Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Doç.Dr. Merih TEKIN BENDER
Birimi : GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ
Yabancı Dil : ingilizce
E-Posta : mtekinbender@pau.edu.tr
Telefon : 02582961104

Eğitim Bilgileri
 
 • 1989-1993
  :  (Lisans)Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı
 • 1996-1998
  :  (Yükseklisans)Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-iş Eğitimi Programı
 • 2002-2006
  :  (Doktora)Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim-iş Eğitimi Programı
 • 2009
  :  Doçent (30 Haziran 2009).
  Mesleki Deneyim
   
 • 1993-2000
  :  Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Resim-iş Eğitimi Öğretmeni
 • 2000-2006
  :  Araştırma Görtevlisi
 • 2007-2008
  :  Yrd. Doç.Dr./ PAU
 • 2009...
  :  Doç.Dr./PAU
  Organizasyonunda Görev Aldığı Bilimsel Toplantılar
   
 • 2005
  :  İzmir, “1. Uluslararası BEF Görsel Sanatlar Buluşması”


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • TEKİN BENDER, Merih (Temmuz 2009), "Nuri İyem'in Resimlerinde Göz", Yedi Dergisi, Sayı:2, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları,s.46-50. , 2009
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (Haziran 2005), “John Dewey’nin Eğitime Bakışı Üzerine Yeni Bir Yorum”, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı:1, Kışehir, s.13-19. , 2005
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (2005), “İç Yöneliş Kavramına Sanatla Bağıntılı Olarak Açıklık Kazandırma Arayışı”, H.Ü.G.S.F. Sanat Yazıları, Sayı: 12, Ankara: Alp Ofset Matbaacılık, s.9-16. , 2005
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (Kış 2004). “Platon Felsefesinde Eğitim ve Yaratıcılık”, Eğitim Araştırmaları (Eurasian Journal of Educational Research), Yıl:4, Sayı: 14, Ankara: Anı Yayıncılık, s.70-77. , 2004
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (Bahar 2004). “Bir Tutkudur Mekan”, Sanat Tasarım Dergisi, Cilt: 01, Sayı: 01, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, s. 1-6. (Belge İçin Bkz. Dosya – Bölüm 3 Sayfa No: 49-56) , 2004
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (2003), “Ereği İçinde”, H.Ü.G.S.F. Sanat Yazıları, Sayı: 10, Ankara: Alp Ofset Matbaacılık, s.9-16. , 2003
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • TEKİN BENDER, Merih (Haziran 2005), “John Dewey’nin Eğitime Bakışı Üzerine Yeni Bir Yorum”, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı:1, Kışehir, s.13-19. , 2005 , SOLAK, M.A.(Mayıs 2007)"Geleceğin Aydınlığı Çocuklar ve Gençler",Güney Rüzgarı Dergisi,Mayıs 2007.
  Kayıt Detayları
 • Engellilerde Sanat Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, H.Ü. Kültür Merkezi, Ankara. (7-8 Mayıs 2007). “Otistik Çocukların Resimlerinde Aile Bireyleri ve Benlik İmgelerini Yansıtan Sembollerin Kullanımı”. , TEKİN BENDER, Merih , Yakın, Gülpembe (2008)"Zihinsel Gelişimin Bir Göstergesi Olarak Resim",www.denizlisanat.net/extradosyalar/zihinselgelisimveresim.htm
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • TEKİN BENDER, Merih (18-24 Ekim 2009). "Atölye Ortamında Etkileşimin Sanatsal Yaratma Üzerine Etkileri/ Effects of Interaction upon Artistic Creativity in the Studio”, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İMECE Uluslararası Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, Eskişehir.s.275-281. , 2009
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (22-23-24 Aralık 2008). "Mizah Süzgecinde Gündem Tasarım İlişkisi (Uykusuz Dergisi Ön Kapakları Örnekleminde)", Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 1. Sanat ve Tasarım Sempozyumu, İstanbul. , 2008
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (16-18 Mart 2007). “Evlilik Sürecinde Çiftlerin Yaratıcılık ve Empati Yeteneklerini Kullanma ve Geliştirmelerinin Önemi”, “Sistemikten Dinamiğe” konulu IV. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. , 2007
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (Aralık 2004). “Yol Arayışları ve Sanatta İç Yolculuk”, I. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kırıkkale: Çetin Ofset Matbaacılık A.Ş., s.12. , 2004
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (Nisan 2004). “Sanat Eğitiminde Değerlendirme Üzerine”, G.Ü.G.E.F. 2. Sanat Eğitimi Sempozyumu, Ankara: Ümit Ofset Matbaacılık, s. 415-419. , 2004
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (Ekim 2006). “Sanalda Sanat – Felsefede Platon”, H.Ü. G.S.F. 8. Ulusal Sanat Sempozyumu, H.Ü.G.S.F. Yayınları No:28, Ankara: Kariyer Matbaacılık, s.379-384. , 2006
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (Ekim 2003, basım 2005). “ Lisansüstü Eğitimde 35. Madde ve Sanat Eğitimine Yansımaları”, Eğitimde Bilime Katkı: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı: 17, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, s.227-229. , 2005
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (Mayıs 2003). “Bir Büyük Tanıklık Üzerine”. H.Ü. G.S.F. 7. Ulusal Sanat Sempozyumu, Ankara: Alp Ofset Matbaacılık, s.30-36. , 2003
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (7-9 Mayıs 2007). “Emotional Quotient on the Artistic Creativity Process” Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu. Ege Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, İzmir. Volume 1./20. , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-14 Sanatsal Etkinlikler (Güzel Sanatlar) (Etkinliklerin eser listesi, davetiye, afiş, katalog vb. ile belgelendirilmesi gerekir. )
 • TEKİN BENDER, Merih (Eskişehir/ Anadolu Üniversitesi Sanat Galerisi 18 -24 Ekim 2009).“İMECE” Başlıklı Sempozyum Sergisi (seçimli-kataloglu). , 2009. , 2009
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (Denizli Pamukkale Üniversitesi, 4-5 Mart 2009). PAÜ-KASUAM- Türk Kadınlar Konseyi İşbirliği İle Düzenlenen Karma Sergi , 2009
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi 16 Ocak- 06 Şubat 2009). 1968'in 40. Yılı: Bir Rüzgarın Arkeolojik Kazısı (seçimli). , 2009
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (İstanbul Çekirdek Sanat Evi 26 Ocak- 09 Şubat 2009). Frida Kahlo Yorumları (seçimli). , 2009
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (25 Ağst-01 Eylül 2008) Aarhus/DANİMARKA, VIA University College, Dijital resim sergisi ve workshop , 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (30 Ağst-30 Eylül 2008).Denizli/Teras Park Sanat Galerisi,Denizli Sanatçıları Plastik Sanatlar Grubu Karma Sergi , 2008
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (İzmir/ Atatürk Kültür Merkezi Şubat 2008).IV. Uluslararası Ege Obez Hasta Derneği Resim Yarışması (seçimli). , 2008
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (İzmir/ Devlet Resim ve Heykel Müzesi 21 Mart- 11 Nisan 2008).TEMA İzmirli Sanatçılar Resim Heykel Seramik Özgün Baskı Sergisi (davetli). , 2008
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih ((İstanbul/ Piramid Sanat Galerisi 12 Mart-12 Nisan 2008).“Bu Gemi Nereye Gider” Başlıklı Sergi (seçimli). , 2008
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (Mart 2008).Ankara/GÖRSED Sanat Galerisi, Kadınlar Günü Karma Sergi (davetli). , 2008
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (20 Ocak - 20 Şubat 2006 İzmir Arena Sanat Merkezi) Sanat Sezonu Karma Açılış Sergisi , 2006
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (29 Nisan-9 Mayıs 2008) İzmir, Türk Amerikan Derneği, “Derinde Balıklar III” konseptli 5. kişisel resim sergisi. , 2008
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih(08-29 Şubat 2008) Ankara, İlhan Sanatevi, “Derinde Balıklar II” konseptli 4. kişisel sergi , 2008
  Kayıt Detayları
 • BEYKAL ORHUN Feryal, “İkilem” Enstelasyon Çalışması, II. Uluslar arası Buca Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Buluşması İzmir Bienali, 13-24 kasım 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER Merih- BEYKAL ORHUN, Feryal (Kasım 2007)2. Uluslararası BEF Görsel Sanatlar Buluşması İzmir Bienali / enstelasyon (ikilem)(seçimli) , 2007
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (27 Ekim- 4 Kasım 2007).Tüyap Artist 2007 17. İstanbul Sanat Fuarı “Akdenizlilik ve Gurbet” Konseptli Sersi,Enstelasyon, İstanbul/ Tüyap Beylikdüzü (seçimli) , 2007
  Kayıt Detayları
 • Merih TEKİN BENDER’in Aralık 2005’de İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi Genç Sanatçı Koleksiyonuna Eseri Kabul Edilmiştir. , 2005
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (15-30 Eylül 2005). “Buca Education Faculty 1st International Visual Art Meeting”e iki enstelasyon ile katılım (seçimli). , 2005
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (2005/İzmir). II. Uluslararası Ege Obez Hasta Derneği Resim Yarışması (seçimli). , 2005
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (25 Mayıs- 8 Haziran 2001). Hollanda’nın Almelo kentinde Sanatsal Mozaik Projesine Almelo Belediyesinin daveti üzerine . Eseri Almelo Belediyesi mozaik tünelinde sergilenmektedir. , 2001
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (İstanbul Çekirdek Sanat Evi Mart 2007). 86 Kadın 86 Yapıt (seçimli). , 2007
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (İzmir/ Konak Belediyesi Kültür Merkezi 2006). 8. Ata’ya Saygı Sergisi (davetli). , 2006
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (İzmir/ Konak Belediyesi Kültür Merkezi 2005). 7. Ata’ya Saygı Sergisi (davetli). , 2005
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (Ankara Devlet Resim Heykel 2004). 3. Şefik Bursalı Resim Yarışması (seçimli) , 2004
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (Ankara- İstanbul-İzmir AKM 2003). TRT 2. Resim Yarışması (seçimli). , 2003
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (İzmir Atatürk Kültür Merkezi 2005). Universiade kapsamında düzenlenen Akademist Ressamlar Sergisi. , 2005
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (İzmir Devlet Resim ve Heykel Galerisi 2004). İzmirli Ressamlar Sergisi. , 2004
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (Buca Eğitim Fakültesi Sergi Salonu 2004). Eğitim ve Öğretmen Konulu Video Art-Enstelasyon-Performans Sergisi. , 2004
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (İş Bankası 2004). Öğretim Elemanları Sergisi. , 2004
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (İzmir/ Kordon 2003). İzmir I. Açıkhava Resim Şenliği , 2003
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (İzmir Türk-Amerikan Derneği 2003). Doktora Öğrencileri Karma Resim Sergisi , 2003
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (04-16 Haziran 2007). İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi 3. kişisel sergi. , 2007
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (05-12 Nisan 2004) İzmir İletişim Sanatevi’ nde “14 Günde İç Yöneliş” konsepti ile kişisel performans sergi. , 2004
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (Haziran 1995) Tunceli 1. kişisel sergi. , 1995
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • VIA University College'de "The effect of EQ on works of art with the examples of Lucian Freud" başlıklı seminer-ders, 27 Ağst. 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • VIA University College'de "The relations between emotional intelligence and artistic creativity" başlıklı seminer-ders 26.ağst 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Türk Kültüründe Beden » Konulu Sempozyum, Marmara Üniversitesi, Turkiyat Arastirma ve Uygulama Merkezi, İstanbul.(4-5 Nisan 2007). Bildiri Adı:“Bedenden Ruhu Dünyaya Açan Kapı: Göz”. , TEKİN BENDER, Merih
  Kayıt Detayları
 • II. Uluslararası Kadın Araştırmaları Konferansı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Magusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (corresponding author. Merih TEKİN BENDER)“Emotional Quotient (Eq) On Woman And A Field Study (Kadında Duygusal Zeka (EQ) ve Bir Saha Çalışması)”. , HALIÇINARLI, Emine ve TEKİN BENDER, Merih
  Kayıt Detayları
   
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • SEMİNER (17.05.2006).İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Konferans Salonu:“Sanatsal Yaratma Sürecinde Görsel Algıların Etkileri”. , HALIÇINARLI, Emine ve TEKİN BENDER, Merih
  Kayıt Detayları
 • Engellilerde Sanat Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, H.Ü. Kültür Merkezi, Ankara. (7-8 Mayıs 2007). “Otistik Çocukların Resimlerinde Aile Bireyleri ve Benlik İmgelerini Yansıtan Sembollerin Kullanımı”. , TEKİN BENDER, Merih
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Almelo Belediyesi'nin Desteğinde Almelo Mozaik Tüneli'nde "Sanatsal Mozaik Projesi
  Kayıt Detayları
 • Anatollian 2008 İzci Kampı Liderliği 04-11 Temmuz 2008/ Turgutreis/Bodrum
  Kayıt Detayları
 • İzmir 2002 DEÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Yürütücüsü Prof. Yüksel USLAY’ın “Bilgisayarların Sanata ve Sanat Eğitimine Katkıları” başlıklı projesinde yardımcı araştırmacı görevi.
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Anatollian 2008 İzci Kampı Liderliği 04-11 Temmuz 2008/ Turgutreis/Bodrum
  Kayıt Detayları
 • İzmir 2002 DEÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Yürütücüsü Prof. Yüksel USLAY’ın “Bilgisayarların Sanata ve Sanat Eğitimine Katkıları” başlıklı projesinde yardımcı araştırmacı görevi.
  Kayıt Detayları
 • Hollanda/Almelo Belediyesinin Sanatsal Mozaik Projesinde tamamlanan eser Almelo mozaik tünelinde sergilenmektedir
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • 4. Sınıflar Öğrenci Danışmanlığı
  Kayıt Detayları
 • Anasanat Atölye VI Resim VI
  Kayıt Detayları
 • Sanat Felsefesi
  Kayıt Detayları
 • 1. Sınıflar İ.Ö. Öğrenci Danışmanlığı
  Kayıt Detayları
 • Anasanat Atölye V Resim V
  Kayıt Detayları
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
  Kayıt Detayları
 • Okul Deneyimi I
  Kayıt Detayları
 • Anasanat Atölye IV Resim IV
  Kayıt Detayları
 • Anasanat Atölye III Resim III
  Kayıt Detayları
 • Temel Tasarım Eğitimi II
  Kayıt Detayları
 • Temel Tasarım Eğitimi I
  Kayıt Detayları
 • Okul Deneyimi II Dersi
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • 15-30 Eylül 2005 tarihleri arasında “Buca Education Faculty 1st International Visual Art Meeting” düzenleme komitesinde yer aldı.
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • TEKİN BENDER, Merih (Nisan 2009). "Savaş Karşıtı: Tanık", Artist Actuel, İstanbul.
  Kayıt Detayları
 • TEKİN BENDER, Merih (Eylül-Ekim-Kasım 2007). “Otistik Çocukların Resimleri”, Agora Dergisi (Genç Sosyal Bilim Forumu- 3 Aylık Süreli Yayın), İstanbul.
  Kayıt Detayları
 • GÖRSED (Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği)üyesidir.
  Kayıt Detayları
 • UNESCO International Association of Art (Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği) üyesidir.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı