Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Yrd.Doç.Dr. Türkmen Taşer AKBAŞ
Birimi : ÇALISMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : takbas@pau.edu.tr
Telefon : 0258 296 26 64A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • AKBAŞ, Türkmen Taşer, “Örgütsel Etik İklimler ve Çalışanların Demografik Nitelikleri ile İlişkisi: Kayseri Mobilya Sanayi Büyük Ölçekli İşletmelerinde Görgül Bir Araştırma”, International 9th Conference On Knowledge, Economy & Management Proceedings, Ed. Zeki PARLAK & İbrahim Güran YUMUŞAK, Jun 23-25, 2011, s.2894, Sarajevo-Bosnia & Herzegovina , 2011
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • AKBAŞ, Türkmen Taşer, DURAN, Cengiz, “Kahramanmaraş Tekstil İşletmelerinde Koşulsallık Yaklaşımına Göre İhracat Performansı Analizi”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl:13, Sayı:38, Kış, s.389, , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • AKBAŞ, Türkmen Taşer, “Algılanan Kişi-Örgüt Uyumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisi: Görgül Bir Araştırma”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İ.İ.B.F., Yönetim Bilimleri Dergisi, , 2011
  Kayıt Detayları
 • AKBAŞ, Türkmen Taşer, “Örgütsel Etik İklimin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Mobilya Sanayi Büyük Ölçekli İşletmelerinde Görgül Bir Araştırma”, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, İ.İ.B.F., Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, , 2010
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • İbrahim DURAK,Türkmen Taşer AKBAŞ,"Kararlara Katılma ile Örgütsel Sinizm Arasında İlişki Var mıdır?Üniversite İdari Personeli Üzerine Yapılan Bir Araştırma", 22.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,Selçuk Üniversitesi, 22-24 Mayıs 2014,KONYA , 2014
  Kayıt Detayları
 • AKBAŞ, Türkmen Taşer, “Örgütsel Etik İklim ve Görgül Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Bildiriler, 4-5-6 Mayıs, s.219. , 2009
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.4 Ulusal düzeydeki kurslara kurs eğitmeni olarak katılmak
 • Ulaştırma Bakanlığı - Bizim Mesleki Eğitim Kursu, SRC Eğitim Sertifika Kursu. Kurs Eğitmenliği. , 2007
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personeline Yönelik Sosyal Çalışmacı Eğitim Materyali-2007" projesinde "saha çalışması" görevi.
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.3 Uluslararası burslar (kongre destekleri vb.hariç)
 • Visiting Researcher, Carleton University, Ottawa, Ontario, CANADA. Doktora tezi araştırmaları kapsamında, Mart, 2006 - Mart, 2007.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı