Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Doç.Dr. Mustafa DURAN
Birimi : BİYOLOJİ
Yabancı Dil : ingilizce
E-Posta : mduran@pau.edu.tr
Telefon : 2953673


Yönettiği Tezler
 
 • Kaynar, C., “Kahverengi Karidesin Crangon crangon L. Sinop Kıyılarındaki Populasyonunun Araştırılması”. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2004
 • Özdemir, A., ''Limnodrilus profundicola (Verril 1871) Kolinesteraz ve Etoksirezorufin O-Deetilaz Aktivitelerinin Biyomarkör Olarak Kullanılmasının Araştırılması''. Pamukkale Üniversitesi, 2006
 • Akyıldız, G., K., “Denizli İli Sınırlarındaki Büyük Menderes Nehri ve Yan Kolu Çürüksu Çayı’nın Su Kalitesinin Belirlenmesi”, Pamukkale Üniversitesi, 2008

  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • 1- Gürçay Kıvanç Akyıldız, Mustafa Duran “Preliminary Results On Development of a Chironomid-Based Mean July Air Temperature Inference Model For The Turkish Lakes” ”. Acta Zoologica Bulgarica, Suppl.4, 175-186 2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • 2- Recep BAKIR Gürçay Kıvanç AKYILDIZ, Mustafa DURAN “A New Chironomid Genus from Gerede (Bolu, Turkey); Phaenopsectra Kieffer, 1921 (Diptera, Chironomidae)” J. Entomol. Res. Soc., 14(1): 53-57, 2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • 3- Paraskeva Michailova, Julia Ilkova, Mustafa Duran, Erdal Karadurmus, Ridvan Berber, Alaatin Sen, “Structural and functional alterations in salivary gland chromosomes and enzyme activity of Chironomus riparius Mg. (Diptera, Chironomidae) from anthropogenically polluted sites in Bulgaria and Turkey” Caryologia, 65 (2), 157-169, 2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • 4- Mustafa Duran, Paraskeva Michailova, Adile Sarı, Julia Ilkova, Alaatin Sen, Erdal Karadurmus, “Assessment of the sediment toxicity in Bulgarian and Turkish Rivers using the biomarkers in Chironomus riparius Mg. (Diptera, Chironomidae)”, Acta Zoologica Bulgarica, Suppl.4, 167-173 2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • 5- Adile Sari, Mustafa Duran, Fevzi Bardakci, “Discrimination of the Orthocladiinae species (Diptera: Chironomidae) by using cytochrome c oxidase subunit I”. Acta Zoologica Bulgarica, Suppl.4, 73-80 2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • Ozdemir, A, Duran,M, Sen, A “Potential Use of the Oligochaete Limnodrilus profundicola V., as a Bioindicator of Contaminant Exposure” Environmental Toxicology. Vol. 26, No.1; 37-44. 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Duran, M., Akyıldız, G. K., “Evaluating Benthic Macroinvertebrate Fauna and Water Quality of Suleymanli Lake (Buldan-Denizli) in Turkey”, Acta Zoologica Bulgarica, 63 (2), 169-178 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Ozdemir, A, Duran,M, Akyildiz, G. K, Sen, A “EROD and Metallothionein in Limnodrilus profundicola (Oligochaeta: Tubificidae) as an indicator of pollution exposure inthe Curuksu Stream of Menderes River, Denizli – TURKEY” Desalination and Water Treatment, Vol. 26; 98-103. 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • P. Michailova, N. Atanasov, J. Ilkova, T. Chassovnikarova, M. Duran, E. Karadurmus. “Genome Response Of Model Invertebrates And Vertebrates Species To Stress Agents In The Environment”. BIOTECHNOL. & BIOTECHNOL. EQ. VOL: 24, NO:SE: 390-396, 2010 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Duran, M, , Y. Kara, G. K. Akyildiz and A. Ozdemir, Antimony and heavy metal accumulation in some plants in the Yesilirmak River near the Sb-mining area Tokat, North Turkey. Asian Journal of Chemistry , Vol. 21, No. 3, 1971-1974, 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • OZDEMIR A., DURAN M., SEN A. (2011) Potential Use of the Oligochaete Limnodrilus profundicola V., as a Bioindicator of Contaminant Exposure, Environmental Toxicology, 26 (1): 37-44. , 2011
  Kayıt Detayları
 • OZDEMIR A., DURAN M., AKYILDIZ G.K., SEN A. (2011) EROD and Metallothionein in Limnodrilus profundicola (Oligochaeta: Tubificidae) as an Indicator of Pollution Exposure in the Curuksu Stream of Menderes River, Denizli-TURKEY, Desalination and Water Treatment, 26: 98-103. , 2011
  Kayıt Detayları
 • DDURAN, M., KARA, Y., AKYILDIZ, G. K., OZDEMIR, A. (2009) Heavy Metal Accumulation in Some Plants in the Yeşilirmak River Near the Antimony Mining Area Tokat, Northern Turkey, Asian Journal of Chemistry, 21(3): 1971-1974. , 2009
  Kayıt Detayları
 • DURAN, M., KARA, Y., AKYILDIZ, G. K., OZDEMIR, A. (2007) Antimony and Heavy Metals Accumulation in Some Macroinvertebrates in the Yesilirmak River (N Turkey) Near the Sb-mining Area, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 78: 395-399. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Duran, M, , Y. Kara, G. K. Akyildiz and A. Ozdemir, “Antimony and heavy metals accumulation in some macroinvertebrates in the Yesilirmak River (N Turkey) near the Sb-mining area.” Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 78:395–399 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Duran, M, , Y. Kara, G. K. Akyildiz and A. Ozdemir, Antimony and heavy metal accumulation in some plants in the Yesilirmak River near the Sb-mining area Tokat, North Turkey. Asian Journal of Chemistry , Vol. 21, No. 3, 1971-1974, 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Duran, M. ve M. Suiçmez, “Utilization of both macroinvertebrates and physicochemical parameters for evaluating water quality of the Stream Çekerek (Tokat, Turkey). Journal of Environmental Science 28 (2): 231-236 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Duran, M. “Monitoring water quality using benthic macroinvertebrates and physicochemical parameters of the Behzat Stream (Tokat, N TURKEY).” Polish Journal of Environmental Studies 15 (5), 709-717 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Duran, M. “Estimating of growth rate of Gammarus pulex (L.) collected from the River Yeşilırmak (Turkey)” Archiv für Hydrobiologie. 161 (4), 553 – 559 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Duran, M., M. Tüzen, ve M. Kayım, “Exploration of biological richness and water quality of stream Kelkit, Tokat-Turkey”, “Fresenius Environmental Bulletin” 12 (4), 368-375 , 2003
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Akyildiz, G.K., Duran, M. Preliminary Results On Development of a Chironomid Based Summer Surface Water Temperature Inference Model For The Turkish Lakes, 50 years International Conference on Zoology, Hissar, Bulgaria, October 8–10, 2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • ÖZDEMİR A., AKYILDIZ GK, ŞEN A, DURAN M,. Determination of Heavy Metals in Water, Sediment and Chironomus thummi (Diptera, non-biting midges) of the Çuruksu Stream (Denizli)” 6th AACD2008 09-12 October, Denizli, Turkey. 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ozdemir, A., Şen, A., Duran, M. (2006) Cholinesterases as Potential Biomarkers in Tubifex sp., 31st FEBS Congress, June 24-29, İstanbul-TURKEY, FEBS Journal, PP-795, 273 (1): 291-291. , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • 11- Michailova P., Sen A., Ilkova J., Berber R., Karadurmus E. and Duran M. “Response at different le-vels of the genome of Chironomus riparius Mg. (Diptera, Chironomidae) collected from polluted rivers in Bulgaria and Turkey- preliminary results.” Genetics and Breeding. Vol,38 (1): 29-39, 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Duran, M. Life cycle of Gammarus pulex (L.) in the River Yeşilırmak. T. J Zoology, 31: 389-395 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Duran, M., M. Suiçmez, M. Kayım ve Ç. Kaynar, “Preliminary analysis of the biological characteristics of Palaemon elegans (Decapoda, Palaemonidae) in the Coast of Sinop, BlackSea, N. TURKEY”. Pakistan Journal of Biological Science. 9 (5), 848-853 , 2006
  Kayıt Detayları
 • . Duran, M. “Field experiment on drift and colonization of benthic macroinvertebrate in Gokpinar Stream (Denizli, E Turkey)”. Pakistan Journal of Biological Science. 9 (3), 493-496. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Tüzen, M ve M. Duran, “Physicochemical analysis of Tokat region (Turkey) honeys” Advances in Food Science, 24 (3), 125-127 , 2002
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Duran, M. “Monitoring water quality using benthic macroinvertebrates and physicochemical parameters of the Behzat Stream (Tokat, N TURKEY).” Polish Journal of Environmental Studies, 15 (5), 709-717, 2006 , 1. Title: Benthic macroinvertebrate assemblages as indicators of water quality applying a modified biotic index in a spatio-seasonal context in a coastal basin of Southern Chile Author(s): Fierro, Pablo; Bertran, Carlos; Mercado, Maritza; et al. Source: REVISTA DE BIOLOGIA MARINA Y OCEANOGRAFIA Volume: 47 Issue: 1 Pages: 23-33 Published: APR 2012 Times Cited: 0 (from Web of Science) [ View abstract ] 2. Title: Evaluating Benthic Macroinvertebrate Fauna and Water Quality of Suleymanli Lake (Buldan-Denizli) in Turkey Author(s): Duran, Mustafa; Akyildiz, Gurcay K. Source: ACTA ZOOLOGICA BULGARICA Volume: 63 Issue: 2 Pages: 169-178 Published: AUG 2011 Times Cited: 0 (from Web of Science) [ View abstract ] 3. Title: An application of different biotic and diversity indices for assessing water quality: A case study in the Rivers Cukurca and Isparta (Turkey) Author(s): Kalyoncu, Hasan; Zeybek, Melek Source: AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH Volume: 6 Issue: 1 Pages: 19-27 Published: JAN 4 2011 Times Cited: 0 (from Web of Science) [ View abstract ] 4. Title: Are the streams of the Sinos River basin of good water quality? Aquatic macroinvertebrates may answer the question Author(s): Bieger, L.; Carvalho, A. B. P.; Strieder, M. N.; et al. Source: BRAZILIAN JOURNAL OF BIOLOGY Volume: 70 Issue: 4 Supplement: S Pages: 1207-1215 DOI: 10.1590/S1519-69842010000600010 Published: DEC 2010 Times Cited: 0 (from Web of Science) [ View abstract ] 5. Title: Recent habitat degradation in karstic Lake Uluabat, western Turkey: A coupled limnological-palaeolimnological approach Author(s): Reed, Jane M.; Leng, Melanie J.; Ryan, Sandra; et al. Source: BIOLOGICAL CONSERVATION Volume: 141 Issue: 11 Pages: 2765-2783 DOI: 10.1016/j.biocon.2008.08.012 Published: NOV 2008 Times Cited: 7 (from Web of Science)
  Kayıt Detayları
 • Ozdemir, A, Duran,M, Akyildiz, G. K, Sen, A “EROD and Metallothionein in Limnodrilus profundicola (Oligochaeta: Tubificidae) as an indicator of pollution exposure inthe Curuksu Stream of Menderes River, Denizli – TURKEY” Desalination and Water Treatment, Vol. 26; 98-103. 2011 , 1. Title: Structural and functional alterations in salivary gland chromosomes and enzyme activity of Chironomus riparius Mg. (Diptera, Chironomidae) from anthropogenically polluted sites in Bulgaria and Turkey Author(s): Michailova, Paraskeva; Ilkova, Julia; Duran, Mustafa; et al. Source: CARYOLOGIA Volume: 65 Issue: 2 Pages: 157-169 DOI: 10.1080/00087114.2012.711988 Published: 2012 Times Cited: 0 (from Web of Science)
  Kayıt Detayları
 • Title: Antimony and heavy metals accumulation in some macroinvertebrates in the Yesilirmak River (N Turkey) near the sb-mining area , Title: Influence of anthropogenic pollution on content of essential polyunsaturated fatty acids in links of food chain of river ecosystem Author(s): Gladyshev, M. I.; Anishchenko, O. V.; Sushchnik, N. N.; et al. Source: CONTEMPORARY PROBLEMS OF ECOLOGY Volume: 5 Issue: 4 Pages: 376-385 DOI: 10.1134/S1995425512040051 Published: JUL 2012 Times Cited: 0 (from Web of Science) [ View abstract ] 2. Title: Evaluating the use of predatory insects as bioindicators of metals contamination due to sugarcane cultivation in neotropical streams Author(s): Corbi, Juliano Jose; Froehlich, Claudio Gilberto; Trivinho-Strixino, Susana; et al. Source: ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT Volume: 177 Issue: 1-4 Pages: 545-554 DOI: 10.1007/s10661-010-1655-5 Published: JUN 2011 Times Cited: 0 (from Web of Science) [ View abstract ] 3. Title: EROD and metallothionein in Limnodrilus profundicola (Oligochaeta: Tubificidae) as an indicator of pollution exposure in the Curuksu stream of Menderes river, Denizli-Turkey Author(s): Ozdemir, Adile; Duran, Mustafa; Akyildiz, Gurcay Kivanc; et al. Source: DESALINATION AND WATER TREATMENT Volume: 26 Issue: 1-3 Pages: 98-103 DOI: 10.5004/dwt.2011.2116 Published: FEB 2011 Times Cited: 1 (from Web of Science) [ View abstract ] 4. Title: Antimony, arsenic and mercury in the aquatic environment and fish in a large antimony mining area in Hunan, China Author(s): Fu, Zhiyou; Wu, Fengchang; Amarasiriwardena, Dulasiri; et al. Source: SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Volume: 408 Issue: 16 Pages: 3403-3410 DOI: 10.1016/j.scitotenv.2010.04.031 Published: JUL 15 2010 Times Cited: 13 (from Web of Science) [ View abstract ] 5. Title: Exposure of brown trout (Salmo trutta L.) to tunnel wash water runoff - Chemical characterisation and biological impact Author(s): Meland, Sondre; Heier, Lene Sorlie; Salbu, Brit; et al. Source: SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Volume: 408 Issue: 13 Pages: 2646-2656 DOI: 10.1016/j.scitotenv.2010.03.025 Published: JUN 1 2010 Times Cited: 1 (from Web of Science) [ View abstract ] 6. Title: Boron Concentration in Water, Sediment and Different Organisms around Large Borate Deposits of Turkey Author(s): Emiroglu, Oezguer; Cicek, Arzu; Arslan, Naime; et al. Source: BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY Volume: 84 Issue: 4 Pages: 427-431 DOI: 10.1007/s00128-010-9961-8 Published: APR 2010 Times Cited: 3 (from Web of Science) [ View abstract ] 7. Title: Genetic and morphological approaches to the problematic presence of three Hydropsyche species of the pellucidula group (Trichoptera: Hydropsychidae) in the westernmost Mediterranean Basin Author(s): Murria, Cesc; Zamora-Munoz, Carmen; Bonada, Nuria; et al. Source: AQUATIC INSECTS Volume: 32 Issue: 2 Pages: 85-98 DOI: 10.1080/01650424.2010.482939 Published: 2010 Times Cited: 1 (from Web of Science) [ View abstract ] 8. Title: BIOACCUMULATION OF METALS IN AQUATIC INSECTS OF STREAMS LOCATED IN AREAS WITH SUGAR CANE CULTIVATION Author(s): Corbi, Juliano Jose; Froehlich, Claudio Gilberto; Strixino, Susana Trivinho; et al. Source: QUIMICA NOVA Volume: 33 Issue: 3 Pages: 644-648 DOI: 10.1590/S0100-40422010000300030 Published: 2010 Times Cited: 5 (from Web of Science) [ View abstract ] 9. Title: Trophic transfer of arsenic and antimony in a freshwater ecosystem: A field study Author(s): Culioli, Julia-Laurence; Fouquoire, Aurelie; Calendini, Serge; et al. Source: AQUATIC TOXICOLOGY Volume: 94 Issue: 4 Pages: 286-293 DOI: 10.1016/j.aquatox.2009.07.016 Published: OCT 4 2009 Times Cited: 6 (from Web of Science) [ View abstract ] 10. Title: Evaluation of trace heavy metal levels of some fish species sold at retail in Kayseri, Turkey Author(s): Yildirim, Yeliz; Gonulalan, Zafer; Narin, Ibrahim; et al. Source: ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT Volume: 149 Issue: 1-4 Pages: 223-228 DOI: 10.1007/s10661-008-0196-7 Published: FEB 2009 Times Cited: 13 (from Web of Science) Title: Bioaccumulation of antimony and arsenic in a highly contaminated stream adjacent to the Hillgrove Mine, NSW, Australia Author(s): Telford, Kristy; Maher, William; Krikowa, Frank; et al. Source: ENVIRONMENTAL CHEMISTRY Volume: 6 Issue: 2 Pages: 133-143 DOI: 10.1071/EN08097 Published: 2009 Times Cited: 11 (from Web of Science) [ View abstract ] 12. Title: Methylantimony and -arsenic species in sediment pore water tested with the sediment or fauna incubation experiment Author(s): Duester, Lars; Vink, Jos P. M.; Hirner, Alfred V. Source: ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY Volume: 42 Issue: 16 Pages: 5866-5871 DOI: 10.1021/es800272h Published: AUG 15 2008 Times Cited: 13 (from Web of Science) [ View abstract ] 13. Title: Flame atomic absorption spectrometric determination of trace amounts of heavy metal ions after solid phase extraction using modified sodium dodecyl sulfate coated on alumina Author(s): Ghaedi, Mehrorang; Niknam, Khodabakhsh; Shokrollahi, Ardeshir; et al. Source: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Volume: 155 Issue: 1-2 Pages: 121-127 DOI: 10.1016/j.jhazmat.2007.11.038 Published: JUN 30 2008 Times Cited: 29 (from Web of Science)
  Kayıt Detayları
 • Duran, M., M. Tüzen, ve M. Kayım, “Exploration of biological richness and water quality of stream Kelkit, Tokat-Turkey”, “Fresenius Environmental Bulletin” 12 (4), 368-375 , Title: Effects of Torul dam on water quality in the stream Harsit, NE Turkey Author(s): Bayram, Adem; Onsoy, Hizir; Komurcu, M. Ihsan; et al. Source: ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES Volume: 65 Issue: 3 Pages: 713-723 DOI: 10.1007/s12665-011-1118-5 Published: FEB 2012 Times Cited: 1 (from Web of Science) [ View abstract ] 2. Title: HYDROCHEMICAL AND BIOGEOCHEMICAL INVESTIGATIONS OF EASTERN ECOPARK RESERVOIRS ADJACENT TO THE BALTIC SEA (POLAND) Author(s): Diatta, Jean; Grzebisz, Witold; Koziara, Wieslaw Source: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN Volume: 21 Issue: 5 Pages: 1099-1104 Published: 2012 Times Cited: 0 (from Web of Science) [ View abstract ] 3. Title: Evaluating Benthic Macroinvertebrate Fauna and Water Quality of Suleymanli Lake (Buldan-Denizli) in Turkey Author(s): Duran, Mustafa; Akyildiz, Gurcay K. Source: ACTA ZOOLOGICA BULGARICA Volume: 63 Issue: 2 Pages: 169-178 Published: AUG 2011 Times Cited: 0 (from Web of Science) [ View abstract ] 4. Title: An application of different biotic and diversity indices for assessing water quality: A case study in the Rivers Cukurca and Isparta (Turkey) Author(s): Kalyoncu, Hasan; Zeybek, Melek Source: AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH Volume: 6 Issue: 1 Pages: 19-27 Published: JAN 4 2011 Times Cited: 0 (from Web of Science) [ View abstract ] 5. Title: IMPLICATIONS OF WATER CHEMICAL PROPERTIES OF THE ANTHROPIC AQUATIC ECOSYSTEMS ON THE HEALTH OF THE CULTURED FISH Author(s): Vasile, A. M. Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY Volume: 12 Issue: 4A Pages: 2169-2176 Published: 2011 Times Cited: 0 (from Web of Science) [ View abstract ] 6. Title: Evaluation of the benthic macroinvertebrate distribution in a stream environment during summer using biotic index Author(s): Girgin, S. Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 7 Issue: 1 Pages: 11-16 Published: WIN 2010 Times Cited: 1 (from Web of Science) [ View abstract ] 7. Title: Water Quality Modeling and Dissolved Oxygen Balance in Streams: A Point Source Streeter-Phelps Application in the Case of the Harsit Stream Author(s): Nas, S. Serkan; Nas, Evin Source: CLEAN-SOIL AIR WATER Volume: 37 Issue: 1 Pages: 67-74 DOI: 10.1002/clen.200800107 Published: JAN 2009 Times Cited: 4 (from Web of Science) [ View abstract ] 8. Title: Assessment of seasonal variations in surface water quality of the Balikligol Lakes, Sanliurfa, Turkey Author(s): Armagan, Bulent; Gok, Nuray; Ucar, Deniz Source: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN Volume: 17 Issue: 1 Pages: 79-85 Published: 2008 Times Cited: 3 (from Web of Science) [ View abstract ] 9. Title: INVESTIGATION OF SEASONAL PHYSICAL AND CHEMICAL FLUCTUATIONS OF THE BOUYER AHMAD SPRINGS Author(s): Karimi, Hajir; Ghaedi, Mehrorang Source: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN Volume: 17 Issue: 12A Pages: 2027-2033 Published: 2008 Times Cited: 8 (from Web of Science) [ View abstract ] 10. Title: Utilization of both benthic macroinvertebrates and physicochemical parameters for evaluating water quality of the stream Cekerek (Tokat, Turkey) Author(s): Duran, Mustafa; Suicmez, Menderes Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY Volume: 28 Issue: 2 Pages: 231-236 Published: APR 2007 Times Cited: 11 (from Web of Science) Title: Records of Aphanoneura and aquatic oligochaetes from Turkey Author(s): Arslan, N Source: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN Volume: 15 Issue: 4 Pages: 249-254 Published: 2006 Times Cited: 4 (from Web of Science) [ View abstract ] 12. Title: Monitoring water quality using benthic macroinvertebrates and physicochemical parameters of Behzat Stream in Turkey Author(s): Duran, M. Source: POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES Volume: 15 Issue: 5 Pages: 709-717 Published: 2006 Times Cited: 5 (from Web of Science)
  Kayıt Detayları
 • Duran, M. ve M. Suiçmez, “Utilization of both macroinvertebrates and physicochemical parameters for evaluating water quality of the Stream Çekerek (Tokat, Turkey). Journal of Environmental Biology 28 (2): 231-236 , Title: Effects of Torul dam on water quality in the stream Harsit, NE Turkey Author(s): Bayram, Adem; Onsoy, Hizir; Komurcu, M. Ihsan; et al. Source: ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES Volume: 65 Issue: 3 Pages: 713-723 DOI: 10.1007/s12665-011-1118-5 Published: FEB 2012 Times Cited: 1 (from Web of Science) [ View abstract ] 2. Title: Evaluating Benthic Macroinvertebrate Fauna and Water Quality of Suleymanli Lake (Buldan-Denizli) in Turkey Author(s): Duran, Mustafa; Akyildiz, Gurcay K. Source: ACTA ZOOLOGICA BULGARICA Volume: 63 Issue: 2 Pages: 169-178 Published: AUG 2011 Times Cited: 0 (from Web of Science) [ View abstract ] 3. Title: Macroinvertebrate diversity of Veli and Kadinamkulam lakes, South Kerala, India Author(s): Latha, C.; Thanga, V. Salom Gnana Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY Volume: 31 Issue: 4 Pages: 543-547 Published: JUL 2010 Times Cited: 0 (from Web of Science) [ View abstract ] 4. Title: Recent habitat degradation in karstic Lake Uluabat, western Turkey: A coupled limnological-palaeolimnological approach Author(s): Reed, Jane M.; Leng, Melanie J.; Ryan, Sandra; et al. Source: BIOLOGICAL CONSERVATION Volume: 141 Issue: 11 Pages: 2765-2783 DOI: 10.1016/j.biocon.2008.08.012 Published: NOV 2008 Times Cited: 7 (from Web of Science) [ View abstract ] 5. Title: Water quality and pollution status of Chambal river in National Chambal sanctuary, Madhya Pradesh Author(s): Saksena, D. N.; Garg, R. K.; Rao, R. J. Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY Volume: 29 Issue: 5 Pages: 701-710 Published: SEP 2008 Times Cited: 2 (from Web of Science) [ View abstract ] 6. Title: Ostracods as indicators of pollution in the lakes of Mysore Author(s): Padmanabha, B.; Belagali, S. L. Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY Volume: 29 Issue: 5 Pages: 711-714 Published: SEP 2008 Times Cited: 2 (from Web of Science) [ View abstract ] 7. Title: Evaluation of physical and chemical parameters of river Kaveri, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India Author(s): Raja, P.; MuhindharAmarnath, A.; Elangovan, R.; et al. Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY Volume: 29 Issue: 5 Pages: 765-768 Published: SEP 2008 Times Cited: 3 (from Web of Science) [ View abstract ] 8. Title: Benthic invertebrates structure in wetlands of a tributary of the middle Parana River (Argentina) affected by hydrologic and anthropogenic disturbances Author(s): Marchese, Mercedes R.; Rodriguez, Alba R.; Pave, Paola J.; et al. Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY Volume: 29 Issue: 3 Pages: 343-348 Published: MAY 2008 Times Cited: 6 (from Web of Science) [ View abstract ] 9. Title: Study of bio-physico-chemical parameters of Mothronwala swamp, Dehradun (Uttarakhand) Author(s): Gupta, Nutan; Sharma, Ramesh C.; Tripathi, A. K. Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY Volume: 29 Issue: 3 Pages: 381-386 Published: MAY 2008 Times Cited: 1 (from Web of Science) [ View abstract ] 10. Title: Ostracods as indicators of pollution in the lakes of Mysore Author(s): Padmanabha, B.; Belagali, S. L. Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY Volume: 29 Issue: 3 Pages: 415-418 Published: MAY 2008 Times Cited: 2 (from Web of Science) Title: Macro invertebrate colonization and breakdown of leaves in an astatic pond in south India Author(s): Dinakaran, S.; Anbalagan, S.; Lingathurai, S.; et al. Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY Volume: 29 Issue: 2 Pages: 249-252 Published: MAR 2008 Times Cited: 0 (from Web of Science)
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Mustafa DURAN, Ümmühan ARSLAN, Seval ÖZCAN, Gürçay Kıvanç AKYILDIZ Sıcaklık ve boy uzunluğuna bağlı büyüme modeli geliştirme; Gammarus roeseli (Gervais 1835) örneği, FABA, 2012 - Fisheries and Aquatic Science (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu, 21-24 Kasım 2012 Eskişehir , 2012
  Kayıt Detayları
 • Gürçay KIVANÇ AKYILDIZ, Mustafa DURAN, Türkiye’de Subfosil Chironomid’ler (Insecta: Diptera) ve Transfer Fonksiyonu Üzerine Ön Sonuçlar" , 21. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, 3-7 Eylül 2012, İzmir , 2012
  Kayıt Detayları
 • Gürçay KIVANÇ AKYILDIZ, Mustafa DURAN, Recep BAKIR “Fosil Chironomidae Larvalarının Kafa Kapsülleri Kullanılarak Teşhis Yöntemleri” 4. Limnoloji Sempozyumu 4-6 Ağustos 2010, Bolu , 2010
  Kayıt Detayları
 • Gürçay Kıvanç AKYILDIZ, Adile ÖZDEMİR, Mustafa DURAN, Recep BAKIR, Alaattin ŞEN “Kuraklığın Büyük Menderes Nehri Üzerindeki Olası Etkileri” 20. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, 21 - 25 Haziran, Denizli, s. 868-869, 2010, , 2010
  Kayıt Detayları
 • OZDEMİR A, DURAN M, AKYILDIZ GK, SEN A, EROD and Metallothionein in Limnodrilus profundicola (Oligochaeta: Tubificidae) as an indicator of pollution exposure in the Curuksu Stream of Menderes River, Denizli – TURKEY ule2009 / International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation and Environment Denizli, Turkey, 28th September – 1st October 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Akyildiz, G.K., Duran, M. “Preliminary Results on Subfossil Chironomid Training Set from Turkey” 18th International Symposium on Chironomidae, 4-6 July, Trondheim, Norway, 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Sari, A., Bakir, R., Duran, M., Bardakci, F. “Discrimination of the Genus Cricotopus (Diptera: Chironomidae) from Turkey by Cytochrome C Oxidase Subunit I-Preliminary Results” 18th International Symposium on Chironomidae, 4-6 July, Trondheim, Norway, 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Akyildiz, G.K., Duran, M. Preliminary Results On Development of a Chironomid Based Summer Surface Water Temperature Inference Model For The Turkish Lakes, 50 years International Conference on Zoology, Hissar, Bulgaria, October 8–10, 2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • Ozdemir, A., Duran, M., Akyildiz, G.K., Sen, A. (2009) EROD and Metallothionein in Limnodrilus profundicola (Oligochaeta: Tubificidae) as an Indicator of Pollution Exposure in the Curuksu Stream of Menderes River, Denizli-TURKEY, International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment Workshop II Environment Proceedings, September 28-October 01, Denizli-TURKEY, 197-203. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Sarı A., Duran M., Bardakçı F., Şen A. (2012) Tanypodinae (Diptera: Chironomidae) Alt Familyasının Filogenisinin Sitokrom C Oksidaz Alt Ünite I Kullanılarak Belirlenmesi, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül, İzmir, SH-028, 311-312. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Özdemir A., Duran M., Akyıldız G.K., Şen A. (2010) Kirliliğin Limnodrilus profundicola’da (Oligochaeta) AChE ve MT Kullanılarak İzlenmesi, 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 04-06 Ağustos, Bolu, ULSS40, 23-23. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Akyıldız, G.K., Özdemir, A., Duran, M., Bakır, R., Şen, A. (2010) Kuraklığın Büyük Menderes Nehri Üzerindeki Olası Etkileri, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi Özetleri, 21-25 Haziran, Denizli, PF-026, 868-869. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Duran, M., Urhan, R., Özdemir, A. (2004) Hambat Bölgesi (Denizli) Sulak Alanlarının Faunasına Genel Bir Bakış, Hambat Bölgesi Sempozyumu (basımda), 06-09 Ekim, Denizli. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Duran, M., Akyıldız, G. K., Özdemir, A. (2007) Gökpınar Çayının Büyük Omurgasız Faunası ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi, Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007, 16-18 Mayıs, Antalya, 5-8: 577-583. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ozdemir, A., Akyildiz, G. K., Şen, A., Duran, M. (2008) Determination of Heavy metals in Water, Sediment and Chironomus thummi (Diptera, non-biting midges) of the Curuksu Stream (Denizli), 6thAegean Analytical Chemistry Days, September 9-12, Denizli-TURKEY, PPI 146, 208-208. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Sari, A., Bakir, R., Duran, M., Bardakci, F. (2011) Discrimination of the Genus Cricotopus (Diptera: Chironomidae) from Turkey by Cytochrome c oxidase subunit I – preliminary results, 18th International Symposium on Chironomidae, July, 4-6, Trondheim-NORWAY, 44-44. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Duran, M., Akyıldız, G. K., Özdemir, A. (2006) Denizli İli Sınırlarındaki Büyük Menderes Nehrinin Taban Büyük Omurgasız Canlıları Kullanılarak Su Kalitesinin Belirlenmesi Hakkında Ön Bir Çalışma, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Kuşadası-Aydın, 309-309. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Duran, M., Akyıldız, G. K., Özdemir, A. (2006) Çal Bölgesi (Denizli) Sulak Alanlarının Faunasına Genel Bir Bakış ve Su Kirlilik Derecesinin Değerlendirilmesi, Çal Bölgesi Sempozyumu Bildirileri, 01-03 Eylül, Denizli, 130-134. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Duran M., Urhan, R., Koç H., Katılmış Y., ve Kaska, Y. (2006). "Muğla-Dalaman Bölgesindeki Taban Büyük Omurgasız Hayvanlarına Genel Bir Bakış". 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Kuşadası-Aydın. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Duran, M., Urhan, R., Kaska, Y., ve Katılmış, Y. (2003). Acıpayam Dere, Su Kanalları ve Dalaman Çayı’nın Sucul Hayvanları. Acıpayam Sempozyumu. Acıpayam-Denizli. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Özdemir, A., , M, Duran, A. Şen. Acetylcholinesterase And Metallothionein In Limnodrilus Profundicola (Oligochaeta: Tubificidae) As An Indicator Of Pollution Exposure. The 1st International Workshop on Aquatic Toxicology and Biomonitoring, 27 - 29 August Vodnany, Czech Republic. 2008. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Gürçay KIVANÇ AKYILDIZ, Mustafa DURAN “Büyük Menderes Nehri’nin (Denizli) Biyolojik İzlenmesi” III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, İzmir, s. 74, 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Adile ÖZDEMİR, Alaattin ŞEN, Mustafa DURAN, Mehmet ÖZKARSLI, “Menderes Nehri Çürüksu Çayı’nda Metal Kirliliğinin Chironomus thummi Larvalarında Metallotiyonin Kullanılarak İzlenmesi” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Trabzon, s. 532, 2008. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Mustafa DURAN, Gürçay KIVANÇ AKYILDIZ, Fatmanur KARAAĞAÇ, Cafer EKSEN “Gammarus roeseli (L.)’nin Büyüme Oranının Laboratuarda Araştırılması” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Trabzon, s. 532, 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Gürçay Kıvanç AKYILDIZ, Mustafa DURAN, Pelin KARASU, Derya AKTAŞ, ÜmmühanASLAN, Serdar POLAT. “Aras Nehri (Iğdır) Bentik Omurgasız Faunası” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Trabzon, s. 529, 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Mustafa DURAN, Gürçay Kıvanç AKYILDIZ, Gurbet ÇELİK, Recep BAKIR, Hatice AVCI, Hülya METİN. “Bentik Omurgasızların Değişik Yaprak Paketlerinde Koloni Oluşturmalarının Karşılaştırılması” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Trabzon, s. 530, , 2008
  Kayıt Detayları
 • Mustafa DURAN, Gürçay Kıvanç AKYILDIZ, Sibel HÜNDER, Mehmet EKİM, Özge ÇAKI, Seval ÖZCAN. “Buldan Süleymanlı Yayla Gölü Bentik Omurgasızları” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Trabzon, s. 529, , 2008
  Kayıt Detayları
 • Sari, A., Duran, M., Bardakci, F., (2012) Discrimination of the Orthocladiinae Species (Diptera: Chironomidae) by Using Cytochrome c Oxidase Subunit I, International Conference on Zoology, October 8-10, Hissar-BULGARIA, oral presentation, accepted. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Duran, M., Michailova, P., Sari, A., Ilkova, J., Sen, A., Karadurmus, E., (2012) Assessment of the Sediment Toxicity in Bulgarian and Turkish Rivers Using the Biomarkers in Chironomus riparius Mg. (Diptera, Chironomidae), International Conference on Zoology, October 8-10, Hissar-BULGARIA, oral presentation, accepted. , 2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • Ozdemir, A., Sen, A., Duran, M. (2006) Effect of Deltamethrin, Methomyl and Methyl-parathion on Cholinesterases Activities in Limnodrilus profundicola, 6th International Congress of Turkish Society of Toxicology (IC-TST), November 02-05, Antalya-TURKEY, P-019, 91-91. , 2006
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • , “Ecology of the Brown Shrimp Crangon crangon in the Wash” British Ecological Society Winter and Annual General Meeting, University DURHAM, Durham, UK , Duran M., R. James
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • “Behzat ve Yeşilırmakta Taban Büyük Omurgasızlarına Genel bir Bakış ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi”. “Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği Semineri. 1-10, Ankara, 2001. , Duran, M.
  Kayıt Detayları
 • “Muğla-Dalaman Bölgesindeki Taban Büyük Omurgasız Hayvanlarına Genel Bir Bakış” 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Kuşadası – Aydın, 2006 , Duran, M., R. Urhan, H. Koç, Y. Katılmış, Y. Kaska
  Kayıt Detayları
 • . “Denizli İli Sınırlarındaki Büyük Menderes Nehrinin Taban Büyük Omurgasız Canlıları Kullanılarak Su Kalitesinin Belirlenmesi Hakkında Ön Bir Çalışma” 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Kuşadası – Aydın, 2006 , Duran, M., G. K. Akyıldız, A. Özdemir
  Kayıt Detayları
 • “Çekerek Çayı’nın (Tokat) Tabanbüyük Omurgasız Faunası ve Su Kalitesinin Belirlenmesi.” XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi. 21-24 Haziran, Adana, 2004. , Duran, M. ve M. Suiçmez
  Kayıt Detayları
 • , “Niksar kelkit çayının (Tokat) biyolojik zenginliği ve su kalitesinin biyolojik yönden değerlendirilmesi konusunda bir ön çalışma” XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eytlül, Malatya , Duran, M., M. Kayım, ve Y. A. Atik
  Kayıt Detayları
 • . “Süleymanli Yayla Gölü Sucul Faunasina Genel Bir Bakiş” Buldan Sempozyumu, 595-602 sayfa, Denizli, 23- 24 Kasım , Duran, M., G. K. Akyıldız, A. Özdemir, R. Urhan, Y. Kaska, S. Düşen.
  Kayıt Detayları
 • “Çal Bölgesi (Denizli) Sulak Alanlarının Faunasına Genel Bir Bakış Ve Su Kirlilik Derecesinin Değerlendirilmesi.” Çal Bölgesi Sempozyumu, 130-134 sayfa, 01- 03 Eylül Denizli, 2006 , Mustafa Duran, Gürçay Kıvanç Akyıldız, Adile Özdemir.
  Kayıt Detayları
 • , “Hambat bölgesi (Denizli) sulak alanlarının faunasına genel bir bakış” Hambat Bölgesi Sempozyumu, 6- 9 Ekim, Denizli , Duran, R. Urhan, A. Özdemir
  Kayıt Detayları
 • ,. “Acıpayam dere, su kanalları ve Dalaman Çayının sucul hayvanları” Acıpayam Sempozyumu, 1-3 Aralık, Denizli , 2003
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • 7- Chironomidlerin Ekolojik İstekleri (Büyük Menderes Nehri Örneği), Pamukkale Üniversitesi, Proje yürütücüsü, BAP, 2011FBE067 2011
  Kayıt Detayları
 • 10- Chironomid’lere (Titrek Sinekler) İlişkin Analitik Teknikler Kullanılarak Türkiye’de Son 15,000 Yıldaki İklimsel Değişikliğin Belirlenmesi. Proje yürütücüsü, BAP, 2010FBE066, 2009-
  Kayıt Detayları
 • 9- Türkiye’nin Bazı Göllerinde Yayılış Gösteren Chironomidae (Diptera) Familyasının Filogenisinin Mitokondriyal Sitokrom b ve Sitokrom c oksidaz alt ünite I Kullanılarak Araştırılması. Pamukkale Üniversitesi, Proje yürütücüsü, BAP, 2009FBE013 2010
  Kayıt Detayları
 • 5- Bazı Türk ve Bulgar Nehirlerinde Kimyasal Kirliliğin Chironomidae (Diptera) nın Genetik ve Biyokimyasal Analiziyle Saptanması. TUBİTAK.108Y215, Yardımcı Araştırmacı, 2008, TUBITAK – BAS İkili işbirliği projesi
  Kayıt Detayları
 • 3- Büyük Menderes Nehri’nin (Denizli) Su Kalitesinin Biyomarkörler ile Belirlenmesi TUBİTAK.108Y326, Proje yürütücüsü 2008
  Kayıt Detayları
 • 2- Akdeniz İklim Kuşağındaki Sığ Göllerde Suiçi Bitkilerin Yapısal Rolü İle Gelişimini Etkileyen Faktörlerin Geçmişte, Günümüzde Ve Daha Sıcak Isınan Koşullarda Belirlenerek Uyum Ve Azaltma Stratejilerinin Oluşturulması. TUBİTAK.110Y125 , Yardımcı Araştırmacı, (halen devam ediyor)
  Kayıt Detayları
 • 1- Chironomidae (Diptera) Familyasının Türkiye'deki Moleküler Sistematiği ve Filogenisi, TUBİTAK.111T679, Proje yürütücüsü 2012
  Kayıt Detayları
 • Kaska, Y. (2004). Muğla-Dalaman Bölgesindeki Kıyı ve Sulak Alan Ekosisteminin Araştırılması II.Alt Projesi 2004. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Proje raporu, Ankara. Araştırmacı. (Tamamlandı).
  Kayıt Detayları
 • Almus Baraj Gölünde (TOKAT) Farklı Stoklama Yoğunluklarının Gökkuşağı Alabalıkları (Onchorhynchus mykiss)’ nın gelişimleri üzerine etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fon Saymanlığı 2001-32
  Kayıt Detayları
 • Kahverengi Karidesin Crangon crangon L. Sinop kıyılarındaki Populasyonunun Araştırılması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma Fonu 2002-12 Proje yürütücüsü 2002
  Kayıt Detayları
 • Deniz Kaplumbağalarını Koruma Planı Projesi (Muğla – Dalaman Bölgesindeki Kıyı ve Sulak Alan Ekosisteminin Araştırılması II. Alt Projesi). Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.
  Kayıt Detayları
 • Doğal Gammarus sp., Asellus sp. ve Chironomus sp. Omurgasızlarında Sitokrom P450 4 (CYP4) Ailesi İzoformlarının Ekspresyon Düzeylerinin Saptanması. Pamukkale Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2005FBE022
  Kayıt Detayları
 • Denizli ili Sınırlarındaki Büyük Menderes Nehrinin Taban Büyük Omurgasızları Kullanılarak Belirlenmesi ve Ön Bir Biyotik İndeks Oluşturulması. Pamukkale Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2006FBE004
  Kayıt Detayları
 • Çürüksu Çayının (Denizli) Bentik Faunası, ağır metal ve Organik Kirliliğinin Taban Büyük Omurgasızları Kullanılarak Belirlenmesi. TUBİTAK. 106Y215
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • 9- Türkiye’nin Bazı Göllerinde Yayılış Gösteren Chironomidae (Diptera) Familyasının Filogenisinin Mitokondriyal Sitokrom b ve Sitokrom c oksidaz alt ünite I Kullanılarak Araştırılması. Pamukkale Üniversitesi, Proje yürütücüsü, BAP, 2009FBE013 2010
  Kayıt Detayları
 • 3- Büyük Menderes Nehri’nin (Denizli) Su Kalitesinin Biyomarkörler ile Belirlenmesi TUBİTAK.108Y326, Proje yürütücüsü 2008
  Kayıt Detayları
 • 1- Chironomidae (Diptera) Familyasının Türkiye'deki Moleküler Sistematiği ve Filogenisi, TUBİTAK.111T679, Proje yürütücüsü 2012
  Kayıt Detayları
 • TÜBİTAK 106Y215
  Kayıt Detayları
 • Almus Baraj Gölünde (TOKAT) Farklı Stoklama Yoğunluklarının Gökkuşağı Alabalıkları (Onchorhynchus mykiss)’ nın gelişimleri üzerine etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fon Saymanlığı 2001-32
  Kayıt Detayları
 • Kahverengi Karidesin Crangon crangon L. Sinop kıyılarındaki Populasyonunun Araştırılması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma Fonu 2002-12 Proje yürütücüsü 2002.
  Kayıt Detayları
 • Doğal Gammarus sp., Asellus sp. ve Chironomus sp. Omurgasızlarında Sitokrom P450 4 (CYP4) Ailesi İzoformlarının Ekspresyon Düzeylerinin Saptanması. Pamukkale Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2005FBE022
  Kayıt Detayları
 • Deniz Kaplumbağalarını Koruma Planı Projesi (Muğla – Dalaman Bölgesindeki Kıyı ve Sulak Alan Ekosisteminin Araştırılması II. Alt Projesi). Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • Özdemir, S., Türkiye’nin Bazı Göllerinde Yayılış Gösteren Chironomidae (Diptera) Familyasının Filogenisinin Mitokondriyal Sitokrom c oksidaz alt ünite I Kullanılarak Araştırılması, Pamukkale Üniversitesi, 2012
  Kayıt Detayları
 • Bakır, R,. Bazı önemli Türkiye Göllerinde Yayılış Gösteren Chironomidae (Diptera) Faunasının Araştırılması, Pamukkale Üniversitesi, 2012
  Kayıt Detayları
 • Akyıldız, G., K., “Denizli İli Sınırlarındaki Büyük Menderes Nehri ve Yan Kolu Çürüksu Çayı’nın Su Kalitesinin Belirlenmesi”, Pamukkale Üniversitesi, 2008
  Kayıt Detayları
 • Kaynar, C., “Kahverengi Karidesin Crangon crangon L. Sinop Kıyılarındaki Populasyonunun Araştırılması”. Gaziosmanpaşa Üniversitesi
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Akuakültür
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi 1
  Kayıt Detayları
 • genel Biyoloji II
  Kayıt Detayları
 • Genel Biyoloji I
  Kayıt Detayları
 • Ekolojide sayma teknikleri
  Kayıt Detayları
 • Sularda Biyolojik izleme
  Kayıt Detayları
 • akuatik entomoloji
  Kayıt Detayları
 • tatlısu ekosistemi
  Kayıt Detayları
 • evrim
  Kayıt Detayları
 • ÖGRENCİ DANIŞMANLIĞI
  Kayıt Detayları
 • EVRİM
  Kayıt Detayları
 • Genel Biyoloji II
  Kayıt Detayları
 • Genel Biyoloji I
  Kayıt Detayları
 • Genel Biyoloji II
  Kayıt Detayları
 • Genel Biyoloji I
  Kayıt Detayları
 • Genel Biyoloji II
  Kayıt Detayları
 • Genel Biyoloji I
  Kayıt Detayları
 • Genel Biyoloji II
  Kayıt Detayları
 • Genel Biyoloji I
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • ule2009 / International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation and Environment
  Kayıt Detayları
 • 6th Aegean Analytical Chemistry Days
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • bölüm başkan yardımcılığı
  Kayıt Detayları
 • Bölüm Başkan Yard.
  Kayıt Detayları
 • Bölüm Başkan Yard.
  Kayıt Detayları
 • Bölüm Başkan Yard.
  Kayıt Detayları
 • Bölüm Başkan Yard.
  Kayıt Detayları
 • Bölüm Başkan Yard.
  Kayıt Detayları
 • Bölüm başkan yard.
  Kayıt Detayları
 • Bölüm Başkan yardımcısı
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Dekan Yard.
  Kayıt Detayları
 • Dekan Yard.
  Kayıt Detayları
 • Dekan Yard.
  Kayıt Detayları
 • Dekan Yard.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı