ İyonunun Kolaylaştırılmış Transportu” XXI. Ulusal Kimya Kongresi, FZK-P95, Malatya , 2007
  Kayıt Detayları
 • Kaya A., Yılmaz A., Alpoğuz, H.K., “Sıvı Membran Tekniği Kullanılarak Cr(VI) İyonunun Taşınım Kinetiğinin İncelenmesi”, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, FZK-P94, Malatya , 2007
  Kayıt Detayları
 • Alpoğuz, H.K., Kaya A. ve Yılmaz, M., “Hg2+ Metal Katyonunun Destekli Sıvı Membranlar Kullanılarak Transport Özelliklerinin İncelenmesi”, XX. Ulusal Kimya Kongresi, FK-P16, Kayseri , 2006
  Kayıt Detayları
 • Kaya A. ve Alpoğuz H.K., “Sıvı Membranlarda Kaliks Oligomer Taşıyıcısı Kullanılarak Hg (II) İyonunun Farklı Karıştırma Hızları Ve Farklı Çözücülerdeki Taşınımı Ve Kinetik Analizi” XIX. Ulusal Kimya Kongresi, FK-P105, Kuşadası , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kaya A. ve Alpoğuz H.K., “Kaliks Oligomer Taşıyıcısı Kullanılarak Hg (II) İyonunun Farklı Sıcaklıklardaki Taşınım Kinetiği ”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, FK-P104, Kuşadası , 2005
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • H. Çetişli, R. Donat, G. Koyundereli, A. Kaya “Denizli Bölgesi Linyitlerin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması”, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel araştırma Projesi, 2002 FEF 006, (12. 2002- 08.2005)
  Kayıt Detayları
 • "Denizli bölgesi linyitlerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin araştırılması" PAÜ Bilimsel Araştırma Fonu, 2002FEF006
  Kayıt Detayları
 • “Sıvı Membran Teknolojisi Kullanılarak Bazı Metal Katyonlarının Transport Özelliklerinin İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitetesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Ahmet Kaya), Devam ediyor
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • H. Çetişli, R. Donat, G. Koyundereli, A. Kaya “Denizli Bölgesi Linyitlerin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması”, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel araştırma Projesi, 2002 FEF 006, (12. 2002- 08.2005)
  Kayıt Detayları
 • "Denizli bölgesi linyitlerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin araştırılması" PAÜ, Bilimsel Araştırma projesi, 2002FEF006, 2005
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı