Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Uzman Dr. Nermin Bölükbaşı
Birimi : FARMAKOLOJİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : nerminbolukbasi@yahoo.com
Telefon : 0 258 2961683

Eğitim Bilgileri
 
 • 1981-1984
  :  Ankara Kanuni Lisesi
 • 1984-1990
  :  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2002-2005
  :  Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji ve Toksikoloji ABD. Yüksek Lisans Programı
 • 2005-2009
  :  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji ve Toksikoloji ABD. Doktora Programı
 • 1990-1991
  :  MEB Çanakkale Sağlık Eğitim Merkezi Tabipliği
 • 1991-1997
  :  MEB Trabzon Sağlık Eğitim Merkezi Tabipliği
 • 1995-1996
  :  Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Lisansüstü İngilizce Hazırlık Programı
 • 1996-1998
  :  Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Yüksek Lisans Programı Öğrencisi
 • 1997-2003
  :  Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi Acil Servis Tabipliği
 • 2003-2009
  :  PAÜ Medikososyal Merkezi Tabipliği
 • 2009-
  :  PAÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Farmakoloji ve Toksikoloji Uzmanı


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Bölükbaşı N. Akar F. Bir LS.(2011)Antiepileptik İlaçların Lipit Profili ve Karaciğer Enzimleri Üzerine etkisi.Nöropsikiyatri Arşivi 2011;48:11-6 , 2011
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Bölükbaşı N. (2010) Santral Sinir Sistemi Özelinde İlaç Etkileşimleri. Türkiye Klinikleri J Neurol-Spesial Topics 2010;3 (1): 192-8 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Bölükbaşı N, Bölükbaşı O. (2006) Acı Biber Ağrı Tedavisinde Yeniden Hatırlanıyor. Bizim Hastane Ocak-Şubat 2006 1: 28-31 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Bölükbaşı N, C.Kum (2006) Aydın ve Denizli İllerinde Hastanelere Başvuran Zehirlenme Olguları; Bir Yıllık Karşılaştırmalı İnceleme. Anadolu Tıp Dergisi 8 (1) 6-19 , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Okan BÖLÜKBAŞI, Nermin Bölükbaşı Tatlı ağız sendromu nedeni olarak herpes enfeksiyonu ve tedavisinde alfa lipoik asit 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi Poster No:104 3-7 Nisan 2013 Antalya , 2013
  Kayıt Detayları
 • Genç O,Erken G., Erken HA, Bolukbasi N, Bolukbasi O, Kucukatay MB. Parsiyel Epilepsili Hastalarda Antiepileptik Monoterapisinin Hemoreolojik parametreler Üzerindeki Etkisi.Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 36. Ulusal Fizyoloji Kongresi P18 14-17 Eylül 2010 Edirne , 2010
  Kayıt Detayları
 • Bolukbasi N, Kortunay S, Erdur B, Keskin M, Ecer G, Sengor M, Yuksel A.(2010)Etiological and demografical characteristics of acute adult poısonıng in Denizli(Pamukkale University, 2009)The 2nd EurAsian Congress on Emergency Medicine PP-216 October 28-31, 2010 Antalya-turkey , 2010
  Kayıt Detayları
 • Hatip İ, S. Kortunay, F.B. Hatip, N. Bölükbaşı, A. Sarıoğlu-Büke, C.O. Kara (2010) Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde Farmakoloji Laboratuar Uygulamaları. VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Poster No: 51 Haziran 2010-Aydın , 2010
  Kayıt Detayları
 • Bölükbaşı N., C. Kum (2009) Aydın ve Denizli İllerinde Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri Karşılaştırmalı İnceleme. 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Kongresi Poster No: 88; Mayıs 2009-Ankara , 2009
  Kayıt Detayları
 • Bölükbaşı N., C. Kum (2005) Aydın ve Denizli İllerinde Hastanelere Başvuran Zehirlenme Olguları; Bir Yıllık Karşılaştırmalı İnceleme. Poster No: 4. IV. Anadolu Adli Bilimler Kongresi Eylül-2005 Denizli , 2005
  Kayıt Detayları
 • Bölükbaşı Nermin (2005) Tatula (Şeytan Elması, Datura Stramonium) zehirlenmesi. Üç Olgu Sunumu. Poster No:21. IV. Anadolu Adli Bilimler Kongresi Eylül-2005 Denizli , 2005
  Kayıt Detayları
 • Bölükbaşı N., L. Akbaş, F. Akar (2001) Aydın'daki zehirlenme vakalarının retrospektif analizi. Poster No:30. Türk Farmakoloji Derneği XVI. Ulusal Farmakoloji Kongresi. Ekim-2001 Kuşadası-Aydın , 2001
  Kayıt Detayları
 • Bölükbaşı N., C. Kum (2009) Aydın ve Denizli İllerinde Hastanelere Başvuran Zehirlenme Olguları; Karşılaştırmalı İnceleme. 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Kongresi. Mayıs 2009-Ankara. S27.Sözlü Bildiri , 2009
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • 13th European Congress of Clinical Neurophysiology 4-8 May 2008 İstanbul Turkey , 2008
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • Tıp Eğitiminde PDÖ Kursu 2010 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı DENİZLİ, , 2010
  Kayıt Detayları
 • İyi klinik Uygulamalar Eğitim Toplantısı-Adnan Menderes Üniversitesi-23 Mayıs 2011-AYDIN , 2011
  Kayıt Detayları
 • Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi 28 Eylül-4 Ekim 2006 Denizli , 2006
  Kayıt Detayları
 • Sağlık Bakanlığı RİA-MR Uygulama Kursu 5-30 Ağustos 1991. Çanakkale , 1991
  Kayıt Detayları
 • EKG KURSU. III. Pratisyen Hekim Eğitim Kongresi 30 Eylül-3 Ekim 1999 Antalya , 1999
  Kayıt Detayları
 • Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Kursu 11-14 ocak 2011Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı DENİZLİ , 2011
  Kayıt Detayları
 • XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 11-14 Ekim 2000 Antalya , 2000
  Kayıt Detayları
 • XV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi 9-12 Ekim 1999 İzmir , 1999
  Kayıt Detayları
 • İkinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi 6-8 Eylül 2007 Samsun , 2007
  Kayıt Detayları
 • Uluslararası katılımlı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XXXII. Ulusal Kongresi-Fizyolojide Moleküler Teknikler Kursu 18-22 Eylül 2006 Denizli , 2006
  Kayıt Detayları
 • Türk Farmakoloji Derneği 20. Ulusal Farmakoloji Kongresi 4-7 Kasım 2009 Antalya , 2009
  Kayıt Detayları
 • Klinik Toksikoloji Derneği 14. Kongresi 16-19 Mayıs 2009 Pamukkale-Denizli , 2009
  Kayıt Detayları
 • 7. Uluslararası katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi 30 Mayıs-01 Haziran 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Türk Farmakoloji Derneği 18. Ulusal Farmakoloji Kongresi 28 Eylül-01 Ekim 2005 İzmir , 2005
  Kayıt Detayları
 • 4. Anadolu Adli Bilimler Kongresi 22-25 Eylül 2005 Denizli , 2005
  Kayıt Detayları
 • VI. Ulusal Kromatografi Kongresi 28-30 Haziran 2006 İzmir , 2006
  Kayıt Detayları
 • 8. Ulusal Adli Tıp Günleri 16-20 Ekim 1995 Antalya , 1995
  Kayıt Detayları
 • Hastane Dışında Karşılaşılan İnfeksiyon Hastalıkları ve Antibiyotik Kullanımı 01 Şubat 1997 Trabzon , 1997
  Kayıt Detayları
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Toplantısı 07 Ocak 1999 Aydın , 1999
  Kayıt Detayları
 • Bir Koruyucu Kardiyoloji Sentez Sempozyumu 3 Mayıs 1997 Trabzon , 1997
  Kayıt Detayları
 • Sık karşılaşılan Acil Durumlar Kursu. III. Pratisyen Hekim Eğitim Kongresi 30 Eylül-3 Ekim 1999 Belek-Antalya , 1999
  Kayıt Detayları
 • Başağrısı Sempozyumu 7-8 Mayıs 1992 Trabzon , 1992
  Kayıt Detayları
 • Klinik Toksikoloji Kursu 27-30 Nisan 2010 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir , 2010
  Kayıt Detayları
 • Terapotik İlaç Düzeyi İzlemi Eğitim Programı Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa 27-30 Mayıs 2010 , 2010
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Amiloid-Beta-40 ile Aktive Edilmiş Mikrogliyalarda İleri Glikasyon Son Ürünleri Reseptörü Sinyalizasyonu Üzerine Beta-sheet Breaker Peptidlerin Etkisi-Proje yürütücüsü
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • DENİZLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İlk ve Acil Yardım Bölümü Farmakoloji Dersi
  Kayıt Detayları
 • Tıp Fakültesi Dönem 1, Dönem 2, ve Dönem 3 PDÖ Eğitim Yönlendiriciliği Farmakoloji Lab. Uygulamaları ve sunumlar
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22.01 1992 tarihinde verilen Teşekkür Belgesi. Belge No:122
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • Bölükbaşı O, N.Bölükbaşı (2005) Dikkat! Acı Biber. Popüler Bilim Dergisi 12 (137) 36-38
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı