Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Doç.Dr. Hatice ARDAG AKDOGAN
Birimi : KIMYA
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : hardag@pau.edu.tr
Telefon : 0 258 2953610

Eğitim Bilgileri
 
 • 1996-2000
  :  Pamukkale Üniversitesi Kimya Bölümü (Lisans)
 • 2003-2006
  :  Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü Biyokimya ABD (Yüksek Lisans)
 • 2006-2010
  :  Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü Biyokimya ABD (Doktora)
  Organizasyonunda Görev Aldığı Bilimsel Toplantılar
   
 • 2008
  :  The 6th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD-2008)
 • 2010
  :  I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli/Turkey 2010 (ESAN 2010)


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Akdoğan A. H., Demirçalı A., Aydemir C., Pazarlıoğlu N., Karcı F., "GC-MS and spectrophotometric analysis of biodegradation of new disazo dyes by trametes versicolor", Applied Biochemistry and Microbiology, 47, 538-542. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Alper AKKAYA, Emine ERDOGAN OZSEKER, Hatice ARDAG AKDOGAN “Degradation of Dyes By Laccase” Analytical Letters, Accepted. (2015). , 2015
  Kayıt Detayları
 • Hatice ARDAG AKDOGAN, Merve CANPOLAT “Comparative studies of Remazol Brillant Blue Removal by Immobilized Organisms; Investigation of metabolites by GC-MS and FT-IR” Journal of AOAC International, 98(2), 445-449, (2015) , 2015
  Kayıt Detayları
 • Hatice ARDAG AKDOGAN “Immobilized Coprinus plicatilis Biodegradation of Fluorene in Two Different Packed-Bed Reactors” Journal of AOAC International, 98(1), 124-129, (2015) , 2015
  Kayıt Detayları
 • Hatice ARDAG AKDOGAN, Merve CANPOLAT TOPUZ “Investigation of Turquise Blue HFG Bidegradation by Coprinus plicatilis for Water Bioremediation” Bioremediation Journal, 18,287-294, (2014) , 2014
  Kayıt Detayları
 • Hatice ARDAG AKDOGAN, Merve CANPOLAT “Comparision of Remazol Brillant Blue Removal by Two Different Organisms: Analysis of Metabolites by GC-MS” Journal of AOAC International, 97(5), 1416-1420, (2014) , 2014
  Kayıt Detayları
 • . Hatice A Akdogan, Merve C Topuz and Asiye A Urhan, “Studies on decolorization of reactive blue 19 textile dye by Coprinus plicatilis” Journal of Environmental Health Science & Engineering, 12(49),1-7, ( 2014) , 2014
  Kayıt Detayları
 • Dogan N.M., Bozbeyoglu N., Arar D., Akdogan H.A., Topuz M.C. and Beyatli Y. “Investigation of reactive dye turquise blue HFG removal with Lysinibacillus fusiformis B26 and detection of metabolites.” Fresenius Environmental Bulletin, 22(9): 2567-2575 , 2013
  Kayıt Detayları
 • Hatice Ardag Akdogan, “Simple analysis of naphthalene, fluorene and anthracene in whole blood by gas chromatography-mass spectrometry after headspace-solid phase microextraction” Journal of AOAC International, 94(6)(2011), 1891-1895. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Hatice Ardag Akdogan, Nurdan Kasikara Pazarlioglu, “Fluorene Biodegradation by P.ostreatus- II: Biodegradation by Immobilized Cells in Recycled Packed Bed Reactor” Process Biochemistry 46 (2011) 840–846. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Hatice Ardag Akdogan, Nurdan Kasikara Pazarlioglu, “Fluorene Biodegradation by P.ostreatus-I: Biodegradation by Free Cells” Process Biochemistry 46 (2011) 834–839. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Hatice Ardag, Mustafa. Z. Ozel and Alaattin Sen, “Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Water from the Menderes River, Turkey” Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology,(2011) 86:221-225. , 2011
  Kayıt Detayları
 • H. Ardag Akdogan, A. Demircali, C. Aydemir, N. Pazarlioglu, F. Karci, “GC-MS and Spectrophotometric Analysis of Biodegradation of New Disazo Dye by Trametes versicolor” Applied Biochemistry and Microbiology, 47(5)(2011), 590–594. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Hatice Ardag Akdogan, Nurdan Kasikara Pazarlioglu, ”Fluorene removal from synthetically concocted marine water by Trametes versicolor” Asian Journal of Chemistry, 23, 2011 (6): 2548-2552. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Hatice Ardag Akdogan, Alaattin SEN, “Characterization of aging of drug metabolizing enzymes and assessment of aging in Gilthead Seabream (Sparus aurata) Liver” Veterinarni Medicina,, 55, 2010 (9): 463–471. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Nurdan Kasikara Pazarlioglu, Alper Akkaya, Hatice Ardag Akdogan, Burcin Gungor, “Biodegradation of Direct Blue 15 by Free and Immobilized Trametes versicolor” Water Environment Research, Volume 82, Number 7, July 2010 , pp. 579-585. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Pazarlioglu Kasikara N, Kuzucu M, Ozmen F, Karani O.R, Ardag Akdogan H, Gocenoglu A, Ucar M.C, Erden E, “Stimulation of cinnabarinic acid production in batch cultures of Pycnoporus cinnabarinus” Journal of Biotechnology [Abstract] 136S S402–S459, 2008. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Akdogan Ardag H, Sen A, “ Changes of drug metabolizing enzymes activities in senescent gilthead seabream (Sparus aurata) ” Febs Journal, [Abstract] 273: 140-140, 2006. , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Merve CANPOLAT, Hatice ARDAG AKDOGAN, Aykut DEMIRCALI, Fikret KARCI, "Biodegradation of Some Disazo Dyes by Pleurotus ostreatus", I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli/Turkey. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Merve CANPOLAT, Hatice ARDAG AKDOGAN, Aykut DEMIRCALI, Fikret KARCI, "Biodegradation of Different Two Disazo Dyes by Free and Immobilized Pleurotus ostreatus", 22. National Biochemistry Symposium, Eskisehir/Turkey. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Aykut DEMİRÇALI, Hatice ARDAĞ AKDOĞAN, Fikret KARCI, Nurdan PAZARLIOĞLU and Cemal AYDEMİR, "Biodegradation of Synthesed New Disazo Dye by Trametes Versicolor", 20th International Symposium on Separation Sciences, Prague/Czech Republic , 2014 , 2014
  Kayıt Detayları
 • Biodegradation of Reactive Dyes by Free and Immobilize Coprinus plicatilis; Hatice A. AKDOGAN, Merve C. TOPUZ, Abdullah AKDOGAN, Nazime MERCAN; BioTech 2014 and 6th Czech-Swiss Symposium with Exhibition, Prague, Czech Republic, June 11-14, 2014. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Decolorization Of Textıle Dye Everzol Red By Immobılızed Coprınus Plıcatılıs Onto Varıous Carrıer Matrıces, ARDAG AKDOGAN H., CANPOLAT M., AND AKBULUT S., 2nd International Symposium on Green Chemistry Renewable carbon and Eco-Efficient Processes, 21-24 May 2013, La Rochelle – FRANSA, 21-24 May 2013. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Identification of Atrazine Metabolites By White Rot Fungi Coprinus Plicatilis, AKDOGAN A., CANPOLAT M., ARDAG AKDOGAN H., DIVRIKLI U., AND ELCI L. 2nd International Symposium on Green Chemistry Renewable carbon and Eco-Efficient Processes, La Rochelle – FRANSA, 21-24 May 2013. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Immobilized Coprinus Plicatilis Removal of Reactive Orange 16 In The Batch Shaking Bioreactor, H. A. AKDOGAN and M. CANPOLAT 37th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry, Antwerp/BELÇİKA, 2012. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Comparision of Remazol Brillant Blue Removal by Two Different Immobilized Organisms, Merve Canpolat, Hatice ARDAG AKDOGAN Spectroscopy-Detective in Science, Rostock/ALMANYA, 2011. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Fluorene Biodegradation in Batch Cultures of Selected Sub-Tropical White Rot Fungi; Hatice Ardag Akdogan, Nurdan Kasikara Pazarlioglu (ISEAC 36) 36th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry 2010 Roma/Italy , 2010
  Kayıt Detayları
 • Biodegradation of Direct Blue 15 By Trametes Versicolor and GC-MS Analysis Of Degradation Products; Alper Akkaya, Hatice Ardag Akdogan, Nurdan Pazarlioglu AACD2008 Denizli/Turkey , 2008
  Kayıt Detayları
 • The Chromatographic Analysis of Phenol Biodegradation by Pycnoporus cinnabarinus; M. Cigdem UCAR, Hatice ARDAG AKDOGAN, Emre ERDEN, Aslı GOCENOGLU, Nurdan PAZARLIOGLU AACD2008 Denizli/Turkey , 2008
  Kayıt Detayları
 • The Role of Laccase Produced by Pycnoporus cinnabarinus on Phenol Biodegradation; M. Cigdem Ucar, Hatice Ardag Akdogan, Emre Erden, Aslı Göcenoglu, Nurdan Pazarlioglu International Enzyme Engineering Symposium 01-05 October 2008 Kusadasi/Turkey , 2008
  Kayıt Detayları
 • GST-CDNB Activities in Gilthead Seabream (Sparus Aurata) Liver Cytosol of Different Ages Hatice Ardag AKDOGAN & Alaattin SEN International Symposium on Drug Research and Development “From Chemistry to Medicine” DRD 2007 (2007) 17-20 May, Antalya, TURKEY , 2007
  Kayıt Detayları
 • Hepatic Cytochrome P450 Enzyme Activities in Gilthead Seabream (Sparus Aurata), as a Possible Bioindication of Exposure to Various Environmental and/or Dietary Compounds Hatice Ardag AKDOGAN, Alaattin SEN 6th IC-TST (Internetional Congress of Turkish Society of Toxicology “Chemical Safety and Toxicology” (2006) 2-5 November Antalya, TURKEY , 2006
  Kayıt Detayları
 • Assessment of Aging On Monooxygenases and Glutathione S-Transferases in Gilthead Seabream (Sparus Aurata) Hatice Ardag AKDOGAN, Alaattin SEN Microsomal Drug Oxidation (MDO) (2006) 3-7 September Budapest, HUNGARY , 2006
  Kayıt Detayları
 • Changes of Drug Metabolizing Enzymes Activities in Senescent Gilthead Seabream (Sparus aurata) Hatice Ardag AKDOGAN, Alaattin SEN 31th FEBS Congress (2006) 24-29 June Istanbul, TURKEY , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ardag Akdogan H., Aydemir C., Demircali A., Pazarlioglu N. and Karci F., "Biodegradation of New Bisazo Dye by Trametes versicolor", International Enzyme Engineering Symposium 01-05 October, Kusadasi / Turkey , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Arar D., Şensoy T., Erdem C., Demir O.H., Mengeş S., Doğan N.M., Akdoğan H., Bozbeyoğlu N., Doğanlı G.A., Denizli Tekstil Atık Suyundan İzole Edilen Bacillus sp. DT13 ile Boyar Madde Reaktif Red 123’ün Biyotransformasyonu. XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi. Bildiri Kitabı, sayfa 132, 15-18 Mayıs 2013, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Arar D., Şensoy T., Doğan N.M., Doğanlı G.A., Akdoğan H., Canpolat M., Reaktif Red 123’ün Bakteriyel Biyotransformasyonu. XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi. Bildiri Kitabı, sayfa 131, 15-18 Mayıs 2013, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Arar D., Bozbeyoğlu N., Doğan N., Akdoğan H., Canpolat M., Doğanlı G., Termotolerant Bacillus licheniformis B22 ile Turkuaz Mavisi HFG Reaktif Boyar Maddenin Dekolorizasyonu ve Biyodegredasyonu. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi. Bildiri Kitabı, sayfa 1172-1173, 3-7 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir. , 2012
  Kayıt Detayları
 • The Effect of Glycine on The Removal of Direct Blue 15 by Trametes versicolor ; Cemile CETIN, Merve CANPOLAT, Hatice ARDAG AKDOGAN; 22. National Biochemistry Symposium, 2010, Eskisehir/Turkey , 2010
  Kayıt Detayları
 • Biodegradation of Different Two Disazo Dyes by Free and Immobilized Pleurotus ostreatus; Merve CANPOLAT, Hatice ARDAG AKDOGAN, Aykut DEMIRCALI, Fikret KARCI; 22. National Biochemistry Symposium, 2010, Eskisehir/Turkey , 2010
  Kayıt Detayları
 • Comparision of Remazol Brillant Blue Removal by Two Different Organisms; Investigation of Metabolites with GC-MS and FT-IR; Hatice ARDAG AKDOGAN, Merve CANPOLAT; 22. National Biochemistry Symposium, 2010, Eskisehir/Turkey , 2010
  Kayıt Detayları
 • Investigation of biotransformation of schiff base derived from calix[4]aren by the white rot basidiomycete Pleurotus ostreatus. Gamze Yılmaz, Hatice Ardag Akdogan, Sevil Soyleyici; I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli/Turkey,2010 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Biodegradation of Some Disazo Dyes by Pleurotus ostreatus. Merve CANPOLAT, Hatice ARDAG AKDOGAN, Aykut DEMIRCALI, Fikret KARCI; I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli/Turkey,2010 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Biodegradation of Fluorene by immobilized Pleuratus osteratus in Packed Bed Systems; H. ARDAG AKDOGAN, N. KASIKARA PAZARLIOGLU; XIV. National Biotechnology Congress, Antalya/Turkey, 13-16 December 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Biodegradation of Phenol by Pycnoporus cinnabarinus; M.Cigdem UCAR, Hatice ARDAG AKDOGAN, Emre ERDEN, Aslı GOCENOĞLU, Nurdan PAZARLIOGLU; Ulusal HPLC Ve Mass Spektrometri Çalıştayı ve Sempozyumu, Ankara/Turkey, 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Biodegradation of Fluorene by Trametes versicolor; Hatice Ardag AKDOGAN & Nurdan KASIKARA PAZARLIOGLU; XIII. Biotechnology Symposium, Antalya/Turkey, 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
 • AROD Activities in Gilthead Seabream (Sparus Aurata) Liver Microsome of Different Ages; Hatice Ardag AKDOGAN & Alaattin SEN; Chemistry Symposium, Malatya/Turkey, 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Determination of Benzo(a)Pyrene in olive oil With HPLC; Demirhan Citak, Hatice Ardag AKDOGAN, Mustafa Zafer Ozel; Chemistry Symposium, Kuşadası/Aydın/Turkey, 2005 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Determination of (PAH)s in Menderes River with HPLC; Hatice Ardag AKDOGAN, Mustafa. Zafer Ozel ve Alaattin Sen; Chemistry Symposium, Kusadasi/Aydin/Turkey, 2005 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Analysis of (PAH)s in Dalaman River(River Basin of Bedirbey) with HPLC; Hatice Ardag AKDOGAN, M. Zafer OZEL, Alaattin SEN; Denizli/Turkey, December 2002 , 2002
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde
 • manuscript ID DES-D-10-01779 entitled "Equilibrium, kinetic and thermodynamic studies on the biosorption of copper(II) onto Trametes Versicolor biomass",Desalination, 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • manuscript ID DES-D-10-01472 entitled "Adsorption of fluoride from aqueous solution on magnesia-loaded fly ash cenospheres",Desalination, 2010. , 2010
  Kayıt Detayları
 • manuscript ID DES-D-10-01503 entitled "Recovery of nitrogen and phosphorus by struvite crystallization from swine wastewater", Desalination, 2010. , 2010
  Kayıt Detayları
 • manuscript ID HAZMAT-D-10-01390 entitled "Promoted degradation and microbiological effects of petroleum hydrocarbons by Impatiens balsamina L. with strong endurance", Journal of Hazardous Materials, 2010. , 2010
  Kayıt Detayları
 • manuscript ID JM-ART-02-2010-000514 entitled "Partition and diffusion of volatile compounds from acrylic adhesives used for food packaging multilayers manufacturing", Journal of Materials Chemistry, 2010. , 2010
  Kayıt Detayları
 • manuscript ID EES-09-339 entitled "Changes in toxicity and dioxin-like activity of sediments from the Tietê River (São Paulo, Brazil)",Ecotoxicology and Environmental Safety, 2009. , 2009
  Kayıt Detayları
 • manuscript ID IBB-D-09-00215 entitled "The effect of phytodegradation and bioremediation on toxicity of soils contaminated with the used engine oil",International Biodeterioration & Biodegradation,2010 , 2010
  Kayıt Detayları
 • manuscript ID IBB-D-09-00132 entitled "IMPACT OF SUGAR INDUSTRY EFFLUENTS ON SOIL CELLULASE ACTIVITY", International Biodeterioration & Biodegradation,2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • manuscript ID IBB-D-09-00238 entitled "The Potential of Agro-Industrial Residues for Production of Holocellulase from Filamentous Fungi",International Biodeterioration & Biodegradation,2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • manuscript ID IBB-D-10-00034 entitled "Hydrogen sulfide removal using granular activated carbon biofiltration inoculated with Alcaligenes faecalis T307 isolated from concentrated latex wastewater", 2010,International Biodeterioration & Biodegradation , 2010
  Kayıt Detayları
 • manuscript ID JM-ART-07-2010-002183 entitled "STUDY OF HOTMELT ADHESIVES USED IN FOOD PACKAGING MULTILAYER LAMINATES. EVALUATION OF THE MAIN FACTORS AFFECTING MIGRATION TO FOOD", Journal of Materials Chemistry, 2010. , 2010
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Pamukkale Üniversitesi BAP, İki Farklı Organizma Tarafından Remazol Brillant Mavisinin Giderimlerinin Karşılaştırılması; GC-MS ve FT-IR ile Metabolitlerin Araştırılması, 2011BSP002, Proje Yürütücüsü
  Kayıt Detayları
 • 2011BSP002
  Kayıt Detayları
 • 2002FEF002
  Kayıt Detayları
 • 2001FEF015
  Kayıt Detayları
 • 2005FBE020
  Kayıt Detayları
 • 2010FBE002
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Pamukkale Üniversitesi BAP, Serbest ve İmmobilize Beyaz Çürükçül Funguslar ile Fluoren’in Biyodegradasyonu, 2010FBE002, Yardımcı Araştırmacı
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi BAP, Kefal ( Liza saliens) Karaciğer Mikrozomlarında Laurik asit Metabolizmasının karekterize edilmesi ve yaşlanma ile ilişkisinin araştırılması, 2005FBE020, Yardımcı Araştırmacı
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi BAP, Azo Fonksiyonel Grup İçeren Yeni Schiff Bazı ve Oksimlerin Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması, 2002FEF002, Yardımcı Araştırmacı
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi BAP, Menderes Nehrinde Organik Kirliliğin Su ve Doku Örneklerindeki Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH)’ın HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi) Cihazı Ölçümüyle Tesbit ve Takibi, 2001FEF015, Yardımcı Araştırmacı
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Bitirme Tezi (Bahar) 2011-2012
  Kayıt Detayları
 • Protein Tanımlama Yöntemleri (Bahar) 2011-2012
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Enzimoloji (Bahar) 2011-2012
  Kayıt Detayları
 • Biyokimya II (Bahar) 2011-2012
  Kayıt Detayları
 • Biyokimya Laboratuvarı (Bahar) 2011-2012
  Kayıt Detayları
 • Çevre Kirliliği ve Kimya (Güz) 2011-2012
  Kayıt Detayları
 • Biyoteknolojiye Giriş (Güz) 2011-2012
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi (Güz) 2011-2012
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya (Güz)2011-2012
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya Laboratuvarı I (Güz)
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • The 6th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD-2008) Denizli/Turkey
  Kayıt Detayları
 • PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü “I. Eser Analiz Çalıştayı” Yerel Kurul Üyesi, Karahayıt-Denizli, 2010
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
 • Pamukkale Üniversitesi Kimya Bölüm Birinciliği (2000)
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı (Eylül 2011-)
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı