Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Yrd.Doç.Dr. Ramazan DONAT
Birimi : KIMYA
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : rdonat@pau.edu.tr
Telefon : 2963602

Eğitim Bilgileri
 
 • 1985-1991
  :  Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Lisans Eğitimi
 • 1996-1998
  :  Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Yüksek Lisans Eğitimi
 • 1999-2003
  :  Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Bilimler Dalında Doktora Eğitimi
  Mesleki Deneyim
   
 • 1994-1996
  :  Denizli Çimento Fabrikası Kalite Kontrol Laboratuvarı
 • 1992-1993
  :  Emek Tekstil Boya ve Apre Fabrikası İşletme Şefi
 • 1992-1993
  :  Kartoğlan kimya Sanayi ve Haskim kimya Sanayi, Sorumlu Müdürlük


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • İ. Kara, A. Öztürk, H. Cetişli, R. Donat, N. Kolsuz, (2016)Theoretical calculation on a compound formed by methyl alcohol and simmondsin, International Journal of Secondary Metabolite, 3(1) pp. 30-48. , 2016
  Kayıt Detayları
 • K.E. Erden, R. Donat, Ş. Aytaş, (2015) Simultaneous Extraction and Stripping of Uranium Ions via Multi-Dropped Liquid Membrane System, Russian Journal of Applied Chemistry, 88(11), pp. 1902-1912 , 2015
  Kayıt Detayları
 • R. Donat, Ö. Durmaz, H. Cetişli, (2015) Transportation and kinetic analysis of Mo(VI) ions through a MDLM system containing TNOA as carrier, Journal of Hazardous Materials, 294, Pp.17-26 , 2015
  Kayıt Detayları
 • E. Erdem, R. Donat, K. Esen, T. Tunç, Removal of Soluble Cr (VI) in Cements by Ferrous Sulphate monohydrate, Solid Lignin and Other Materials, Ceramics-Silkaty, 55(1) Pp.85-93. , 2011
  Kayıt Detayları
 • R. Donat, K. Esen, H. Cetisli, S. Aytas, Adsorption of Uranium (VI) onto Ulva sp.-Sepiolite Composite, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 279(1), Pp.253-261. , 2009
  Kayıt Detayları
 • 1. Gülbanu Koyundereli Çılgı, Halil Cetişli, Ramazan Donat, (2012) Thermal and kinetic analysis of uranium salts, Part 3. Uranium(VI) oxalate hydrates, J. Therm. Anal. Calorim., 115, Pp. 2007-2020 , 2014
  Kayıt Detayları
 • Halil Cetişli, Gülbanu Koyundereli Çılgı, Ramazan Donat, Thermal and kinetic analysis of uranium salts, Part 1. Uranium (VI) oxalate hydrates, J. Therm. Anal. Calorim.,108, Pp. 1213-1222 , 2012
  Kayıt Detayları
 • 2. Gülbanu Koyundereli Çılgı, Halil Cetişli, Ramazan Donat, (2012) Thermal and kinetic analysis of uranium salts, Part 2. Uranium(VI) acetate hydrates, J. Therm. Anal. Calorim., 110, Pp. 127-135 , 2012
  Kayıt Detayları
 • R. Donat, N. Guy, H. Cetisli, Sorption isotherms and Characteristics of U(VI) ion onto composite adsorbent, Desalination and Water Treatmet, 30 (1-3), Pp. 186-194 , 2011
  Kayıt Detayları
 • E. Erdem, R. Donat, T. Tunç, K. Esen, Removal of Soluble Cr (VI) in Cements by Ferrous Sulphate monohydrate, Solid Lignin and Other Materials, Ceramics-Silikaty, 55(1) Pp. 85-95. , 2011
  Kayıt Detayları
 • R. Donat, Adsorption and thermodynamics studies of U(VI) by composite adsorbent in a batch system,Ionics, 16(8) 741-749. , 2010
  Kayıt Detayları
 • N. Karapinar, R. Donat, “Adsorption Behaviour of Cu2+ and Cd2+ onto Natural Bentonite”, Desalination, 249, Pp.123-129 , 2009
  Kayıt Detayları
 • S. Aytas, M. Yurtlu, R. Donat, “Adsorption characteristic of U(VI) ion onto thermally activated bentonite”, Journal of Hazardous Materials 172 , Pp. 667-674 , 2009
  Kayıt Detayları
 • R. Donat, The removal of uranium (VI) from aqueous solutionns onto natural sepiolite, J. Chem. Thermodynamics, 41 829-835, , 2009
  Kayıt Detayları
 • E. Erdem, M.E. Günay, R Donat, ‘‘Hydration and Mechanical Properties of Portland Cement Containing Eloxal Waste from Aluminium Industry’’, Journal of Material Processing Technology , 2003
  Kayıt Detayları
 • E. Erdem, N. Karapınar, R. Donat, ‘‘The removal of heavy cations by natural zeolites’’ Journal of Colloid and Interface Science, 280, 309-314 , 2004
  Kayıt Detayları
 • G. Çölgeçen, E. Erdem R. Donat, ‘‘The Removal of Textile Dyes by Diatomite Earth’’ Journal of Colloid and Interface Science, 282, 314-319 , 2005
  Kayıt Detayları
 • R. Donat, Ş. Aytaş, ‘‘Adsorption and thermodynamic behaviour of uranium on Ulva sp.-Na bentonite composite adsorbent’’, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 265 (1), 107-114 , 2005
  Kayıt Detayları
 • R. Donat, A. Akdogan, E. Erdem, H. Cetisli, ''Thermodynamics of Pb2+ and Ni2+ adsorption onto natural bentonite from aqueous solutions'' Journal of Colloid and Interface Science, 286/1, 43-52 , 2005
  Kayıt Detayları
 • R. Donat, K. Esen, H. Cetisli, S. Aytas, "Adsorption of Uranium (VI) onto Ulva sp.-Sepiolite Composite", Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 279 253-261 , 2009
  Kayıt Detayları
 • R. Donat, G.K. Cılgı, S. Aytas, H. Cetisli, “Thermodynamics Parameters and Sorption of U(VI) on ACSD" Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 279, 271-280 , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • . Çılgı G. K., Donat R., Cetişli H., “Uranil Asetat Tuzunun Termal Bozunma Kinetiğinin İncelenmesi”, sözlü sunum, 23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, 2009. , 2009
  Kayıt Detayları
 • . Soğancı T., Tavşan E., Çılgı G. K., Donat R., ve Cetişli H., “Emülsiyon Sıvı Membran Tekniğiyle Dikromat İyonu Ekstraksiyonunda Taşıyıcı Tür Etkisinin Araştırılması”, 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, 2011. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Tavşan E., Soğancı T., Çılgı G. K., Donat R., ve Cetişli H., “Tributil fosfat (TBP) Taşıyıcısı ile Dikromat İyonu Ekstraksiyonu Optimum Koşullarının Araştırılması”, poster sunumu, 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Cetişli H., Çılgı G. K., Donat R., “Uranil Okzalat Tuzunun Termal Bozunma Kinetiğinin İncelenmesi”, poster sunumu, 23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, 2009. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Donat R., Çılgı G. K., "Uranyum İyonlarının Sepiyolit Bazlı Kompozit Üzerine Sorpsiyonu ", poster sunumu, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, 2006. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Çılgı G.K., Cetişli H., Donat R., “Thermal and Kinetic Analysis of Uranium Salts II: Uranyl Acetate Dihydrate”, sözlü sunum, 1st Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC1), Craiova, Romania, 2011. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Tavşan E., Çılgı G.K., Donat R., Cetişli H., “System Modelling of Liquid Membrane Technique - Extraction of Dichromate”, poster sunumu, Chemical Physics Congress IX, İzmir, 2010. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Dibenzoilmetan Tutuklanmıs Polipirol ile UO22+ Saptanması , 2010
  Kayıt Detayları
 • Modellıng Of Thermal Decomposıtıon Reactıons Of Oxalıc Acıd: Dehydratıon And Sublımatıon , 2010
  Kayıt Detayları
 • Emin ERDEM, İzzet ŞENER, Rafet KILINÇARSLAN, Ramazan DONAT, Halil ÇETİŞLİ, Hasan ERDOĞAN “Tekstil atık suyundaki boyar maddelerin zeolitle tutulması” Çevre ve Barış Konulu Uluslararası Avrasya Kongresi ( 02-09 Ağustos 1997) Karadeniz Teknik Üniversitesi. , 1997
  Kayıt Detayları
   
  A-13 Internet ortamında yayınlanan(Ulusal veya uluslararası)
 • 1. Ö. Durmaz, R. Donat, H. Cetişli (2016) Transportation of Pb(II) ions with D2EHPA as Carrier by MDLM System, International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 5(12), Pp. 47-56. , 2016
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • Erdem, E., Şener, İ., Kılıçarslan, R., Donat, R., Çetişli, H., Erdoğan, H., ‘‘Tekstil Atık Suyundaki Boyarmaddelerin Zeolitle Tutulması’’, IAEWP, Uluslararası Avrasya Kongresi, Giresun, Temmuz, 1997. , 1997
  Kayıt Detayları
 • E. Erdem, R. Donat, H. Çetişli, “Hydration and Mechanical Properties of Cement Containing Zeolite” I., International Symposium on Mineral Admixtures in Cement, Turkish Cement Manufacturers’ Association, p. 216-220, 1997 İstanbul. , 1997
  Kayıt Detayları
 • K. Esen, R. Donat, Ş. Aytaş, H. Çetişli, ”Sorption of U(VI)on Natural Sepiolite and Sepiolite –Agar Agar Composite Adsorbent ”INSINUME’2006 International Symposium “ In-situ Nuclear Metrology as a tool for Radioecology” 06-08 September, 2006 Kuşadası/TURKEY , 2006
  Kayıt Detayları
   
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • Çılgı G.K., Cetişli H., Donat R., Craiova, Romania. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Çılgı G.K., Cetişli H., Ak.M., Donat R., poster sunumu, 2nd Pak-Turk Seminar on Chemical Sciences Jamshoro, Pakistan. , 2010
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • Çılgı G. K., Donat R., Cetişli H., sözlü sunum, 23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas. , 2009
  Kayıt Detayları
 • E. Erdem, M.E. Günay, R. Donat, ‘‘Alüminyum Atığı Eloksalın Portland Çimentosu Hidrasyonu Üzerine Etkileri’’, XI. Ulusal Kimya Kongresi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Kimya 97, s.691, , 1997
  Kayıt Detayları
 • T. Kılıç, E. Erdem, R. Donat, ‘‘Eloksal ve Alümina Katkılı Çimentoların sülfatlı sulara Direnci’’, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya, Kimya 2002, s.26, , 2002
  Kayıt Detayları
 • G. Çölgeçen, E. Erdem, R. Donat, ‘‘Diatome Toprağının Tekstil Atık Boyar Maddeleri üzerine Adsorpsiyonunun İncelenmesi’’, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya, Kimya 2002, s.47, 2002. , 2002
  Kayıt Detayları
 • R. Donat, Ş. Aytaş, ‘‘Uranyum (VI) iyonlarının Ulva sp.+Bentonit Üzerine Adsorpsiyonunda Farklı Metal İyonlarının Etkisi’’, Poster, XVII. Ulusal Kimya Kongresi 8-11 Eylül 2003, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Kimya 2003, Bildiri Özetleri s.393, , 2003
  Kayıt Detayları
 • R. Donat, Ş. Aytaş, ‘‘Uranyum (VI) iyonlarının Ulva sp.+Bentonit Karışımları Üzerine Adsorpsiyon ve Desorpsiyon Koşullarının İncelenmesi’’, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 8-11 Eylül 2003, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Kimya 2003, Bildiri Özetleri s.379, , 2003
  Kayıt Detayları
 • M. Yurtlu, Ş. Aytaş, R. Donat, ‘‘Uranyum (VI) İyonlarının Çankırı Bentoniti Üzerine Adsorpsiyon Koşullarının İncelenmesi’’, VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 15-17 Ekim 2003, Erciyes Üniversitesi , Kayseri, Bildiri Özetleri s.135, , 2003
  Kayıt Detayları
 • R. Donat, A.A. Mahmoud, Ş. Aytaş, ‘‘Doğal Bentonit-Alg (Ulva sp.) Kompozit Adsorbanı Üzerine Uranyum (VI) İyonları Sorpsiyonu’’, VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 15-17 Ekim 2003, Erciyes Üniversitesi , Kayseri, Bildiri Özetleri s.97, , 2003
  Kayıt Detayları
 • R. Donat, Ş. Aytaş, ‘‘Na-Bentonit ve Ulva sp. Kompozitine Uranyum (VI) Sorpsiyonunda B3azı Katyon ve Anyonların Etkisinin İncelenmesi, VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi’’, 15-17 Ekim 2003, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Bildiri Özetleri s.85, , 2003
  Kayıt Detayları
 • E. Erdem, R. Donat, ‘‘Bazik Karakterli Toprakların Asit Fosfojips Kullanılarak Nötralizasyonu’’, I. Acıpayam Sempozyumu, 1-3 Aralık 2003. Acıpayam-Denizli, , 2003
  Kayıt Detayları
 • M. Yurtlu, Ş. Aytaş, R. Donat, ‘‘Uranyum (VI) İyonlarının Çankırı Bentoniti Üzerine Adsorpsiyonunda Farklı Metal İyonlarının ve Anyonların Etkisi’’, XVIII Ulusal Kimya Kongresi, 5-9 Temmuz 2004, Kafkas Üniversitesi, Kars, Bildiri Özetleri, s.695, , 2004
  Kayıt Detayları
 • R. Donat, Ş. Aytaş, ‘‘Alg-Kil Kompozit Karışım Üzerine Uranyum (VI) İyonlarının Adsorpsiyon Kinetiği’’ XVIII Ulusal Kimya Kongresi, 5-9 Temmuz 2004, Kafkas Üniversitesi, Kars, Bildiri Özetleri, s. 678, , 2004
  Kayıt Detayları
 • R. Donat, E. Erdem, ‘‘Doğal Bentonit Üzerine Metal İyonlarının Adsorpsiyonu’’, XVIII Ulusal Kimya Kongresi, 5-9 Temmuz 2004, Kafkas Üniversitesi, Kars, Bildiri Özetleri, s.565, , 2004
  Kayıt Detayları
 • F. Arıkan, R. Donat, H. Çetişli, Ş. Aytaş, ''Aktive Edilmiş Sepiolit Üzerine Uranyum (VI) İyonlarının Sorpsiyonu'', IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi (NBTK 2005), 14-16 Eylül 2005, Ege Üniversitesi, İzmir Bildiri Özetleri s.159, 2005. , 2005
  Kayıt Detayları
 • O. Yılmaz, M. Özkan, R. Donat, Ş. Aytaş, H. Çetişli, ''Isı ile Aktive Edilmiş Bentonitin Uranyum (VI) İyonlarını Sorpsiyonu'', IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi (NBTK 2005), 14-16 Eylül 2005, Ege Üniversitesi, İzmir Bildiri Özetleri s.70, , 2005
  Kayıt Detayları
 • K. Esen, R. Donat, H. Çetişli, Ş. Aytaş, ''Alg-Sepiolit kompoziti ile Uranyum Adsorpsiyonu'', IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi (NBTK 2005), 14-16 Eylül 2005, Ege Üniversitesi, İzmir Bildiri Özetleri s.58, , 2005
  Kayıt Detayları
 • Y. Kara, E. Erdem, R. Donat, ''Sepiolit Üzerine Bazı Tekstil Boyar Maddelerin Adsorpsiyonu'', XIX Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül-04 Ekim 2005, Ege Üniversitesi, Kuşadası , Bildiri Özetleri, s. , 2005
  Kayıt Detayları
 • K. Esen, R. Donat, H. Çetişli, Ş. Aytaş, “Toryum ve Uranyum İyonlarının Doğal Sepiolit Üzerine Sorpsiyonu”, XX Ulusal Kimya Kongresi, 04-08 Eylül, Erciyes Üniversitesi , FKP-130, , 2006
  Kayıt Detayları
 • R. Donat, GK. Çılgı, H. Çetişli, Ş. Aytaş, “Uranyum İyonlarının Sepiolit Bazlı Kompozit Üzerine Sorpsiyonu”, XX Ulusal Kimya Kongresi, 04-08 Eylül, Erciyes Üniversitesi , FKP-129, 2006. , 2006
  Kayıt Detayları
 • T. Tunç, E. Erdem, R. Donat, “Çimentolarda çözünebilen Cr(VI) Giderimi”', XX Ulusal Kimya Kongresi, 04-08 Eylül, Erciyes Üniversitesi , ANP-189, , 2006
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde
 • 9. Meisam Torab-Mostaedi, Hamid Ghassabzadeh, “Kinetics, isotherm and thermodynamic studies of adsorption of zinc from aqueous solutions onto expanded perlite”, The Korean Journal of Chemical Engineering, Manuscript Number: KJ2009-515, (2009) 10. Esayas Alemayehu, Bernd Lennartz, “Adsorptive removal of selected heavy metals from water using volcanic rocks” Applied Geochemistry, Manuscript Number: APGEO-D-09-00231, (2009) 11. Xiuming Jiang, Shengping Wen, Guoqiang Xiang, “Cloud point extraction combined with electrothermal atomic absorption spectrometry for the Speciation of antimony(III) and antimony(V) in food packaging materials”, Journal of Hazardous Materials, Manuscript Number: HAZMAT-D-09-02076, (2009) 12. M. Montazer, M.M. Jolaei, “β -Cyclodextrin on 3D Polyester Fabric Stabilized Using Different Cross-linking Agents”, Journal of Applied Polymer Science, Ms. No.: PP-2008-11-3819R1, (2009) 13. “Removal of uranium (VI) from aqueous solutions by Iranian natural zeolite”, Journal of Environmental Radioactivity, Manuscript Number: JENVRAD-D-09-00171, (2009) 14. Lidija Ćurković, Marina Trgo, Mirela Rožić, Nediljka Vukojević Medvidović, “Kinetics and thermodynamics study of copper ions removal by natural clinoptilolite”, Desalination Manuscript No: DES 5756, (2009) 15. M. Özmen, K. Can, G. Arslan, A. Tor, Y. Cengeloğlu, M. Ersöz, “Adsorption of Cu(II) from aqueous solution by using modified Fe3O4 magnetic nanoparticles”, Desalination Manuscript No: DES-D-09-00035, (2009) 16. R. Saberi, A. Nilchi, S. Rasouli Garmarodi, A. H. Javid, A. Bagheri, “Evaluation of PAN-based manganese dioxide composite for the sorptive removal of Cesium-137 from aqueous solution”, Journal of Environmental Management, Manuscript Number: JEMA-D-09-00420, (2009) 17. Heavy Metal Concentrations in Ground Waters and Soils of Thane Region of Maharashtra, India” Journal of Toxicology and Environmental Health Sciences, Manuscript Number: JTEHS-09-023, (2009) 18. Shitong Yang, Jiaxing Li, Yixue Chen, Xiangke Wang, “Sorption of Ni(II) on GMZ bentonite: effect of pH, ionic strength, foreign ions, humic acid and temperature”, Applied Radiation and Isotopes, Ms. Ref. No.: ARI-D-08-00487, (2009) 19. R. N. Singru, W. B. Gurnule, A. B. Zade “Analytical Applications of Copolymer Resin Derived from p-Cresol-Melamine and Formaldehyde Applied Radiation and Isotopes, Ms. Ref. No APP-2009-04-1014, (2009) 20. V.J. Inglezakis, A.A. Zorpas, M. Stylianou, “Sustainable Treatment Method of a high Concentrated NH3 Wastewater by Using Natural Zeolite in Closed-Loop Fixed Bed Systems” Open Environmental Sciences, (2009) , 2009
  Kayıt Detayları
 • 21. M. Montazer, M.M. Jolaei, “β -Cyclodextrin on 3D Polyester Fabric Stabilized Using Different Cross-linking Agents”, Journal of Applied Polymer Science, Ms. No.: PP-2008-11-3819, (2008) 22. X. Wang, Sorption of Ni(II) on GMZ bentonite: effect of pH, ionic strength, foreign ions, humic acid and temperature”, Applied Radiation and Isotopes, Ms. No.: ARI-D-08-00487, (2008) 23. L. Jinhong, “Synthesis of NaY Zeolite Molecular Sieves from Calcined Diatomite and Its Use in Pb2+ Removal from Aqueous Solution”, Journal of Hazardous of Materials, Ms. No.: 08-02775, (2008) 24. Siranee Sreesai, Suthipong Sthiannopkao “Utilization of Zeolite Industrial Wastewater for Removal of Copper and Zinc from Copper-Brass Pipe Industrial Wastewater”, Journal of Environmental Engineering and Science, Ms. No.: 07-110, (2008) 25. Semra Çoruh, Feza Geyikçi, Osman Nuri Ergun, “Removal of Methylene Blue Dye from Aqueous Solution Using Raw and Activated Red Mud”, Journal of Environmental Engineering and Science, Ms. No.: 08058, (2008) 26. Slavko Dimović, Ivana Smičiklas, Ilija Plećaš, Dušan Antonović, “Kinetic Study of Sr2+ Sorption by Bone Char”, Separation Science and Technology, Ms. No.: 3404, (2008) 27. Erdal Eren, “Removal of Basic Dye by Modified Unye Bentonite, Turkey”, Journal of Hazardous Materials, Ms. No.: HAZMAT-D-07-02711R1, (2008) 28. E. Eren, “Adsorption Characteristic of Lead Ion onto Acid Activated Bentonite and Its Comparison with the Adsorption Performance of Raw Bentonite”, Journal of Hazardous Materials, Ms. No.: HAZMAT-D-07-02711, (2008) 29. E. Eren, “Removal of Lead Ions from Aqueous Solution by Metal Oxide/Clay Nanocomposite”, Journal of Hazardous Materials, Ms. No.: HAZMAT-D-07-02691, (2008) 30. Erdal Eren, “Removal of Lead Ions from Aqueous Solution by Metal Oxide/Clay Nanocomposite”, Journal of Hazardous Materials, Ms. No.: HAZMAT-D-07-02691R1, (2008) 31. Namal Priyantha “Adsorption Behavior of Fluoride at Normal Brick (NB)-Water Interface”, Journal of Colloid and Interface Science, Ms. No.: JCIS-08-517, (2008) 32. Xue Song Wang, Hai Qiong Hu, Juan Huang, Cheng Sun, “Removal of Cu (II) and Ni (II) from Aqueous Solution by Natural Mordenite: Equilibrium and Kinetics”, Separation Science and Technology, Ms. No.: 3341, (2008) , 2008
  Kayıt Detayları
 • 33. Safa Özcan, “Adsorption of Lead(II) Ions Onto 8-hydroxy Quinoline Immobilized Bentonite”, Journal of Hazardous Materials, Ms. Ref. No.: HAZMAT-D-07-01939, (2007) 34. Hong Ouyang, “Adsorption Thermodynamic and Kinetic Study of Mn2+ Removal From Ground Water onto Modified Zeolite”, Journal of Hazardous Materials, Ms. No.: HAZMAT-D-07-00904, (2007) 35. M.K. Doulaa, A. Dimirkou, “Use of an Iron-overexchanged Clinoptilolite for The Removal of Cu2+ Ions from Heavily Contaminated Drinking Water Samples”, Journal of Hazardous Materials, Ms. Ref. No.: HAZMAT-D-06-01759R1, (2007) 36. L. Hein, M. C. Zenobi and E. Rueda, “Adsorption of Me-HEDP Complexes onto γ-Al2O3”, Journal of Colloid and Interface Science, Ms. No.: JCIS-07-430, (2007) , 2007
  Kayıt Detayları
 • 37. M.K. Doulaa, A. Dimirkou, “Use of an Iron-overexchanged Clinoptilolite for The Removal of Cu2+ Ions from Heavily Contaminated Drinking Water Samples”, Journal of Hazardous Materials, Ms. No.: HAZMAT-D-06-01759, (2006) 38. X.S. Wang, “Batch Sorption of Lead (II) from Aqueous Solutions Using Natural Kaolinite”, International Journal of Environment and Waste Management (IJEWM), Ms. No.: EWM 06-1130, (2006) 39. A. Genc, E.K. Ulupinar, T. Kopac, “Adsorption Characteristics of Lead onto Silty Clayey Soils in Acidic Conditions”, Journal of Colloid and Interface Science, Ms. No.: JCIS-06-1667, (2006) 40. X.S. Wang, J. Huang, Y. Quin, “Determination of Kinetic and Equilibrium Parameters of The Batch Adsorption of Ni (II) From Aqueous Solutions by Na-mordenite”, Journal of Hazardaus Materials, HAZMAT-D-06-00548R1, (2006) 41. Syed Iqleem Haider Taqvi, “Sorption Profile of Cd(II) Ions onto Beach Sand From Aqueous Solutions”, Journal of Hazardous Materials, Ms. No.: HAZMAT-D-06-00003R1, (2006) 42. Xue Song Wang, J. Huang, Y. Quin, “Determination of Kinetic and Equilibrium Parameters of The Batch Adsorption of Ni (II) From Aqueous Solutions by Na-mordenite”, Journal of Hazardaus Materials, Ms. No.: HAZMAT-D-06-00548, (2006) 43. Syed Iqleem Haider Taqvi, “Sorption Profile of Cd(II) ions onto Beach Sand From Aqueous Solutions”, Journal of Hazardous Materials, Ms. Ref. No.: HAZMAT-D-06-00003, (2006) 44. A.A. İsmail and A. A. El-Midany, “Heavy Metal Removal Using SiO2-TiO2 Binary Oxide: Experimental Design Approach”, Adsorption, Ms. No.: ADS053, (2006) 45. M.S. Berber-Mendoza, R. Leyva-Ramos, P. Alonso-Davila, L. Fuentes-Rubio, and R.M. Guerrero-Coronado, “Comparison of Isotherms For The Ion Exchange os Pb(II) From Aqueous Solution onto Homoionic Clinoptilolite”, Journal of Colloid and Interface Science, Ms. No.:JCIS-06-325, (2006) 46. S. Coruh, “The Removal of Zinc Ions by Natural and Conditioned Clinoptilolite”, Desalination, Ms. No.: DES3648R1, (2006) 47. S. Coruh, “The Removal of Zinc Ions by Natural and Conditioned Clinoptilolite”, Desalination, Ms. No.: DES3648, (2006) , 2006
  Kayıt Detayları
 • 48. E. Pehlivan, T. Altun, “The Study of Different Parameters Affecting The Removal of Heavy Metals Using a Selective Cation Exchanger”, Journal of Hazardous Materials, Ms. No.: HAZMAT-D-05-00151, (2005) 49. A.A. İsmail and A. A. El-Midany, Heavy Metal Removal Using SiO2-TiO2 Binary Oxide: Experimental Design Approach”, Adsorption, Ms. No.:ADSO53R1, (2005) 50. N.M. Nagy and J. Konya, “Acid-Base Properties of Bentonite Rocks with Different Origin”, Journal of Colloid and Interface Science, Ms. No.: JCIS-05-812, (2005) 51. M.E. Argun, “Clinoptilolite Use for Removal of Nickel Ions”, Journal of Hazardous Materials, Ms. No.: Argun 5176b, (2005) 52. E. Pehlivan, T. Altun, “The Study of Different Parameters Affecting The Removal of Heavy Metals Using a Selective Cation Exchanger, Journal of Hazardous Materials, Ms. No.: HAZMAT-D-05-00151R1, (2005) 53. A.A. İsmail, A.A El- Midany, K. Powers, H. El-Shall, “Adsorption of Heavy Metal Ions on TiO2-SiO2 Composite Using Experimental Design Approach”, Journal of Colloid and Interface Science, Ms. No.: JCIS-04-1185, (2005) 54. J. Konya, M.N. Nagy, Z. Nemes, “The Effect of Mineral Composition on The Adsorption of Caesium Ion on Geological Formations, Journal of Colloid and Interface Science, Ms. No.: JCIS-05-166, (2005) 55. K.S. Hui, and C.Y.H. Chao, “Removal of Mixed Heavy Metal Ions in Waste Water by Zeolite 4A and Residual Products from Recycled Coal Fly Ash”, Journal of Hazardous of Materials, Ms. No.: 050332b, (2005) , 2005
  Kayıt Detayları
   
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • Editorial Board member , 2010
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Sıvı Membran Tekniği ile Toryumun Ekstraksiyonun İncelenmesi , (Yardımcı Araştırmacı), PAÜ-BAP, 2010FBE082.
  Kayıt Detayları
 • Sıvı Membran Tekniği ile Uranyum ve Toryumun Seçimli Ekstrakisyonu, (Yardımcı Araştırmacı), PAÜ-BAP, 2008FBE018
  Kayıt Detayları
 • H. Çetişli, R. Donat, G. Koyundereli, A. Kaya “Denizli Bölgesi Linyitlerin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması”, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel araştırma Projesi, 2002 FEF 006, (12. 2002- 08.2005)
  Kayıt Detayları
 • Ş. Aytaş, K. Esen Erden, R. Donat, C. Gök, Sıvı Membran Tekniği ile Uranyum İyonlarının Taşıyıcı Ligandlarla Ekstraksiyonunun İncelenmesi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP Proje No: 10NBE002, Bütçe: 5 500 TL, 2010-2012.
  Kayıt Detayları
 • M. Acar, R. Karabacak, O. İpek, H. Çetin, R. Donat “Jeotermal Enerji Kaynaklı Isıtma Sistemlerinde Karşılaşılan Kabuklaşma Sorununun Çözümünde Ve Isı Transferinin İyileştirilmesinde Akışkan Yataklı Isı Eşanjörlerinin Tasarımı Ve Optimizasyonu", SANTEZ, PROJE KODU :00125.STZ.2007-2, ARALIK 2007
  Kayıt Detayları
 • H. Çetişli, R. Donat, GK. Çılgı, Ö. Karakuş, “Uranil Okzalat Tuzunun Termal Bozunma Kinetiğinin İncelenmesi" TÜBİTAK, 107T293(TBAG-HD/282) (Eylül 2007-Eylül 2008
  Kayıt Detayları
 • R. Donat, H. Çetişli, GK. Çılgı, “Uranyum ve toryumun aktive edilmiş sepiolit üzerine sorpsiyon özelliklerinin incelenmesi” Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2006 FEF 021 (Aralık 2006-Aralık 2008)
  Kayıt Detayları
 • S. Aytaş, S. Akyıl, M.M.A. Aslani, M. Eral, Ü. Tolluoğlu, Y. Çiftçi, M.A. Işık, O. Köse, A. Yüksel, R. Donat, A. Kılınçarslan, “Van Gölü Havzası Yüzey Sularının Radyoaktivite Düzeyinin Saptanması ve Jeokimyasal Olarak İncelenmesi” Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2003 NBE 008 (14.07.2003-14.07.2004)
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Ş. Aytaş, K. Esen Erden, R. Donat, C. Gök, Sıvı Membran Tekniği ile Uranyum İyonlarının Taşıyıcı Ligandlarla Ekstraksiyonunun İncelenmesi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP Proje No: 10NBE002, Bütçe: 5 500 TL, 2010-2012.
  Kayıt Detayları
 • Sıvı Membran Tekniği ile Uranyum ve Toryumun Seçimli Ekstrakisyonu, (Yardımcı Araştırmacı), PAÜ-BAP, 2008FBE018
  Kayıt Detayları
 • H. Çetişli, R. Donat, GK. Çılgı, Ö. Karakuş, “Uranil Okzalat Tuzunun Termal Bozunma Kinetiğinin İncelenmesi" TÜBİTAK, 107T293(TBAG-HD/282) (Eylül 2007-Eylül 2008
  Kayıt Detayları
 • R. Donat, H. Çetişli, GK. Çılgı, “Uranyum ve toryumun aktive edilmiş sepiolit üzerine sorpsiyon özelliklerinin incelenmesi” Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2006 FEF 021 (Aralık 2006-Aralık 2008
  Kayıt Detayları
 • H. Çetişli, R. Donat, G. Koyundereli, A. Kaya “Denizli Bölgesi Linyitlerin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması”, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel araştırma Projesi, 2002 FEF 006, (12. 2002- 08.2005)
  Kayıt Detayları
 • Ş. Aytaş, R. Donat, Uranyumun ayrılmasında Alg-Kil Kompozit Adsorbanların Geliştirilmesi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2002 NBE 004 (05.08.2002-05.08.2003)
  Kayıt Detayları
 • E. Erdem, R. Donat, T. Tunç, K. Esen “Çimentolarda çözünebilir Cr6+ giderimi” Tübitak Bilimsel Araştırma Projesi 106T129 (Nisan 2006-Temmuz 2008)
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • Sıvı Membran Tekniği İle Bazı Ağır Metal İyonlarının Ekstraksiyonlarının İncelenmesi
  Kayıt Detayları
 • Emrah TAVŞAN, Sıvı Membran Tekniği ile Toryumun Ekstraksiyonun İncelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2012, Denizli, Yüksek Lisans Tezi.
  Kayıt Detayları
 • Kadriye Esen, Uranyum ve Toryumun Ayrılmasında Kompozit Adsorbanların Geliştirilmesi ve Uygulama Alanlarının İncelenmesi Yüksek Lisans Tezi, Ağustos, 2007 Denizli
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Bitirme Tezi I, (Kimya Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya Lab I, (Kimya Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kimyasal Kinetik, (Kimya Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya I, (Kimya Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya Lab I, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Organik Kimya I, (Biyoloji Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi I, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya I, (Biyoloji Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya (Eletkronik Öğr.) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya Lab I, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kimyasal Kinetik, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya I, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya II, (Fizik Böl) (Kimya Böl.) (N.Ö ve II.Ö) (Yaz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kimyacılar İçim Matematik, (Kimya Böl) (N.Ö ve II.Ö) (Yaz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimya I, (Kimya Böl) (N.Ö ve II.Ö) (Yaz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya Lab II, (Kimya Böl) (II.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimya I, (Kimya Böl) (II.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya II, (Kimya Böl) (II.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya (Elektrik, Eletkronik Öğr.) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya (Otomotiv Öğr.) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II, (Kimya Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya Lab II, (Biyoloji Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya Lab II, (Kimya Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya II, (Biyoloji Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimya I, (Kimya Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya II, (Kimya Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi I, (Kimya Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya Lab I, (Kimya Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kimyasal Kinetik, (Kimya Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya I, (Kimya Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi I, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya I, (Biyoloji Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya Lab I, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya Lab I, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kimyasal Kinetik, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya I, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kimyasal Kinetik, (Kimya Böl) (N.Ö ve II.Ö) (Yaz dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimya I, (Kimya Böl) (N.Ö ve II.Ö) (Yaz dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya, (Tekstil Böl.) (II.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Kimyada Araştırma Tekn. (Kimya Böl) (II.Ö)
  Kayıt Detayları
 • End. Kimya Lab II, (Kimya Böl) (II.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya I, (Kimya Böl) (II.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya, (Tekstil Böl.) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Kimyada Araştırma Tekn. (Kimya Böl) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Çekirdek Kim. ve Radyoaktivite, (Kimya Böl) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • End. Kimya Lab II, (Kimya Böl) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya I, (Kimya Böl) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya Lab II, (Kimya Böl) (II.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya II, (Kimya Böl) (II.Ö)
  Kayıt Detayları
 • End. Kimya Lab II, (Kimya Böl) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya II, (Kimya Böl) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya Lab I, (Kimya Böl) (II.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya I, (Kimya Böl) (II.Ö)
  Kayıt Detayları
 • End. Kimya Lab II, (Kimya Böl) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya I, (Kimya Böl) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya, (Tekstil Böl.) (II.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Kimya Lab II, (Fizik Böl.) (II.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Kimya II, (Fizik Böl.) (II.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Kimya Lab II, (Fizik Böl.) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Kimya II, (Fizik Böl.) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Kimya Lab II, (Fizik Böl.) (II.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya, (Tekstil Böl.) (II.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Kimya I, (Fizik Böl.) (II.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Kimya Lab II, (Kimya Böl.) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Kimya II, (Fizik Böl.) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya, (Tekstil Böl.) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Kimya Lab II, (Kimya Böl.) (II.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Kimya Lab II, (Kimya Böl.) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Termik Sistemler, (Elektrik Böl.) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Kimya Lab II, (Fizik Böl.) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Kimya Lab I, (Kimya Böl.) (II.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Kimya Lab I, (Fizik Böl.) (II.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya, (Tekstil Böl.) (II.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Kimya Lab I, (Fizik Böl.) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Elektrokimya, (Elektrik Böl.) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Metal Kim. ve Korozyon (Makine Böl.) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya, (Tekstil Böl.) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya I, (Kimya Böl. N.Ö ve II.Ö) (Yaz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimya I, (Kimya Böl) (N.Ö ve II.Ö) (Yaz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II, (Kimya Böl) (II.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimya I, (Kimya Böl) (II.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya II, (Kimya Böl) (II.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II, (Kimya Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Su Kimyası, (Kimya Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya Lab II, (Kimya Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Seminer, (Kimya Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya II, (Kimya Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi I, (Kimya Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya Lab I, (Kimya Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kimyasal Kinetik, (Kimya Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya I, (Kimya Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi I, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • End. Kimya Lab I, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kimyasal Kinetik, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya I, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimya I, (Kimya Böl. N.Ö ve II.Ö) (Yaz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II, (Kimya Böl) (II.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Temel Bil. Bilimleri, (Kimya Böl) (II.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya Lab, (Kimya Böl) (II.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II, (Kimya Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya, (Otomotiv Öğrt. Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Yakıt Kimyası, (Kimya Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Yakıt Kimyası, (Kimya Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kataliz ve Adsorpsiyon, (Kimya Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimya II, (Kimya Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • TBT. Kullanımı, (İ.D.E Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • TBT. Kullanımı, (Felsefe Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • TBT. Kullanımı, (Kimya Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi I, (Kimya Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya Lab I, (Kimya Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kimyasal Kinetik, (Kimya Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi I, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • TBT. Kullanımı, (Felsefe Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • TBT. Kullanımı, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kimyasal Kinetik, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimya I, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II, (Kimya Böl) (II.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya Lab, (Kimya Böl) (II.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Temel Bilg. Bil., (Kimya Böl) (II.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II, (Kimya Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya I, (Otomotiv Öğrt. Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kataliz ve Adsorpsiyon, (Kimya Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Temel Bilg. Bil., (Kimya Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi I, (Kimya Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimyaya Giriş, (Kimya Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Temel Bilgi Tekn. Kul. (Kimya Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi I, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • TBT. Kullanımı, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kim Bil. Uygulamaları (Kimya Böl) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kimyasal Kinetik, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimya II, Kimya Böl.) (N.Ö ve II.Ö) (Yaz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimyaya Giriş, (Kimya Böl.) (N.Ö ve II.Ö) (Yaz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II, (Kimya Böl) (II.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kalite ve Proses Kontrol, (Tekstil Böl.) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimya Lab I, (Kimya Böl) (II.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya Lab, (Kimya Böl) (II.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II, (Kimya Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kalite ve Proses Kontrol, (Tekstil Böl.) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Toplam Kalite Yönetimi, (Kimya Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Temel Bil. Bil., (Kimya Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimya II, (Kimya Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimya I, (Kimya Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi I, (Kimya Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimya Lab II, (Kimya Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi I, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kimyasal Kinetik, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimya Lab II, (Kimya Böl) (N.Ö)(Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kim Bil. Uygulamaları, (Kimya Böl) (N.Ö)(Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimya II, Kimya Böl.) (N.Ö ve II.Ö) (Yaz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimyaya Giriş, (Kimya Böl.) (N.Ö ve II.Ö) (Yaz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II, (Kimya Böl) (II.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Temel Bil. Bil. , (Kimya Böl) (II.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya II, (Kimya Böl) (II.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Y.L. Danışmanlık, (Fen Bilimleri Ens.) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II, (Kimya Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya Lab, (Kimya Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kataliz ve Adsorpsiyon, (Kimya Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya II, (Kimya Böl) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • G. Kimya I (Fizik Böl.) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi I, (Kimya Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kimyasal Kinetik (Kimya Böl) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Y.L. Danışmanlık, (Fen Bilimleri Ens.) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi I, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kimyasal Kinetik, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimya Lab II, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kim Bil. Uygulamaları, (Kimya Böl) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimya II (Kimya Böl.) (N.Ö ve II.Ö) (Yaz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kimyasal Kinetik, (N.Ö ve II.Ö) (Yaz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya II, (N.Ö ve II.Ö) (Yaz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya I, (N.Ö ve II.Ö) (Yaz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • TBT-2, (Felsefe Böl.) (II.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II, (Kimya Böl.) (II.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • YL. Danışmanlık, (Fen Bilimleri Ens.) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • TBT-2, (Felsefe Böl.) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kataliz ve Adsorpsiyon, (Kimya Böl.) (II.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya Lab, (Kimya Böl.) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kimyacılar için matematik, (Kimya Böl.) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Toplam Kalite Yönetimi, (Kimya Böl.) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya II, (Kimya Böl.) (N.Ö) (BaharGüz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kataliz ve Adsorpsiyon, (Kimya Böl.) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya Lab. (Kimya Böl.) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • TBT 1, (Kimya Böl.) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi I, (Kimya Böl.) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya (Elektronik-Elektrik Müh. Müh) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya (Jeoloji Müh) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya (Gıda Müh) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Y.L. Danışmanlık, (Fen Bilimleri Ens.) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Nükleer Kimya, (Fen Bilimleri Ens.) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kimyasal Kinetik, (Kimya Böl.) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya I, (Kimya Böl.) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • TBT 1, (Kimya Böl.) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • TBT 1, (Kimya Böl.) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya II (kimya Böl.) (N.Ö ve II.Ö) (Yaz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimya II, (Kimya Böl.) (N.Ö ve II.Ö) (Yaz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya, (Makine Müh.) (N.Ö ve II.Ö) (Yaz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II, (Kimya Böl.) (II.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimya II, (Kimya Böl.) (II.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya II, (Kimya Böl.) (II.Ö ) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Doktora Danışmanlık, (Fen Bilimleri Ens.) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Y.L. Danışmanlık, (Fen Bilimleri Ens.) (N.Ö)(Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Y.L. Danışmanlık, (Fen Bilimleri Ens.) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Y.L. Danışmanlık, (Fen Bilimleri Ens.) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Tek ve çok fazlı sistemlerde kütle aktarımı (Fen Bilimleri Ens.) (N.Ö) (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimya Lab I, (Kimya Böl.) (N.Ö)(Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya I(Kimya Böl.) (N.Ö)(Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Su Kimyası, (Kimya ve Biyoloji Böl.) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kimyacılar için Matematik, (Kimya Böl.) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kimyasal Kinetik, (Kimya Böl.) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya I, (Kimya Böl.) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Çevre Kimyası, (Kimya Böl.) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi I, (Kimya Böl.) (II.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Doktora Danışmanlık, (Fen Bilimleri Ens.) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Y.L. Danışmanlık, (Fen Bilimleri Ens.) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Y.L. Danışmanlık, (Fen Bilimleri Ens.) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Tepkime Kinetik ve Mekanizması, (Fen Bilimleri Ens.) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimya Lab II, (Kimya Böl.) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Kimyasal Kinetik, (Kimya Böl.) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya I, (Kimya Böl.) (N.Ö) (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Çevre Kimyası, (Kimya Böl.) (N.Ö)(Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi I (II.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Doktora Danışmanlık, (Fen Bilimleri Ens.) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Y.L. Danışmanlık, (Fen Bilimleri Ens.) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Y.L. Danışmanlık, (Fen Bilimleri Ens.) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Y.L. Danışmanlık, (Fen Bilimleri Ens.) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Nükleer Kimya (Fen Bilimleri Ens.) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Tek ve çok fazlı sistemlerde kütle aktarımı (Fen Bilimleri Ens.) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II, (Kimya Böl.) (II.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya Lab, (Kimya Böl.) (II.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya II, (Kimya Böl.) (II.Ö )
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya II, (Kimya Böl.) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya I (Kimya Bölümü) (II.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Kimya I (Kimya Bölümü) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimya II, (Kimya Böl.) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Kimyasal Kinetik (II.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II (II.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimyaya Giriş (II.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Doktora Danışmanlık (Fen Bilimleri Ens.) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Y.L. Danışmanlık (Fen Bilimleri Ens.) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Y.L. Danışmanlık (Fen Bilimleri Ens.) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Y.L. Danışmanlık (Fen Bilimleri Ens.) (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Fizikokimya Lab II (N.Ö)
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya (biyoloji Böl.)
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
 • Journal of Colloid and Interface Science dergisinde yayınlanan,"The removal of heavy metal cations by natural zeolites" , Volume 280, Issue 2. (2004), adlı makale 2004-2007 yılları arasında en fazla atıf alan ilk 50 makale içerisinde yer almasıyla ödüllendirilmiştir. "Top-50 most cited articles" as published in Elsevier's Colloids journals from 2004 to 2007*:
  Kayıt Detayları
   
  E.2 Patent puanı
 • Selülozik, yün veya polyester bazlı güç tutuşurluk ve anti bakteriyel özellikli selüloz içeren atık maddelerden ısı ve ses yalıtım (izolasyon) malzemesi ve üretim yöntemi
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı