Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Doç.Dr. Yusuf ÖNER
Birimi : ELEKTRİK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ
Yabancı Dil : İNGİLİZCE
E-Posta : yoner@pau.edu.tr
Telefon : 2963322

Eğitim Bilgileri
 
 • 1999-2004
  :  PhD Gazi Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Elektrik Eğitimi Böl.
 • 1994-1998
  :  MSc Gazi Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Elektrik Eğitimi Böl.
 • 1989-1993
  :  BSc Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Böl.
  Mesleki Deneyim
   
 • 2007-2011
  :  Öğr. Gör. Dr. Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Böl.
 • 2004-2007
  :  Arş. Gör. Dr. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh.
 • 1999-2004
  :  Arş. Gör. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Böl.
 • 1998-1999
  :  Arş. Gör. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh. Böl.
 • 1995-1998
  :  Öğr. Gör. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Meslek Yüksek Okulu Elektrik. Böl.
 • 1993-1995
  :  Teknik Öğr. Keçiören Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Böl.
 • 2011-2012
  :  Yrd. Doç. Dr. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Böl.
 • 2012-----
  :  Doç. Dr. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Böl.
  Organizasyonunda Görev Aldığı Bilimsel Toplantılar
   
 • 2005
  :  III. Otomasyo Sempozyumu Ve Sergisi Danışmanlar Kurulu Üyelipi


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • ONER, Y, “Investigation of the Starting Performance of Damper Coiled Salient Pole Synchronous Generator with Different Slot Design ” Scientific Research and Essays Vol. 5, No: 23, 3701-3710, 4 December 2010. , 2010
  Kayıt Detayları
 • ONER, Y, T. S. KART, “A Computer-Aided Educational Tool for Short Circuit Current Calculations ” Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review), Vol. 86, No: 12, 357-359, 2010. , 2010
  Kayıt Detayları
 • ONER, Y, “Thermal Analysis of The Three-Phase Induction Motor and Calculation of Its Power Loss by Using Lumped-Circuit Model ” Electronics and Electrical Engineering, (Elektronika ir Elektrotechnika ) No:8(104), 81-84, 2010 , 2010
  Kayıt Detayları
 • ONER, Y, CETIN, E.,“Investigation of the Reactions Exhibited by the System in Relation to Different Loads in a Sample House Powered with a Hybrid Photovoltaic-Hydrogen /Fuel Cell ” International Review of Electrical Engineering (IREE), Vol. 5, No:4, Part A, 962-974, August, 2010 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Oner, Y., Cetin, E., Yilanci, A. and Ozturk, H. K., “Design and Performance Evaluation of a Photovoltaic Sun-Tracking System Driven by a Three-Freedom-Spherical Motor”, International Journal of Exergy, 6(6), 853-867 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Cetin, E., Yilanci, A., Oner, Y., Colak, M., Kasikci, I. and Ozturk, H. K., Electrical Analysis of a Hybrid Photovoltaic-Hydrogen/Fuel Cell Energy System in Denizli, Turkey, Energy&Buildings, 41(9), 975-981 , 2009
  Kayıt Detayları
 • S. Kesler, A.S. Akpınar, A.Saygın, Y.Oner,DSP Implementation of a variable speed Drive Using Fuzzy Logic Based Voltage Injection Method for Wound-Rotor Induction Machines, International Review of Electrical Engineering IREE,November-December Isssue, Vol.3,n.6,p(962-974), 2008,,İtaly , 2008
  Kayıt Detayları
 • Oner, Y., Cetin, E., Ozturk, H. K. and Yilanci, A., Design of a New Three-Degree of Freedom Spherical Motor for Photovoltaic-Tracking Systems, Renewable Energy, 34(12), 2751-2756 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Oner Y., Cetin E., Yilanci A., Ozturk H.K., Design and Performance Evaluation of a Photovoltaic Sun-Tracking System Driven by a Three-Freedom Spherical Motor, International Journal of Exergy, Vol: 6, No: 6, Pages: 853-867 , 2009
  Kayıt Detayları
 • ÖNER Y., “A Permanent Magnet Spherical Rotor Design and Three Dimensional Static Magnetic Analysis”, Sensors & Actuators: A. Physical, Vol. 137, No:2, 200-208, July 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
 • ÖNER Y., “A Permanent Magnet Spherical Rotor Design and Three Dimensional Static Magnetic Analysis”, Sensors & Actuators: A. Physical, Vol. 137, No:2, 200-208, July 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • GÜRDAL O., ÖNER Y., “Computer aided three dimensional magnetostatic analysis and application of iron cored permanent magnet spherical actuator”, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Vol. 20, No:4, 433-442, December 2005. , 2005
  Kayıt Detayları
 • ÖNER Y., ALTINTAŞ A., “ Computer Aided Design And 3D Magnetostatic Analysis of A Permanent Magnet Spherical Motor ”, Journal of Applied Sciences, 7 (22): 3400-3409, 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Çetin, E., Öner, Y., “Fotovoltaik Panelli Bir Aydınlatma Direği İçin Sıvı Bazlı Güneş İzleyici Sistemi”, Kaynak Elektrik Dergisi, Sayı:222, S:176-178, Kasım , 2007
  Kayıt Detayları
 • Öner, Y., Gürdal, O., Çetin, E. ve Çetin, M., “Küresel Motor Tabanlı Güvenlik Otomasyonu”, Endüstri&Otomasyon Dergisi, Sayı:122, S:16-19, Mayıs , 2007
  Kayıt Detayları
 • GÜRDAL O., ÖNER Y., " Üç fazlı bir asenkron motorda manyetik süspansiyonlu yatak uygulaması” Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi cilt:4 , sayı:3, sayfa 759-766, 1998. , 1998
  Kayıt Detayları
 • BİNGÖL O., ALTINTAŞ, A., ÖNER,Y., "Microcontroller Based Solar-Tracking System and Its Implementation " Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi cilt:12 , sayı:2, sayfa 243-248, 2006. , 2006
  Kayıt Detayları
 • ÖNER,Y., ALTINTAŞ, A., "Farklı Yapıdaki Radyal Manyetik Yatak Sistemlerinin İki Boyutlu Statik Manyetik Analizi " Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi cilt:11 , sayı:3, sayfa: 351-356, 2005. , 2005
  Kayıt Detayları
 • ALTINTAŞ, A., ÖNER, Y., "Paralel Aktif Güç Filtresinde Kompanzasyon Akımını Hesaplamak İçin Yeni Bir Yöntem" Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi cilt:10 , sayı:3, sayfa 373-379, 2004. , 2004
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • TÜMBEK MUSTAFA,ÖNER YUSUF,KESLER SELAMİ (2015). Optimal Design of Induction Motor with Multi Parameter by FEM Method. Eleco 2015 , 2015
  Kayıt Detayları
 • Oner, Y., Cetin, E., Yilanci, A. and Ozturk, H. K., Design and Open Loop Control of a Spherical Motor, International Conference on Applied Electronics, September 9-10, Pilsen-Czech Republic , 2009
  Kayıt Detayları
 • Öner, Y., Gökdem, F. ve Çetin, E., Lumped-Devre Modeli Kullanarak 3 Fazlı Asenkron Motorun Termal Analizi ve Kayıplarının Bulunması, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İATS’09), 13-15 Mayıs, Karabük, Türkiye , 2009
  Kayıt Detayları
 • Cetin, E., Yilanci, A., Oner, Y., Colak, M., Kasikci, I. and Ozturk, H. K., 2009, Electrical Characterization Of A Hybrid Photovoltaic-Hydrogen/Fuel Cell Energy System İn Denizli, Turkey, 4th International Exergy, Energy and Environment Symposium, American University of Sharjah, UAE , 2009
  Kayıt Detayları
 • Çetin, E., Aktekin, Y., Öner, Y., Kaşıkçı, İ., Çolak, M. ve Öztürk, H. K., “Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Enerjilendirilen Bir Konutun Elektriksel Bazda Projelendirilmesi”, 1. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi, 24-25 Nisan, Ankara , 2008
  Kayıt Detayları
 • Çetin, E., Yılancı, A., Öner, Y. ve Öztürk, H. K., “Aydınlatmada Fotovoltaik-Hidrojen Hibrit Enerji Kaynağı Kullanımı”, IV. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, 13-15 Aralık, İzmir , 2007
  Kayıt Detayları
 • Çetin, E. ve Öner, Y., “Fotovoltaik Panelli Bir Aydınlatma Direği İçin Sıvı Bazlı Güneş İzleyici Sistemi”, 6. Ulusal Aydınlatma Kongresi, 23-24 Kasım, İstanbul , 2006
  Kayıt Detayları
 • Öner, Y., Gürdal, O., Çetin, E., Çetin, M., “Küresel Motor Tabanlı Güvenlik Otomasyonu”, 3. Otomasyon Sempozyumu, 11-12 Kasım, Denizli , 2005
  Kayıt Detayları
 • Sazak, B. S., Öner, Y. ve Çetin, E., “Sıfır Akım Anahtarlama Tekniğinin Yarıiletken Soğutucu Ölçülerine Etkisi”, 4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 28-30 Eylül, Konya , 2005
  Kayıt Detayları
 • Öner, Y., Çetin, E., Ükte, A., Sazak, B. S. ve Keserlioğlu, M. S. “Fotovoltaik Panel Konum Kontrolünün Küresel Motor ile Yapılması”, 4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 28-30 Eylül, Konya , 2005
  Kayıt Detayları
 • Çetin, E. ve Öner Y., “İnce Film Malzeme Yapısının Fotovoltaik Hücre Verimi Üzerine Etkileri”, 11. Uluslararası Denizli Malzeme Sempozyumu, 19-21 Nisan, Denizli , 2006
  Kayıt Detayları
 • Öner Y., Çetin E., Ükte A., Sazak B. S., Keserlioğlu M.S., 2005,“Fotovoltaik Panel Konum Kontrolünün Küresel Motor ile Yapılması” 4. International Advanced Technologies Symposium, Selçuk Üniversitesi, Konya, 28-30 Eylül,s. 521-526. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Sazak B. S., Öner Y., Çetin E., 2005,“Sıfır Akım Anahtarlama Tekniğinin Yarıiletken Soğutucu Ölçülerine Etkisi”, 4. International Advanced Technologies Symposium, Selçuk Üniversitesi, Konya, 28-30 Eylül,s. 326-330. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Y. Öner, O. Gürdal, E. Çetin ve M. Çetin, "Küresel Motor Tabanlı Güvenlik Otomasyonu, 3. Otomasyon Sempozyumu" 11-12 Kasım 2005, Denizli. , 2005
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • MS2006, Proceedings of the International Conference on Modeling and Simulation , 28-30 August 2006, Konya, TURKEY , ÖNER, Y.,
  Kayıt Detayları
 • Proceedings of 11th International Materials Symposium, April 19-21, 2006, Denizli, Türkiye , ÇETİN, E. ve ÖNER, Y.,
  Kayıt Detayları
 • 4 th International Advanced Technologies Symposium, 28-30 September 2005, Konya. , ÖNER, Y.,
  Kayıt Detayları
 • 4 th International Advanced Technologies Symposium, 28-30 September 2005, Konya. , SAZAK, B. S., ÖNER, Y. ve ÇETİN, E.,
  Kayıt Detayları
 • 4 th International Advanced Technologies Symposium, 28-30 September 2005, Konya. , ÖNER, Y., ÇETİN, E., ÜKTE A. ve SAZAK, B. S.,
  Kayıt Detayları
   
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • 6. Ulusal Aydınlatma Kongresi, 22-23 Kasım 2006, İstanbul. , ÇETİN, E., ÖNER, Y.,
  Kayıt Detayları
 • 3. Otomasyon Sempozyumu, 11-12 Kasım 2005, Denizli. , ÖNER, Y., GÜRDAL, O., ÇETİN, E. ve ÇETİN M.,
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • 3. Otomasyon Sempozyumu , Yusuf Öner,Engin Çetin,Meriç Çetin
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • Journal Of Applied Sciences ( SCI ) : Teknik Editörlük
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Güneş Pilleri Kullanarak Güneş Enerjisinden Hidrojen Elde Edilmesi ve Bir Konutun Elektrik ve Isı İhtiyacının Güneş Enerjisi ile Karşılanması, 2003 K 120950 Nolu DPT PROJESİ, Araştırmacı. ( Devam Ediyor )
  Kayıt Detayları
 • 5 kWp Fotovoltaik ve 2.4 kWp Hidrojen Yakıt Hücresi Hibrit Enerji Üretim Sistemine Sahip Örnek Bir Konutun Elektriksel Analizinin Yapılması, 2007, 107E169 Nolu TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü. ( Devam Ediyor )
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
 • 10 Ekim 2007 Tarihinde Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca ( TÜBİTAK ) Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Çerçevesinde Para Ödülü ile Ödüllendirilmiştir.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı