Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Prof. Dr. Mehmet Bulent OZDEMIR
Birimi : ANATOMİ
Yabancı Dil : ingilizce
E-Posta : mehmeto@pau.edu.tr
Telefon : 2582961674

Eğitim Bilgileri
 
 • 1983-1987
  :  İZMİR MALTEPE ASKERİ LİSESİ
 • 1988-1994
  :  KTÜ TIP FAKÜLTESİ
 • 2000-2003
  :  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ DOKTORASI


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Akdogan I., E.Kocamaz, V.Kucukatay, N.G.Yonguc, M.B.Ozdemir, W. Murk “Hippocampal neuron number loss in rats exposed to ingested sulfite” Toxicology and Industrial Health. Oct;27(9):771-8 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Akdogan I., E. Adiguzel, I. Yilmaz, M.B. Ozdemir, M. Sahiner, A.C. Tufan “Penicillin-induced epilepsy model in rats: dose-dependant effect on hippocampal volume and neuron number” Brain Res Bull. Oct 22;77(4):172-7 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Kiroğlu Y., N. Karabulut, C. Oncel, B. Yagci, N. Sabir ve B. Ozdemir “Cerebral lateral ventricular asymmetry on CT: how much asymmetry is representing pathology” Surg Radiol Anat. Feb 6; [Epub ahead of print], (2008). , 2008
  Kayıt Detayları
 • Sargon M.F., N. Mas, S. Şenan, B. Özdemir, H.H. Çelik ve M. Cumhur “Quantative analysis of myelinated axons of commissural fibers in the rat brain” Anat Histol Embryol. 32, 141-144, (2003). , 2003
  Kayıt Detayları
 • Unal N., I. Akdoğan, E. Adıguzel, B. Özdemir ve A.C. Tufan “Effect of penicilin-induced epilepsy seizure on the volume of hippocampus stratum pyramidalis in rat” Neuroscience research communications, vol 33, no3, (2003). , 2003
  Kayıt Detayları
 • Celik H.H., H.S. Surucu, M.M. Aldur, MB Ozdemir, A.A. Karaduman ve M.M. Cumhur. “Light and scanning electron microscopic examination of late changes in hair with hereditary trichodysplasia (Marie Unna hypotrichosis)” Saudi Med J. Nov; 25(11):1648-51,(2004). , 2004
  Kayıt Detayları
 • Ozdemir M.B., SY Eskicorapci, D.E. Baydar, M. Cumhur, S. Onderoglu ve H. Ozen “A cadaveric histological investigation of the prostate with three-dimensional reconstruction for better results in continence and erectile function after radical prostatectomy” Prostate Cancer Prostatic Dis.;10(1):77-81, (2007). , 2007
  Kayıt Detayları
 • Celik H.H., H. Erbil, I. Tatar ve M.B. Ozdemir. “Light and scanning electron microscopic investigation of the changes in hair with Dyskeratosis congenita” Saudi Med J. Feb;28(2):296-7, (2007). , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ozdemir M.B., I. Akdoğan, D. Akdoğan, A. Hasusta ve E. Adıguzel “Describing normal variations of head and face by using standard measurement and craniofacial variability index (CVI) in seven-year-old normal children” J Craniofac Surg. May;18(3):470-4, (2007). , 2007
  Kayıt Detayları
 • Watanabe T., K. Iwasaki, S. Ishikane, T. Naitou, Y. Yoshimitsu, N. Yamagata, M.B. Ozdemir, K. Takasaki, N. Egashira, K. Mishima, M. Fujiwara. “Spatial memory impairment without apoptosis induced by the combination of Beta-amyloid oligomers and cerebral ischemia is related to decreased acetylcholine release in rats”. Pharmacol Sci. Jan;106(1):84-91. Epub Jan 11, (2008). , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A.2 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka takdimi, teknik notlar, editöre mektuplar ve benzeri yazılar
 • Yagci A.B., Y. Kiroglu, B. Ozdemir ve C.O. Kara “Three-dimensional computed tomography of a complete stylohyoid ossification with articulation”. Surg Radiol Anat. Jan 24; [Epub ahead of print], (2008). , 2008
  Kayıt Detayları
 • Özdemir M.B., M.M.Aldur ve H.H.Çelik “Altered course of the right testicular artery-case report” Clin Anat. Jan;17(1):67-9, (2004). , 2004
  Kayıt Detayları
 • Celik H.H., M.M. Aldur, B. Ozdemir ve M.D. Aksit. “Abnormal digastric muscle with unilateral quadrification of the anterior belly” Clin Anat. Jan;15(1):32-4, (2002). , 2002
  Kayıt Detayları
 • Özdemir B., M.M. Aldur ve H.H. Çelik. “Multiple variations in the azygos venous system: a preaortic interazygos vein and the absence of hemiazygos vein” Surg Radiol Anat 24: 68-70, (2002). , 2002
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Ozdemir M.B., G.N. Yonguç, I. Hatip-Al-Khatip, E. Adıgüzel “The effects of grape seed extract on learning and memory in neonatal hypoxic ischemic rats” 11.th Congress of European Association of Clinical Anatomy (EACA) held jointly with Summer Meeting of British Association of clinical Anatomist (BACA), 29th June-1st July, 2011 University of Padua, Italy, v.33 (1); 81 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Erbil H., H. Çelik, M. Erbil ve B. Özdemir “Cumhur M. Evaluation of the hair of the patients with dyskeratosis conjenita by light and electron microscopy” Joint meeting of the british association of clinical anatomists and spanish anatomical society, Barcelona, 22-23 July (2002).clinical anatomy 16:77-93, (2003). , 2003
  Kayıt Detayları
 • Sürücü H.S., B. Ozdemir, A. Oto ve H.H. Çelik “Examination of anatomic differences of various segments of inferior vena cava and abdominal aorta by CT Imaging” Joint meeting of the british association of clinical anatomists and spanish anatomical society, Barcelona, 22-23 July (2002).clinical anatomy 16:77-93, (2003). , 2003
  Kayıt Detayları
 • Bayramoğlu A., K.M. Erbil, D. Demiryurek, M. Mas, B. Ozdemir, S. Kapakin ve S. Lafcı, “Bilateral additional renal arteries and an additional right renal vein associated with unrotated kidneys” Joint meeting of the british association of clinical anatomists and spanish anatomical society, Barcelona, 22-23 July (2002).clinical anatomy 16:77-93, (2003). , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ozdemir B., H.S. Sürücü, A. Oto ve H.H. Çelik. “Anatomy of the prostata examined by CT imaging of the 100 patients” Joint meeting of the british association of clinical anatomists and spanish anatomical society, Barcelona, 22-23 July (2002).clinical anatomy 16:77-93, (2003). , 2003
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Celik H.H., H. Tore, S. Balcı, O. Bagcicek ve B. Ozdemir “Scanning electron microscopic examination of the hair in Chédiak-Higashi syndrome” Case Rep Clin Pract Rev;4(3):252-255, (2003). , 2003
  Kayıt Detayları
 • Surucu H.S., A. Oto, A. Gokoglu H.H. Celik ve B. Ozdemir, A. “Besim Anatomy of the celiac trunk examined by CT imaging of 104 individuals” Morphologie. Jun;87(277):33-5, (2003). , 2003
  Kayıt Detayları
 • Celik H.H., M.M. Aldur, S. Tunali, M.B. Ozdemir ve M. Aktekin “Multiple variations of the deep artery of arm: double deep artery of arm and deep artery of arm with the superior ulnar collateral artery, A case report” Morphologie. Dec; 88(283):188-90, (2004). , 2004
  Kayıt Detayları
 • Kabay B, I. Akdogan, B. Ozdemir ve E. Adiguzel “The left sternalis muscle variation detected during mastectomy” Folia Morphol. Vol. 64, No. 4, pp. 123.129, (2005). , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Çagatay Ö., B. Özdemir, Ç. Erdogan, Y. Kiroglu, T. Sahiner “Ilımlı kognitif bozukluk ve alzheimer hastalarında MRG ile hipokampus ölçümü” Turk Norol Derg 17:181-184 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Özdemir M.B., R.H. Özcan, D. Bağdatlı, S.P. Akyer, G.N. Yonguç “Ulnar sinirin dorsal duysal dallarının alışılmadık bir anatomik varyasyonu: Bir olgu sunumu- An unusual anatomic variation of dorsal sensory branches of the ulnar nerve: A case report” Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, 2(1); 77-80 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Karatepe M., A.İ. Bozkurt, B. Özdemir, Dr. Kemal Şakir Saraçoğlu’na göre Cumhuriyetin ilk yıllarında Denizli’nin sağlık durumu. Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 16, s:32-34 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Özdemir M.B., I. Akdoğan, S. Ergin, I.Tatar, H. Çelik, E. Mete, Ç. Ergin “Scanning electron microscopic examination of hair in tinea capitis caused by Trichophyton tonsurans” Anatomy; 4: 35-38 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Akdogan I, Karabulut N, Ozdemir B, Adıguzel E, Yagcı B. CT demonstration of vascular anatomy in pelvic ectopic kidney. Gazi Medical Journal 2006; 17: 111-3 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Akdogan I., N Karabulut, B. Özdemir, E. Adiguzel, B ve Yagci “CT demonstration of vascular anatomy in pelvic ectopic kidney” Gazi Medical Journal, 17/2, 111-113, (2006). , 2006
  Kayıt Detayları
 • Mas N., P. Ozeksi, B. Ozdemir, S. Kapakin, M.F. Sargon, H.H. Celik ve N. Yener “A case of bilateral high division of the sciatic nerves, together with a unilateralunusual course of the tibial nevre” Neuroanatomy (2) 13-15 (2003). , 2003
  Kayıt Detayları
 • Denk C.C., B. Özdemir ve H.H. Çelik “Multiple tendons of the abductor pollicis longus muscle: report of a case” Gazi Medical Journal 13:157-159, (2002). , 2002
  Kayıt Detayları
 • Çelik H., M.M.Aldur, B. Özdemir ve S. İlgi “Scanning elektron mikroskop’unun mikroskopik anatomide kullanımı” Morfoloji dergisi 9 (2):56-59, (2001). , 2001
  Kayıt Detayları
 • Adıgüzel E., M. Zencir, I. Akdoğan ve B. Özdemir “Sporun vücut kitle indeksine etkisi” morfoloji dergisi 7 (2):1-3, (1999). , 1999
  Kayıt Detayları
 • Akdoğan I., B. Özdemir, A. Hasusta, P. Akyer, D. Akdoğan, B. Akdağ "Denizli merkez ilköğretim 1.sınıf (7 yaş) öğrencilerinde antropometrik vücut çevre ve Üst ekstremite uzunluk ölçümleri” S.D.Ü. Tıp Fak. Derg.:12(4)/ 14-18, (2005). , 2005
  Kayıt Detayları
 • Ozdemir M.B., I. Akdogan, E. Adiguzel ve N. Yonguc “Three dimensional (3D) reconstruction of the rat ventricles” Neuroanatomy 4: 49–51, (2005). , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Karatepe M., M.B. Özdemir, I. Akdoğan ve E. Adıgüzel. Anatomi bilgisi açısından “El-Kanun Fi’t tıbb”ın değerlendirilmesi” P145, XI. Ulusal Anatomi Kongresi, Pamukkale, Denizli 26-29 Ekim (2007). , 2007
  Kayıt Detayları
 • Akdoğan I., E. Kocamaz, V. Kücükatay, G.N. Yonguç ve M.B. Özdemir “Genç ve yaşlı sıçanlarda sülfit verilmesinin hıppocampus nöron sayısı üzerine etkisi” P116 XI. Ulusal Anatomi Kongresi, Pamukkale, Denizli 26-29 Ekim (2007). , 2007
  Kayıt Detayları
 • Akdoğan I., A.Ç. Tufan ve M.B. Özdemir “Penisilin epilepsi modelinde uygulanan farklı penisilin dozlarının sıçan hippocampus hacmine etkisi” P117, XI. Ulusal Anatomi Kongresi, Pamukkale, Denizli 26-29 Ekim (2007). , 2007
  Kayıt Detayları
 • Özdemir M.B., K. Iwasaki, T. Watanabe, S. Ishikane ve M. Fujiwara “Ratlarda, medial septal bölgeye injekte edilen, özel amyloid β oligomers (β1-40/ β1-42 = 10/1) hippocampus CA1 ve CA3 alanlarında apoptosize neden olmadan hafızadaki geri çağırma (retention memory)’yı bozuyor” O27, XI. Ulusal Anatomi Kongresi, Pamukkale, Denizli 26-29 Ekim (2007). , 2007
  Kayıt Detayları
 • Karatepe M., A.I. Bozkurt ve M.B. Özdemir “Dr. Şakir Saraçoğlu’na göre Cumhuriyet’in ilk yıllarında Denizli’nin Sağlık Durumu” 5. Lokman Hekim, Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Pamukkale, Denizli, 24-26 Mayıs (2007). , 2007
  Kayıt Detayları
 • Akdoğan I, A. Oğuzhanoğlu, B. Şahin, B. Özdemir ve E. Adıgüzel “N. Ischiadicus’un deney hayvanları ve insanda karşılaştırmalı anatomisi” IX. Ulusal Anatomi Kongresi, Kuşadası 7-9 Eylül (2005). , 2005
  Kayıt Detayları
 • Akdoğan I, A.C. Tufan, E. Adıgüzel, İ. Yılmaz ve B. Özdemir “Farklı dozlarda intrakortikal penisilin –G uygulanan sıçanlarda hippocampus nöron sayısı değişiklikleri” IX. Ulusal Anatomi Kongresi, Kuşadası 7-9 Eylül (2005). , 2005
  Kayıt Detayları
 • Özdemir B., İ. Akdogan, Ş. Ergin, İ. Tatar, H. Çelik, E. Mete ve Ç. Ergin “Trichophyton Tonsurans’ın etken olduğu Tinea Kapitis olgularında saç örneklerinin tarama elektron mikroskopisi (SEM) ile incelenmesi”, 4. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, 3-6 Mayıs, Konya (2005). , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kabay B., I. Akdogan, B. Ozdemir ve E. Adıguzel “M. Sternalis olgusu: anatomik varyasyon” VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Konya. 26-30 Ağustos (2004). , 2004
  Kayıt Detayları
 • Ozdemir B., I. Akdogan, P. Akyer ve E. Adıguzel “Sıçan beyin ventriküllerinin üç boyutlu (3B) rekonstrüksiyonu” VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Konya. 26-30 Ağustos (2004). , 2004
  Kayıt Detayları
 • Akdogan I., B. Ozdemir, A. Hasutsa ve P. Akyer “Denizli merkez ilkokul 1. sınıf (7 yaş) öğrencilerinde antropometrik vücut çevresi ve üst ekstremite uzunluk ölçümleri” VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Konya. 26-30 Ağustos (2004). , 2004
  Kayıt Detayları
 • Akdogan I., N. Karabulut, B. Ozdemir ve E. Adıguzel “Aberrant damarlanması olan bir sol ektopik böbrek; Olgu sunumu” VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Konya. 26-30 Ağustos (2004). , 2004
  Kayıt Detayları
 • Akdogan I., B. Ozdemir ve E. Adıguzel “Three dimensional (3D) reconstruction of the rat hippocampus proper” 3. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Denizli, Turkey. April 7-11 (2004). , 2004
  Kayıt Detayları
 • Özdemir M.B., S. Eskiçorapçı, D. Ertoy Baydar, M. Cumhur ve S. Önderoğlu “İnsan prostat bezinin seri kesitlerinden elde edilen mikroskopik görüntülerle, bilgisayar destekli üç boyutlu (3B) rekonstrüksiyonda prostat bezi anatomisinin değerlendirilmesi” 7. Ulusal Anatomi Kongresi Diyarbakır 1-5 Eylül (2003). , 2003
  Kayıt Detayları
 • Özdemir B., G. Ülgen, H.H. Çelik ve Ş. Lafçı “Zeka, Biyolojik yapısı ve genetik disseksiyonu ile ilgili literatür özeti” 1. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, 16-20 Mart Eskişehir/Türkiye, (2002). , 2002
  Kayıt Detayları
 • Sargon M, H.H. Çelik, N. Mas, B. Özdemir, L. Şenan ve M. Cumhur “Sıçanda commıssura anterior, commissura posterior ve commissura habenularum'daki myelinli aksonların kantitatif analizi” 1. ulusal sinirbilimleri kongresi, 16-20 Mart Eskişehir/Türkiye, (2002). , 2002
  Kayıt Detayları
 • Sargon M., N. Mas, B. Özdemir, L. Şenan, H.H. Çelik ve B. Akdağ “M.Sıçanda corpus callosum'daki myelinli aksonların kantitatif analizi” 16-20 Mart Eskişehir/Türkiye, (2002). , 2002
  Kayıt Detayları
 • Adıgüzel E., C.O. Kara, M. Zencir, Ş.P. Akyer, B. Özdemir ve B. Yılmaz “Horlamanın bazı somatometrik ölçümlerle ilişkisi” 6. Ulusal Anatomi Kongresi Edirne Türkiye 3-7 eylül (2001). , 2001
  Kayıt Detayları
 • Ünal N., Akdoğan I., Adıgüzel E. ve Özdemir B. “Deneysel epileptik sıçanlarda cavalieri hacim hesaplama yöntemi kullanarak hippocampus hacminin belirlenmesi” 6. Ulusal Anatomi Kongresi Edirne Türkiye3-7 eylül (2001). , 2001
  Kayıt Detayları
 • Adıgüzel E., M. Zencir, I. Akdoğan ve B. Özdemir “Pamukkale Üniversitesi’ne ön kayıt için başvuran öğrencilerde spor ile vucut kitle indeksi arasındaki ilişki” V. Ulusal Anatomi Kongresi Beldibi-Antalya 25-30 Ekim (1999). , 1999
  Kayıt Detayları
 • Çelik H.H., M. Aldur ve B. Özdemir “İnsan saçında farklı patolojilere bağlı olarak oluşan değişikliklerin Scanning electron microskop (SEM) ile literatürde ilk olarak gösterimi” 6. Ulusal Anatomi Kongresi Edirne Türkiye3-7 eylül (2001). , 2001
  Kayıt Detayları
 • Hasusta A., I. Akdogan, B. Özdemir, E. Adiguzel, O. Akgündüz, ve N. Yonguç “Correlation between direct (anthropometric) and indirect (cephalometric) measurements in 65 healthy adolescences” APICA, Kuşadası, Türkiye, (2005). , 2005
  Kayıt Detayları
 • Özdemir B., I. Akdoğan, D. Akdoğan, A. Hasutsa ve E. Adıgüzel “Craniofacial variability index (CVI) of seven years old normal cases” APICA, Kuşadası, Türkiye, (2005). , 2005
  Kayıt Detayları
 • Özdemir M.B., I. Akdogan, N. Yonguç, P. Akyer ve E. Adiguzel “Three dimensional (3D) reconstruction of the rat dentate gyrus” APICA, Kuşadası, Türkiye, (2005). , 2005
  Kayıt Detayları
 • Baykara Y., H. Ergin, E. Adıgüzel, B. Özdemir ve S.E. Düzcan “Effects of baclofen on hippocampal neuron loss in experimental hypoxic-ischemic brain damage of neonatal Wistar rats” APICA, Kuşadası, Türkiye, (2005). , 2005
  Kayıt Detayları
 • Adıgüzel E., B. Özdemir, T. Şahiner, B. Yağcı, N. Sabir ve I. Akdoğan “Three dimensional (3D) assesment of hippocampus with clinical assesment in Alzheimer disease” APICA, Kuşadası, Türkiye, (2005). , 2005
  Kayıt Detayları
 • Çelik H.H., E. Akpınar, S. Sürücü, A. Karaduman, B. Özdemir, M.M. Aldur ve S. Kapakin “Light and scanning electron microscopic examination of late changes in hair Narie Unna hypotrichosis ( hereditary trichodysplasia)” 1st Joint Meeting of EACA&AACA Graz jul 7th-11th (2003). , 2003
  Kayıt Detayları
 • Çelik H.H., E. Akpınar, S. Sürücü, B. Özdemir, M. Aldur ve S. Kapakin “Dimension of interventricular foramen and cerebral aqueduct according to different examined by MR imaging of 100 patient” 1st Joint Meeting of EACA&AACA Graz jul 7th-11th (2003). , 2003
  Kayıt Detayları
 • Celik H.H., A. Oto, B. Özdemir, S. Sürücü ve A. Besim “Anatomy of the superior mesenteric artery examined by Ctimaging of 150 patients” XVII International symposium on morphological sciences Timisoara, Romania, September 11-15, (2002). , 2002
  Kayıt Detayları
 • Demiryürek D., A. Bayramoğlu, C. Denk, B Özdemir ve HH Celik “Altered course of the median sacral artery- a case report” VI. Congres National societatii anatomiştilor dim Romania 29 May, (2002). , 2002
  Kayıt Detayları
 • Celik H.H., S. Sürücü, B. Özdemir, M.M. Aldur, A. Karaduman ve M. Cumhur “Light and Scanning electron microscopic examination of changes in hair with trichorrhexis nodosa (trichoclasis)” VI. Congres National societatii anatomiştilor dim Romania 29 May, (2002). , 2002
  Kayıt Detayları
 • Çelik H.H., M. Sargon ve B. Özdemir “Scanning electron microscopic examination of the nasal mucosa epithelium in atrophic rhinitis” European association clinical of anatomy 6th. congress ,Montpellıer-France,13-15 september (2001). , 2001
  Kayıt Detayları
 • Sürücü S., A. Oto, A. Gökoğlu, H.H. Çelik, B. Özdemir ve A. Resim “Anatomy of celiac trunk examined by CT imaging of 104 induviduals” European association clinical of anatomy 6th. congress, Montpellıer-France,13-15 september (2001). , 2001
  Kayıt Detayları
 • Çelik H.H., A. Gökoğlu, S .Sürücü A. Oto ve B. Özdemir “Anatomy of the renal artery examined by CT imaging of 100 induviduals” European association clinical of anatomy 6th. congress Montpellıer-France,13-15 september (2001). , 2001
  Kayıt Detayları
 • Çelik H.H., S. Sürücü, M. Aldur, B. Özdemir, A. Karaduman ve M Cumhur “Light and Scanning electron microscopy (SEM) examination of late changes in hair with hereditary trichodysplasia” European association clinical of anatomy 6th. congress Montpellıer-France,13-15 september (2001). , 2001
  Kayıt Detayları
 • Özdemir B., C. Denk ve H.H. Çelik “Multiple variations of the abductor pollicis longus muscle: A case report” European association clinical of anatomy 6th. congress Montpellıer-France,13-15 september (2001). , 2001
  Kayıt Detayları
 • Özdemir B., M Aldur, HH Çelik ve C Denk “Altered course of the right testicular artery in man - a case report” European association clinical of anatomy 6th. congress Montpellıer-France,13-15 september (2001). , 2001
  Kayıt Detayları
 • Özdemir B., C. Denk ve H.H. Çelik “Scanning electron microscopy (SEM) studies on the greying sculp hair of human in older decades” European association clinical of anatomy 6th. congress Montpellıer-France,13-15 september (2001). , 2001
  Kayıt Detayları
 • Özdemir B., A. Oto, H.S. Sürücü, A. Usta ve H.H. Çelik “Anatomic Position of the vermiform appendix examined by CT imaging of 400 patients” European association clinical of anatomy 6th. congress Montpellier-France,13-15 september (2001). , 2001
  Kayıt Detayları
 • Çelik H, A. Oto, B. Özdemir, S. Sürücü, M. Aldur ve, I. Koçer “Anatomy of the azygos vein examined by CT imaging of 150 patients” 4.th national congress of angiology and vascular surgery Cluj-Napoca, Romania.17-19 mai, (2001). , 2001
  Kayıt Detayları
 • Sürücü S, A. Oto, B. Özdemir, H. Çelik, I. Koçer ve M. Aldur “Anatomy of the portal vein examined by CT imaging in 158 patient” 4.th national congress of angiology and vascular surgery Cluj-Napoca, Romania.17-19 mai, (2001). , 2001
  Kayıt Detayları
 • Özdemir B., H. Çelik, S. Sürücü, M. Aldur, F. Şen ve M. Cumhur “The fourth branch of the celiac trunk: right inferior phrenic artery” 4.th national congress of angiology and vascular surgery Cluj-Napoca, Romania.17-19 mai, (2001). , 2001
  Kayıt Detayları
   
  A-11 Kitap veya kitap bölümü çevirmenliği (Adayın kendi bilim alanı ile ilgili olmalıdır).
 • Tıp Eğitiminde Ölçme-değerlendirme için pratik bilgiler; Kara CO, Büke A çeviri; Ozdemir B, 2011 istanbul tıp kitapevi yayıncılık. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Atlas of Anatomy : Anatomi Atlası. Gilroy AM, MacPherson BR, Ross LM, Çeviri Ed. H.Hamdi Çelik, C.Cem Denk, Çeviri Kurulu: Mehmet Bülent Özdemir, Palme Yayınevi, Ankara, , 2010.
  Kayıt Detayları
 • Cumhur M. İnsan anatomi atlası. Netter F Atlas of human anatomy 'den çeviri, Palme Yayıncılık, (2002). , 2002
  Kayıt Detayları
 • Yıldırım M. Tıp fakültesi öğrencileri için Gray’s Anatomi. Gray’s Anatomy for Students’dan çeviri, Güneş kitabevi Ltd. Şti, (2006). , 2006
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • 4th Asian-Pacific İnternational Congress of Anatomists 7-10 September 2005, Kuşadası- Turkey , 2005
  Kayıt Detayları
 • 4.th national congress of angiology and vascular surgery Cluj-Napoca, Romania17-19 mai, 2001. (Honorary Member of 4.th national congress of angiology and vascular surgery Cluj- Napoca, Romania17-19 mai, 2001) , 2001
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • Genç Bilim İnsanları İle Beyin Biyofiziği, Çalıştay II, 9 Eylül Üniversitesi-İzmir 21-21 Şubat 2008. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Bilgi Teknolojileri Kongresi, Akademik Bilişim2006, 9-11 Şubat 2006. , 2006
  Kayıt Detayları
 • XI. Ulusal Anatomi Kongresi, Pamukkale, Denizli 26-29 Ekim 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
 • V. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Pamukkale, Denizli, 24-26 Mayıs 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
 • IX Ulusal Anatomi Kongresi, Kuşadası 7-9 Eylül 2005. , 2005
  Kayıt Detayları
 • VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Konya. 26-30 Ağustos 2004. , 2004
  Kayıt Detayları
 • 1.ulusal sinirbilimleri kongresi, 16-20 Mart Eskişehir/Türkiye, 2002. , 2002
  Kayıt Detayları
 • V. Ulusal Anatomi Kongresi, Beldibi-Antalya. 25-30 Ekim 1999. , 1999
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Özdemir MB (yardımcı araştırmacı), Leodikya kazılarında arkeogenetik yaklaşımlar; kurumsal alt yapı araştırma projesi, BAP: (2010)-KMR024. Yürütücü: Prof Dr. Erol Atalay.-Devam ediyor
  Kayıt Detayları
 • Özdemir MB (yardımcı araştırmacı), Sevofluran ve propofol-fentanil anestezisinin, streptozotosin ile diyabetik otonom nöropati oluşturulan sıçanlarda asfiksi resusitasyon modelinde karşılaştırılması, BAP: 2011-TPF016, . Yürütücü: Prof. Dr. Erkan Tomatır
  Kayıt Detayları
 • Özdemir MB (yardımcı araştırmacı), Hipoksik-iskemik beyin hasarı modeli uygulanan yeni doğan sıçanlarda üzüm çekirdeği özütünün öğrenme-bellek ve hippokampusun histolojik yapısı üzerine etkisi. TÜBİTAK 108S157, (2009-Devam ediyor), Adıgüzel E (proje yürütücüsü).
  Kayıt Detayları
 • 108S157 TÜBİTAK Hipoksik-iskemik beyin hasarı modeli uygulanan yeni doğan sıçanlarda üzüm çekirdeği özütünün öğrenme-bellek ve hippocampusun histolojik yapısı üzerine etkisi SBAG
  Kayıt Detayları
 • Japan-Fukuoka University, Faculty of Pharmaceutical Sciences -devoted Advanced Material Institude on program for Alzheimer’s microdomain research 2006
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • N. YONGUÇ; SIÇANLARDA STREPTOZOTOSİN İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL DİYABETİN UZAYSAL ÖĞRENME VE HIPPOCAMPUS NÖRON SAYISINA ETKİSİ. Uzmanlık tezi; 17 şubat 2009-PAU-DENİZLİ
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Tıp Fakültesi DII kurulu üyesi. 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009
  Kayıt Detayları
 • FTRYO Anatomi Dersleri. 2007-2008 Yaz dönemi
  Kayıt Detayları
 • FTRYO Anatomi Dersleri. 2007-2008 Güz dönemi
  Kayıt Detayları
 • SYO Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Anatomi Dersleri. 2005-2006 Güz dönemi
  Kayıt Detayları
 • SHMYO Ambulans ve Acil Bakım Anatomi Dersleri. 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 Güz dönemi
  Kayıt Detayları
 • SHMYO Tıbbi Labıratuvar Anatomi Dersleri. 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 Güz dönemi
  Kayıt Detayları
 • SHMYO Anestezi teknikerliği Anatomi Dersleri. 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 Güz dönemi
  Kayıt Detayları
 • SHMYO Tıbbi Sekreterlik Anatomi Dersleri. 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 Güz dönemi
  Kayıt Detayları
 • Tıp fakültesi, Ölçme- değerlendirme kurulu (ÖDK) Üyesi, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009
  Kayıt Detayları
 • Tıp fakültesi, DII 17. modül sorumluluğu, 2004-2005, 2005-2006-2006-2007, 2007-2008, 2008-2009.
  Kayıt Detayları
 • Tıp fakültesi, DII 16. modül sorumluluğu, 2004-2005, 2005-2006-2006-2007, 2007-2008, 2008-2009
  Kayıt Detayları
 • Tıp fakültesi, PDÖ yönlendiriciliği, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009
  Kayıt Detayları
 • Tıp fakültesi Anatomi hedef sunumları. 2004-2005, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 Yaz dönemi
  Kayıt Detayları
 • Tıp fakültesi Anatomi hedef sunumları. 2004-2005, 2005-2006-2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 Güz dönemi
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • XI. Ulusal Anatomi Kongresi, Pamukkale, Denizli 26-29 Ekim 2007.
  Kayıt Detayları
 • V. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Pamukkale, Denizli, 24-26 Mayıs 2007.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı