Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Doç.Dr. Abdullah AKDOGAN
Birimi : KIMYA
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : akdogan@pau.edu.tr
Telefon : 0 258 2953605A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Kartal Aslıhan Arslan, Hol Aysen, Akdogan Abdullah, Elci Aydan, Ozel Mustafa Zafer, Elci Latif (2015). Determination of Chlorophenols and Alkylphenols in Water and Juice by Solid Phase Derivative Extraction and Gas Chromatography–Mass Spectrometry. Analytical Letters, 48(3), 408-423., Doi: 10.1080/00032719.2014.951446. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Hol Aysen, Kartal Aslıhan Arslan, Akdogan Abdullah, Elci Aydan, Arslan Tuba and Elci Latif (2015). Ion pair-dispersive liquid-liquid microextraction coupled to microsample ınjection system-flame atomic absorption spectrometry for determination of gold at trace level in real samples. Acta Chimica Slovenica, 62, 196-203., Doi: http://dx.doi.org/10.17344/acsi.2014.897. , 2015
  Kayıt Detayları
 • A. Hol, A. Akdogan, A. Arslan Kartal, U. Divrikli, L. Elci, "Dispersive Liquid-Liquid Microextraction of Nickel Prior to Its Determination by Microsample Injection System - Flame Atomic Absorption Spectrometry", Analytical Letters, 47: 1–14. , 2014
  Kayıt Detayları
 • A. N. Siyal, L. Elçi, S. Q. Memon, A. Akdogan, A. Hol, A. Arslan Kartal, M. Y. Khuhawar"Synthesis and characterization of novel chelating resin for selective preconcentration and trace determination of Pb(II) ions in aqueous samples by innovative microsample injection system coupled flame atomic spectrometry", International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 94, 743-755. , 2014
  Kayıt Detayları
 • A. Akdogan, A. Arslan Kartal, A. Hol, Y. Yılmaz, U. Divrikli, Latif Elçi"Determination of Pesticides in Soil by Mechanical Stirring-Assisted Extraction Coupled with Gas Chromatography Mass Spectrometry", Analytical Letters, 47, 675-688. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Serdar Sarı, Aslıhan Arslan Kartal, Aydan Elçi, Abdullah Akdoğan, Aysen Höl, Ali N. Siyal, Latif Elçi, "Solid-phase chelate extractive preconcentration of heavy metal ions prior to their ultratrace determination by microsample injection system coupled flame atomic absorption spectrometry" Acta Chimica Slovenica, 60: 901-907. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Ramazan Sert, Aysen Hol, Aslıhan Arslan Kartal, Abdullah Akdogan, Aydan Elçi, Jameel Ahmed Baig, Umit Divrikli, Latif Elçi,"Simultaneous Solid Phase Chelate Extraction for Ultratrace Determination of Copper, Nickel, and Zinc by Microsample Injection System Coupled Flame Atomic Absorption Spectrometry",, Analytical Letters, 46:16, 2570-2582. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Jameel Ahmed Baig, Aysen Hol, Abdullah Akdogan, Aslihan Arslan Kartal, Umit Divrikli, Tasneem Gul Kazi and Latif Elci, ”A novel strategies for chromium speciation at ultra-trace level by microsample injection flame atomic absorption spectrophotometry”, Journal of Analytical Atomic Spectrometry,27, 1509-1517. DOI 10.1039/C2JA30107E. , 2012
  Kayıt Detayları
 • 1. Akdogan, A., Divrikli, Ü., and Elçi L, “Determination of Some Organophosphorus and Azole Group Pesticides in Water Samples by Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Coupled with GC-MS ” The Journal of AOAC International, 94 (6), 1882-1890, (2011). , 2011
  Kayıt Detayları
 • Divrikli, U., Akdogan, A., and Elci, L. “Factorial design for multivariate optimization of preconcentration system for spectrophotometric phosphorus determination” Talanta, 79, 1287–1291. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Elci, L., Divrikli, Ü., Akdogan, A., Hol,A., Cetin, A., M. Soylak, “Selective extraction of chromium(VI) using a leaching procedure with sodium carbonate from some plant leaves, soil and sediment samples, Journal of Hazardous Materials, 173, 1-3,778-782 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Divrikli, Ü., Akdogan, A., Soylak, M., L. Elçi, “ Solid-phase Extraction of Fe(III), Pb(II) and Cr(III) in Environmental Samples on Amberlite XAD-7 and their Determinations by Flame Atomic Absorption Spectrometry, ” Journal of Hazardous Materials, 149, 331-337 , 2007
  Kayıt Detayları
 • R. Donat, A. Akdogan, E. Erdem, H. Cetisli, ''Thermodynamics of Pb2+ and Ni2+ adsorption onto natural bentonite from aqueous solutions'' Journal of Colloid and Interface Science, 286/1, 43-52 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Akdoğan, A., Deniz (Tavaslı), M., Cebecioğlu, S., Şen, A. and Deligöz, H., “Liquid-Liquid Extraction of Transition Metal Cations by Nine New Azo Derivatives Calix[n]arene”, Separation Science and Technology, 37(4), 973-980, 2002 , 2002
  Kayıt Detayları
 • R. Donat, A. Akdoğan, E. Erdem, H. Çetişli,;Termodynamics of Pb2+ and Ni2+ Adsorption Natural Bentonite From Aqueus Solutions, Colloid and İnterface Science, Volume (1-10) 2005. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Çelik, A., A. A. Kartal, A. Akdoğan, & Y. Kaska (2005). Determining the heavy metal pollution in Denizli (Turkey) by using Robinio pseudo-acacia L.. Environmental International, 31, 105-112. , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Biodegradation of Reactive Dyes by Free and Immobilize Coprinus plicatilis; Hatice A. AKDOGAN, Merve C. TOPUZ, Abdullah AKDOGAN, Nazime MERCAN; BioTech 2014 and 6th Czech-Swiss Symposium with Exhibition, Prague, Czech Republic, June 11-14, 2014. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Identification of Atrazine Metabolites By White Rot Fungi Coprinus Plicatilis, AKDOGAN A., CANPOLAT M., ARDAG AKDOGAN H., DIVRIKLI U., AND ELCI L. 2nd International Symposium on Green Chemistry Renewable carbon and Eco-Efficient Processes, La Rochelle – FRANSA, 21-24 May 2013. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Akdogan, Abdullah, Kartal Aslıhan Arslan, Hol Aysen, Divrikli Umit, Elci Latif (2015). Seasonal and Annual Variation of Some Physico-Chemical Characteristics of the Urban Groundwater in Denizli, Turkey. SEAB 2015, Symposium on Euroasian Biodiversity. (Poster) , 2015
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Akdoğan A., Divrikli Ü., ve Elçi L., “Ege Bölgesindeki Bazı Termal Çamurların Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi” 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Erzurum (Poster). , 2010
  Kayıt Detayları
 • Akdoğan A., Divrikli Ü., Elçi L., Baranowska I., ve Barchańska H., “Atrazin, Simazin ve Mezotrin Kalıntılarının HPLC-DAD ile Tayini”, ESAN2010, 1.Eser Analiz Çalıştayı, 22-25 Nisan 2010, Denizli (Sözlü) , 2010
  Kayıt Detayları
 • Akdoğan A., Divrikli Ü., ve Elçi L., “ Bitki ve Toprak Örneklerinde Krom Türlemesi ve AAS ile Tayinleri” 21. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos 2007, Malatya (Poster). , 2007
  Kayıt Detayları
 • Arslan Kartal, A., Akdoğan, A., Höl, A., Divrikli, Ü., Elçi, L.,“Denizli Şehiriçi Akarlarından Alınan Su Örneklerinin Kimyasal ve Fiziksel Özelliklerinin Yıllık ve Mevsimsel Değişimi”, XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Eylül 2006, Kayseri (Poster). , 2006
  Kayıt Detayları
 • Divrikli, Ü., Akdoğan, A., Höl, A., Arslan Kartal A., Elçi, L.,“Katı Faz Özütleme ile Fosfor Deriştirilmesinin Faktöriyel Dizayn ile Optimizasyonu”, XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Eylül 2006, Kayseri (Sözlü). , 2006
  Kayıt Detayları
 • Akdoğan, A., Divrikli, Ü., ve Elçi, L., “ Denizli İl Merkezinden Toplanan Sokak Tozlarında Ağır Metal Tayinleri” XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül – 4 Ekim 2005, Kuşadası-İzmir (Poster). , 2005
  Kayıt Detayları
 • Akdoğan, A., ve Kaya, A., “Pamuklu Tekstil Materyalinin Peroksitli Ortamda Ağartılma reaksiyonları ve Katalitik etki” XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül 2002, Konya (Sözlü). , 2002
  Kayıt Detayları
 • Akdoğan, A., ve Deligöz, H., “Diazo Kenetli Kaliks [n] Arenler ile Geçiş Metallerinin Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu” XV. Ulusal Kimya Kongresi, 4-7 Eylül 2001, İstanbul (Poster). , 2001
  Kayıt Detayları
 • Akdogan A., Divrikli U., and Elci L., “Determination of Some Pesticides in Soils by Shaking Extraction Combined with Gas Chromatography - Mass Spectrometry”, Spectroscopy - Detective in Science, 15 June - 17 June 2011, Rostock-Germany (poster). , 2011
  Kayıt Detayları
 • Divrikli, U., Akdogan, A., Hol, A., Soylak, M., and Elci, L. “Determination of Chromium (VI) in Enviromental Samples by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry after Leaching with Sodium Carbonate”, ISEAC 36- 36th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry, 5-9 October 2010, Rome- Italy (Poster). , 2010
  Kayıt Detayları
 • Akdogan A., Divrikli U., and Elci L., “Determination of Pesticide Residues in Water Samples by Dispersive Liquid–Liquid Microextraction With Chemometric Approach Coupled With GC-MS”, ISEAC 36- 36th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry, 5-9 October 2010, Rome- Italy (Sözlü). , 2010
  Kayıt Detayları
 • Akdogan A., Divrikli U., And Elci L. “Determination of Pesticide Residues in Aqueous Samples by Dispersive Liquid–Liquid Microextraction Coupled with GC-MS” 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (23-26 September 2009) Fatsa-Ordu/Turkey (poster). , 2009
  Kayıt Detayları
 • Akdogan A., Baranowska I., Barchańska H., Divrikli U., And Elci L.,“Determination Of Mesotrione, Simazine And Atrazine By HPLC Method In Thermal And Vegetable Samples From Denizli-Turkey”, 6th Aegean Analytical Chemistry Days ( 9 – 12 October 2008 ) Denizli/Turkey (Sözlü). , 2008
  Kayıt Detayları
 • Divrikli, U., Akdogan, A., Soylak, M., and Elci, L., “Factorial Design for Multivariate Optimization of Preconcentration System for Phosphorus Determination by UV-Visible Spectrophotometer” 6th Aegean Analytical Chemistry Days ( 9 – 12 October 2008 ) Denizli/Turkey (Poster). , 2008
  Kayıt Detayları
 • Akdogan A., Divrikli U., Soylak M., and Elci L., “Solid phase extraction of Fe(III), Pb(II) and Cr(III) on amberlite XAD-7 prior to their Atomic Absorption Spectrometric Determinations. ” 4th Aegean Analytical Chemistry Days ( 29 Sep. – 3 Octo. 2004 )Kusadası-Aydın/Turkey (poster). , 2004
  Kayıt Detayları
 • Ü.Divrikli, A.Akdoğan, A.Höl, A.Arslan Kartal, L. Elçi, “Katı Faz Özütleme ile Fosfor Deriştirilmesinin Faktöriyel Dizayn ile Optimizasyonu(Sözlü) ”, KIMYA 2006, 105, Kayseri (2006) , 2006
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • 4th Aegean Analytical Chemistry Days, Kuşadası-Aydın , Divrikli, Ü., A. Akdoğan, M. Soylak, L. Elçi
  Kayıt Detayları
   
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • XXI. Ulusal Kimya Kongresi , Akdogan, A., Ü. Divrikli, L.Elçi
  Kayıt Detayları
 • XX. Ulusal Kimya Kongresi , Divrikli, Ü., Akdoğan, A., Höl, A., A. A. KARTAL, L. Elçi
  Kayıt Detayları
   
  B.4 Ulusal düzeydeki kurslara kurs eğitmeni olarak katılmak
 • Ayşen HÖL, Abdullah AKDOĞAN, Aslıhan ARSLAN KARTAL, “Nikelin DLLME İle Önderiştirilmesi ve Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi İle Tayini”, 1. Eser Analiz Çalıştayı, 22 Nisan 2010, Denizli. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Aslıhan ARSLAN KARTAL, Abdullah AKDOĞAN, Ayşen HÖL, “Bazı Klorofenollerin DLLME ile Önderiştirilmesi ve GC-MS Uygulaması”, 1. Eser Analiz Çalıştayı, 22 Nisan 2010, Denizli. , 2010
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • Zencir, S., Erdem, E., Akdoğan, A.,I. Ulusal Acıpayam Sempozyumu, Sözlü bildiri, “Keloğlan Mağarasında Sarkıt ve Dikitlerin Kimyasal Yapılarının Aydınlatılması ”, Pamukkale Üniversitesi, Denizli-Türkiye, 1-3 Aralık 2003. , 2003
  Kayıt Detayları
 • 1. Acıpayam Sempozyumu , E. Erdem, A. akdoğan, S. Zencir. Dodurgalar Keloğlan Magarasındaki sarkıt ve dikitlerin kimyasal yapısının belirlenmesi. 1. Acıpayam Sempozyumu, Denizli, 2003
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Denizli İl Merkezindeki Bazı Akar Kaynak Sularının Kimyasal Analizi (Yardımcı Araştırmacı), PAÜ-BAP 2006FEF014
  Kayıt Detayları
 • Denizlide bulunan bazı endemik bitkilerin uçucu yağlarının süper ısıtılmış su ile ekstraksiyonları, antimikrobial ve antioksidan aktivitelerinin incelenmesi ve GC-MS ile analizleri (Yardımcı Araştırmacı), PAÜ-BAP, 2006FEF020
  Kayıt Detayları
 • 2008FBE013
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Bazı pestisitlerin kromatografik ayrılmaları ve tayinleri (Yardımcı Araştırmacı), PAÜ-BAP, 2008FBE013
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • 2. Sempozyum Sekreterya Üyesi, 1th International Symposium on Secondary Metabolites Chemical, Biological and Biotechnological Properties, 12-15 September, Denizli/Turkey
  Kayıt Detayları
 • 1. Organizasyon Komite Üyesi, 6th Aegean Analytical Chemistry Days ( 9 – 12 October 2008 ) Denizli/Turkey
  Kayıt Detayları
 • PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü “I. Eser Analiz Çalıştayı” Yerel Kurul Üyesi, Karahayıt-Denizli, 2010
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
 • En iyi sözlü sunum ikincisi, 1. Eser Analiz Çalıştayı, 22 Nisan 2010, Denizli
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı