Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Yrd.Doç.Dr. Bengü ÇETİNKAYA
Birimi : HEMSIRELIK
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : bcetinkaya@pau.edu.tr
Telefon : 0-258-2962547

Eğitim Bilgileri
 
 • 1995-1999 - Lisans
  :  Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
 • 2000-2003 - Yüksek Lisans
  :  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
 • 2003-2007 - Doktora
  :  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
  Mesleki Deneyim
   
 • 2001-2005
  :  Öğretim Görevlisi: Çivril Kadir Kameroğlu Sağlık Yüksekoklulu
 • 2005-2007
  :  Öğretim Görevlisi: Denizli Sağlık Yüksekoklulu
 • 2007-2008
  :  Öğretim Görevlisi Dr.: Denizli Sağlık Yüksekokulu
 • 2008-........
  :  Yard.Doç.Dr.: Denizli Sağlık Yüksekokulu


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Kurban K. N, Savaş H, Çetinkaya B, Turan T, Kartal A (2010). Evaluation of nursing students' training in medical law. Nursing Ethics. 17(6);759-768 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Çetinkaya B., Başbakkal Z.(2007). “A Validity and Reliability Study Investigating the Turkish Version of the Infant Colic Scale”Gastroenterology Nursing, 30(2), 84-90 , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Çetinkaya B, Altundağ S, Azak A (2007) “Spiritüel Bakım ve Hemşirelik” Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(1), 47-50 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Turan T, Ceylan SS, Çetinkaya B, Altundağ S; “ Meslek Lisesi Öğrencilerinin Obesite Durumlarının ve Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi” TAF Prev Med Bull, 8(1):5-12. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Kartal A., Çetinkaya B., Turan T. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Ruhsal Belirtilerin Taranması, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 8(2):161-166., 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Turan T, Ceylan SS, Çetinkaya B, Altundağ S; “ Meslek Lisesi Öğrencilerinin Obesite Durumlarının ve Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi” TAF Prev Med Bull, 8(1):5-12. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Çetinkaya B, Turan T, Ceylan SS, Altundağ S; “Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşire Ve Doktorların Pulse Oksimetre Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyleri” Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(2): 25-28. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Çetinkaya B, Turan T, Ceylan S, Altundağ S,(2008). Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşire ve Doktorların Pulse Oksimetre Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyleri, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Çetinkaya B, Turan T, Ceylan S, Altundağ S, (2008). Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşire ve Doktorların Pulse Oksimetre Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyleri, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(2), 25-28 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Çetinkaya B., Altundağ S., Azak A. (2007). “Spiritüel Bakım ve Hemşirelik”, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(1), 47-50 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Çetinkaya B., Özen Çınar İ (2003). “Enürezis Nokturna ve Hemşirelik Yaklaşımları” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 19(1-3), 155-165 , 2003
  Kayıt Detayları
 • Çetinkaya B., Başbakkal Z (2005).“Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Benlik Saygısı Düzeylerinin ve Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 21(2), 47-57 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Azak A, Karamanoğlu A., Sert H, Çetinkaya B., Özen Çınar İ., Kartal A (2005). “Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi” Hemşirelik Forumu, Mart- Nisan, 55-59 , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Turan T, Ceylan SS, Çetinkaya B, Altundağ S. "Meslek Lisesi Öğrencilerinin Obesite Durumlarının ve Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi" www.millipediatri.org.tr/bildiriler/HP-17.htm. , Kutlu R, Çivi S; “Özel Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıklarının ve Beden Kitle İndekslerinin Değerlendirilmesi” Fırat Tıp Dergisi (2009) 14:1:18-24.
  Kayıt Detayları
 • Turan T, Ceylan SS, Çetinkaya B, Altundağ S; “ Meslek Lisesi Öğrencilerinin Obesite Durumlarının ve Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi” 50. Milli Pediatri Kongresi, Fin-Türk Pediatri Günleri, 9-12 Kasım 2006, Antalya , Yalçınkaya M, Gök Özer F, Karamanoğulları A; “Sağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi davranışlarının Değerlendirilmesi”, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni (2007) 6(6):409-420.
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Turan, T, Çetinkaya B, Ceylan, S.S, Altundağ S ; “Denizli İli Pediatri Kliniklerinde Refakatçi Olarak Kalan Annelerin Hospitalizasyona Yönelik Tepkileri ve Etkileyen Faktörler” 50. Milli Pediatri Kongresi, Fin-Türk Pediatri Günleri, Antalya, 8-12 Kasım, 2006, Poster Bildiri , 2006
  Kayıt Detayları
 • Altundağ Dündar S, Ceylan SS, Çetinkaya B, Turan T, Determining Knovwledge Levels Of Students Hairdressing And Barber About The Blood-Borne Diseases, 1st International Congress on Nursing Education,Research&Practice, 15-17 Ekim 2009, Selanik, Poster Bildirisi , 2009
  Kayıt Detayları
 • Çetinkaya B, Turan T, Ceylan SS, Altundağ Dündar S, Determining Knowledge Levels Of Primary School Students About Mouth And Teeth Health, 1st International Congress on Nursing Education,Research&Practice, 15-17 Ekim 2009, Selanik, Poster Bildirisi , 2009
  Kayıt Detayları
 • Çetinkaya B, Altundağ S, Azak A “Spiritüel Bakım ve Hemşirelik” 1. Uluslararası Bakım Kongresi, 2-8 Mayıs 2005, İstanbul, Poster Bildirisi , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kurban K. N, Savaş H,Çetinkaya B, Turan T, Kartal A, (2008). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tıbbi Müdahaleden Doğan Cezai ve Hukuki Sorumlulukları Konulu Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, 6.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 22-25 Ekim 2008, Nevşehir/Kapadokya, Poster bildiri , 2008
  Kayıt Detayları
 • Kartal A, Çetinkaya B, Turan T, (2007). Denizli Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ruhsal Durumları ve Ruhsal Durumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, 1.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 21-23 Haziran 2007, İzmir, Poster Bildiri , 2007
  Kayıt Detayları
 • Çetinkaya B, Turan T, Ceylan S, Altundağ S, (2007). Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşire ve Doktorların Pulse Oksimetre Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyleri, 1.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 21-23 Haziran 2007, İzmir, Poster Bildiri , 2007
  Kayıt Detayları
 • Turan T, Çetinkaya B, Ceylan S, Altundağ S, (2006). Denizli İli Pediatri Kliniklerinde Refakatçi Olarak Kalan Annelerin Hospitalizasyona Yönelik Tepkileri ve Etkileyen Faktörler, 50. Milli Pediatri Kongresi, 8-12 Kasım 2006, Antalya, Poster Bildiri , 2006
  Kayıt Detayları
 • Turan T, Ceylan S, Çetinkaya B, Altundağ S, (2006). Meslek Lisesi Öğrencilerinin Obesite Durumlarının ve Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi, 50. Milli Pediatri Kongresi, 8-12 Kasım, Antalya, Poster Bildiri , 2006
  Kayıt Detayları
 • Çetinkaya B, Kartal A, (2005). Denizli Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Aile İçi İletişim Durumlarının Değerlendirilmesi, II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 22-24 Eylül, İzmir, Poster Bildiri. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kartal A, Çetinkaya B, (2005). Denizli Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Durumlarının İncelenmesi, II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 22-24 Eylül, İzmir, Poster Bildiri. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Azak A., Karamanoğlu A., Sert H., Çetinkaya B., Özen Çınar İ., Kartal A (2004). “Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi, Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu, 8-10 Nisan, İzmir, Poster Bildiri , 2004
  Kayıt Detayları
 • Çetinkaya B., Başbakkal Z. (2003).“Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Benlik Saygısı Düzeylerinin ve Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi”, 47.Milli Pediatri Kongresi, 21-23 Ekim, İstanbul, Poster Bildiri , 2003
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • 1st International Care Congress, 2-8 Mayıs, İstanbul/Turkey , 2005
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • 6.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 22-25 Ekim, Nevşehir/Kapadokya , 2008
  Kayıt Detayları
 • 3.Uluslararası-10.Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, 7-10 Eylül , 2005
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Denizli sağlık Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Nitel Araştırma Yöntemleri Kursu", 8-11 Eylül, Denizli , 2008
  Kayıt Detayları
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen “Bilimsel Araştırma Projelerinin Planlanması, Hazırlanması ve Desteklenmesi” konulu sempozyum, 12 Ocak, İzmir , 2001
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu tarafından düzenlenen“Ülkemiz Mevzuatı Çerçevesinde Hemşirelerin Tıbbi Müdahalelerden Doğan Sorumlulukları” Konferansı, 4 Mart, Denizli , 2008
  Kayıt Detayları
 • XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 23-26 Ekim, Denizli , 2007
  Kayıt Detayları
 • 1. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 21-23 Haziran, İzmir , 2007
  Kayıt Detayları
 • Denizli İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Acil Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “İleri Yaşam Desteği Eğitim Programı”,14-15 Haziran, Denizli , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Bebek Masajı Kursu", 2 Haziran, İzmir , 2006
  Kayıt Detayları
 • III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 22-24 Eylül, İzmir , 2005
  Kayıt Detayları
 • 1.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, 24-26 Kasım, Ankara , 2004
  Kayıt Detayları
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği tarafından düzenlenen “Solunum Sıkıntılı Hastaya Yaklaşım Kursu", 12 Mayıs, Edirne , 2004
  Kayıt Detayları
 • 1.Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 11-14 Mayıs, Edirne , 2004
  Kayıt Detayları
 • 1. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu,8-10 Nisan,İzmir , 2004
  Kayıt Detayları
 • 47.Milli Pediatri Kongresi,21-23 Ekim,İstanbul , 2003
  Kayıt Detayları
 • 46. Milli Pediatri Kongresi, 15-19 Ekim, Mersin , 2002
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.4 Ders görevleri
 • 2007-2008 Bahar Yarıyılı CGE 206 Hasta Çocukların Gelişimi ve Eğitimi (Teorik+Uygulama) 3 Kredi
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008 Bahar Yarıyılı SMY 302 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Teorik+Uygulama)5 Kredi
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008 Bahar Yarıyılı SMY 204 Bulaşıcı Hastalıklar (Teorik) 1 Kredi
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008 Güz Yarıyılı SMY 403 Meslekte Öğretim (Teorik+Uygulama) 5 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008 Güz Yarıyılı SMY 201 İç Hastalıkları (Uygulama) 4 Kredi
  Kayıt Detayları
 • 2006-2007 Bahar Yarıyılı CGE 206 Hasta Çocuklrın Gelişimi ve Eğitimi (Teorik+Uygulama) 3 Kredi
  Kayıt Detayları
 • 2006-2007 Bahar Yarıyılı SMY 302 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Teorik+Uygulama) 6 Kredi
  Kayıt Detayları
 • 2006-2007 Bahar Yarıyılı SMY 204 Bulaşıcı Hastalıklar (Teorik) 2 Kredi
  Kayıt Detayları
 • 2006-2007 Güz Yarıyılı HEM201 İç Hastalıkları Hemşireliği (Uygulama) 4 Kredi
  Kayıt Detayları
 • 2006-2007 Güz Yarıyılı HEM 403 Hemşirelikte Öğretim (Teorik+Uygulama) 5 Kredi
  Kayıt Detayları
 • 2005-2006 Bahar Yarıyılı HEM 302 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Teorik+Uygulama) 5 Kredi
  Kayıt Detayları
 • 2005-2006 Bahar Yarıyılı SMY 204 Bulaşıcı Hastalıklar (Teorik) 1 Kredi
  Kayıt Detayları
 • 2005-2006 Güz Yarıyılı HEM 403 Hemşirelikte Öğretim (Teorik+Uygulama) 5 Kredi
  Kayıt Detayları
 • 2005-2006 Güz Yarıyılı SMY 201 İç Hastalıkları (Uygulama) 4 Kredi
  Kayıt Detayları
 • 2004-2005 Bahar Yarıyılı SAM 302 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Teorik+Uygulama) 5 Kredi
  Kayıt Detayları
 • 2004-2005 Bahar Yarıyılı SAM 102 Sağlık Memurluğu Esasları (Uygulama)1 Kredi
  Kayıt Detayları
 • 2004-2005 Güz Yarıyılı SAM 403 Meslekte Öğretim (Teorik+Uygulama) 3 Kredi
  Kayıt Detayları
 • 2003-2004 Bahar Yarıyılı SAM 302 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Teorik+Uygulama) 5 Kredi
  Kayıt Detayları
 • 2003-2004 Güz Yarıyılı SAM 403 Meslekte Öğretim (Teorik+Uygulama) 3 Kredi
  Kayıt Detayları
 • 2003-2004 Güz Yarıyılı SAM 301 Doğum ve Kadın Hastlıkları (Uygulama) 1 Kredi
  Kayıt Detayları
 • 2002-2003 Bahar Yarıyılı SAM 302 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Teorik+Uygulama)10 kredi
  Kayıt Detayları
 • 2002-2003 Güz Yarıyılı SAM 301 Doğum ve Kadın Hastalıkları (Uygulama) 2 Kredi
  Kayıt Detayları
 • 2002-2003 Güz Yarıyılı SAM 201 İç Hastalıkları (Uygulama) 2 Kredi
  Kayıt Detayları
 • 2001-2002 Bahar Yarıyılı SAM 302 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Teorik+Uygulama) 5 kredi
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • Ülkemiz Mevzuatı Çerçevesinde Hemşirelerin Tıbbi Müdahalelerden Doğan Sorumlulukları” Konferans, (Düzenleme Kurulu üyeliği) 04 Mart 2008, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, DENİZLİ
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • 21/09/2004-12/07/2005 Sağlık Memurluğu Bölüm Başkanlığı
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • 2006-2007 Öğretim Yılı Mezuniyet Komisyon Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 2004-2005 Öğretim Yılı Eğitim Komisyon Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 2004-2005 Öğretim Yılı Dikey Geçiş Komisyon Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 2004-2005 Öğretim Yılı Yatay Geçiş Komisyon Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 2004-2005 Mali Yılı Satınalma Komisyonu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 2004-2005 Öğretim Yılı İntibak Komisyon Üyeliği
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı