Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Yrd.Doç.Dr. Selcuk SIMSEK
Birimi : ILKÖGRETIM
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : selcuks@pau.edu.tr
Telefon : 0258 2961139A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Erdem, A. R. & Şimşek, S. (2013) Öğretmenlik meslek etiğinin irdelenmesi (Evaluation of teacher professional ethics), Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Adıyaman University Journal of Social Sciences Institute), 6 (15), 185-203 , 2013
  Kayıt Detayları
 • Şimşek, S. & Alkan, V. & Erdem, A. R. (2013) Öğretmenlik uygulamasına ilişkin nitel bir çalışma (A qualitative study about teaching practising), Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Pamukkale University Journal of Education Faculty), 34, 63-73, Doi Number :http://dx.doi.org/10.9779/PUJE624 , 2013
  Kayıt Detayları
 • Alkan, V. & Şimşek, S. & Erdem, A. R. (2013) Uygulama okullarındaki yönetici ve eğitici personelin okul deneyimi dersine ilişkin önerileri(the directors’ and teachers’ suggestions for the ‘teaching experience’ lesson), NWSA (E-Journal of New World Sciences Academy), Education Sciences, 1C0585, 8(2), 245-260, DOI URL http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2013.8.2.1C0585 , 2013
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Erdem, A. R. & Şimşek, S. (2013) Öğretmenlere ve okul yöneticilerine verilen hizmet içi eğitimlerin irdelenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (4), 95-109 , 2013
  Kayıt Detayları
 • Çatalbaş, G. & Erdem, A. R. & Susar, F. & Sarıtaş, E. & Şimşek, S. (2001). Sınıf Öğretmenliği Lisans Programlarına İlişkin Bir İnceleme Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 28–44 , 2001
  Kayıt Detayları
 • İlköğretim Bölümü Anabilim Dallarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi DR. EMRE ÜNAL VE DR. SELÇUK ŞİMŞEK , 2008
  Kayıt Detayları
 • ÖRNEKOLAYA DAYALI ÖĞRETİMİN İLKÖĞRETİM HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE AKADEMİK BAŞARIYA VE ÖĞRENMEDE KALICILIĞA ETKİSİ DR. SELÇUK ŞİMŞEK VE PROF DR ŞEFİK YAŞAR , 2006
  Kayıt Detayları
 • PAU EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DENİZLİ YÖRESİ HALK OYUNLARINI ÖĞRENME İSTEĞİNDEKİ İLGİ DÜZEYLERİ , 1998
  Kayıt Detayları
 • ÖRNEKOLAYA DAYALI ÖĞRETİMİN İLKÖĞRETİM HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE AKADEMİK BAŞARIYA VE ÖĞRENMEDE KALICILIĞA ETKİSİ , 2006
  Kayıt Detayları
 • İlköğretim Bölümü Anabilim Dallarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi , 2008-OCAK
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Alkan, V., Şimşek, S. ve Erdem, A.R. (2011) “Türkiye ve İngiltere'deki İlköğretim Öğretmenlerinin Hizmet öncesi Okul Uygulamaları Eğitiminin Karşılaştırılması”, (s.500) 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. (8-9-10 Eylül 2011). , 2011
  Kayıt Detayları
 • Alkan, V. ve Şimşek, S. (2011). “Collaboration of Peers in Doing Mathematical Operations”, I. International Congress on Curriculum and Instruction, Eskişehir: Anadolu University, Turkey, (05-08 Ekim 2011), (Abstract Book pp. 405-407). , 2011
  Kayıt Detayları
 • Erdem, A. R. & Şimşek, S., İlköğretim Okullarında İnsan İlişkilerinden ve Yönetimden Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Kızılcabölük Örneği), XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Muğla, Sözlü Bildiri, XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri, 516-517 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Erdem, A. R. & Şimşek, S. (2000). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenliği Seçmelerinde Etkili Olan Faktörler II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu Bildiriler, (Editörler: Cengiz AKÇAY, M. Aydın BAŞAR), 10-12 Mayıs 2000, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Sözlü Bildiri, 475-480 , 2000
  Kayıt Detayları
   
  A-11 Kitap veya kitap bölümü çevirmenliği (Adayın kendi bilim alanı ile ilgili olmalıdır).
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ EDİTÖR: PROF DR. NEVİN SAYLAN BÖLÜM ADI: EĞİTİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ 2009. EDİTÖR:BAYRAM TAY. BÖLÜM ADI:HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE PLAN Hayat Bilgisi Öğretimi Editör: Selçuk Şimşek , 2014
  Kayıt Detayları
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ EDİTÖR: PROF DR. NEVİN SAYLAN BÖLÜM ADI: EĞİTİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ 2009. EDİTÖR:BAYRAM TAY. BÖLÜM ADI:HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE PLAN , 2009
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • II. ULUSAL ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SEMPOZYUMU ÇANAKKALE , 2000
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde
 • hakemlik ilköğretim online, pau eğitim fakültesi dergisi , 2010
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Bap Proje 2011.Uygulama Okullarındaki Personeli Bilgilendirme Projesi. Araştırmacı.
  Kayıt Detayları
 • BAP PROJE "TÜRKİYE PROFESYONEL FUTBOL TAKIMLARININ ALT YAPILARINDA OYANAYAN 12-14 YAŞLARINDAKİ ÇOCUKLARIN ASİST- PAS TERCİHLERİ İLE ÇOKLU ZEKA ARASINDAKİ İLİŞKİ" PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ 2010
  Kayıt Detayları
 • BAP PROJE "TÜRKİYE PROFESYONEL FUTBOL TAKIMLARININ ALT YAPILARINDA OYANAYAN 12-14 YAŞLARINDAKİ ÇOCUKLARIN ASİST- PAS TERCİHLERİ İLE ÇOKLU ZEKA ARASINDAKİ İLİŞKİ" PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ 2010
  Kayıt Detayları
 • Erdem A. R. & Şimşek. S. Kızılcabölük’ün Eğitim Sorunları, Kızılcabölük’lüler Vakfı tarafından desteklenen, Denizli, 2006, Proje Yöneticisi
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı