Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Yrd.Doç.Dr. Turgay BEYAZ
Birimi : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : tbeyaz@pau.edu.tr
Telefon : +902582963371

Eğitim Bilgileri
 
 • 1990-1994
  :  Selçuk Üniversitesi Müh.-Mim. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü
 • 1995-1998
  :  Pamukkale Üniversitesi Fen Bil. Enst. Jeoloji Müh. ABD (Yük. Lisans)
 • 1998-2005
  :  Ankara Üniversitesi Fen Bil. Enst. Jeoloji Müh. ABD (Doktora)
  Mesleki Deneyim
   
 • 1995-1999
  :  Pamukkale Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü (Araş. Gör.)
 • 1999-2005
  :  Ankara Üniversitesi Fen Bil. Enst. Jeoloji Müh. ABD (Araş. Gör.)
 • 2005-2005
  :  Ankara Üniversitesi Fen Bil. Enst. Jeoloji Müh. ABD (Araş. Gör. Dr.)
 • 2005-2006
  :  Pamukkale Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü (Araş. Gör. Dr.)
 • 2006 -
  :  Pamukkale Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü (Yar. Doç. Dr.)
 • 2009-2010
  :  Müdür V. - Batman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • 2009-2010
  :  MYO. Yönetim Kurulu Başkanı - Batman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • 2009-2010
  :  MYO. Yüksekokul Kurulu Başkanı - Batman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • 2010 -
  :  Yüksekokul Kurulu Başkanı - Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
 • 2010 -
  :  Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı - Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
 • 2010 -
  :  Müdür V. - Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
 • 2010 -
  :  Yönetim Kurulu Üyesi - Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2010 - 2011
  :  Enstitü Kurulu Üyesi - Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2010 -
  :  Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörü Batman Üniversitesi
 • 2010 -
  :  Erasmus Kurum Koordinatörü Batman Üniversitesi
  Öğrenci Eğitiminde Aldığı Görevler
   
 • 2007-2008
  :  TBB 201 - Temel Bilgisayar Bilimleri


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Kayabali, K., Beyaz, T., 2011. Strong motion attenuation relationship for Turkey—a different perspective. Bull. Eng. Geol. Environ., 70, 467–481. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Selcuk, L., Selcuk, A.S., Beyaz, T., 2010. Probabilistic seismic hazard assessment for Lake Van basin, Turkey. Natural Hazards, 54(3), 949-965. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Mollamahmutoğlu, M., Kayabali, K., Beyaz, T. and Kolay, E., 2003. Liquefaction-related building damage in Adapazari during the Turkey earthquake of August 17, 1999. Engineering Geology, 67 (3-4), 297-307. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Kayabali, K., Beyaz, T., Kolay, E., 2006. The effect of the ph of the testing liquid on the slake durability of gypsum. Bulletin of Engineering Geology and Environment (Springer-Verlag), 65 (1), 65-71 , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Kumsar, H., Beyaz, B., Aydan, Ö. and Sakoda, S. 1997. Seismic stability of rock slopes against wedge failure and some examples from 1st October 1995 Dinar eartquake. Eight Int. Conf. On Soil Dynamics and Earthquake Engineering. Volume of Extended Abstract, edt by A. Ş Çakmak, M. Erdik, E. Durukal, İstanbul,, pp 300-301. , 1997
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Kayabali, K., Beyaz, T., Kolay, E., 2006. The effect of the pH of the testing liquid on the slake durability of gybsum. Bulletin Engineering Geology and the Environment, 65, 65-71. , Gupta,V., Ahmed, I., 2007. The effect of pH of water and mineralogical properties on the slake durability (degradability) of different rocks from the Lesser Himalaya, India. Engineering Geology, 95, 79-87.
  Kayıt Detayları
 • Mollamahmutoğlu, M., Kayabali, K., Beyaz, T. and Kolay, E., 2003. Liquefaction-related building damage in Adapazari during the Turkey earthquake of August 17, 1999. Engineering Geology, 67 (3-4), 297-307. , Arslan, M.H., Korkmaz, H.H. 2007. What is to be learned from damage and failure of reinforced concrete structures during recent earthquakes in Turkey? Engineering Failure Analysis, 14 (1), 1-22.
  Kayıt Detayları
 • Mollamahmutoğlu, M., Kayabali, K., Beyaz, T. and Kolay, E., 2003. Liquefaction-related building damage in Adapazari during the Turkey earthquake of August 17, 1999. Engineering Geology, 67 (3-4), 297-307. , Yılmaz, I., Bagci, A. 2006. Soil liquefaction susceptibility and hazard mapping in the residential area of Kütahya (Turkey). Environmental Geology, 49 (5), 708-719.
  Kayıt Detayları
 • Mollamahmutoğlu, M., Kayabali, K., Beyaz, T. and Kolay, E., 2003. Liquefaction-related building damage in Adapazari during the Turkey earthquake of August 17, 1999. Engineering Geology, 67 (3-4), 297-307. , Yılmaz, I., Yavuzer, D. 2005. Liquefaction potential and susceptibility mapping in the city of Yalova, Turkey. Environmental Geology, 47, 175-184.
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Akyol E, Kaya A, Taşdelen S, Beyaz T, Şen G, 2007. Gümüşler (Denizli) Yerleşim Alanının Jeolojik-Jeoteknik Özellikleri, Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:23, Sayı:1–2, s. 195–205. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Beyaz, T., Ünlü, N., Akgün, M., 2007. Gökpınar barajı (Denizli) dolusavak ve eşik yapısı temel zemininde yapılan jeoteknik çalışmalar. Selçuk Üniv. Müh.-Mim. Fak. Dergisi, 23 (3), 121-131. Konya, Türkiye. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Akyol, E., Kaya, A., Taşdelen, S., Beyaz, T., Şen, G. 2007. Gümüşler (Denizli) İlçesi yerleşim alanının jeolojik-jeoteknik özellikleri. Selçuk Üniv. Müh.-Mim. Fak. Dergisi, 23 (1-2), 195-205. Konya, Türkiye. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Kumsar, H., Akgün, M., Beyaz, T., Aydan, Ö., 1997. Acıpayam Ovası (Denizli) Ana Kanal Güzergahında Gelişen Karmaşık Tür Kaymanın Geri Analizi Yöntemi İle İncelenmesi. Ç.Ü.- Yerbilimleri Dergisi, 30, 229-242, Adana , 1997
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Akyol, E., Kaya, A., Taşdelen, S., Beyaz, T., Şen, G., 2006. Gümüşler (Denizli) İlçesi Yerleşim Alanının Jeolojik-Jeoteknik Özellikleri 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Selçuk Üniv. Jeoloji Müh. Böl. 20–23 Eylül 2006 KONYA , 2006
  Kayıt Detayları
 • Akyol, E., Kaya, A., Taşdelen, S., Beyaz, T., Şen, G., 2006. Çivril (Denizli İlçesi Yerleşim Alanının Jeolojik ve Jeolteknik Özellikleri ve Zemin Büyütme Karakteristikleri. Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 25–27 Mayıs 2006, 553–562. Denizli , 2006
  Kayıt Detayları
 • Kumsar, H., Beyaz, T. ve Aydan, Ö. 1997. 1 Ekim 1995 Dinar depremi sonucu meydana gelen kama türü yamaç kaymalarının duraylılığının incelenmesi. Dördüncü Deprem Mühendisliği Konferansı, ODTÜ, Ankara, s 112-122. , 1997
  Kayıt Detayları
 • Kumsar, H., Akgün, M., Beyaz, T. and Aydan, Ö. 1996. Denizli Acıpayam Ovası sulaması ana kanal güzergahında gelişen kama tipi kayma kütlesinin üç boyutlu duraylılık analizi. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Altıncı Ulusal Kongresi, İzmir, Cilt II, s 335-344. , 1996
  Kayıt Detayları
 • Akyol E., Kaya A., Taşdelen S., Beyaz T., Şen G., 2006. Gümüşler (Denizli) İlçesi Yerleşim Alanının Jeolojik-Jeoteknik Özellikleri, 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Bildiri özleri s. 64, 20-23 Eylül, Konya. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Akyol E., Kaya A., Taşdelen S., Beyaz T., Şen G., 2006. Çivril (Denizli) İlçesi Yerleşim Alanının Jeolojik-Jeoteknik Özellikleri ve Zemin Büyütme Karakteristikleri, Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, Bildiriler kitabı s. 553-562, 25–27 Mayıs, Denizli. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Beyaz, T., Ünlü, N., Akgün, M., 2006. Gökpınar barajı (Denizli) dolusavak ve eşik yapısı temel zemininde yapılan temel sondajı ve presiyometre deneyi sonuçlarının değerlendirilmesi. 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, 20-23 Eylül 2006, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Akyol, E., Kaya, A., Taşdelen, S., Beyaz, T., Şen, G. 2006. Gümüşler (Denizli) İlçesi yerleşim alanının jeolojik-jeoteknik özellikleri. 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, 20-23 Eylül 2006, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Akyol, E., Kaya, A., Taşdelen, S., Beyaz, T., Şen, G. 2006. Çivril (Denizli) ilçesi yerleşim alanının zemin ivmelerinin CBS platformunda değerlendirilmesi. Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2006, s:553-562. Pamukkale Üniversitesi, Denizli-Türkiye. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Beyaz, T., Ünlü, N., Aydın, M., Akgün, M., Demir, Ş. 2006. Sulama Kanallarında Jeosentetik (Jeomembran Ve Jeotekstil) Uygulamalarına Örnekler. Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2006, Pamukkale Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, s: 639-648. Denizli-Türkiye. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Selçuk, L. ve Beyaz T. 2005. Van Gölü havzasının probabilistik sismik tehlike analizi. 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu’2005, s. 221-222. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kayabalı, K., Beyaz, T. ve Kolay, E. 2005. Türkiye’de kullanılan yabancı ve yerli deprem enerjisi azalım bağıntılarının karşılaştırılması. 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu’2005, s. 198-199. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Beyaz, T. ve Kayabalı, K. 2005. Türkiye deprem kayıtlarının yeni bir deprem enerjisi azalım bağıntısı oluşturulması amacıyla değerlendirilmesi. 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu’2005, s. 183-184. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kolay, E., Kayabalı, K. ve Beyaz, T. 2004. Kil içeren bazı kayalarda deney örneklerinin şeklinin ıslak kararlılık deneyine etkisi. KAYAMEK’2004-VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, s. 129-137. Sivas. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Kumsar, H., Akgün, M., Beyaz, T. ve Aydan, Ö. 1997. Acıpayam Ovası (Denizli) Ana Kanal Güzergahında Gelişen Kama Tipi Kaymanın Geri Analizi Yöntemi İle İncelenmesi. Çukurova Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, s. 171-172, Adana. , 1997
  Kayıt Detayları
 • Kumsar, H., Beyaz, T. ve Aydan, Ö. 1997. 1 Ekim 1995 Dinar Depremi Sonucu Meydana Gelen Kama Türü Yamaç Kaymalarının Duraylılığının İncelenmesi. Dördüncü Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Deprem Müh. Türk Milli Komitesi, s. 112-122, ODTÜ, Ankara. , 1997
  Kayıt Detayları
 • Kumsar, H., Akgün, M., Beyaz, T. ve Aydan, Ö., 1996. Denizli Acıpayam Ovası Sulaması Ana Kanal Güzergahında Gelişen Kama Tipi Kayma Kütlesinin Üç Boyutlu Duraylılık Analizi. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Altıncı Ulusal Kongresi, C: 2, s. 335-345, İzmir. , 1996
  Kayıt Detayları
 • Kumsar, H., Beyaz, T. and Aydan, Ö., Sakoda, S., 1997. Seismic Stability of Rock Slopes Against Wedge Failure and Some Examples From 1st October 1995 Dinar Earthquake. Eighth International Conference on Soil Dynamics and Earthquake Engineering, SDEE’97. Volume of Extended Abstract (edt. by A. Ş. Çakmak, M. Erdik, E. Durukal), pp. 300-301. Istanbul, Turkey. , 1997
  Kayıt Detayları
 • Beyaz, T. and Kolay, E., 2005. MS-Based attenuation relationship of seismic energy for Turkey using the strong motion data free of soil effect. International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean Active Tectonics of the Aegean. Kadir Has University. İstanbul-Turkey. , 2005
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • TÜBİTAK tarafından düzenlenen “Deprem konusunda gelecek 10 yılda öncelikle desteklenmesi gereken bilimsel çalışma alanlarının belirlenmesi” çalıştayı (28-30 Haziran 2005). TÜSSİDE-Gebze. , TÜBİTAK
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Batman Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Projesi, DPT Destekli, 2010. (Destek Miktarı: 4 000 000 TL).
  Kayıt Detayları
 • Özpınar, Y. ve Beyaz, T. 1997. Dağmarmara (Güney) Çevresindeki Mermerlerin Jeolojik, Petrografik ve Jeoteknik Özelliklerinin Belirlenmesi. PAÜ. AR-GE Projesi (Proje No: 9/95-MHF-006-JEO-003), Denizli.
  Kayıt Detayları
 • Kayabalı, K., Beyaz, T., Çeken, U. 2005. Zemin Etkisinden Arındırılmış Deprem Kayıtlarına Göre Türkiye İçin Yeni Bir Deprem Enerjisi Azalım Bağıntısının Geliştirilmesi. DPT Projesi (İleri Araştırma Projesi No: 2002 K 120130-3). Ankara.
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Kayabalı, K., Beyaz, T., Çeken, U. 2005. Zemin Etkisinden Arındırılmış Deprem Kayıtlarına Göre Türkiye İçin Yeni Bir Deprem Enerjisi Azalım Bağıntısının Geliştirilmesi. DPT Projesi Sonuç Raporu (İleri Araştırma Projesi No: 2002 K 120130-3). Ankara.
  Kayıt Detayları
 • Özpınar, Y. ve Beyaz, T. 1997. Dağmarmara (Güney) Çevresindeki Mermerlerin Jeolojik, Petrografik ve Jeoteknik Özelliklerinin Belirlenmesi. PAÜ. AR-GE Proje Sonuç Raporu (Proje No: 9/95-MHF-006-JEO-003), 34 s. Denizli.
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • JEO 311 ZEMİN MEKANİĞİ-1
  Kayıt Detayları
 • TBB 201 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
  Kayıt Detayları
 • TBB201- TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
  Kayıt Detayları
   
  D.5 Bir kurum veya kuruluş tarafından talep edilen bilimsel raporlar
 • Beyaz, T., Cobanoglu, İ., 2005. Karahayıt Beldesi Sağlık Ocağı Zemin ve Temel Etüt Raporu. (Denizli İl Sağlık Müdürlüğü adına) 32 s., Denizli.
  Kayıt Detayları
 • Maksi İnşaat Elektrik Kimya Mobilya Malzemeleri Ticaret ve Pazarlama Limitet Şirketine ait mermer numuneleri üzerinde yapılan Jeoteknik deney raporu
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • (SEMİNER) "ZEMİN ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ DEPREM KAYITLARINA GÖRE TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DEPREM ENERJİSİ AZALIM BAĞINTISININ GELİŞTİRİLMESİ" . TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şubesi, 04.05.2006, Denizli.
  Kayıt Detayları
 • TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Jeoteknik Komisyonu Üyesi
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Fakülte Kurulu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Fakülte Kurulu Üyeliği
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı