Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Yrd.Doç.Dr. A. Melike SAHINER
Birimi : FİZYOLOJİ
Yabancı Dil : İnglizce
E-Posta : aysemelike@pau.edu.tr
Telefon : 2138177A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • E. Degirmenci, T. Şahiner, Ç. Erdogan, F Özdemir, S. Gür, M.Şahiner Long Term Effects of Piracetam on Spectral Analysis of EEG in Alzheimer and Minimal Cognitive Impairment. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2006;16:93-97 , 2006
  Kayıt Detayları
 • C.Akcali, M.Sahiner, T.Sahiner. The role of Bcl-2 family of genes during kindling, Epilepsia vol 46(2);217-223, 2005 , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • C.Akcali, M.Sahiner, T.Sahiner. The role of Bcl-2 family of genes during kindling, Epilepsia vol 46(2);217-223, 2005 , 2):4–12, 2007 2- Marıa S.M. Waı,John A. Rudd,W.Y. Chan,Gregory E. Antonıo, Davıd T. Yew, The Effect Of Ginkgo Biloba On The Cerebellum Of Aging Samp Mouse—A Tunel, Bcl-2, And Fmrı Study. Mıcroscopy Research And Technıque 70:671–676 (2007)
  Kayıt Detayları
 • C.Akcali, M.Sahiner, T.Sahiner. The role of Bcl-2 family of genes during kindling, Epilepsia vol 46(2);217-223, 2005 , Michael Majores, Susanne Schoch, Ailing Lie, Albert J. Becker, Molecular Neuropathology of Temporal Lobe Epilepsy: Complementary Approaches in Animal Models and Human Disease Tissue Epilepsia, 48(Suppl.
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • M. Şahiner, B. Yıldırım . Influence of the Menstrual Cycle Hormones on Autonomic Nervous System Tests, GORM , March 2004 , 2004
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Şahiner, M., MB. Özdemir, H. Aybek, M. Zencir, E. Adıgüzel ve M. Demir, “PAUTF Dönem II Modül Sonu Değerlendirmesinde Yeni Bir Uygulama: Formatif Değerlendirme”, IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Adana, , 2006.
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • V. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Zonguldak.10-14 Nisan 2006 , M.Şahiner Hippokampal Kindling ve Öğrenme
  Kayıt Detayları
   
  B.4 Ulusal düzeydeki kurslara kurs eğitmeni olarak katılmak
 • 23. ulusal Klinikelektrofizyoloji Kongresi.2006. , M. Şahiner Stereotaksi yöntemi ve Kindling Modelinde Kullanımı
  Kayıt Detayları
   
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • SFN, San Diago, 2001 , Ş. Pöğün, S. Demirgören, M.Şahiner, E. London Sex Differences in the effects of Nicotine on Dopamine and Dopamine Metabolite Levels in Rat Nucleus Accumbens.
  Kayıt Detayları
 • SRNT annual meeting and European Conference,Prague. 2005 , M. Sahiner, S.Demirgören, S. Pogun,Sex differences in eeg power bands following an acute smoking manipulation
  Kayıt Detayları
 • FENS Forum, Vienna. 2006 , M. Şahiner, G. Erken, R. Kuşunluoğlu, O. Genç, Effects Of Nmda Receptor Antagonist (Memantine) On Learning During The Period Of To Be Kindled In Mwm Of Rats Preliminary Data
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • 25. Uluslararası Katılımlı, Ulusal Fizyoloji kongresi,Elazığ , M.Şahiner, A. Özden; Göz Kırpma Refleksi (Blink Reflex) Parametrelerinin Edinsel Hipotiroidide Değişim
  Kayıt Detayları
 • III. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Denizli , Effects of Pirecetam on Spectral Analysis of EEG in Alzheimer and Minimal Cognitive Impairment. T. Şahiner, E.Teke, C. Erdoğan, F. Özdemir, S. Gür, M. Şahiner;
  Kayıt Detayları
 • Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 30.Ulusal Kongresi, Konya, 31 Ağustos - 3 Eylül, 2004. , Erken, H.A., O. Genç, M. Şahiner, G. Turgut, S. Kortunay ve S. Turgut, Deneysel akut penisilin epilepsi modelinde oreksin’nin EEG güç spektrumu üzerine etkileri,
  Kayıt Detayları
 • Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 30.Ulusal Kongresi, Konya, 31 Ağustos - 3 Eylül, 2004 , Genç, O., H.A. Erken, M. Şahiner, G. Turgut, S. Kortunay ve S. Turgut, ;Oreksin’nin sıçanlarda EEG güç spektrumu üzerine etkileri
  Kayıt Detayları
 • IV.Ulusal sinirbilim Kongresi, Mersin. 29 Mart-2Nisan 2005 , Akcali KC ,Sahiner M,Sahiner T. The role of bcl-2 family of genes during kindling
  Kayıt Detayları
 • V. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Zonguldak.10-14 Nisan 2006 , M. Şahiner, G. Erken, O. Genç;Kındlıng Sürecinde NMDA Reseptör Antagonisti Memantinin Öğrenme Üzerine Etkileri.
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Nöronal plastisite sürecinin erken evrelerinde NMDA Reseptör antagonistlerinin öğrenme ve bellek süreçlerine etkileri, PAU Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi , 2004
  Kayıt Detayları
 • C.Akcali, M.Sahiner, T.Sahiner. Kindling sürecinde Bcl-2 gen ailesinde değişimler
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • C.Akcali, M.Sahiner, T.Sahiner. The role of Bcl-2 family of genes during kindling, Epilepsia vol 46(2);217-223, 2005
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • PDÖ yönlendiriciliği
  Kayıt Detayları
 • PDÖ yönlendiriciliği
  Kayıt Detayları
 • PDÖ yönlendiriciliği
  Kayıt Detayları
 • Blok sorumluluğu
  Kayıt Detayları
 • PDÖ yölendiriciliği
  Kayıt Detayları
 • PDÖ yönlendiriciliği
  Kayıt Detayları
 • Modül sorumluluğu
  Kayıt Detayları
 • Modül sorumluluğu
  Kayıt Detayları
 • Modül sorumluluğu
  Kayıt Detayları
 • Modül sorumluluğu
  Kayıt Detayları
 • Modül sorumlusu
  Kayıt Detayları
 • PDÖ yönlediriciliği
  Kayıt Detayları
 • Modül sorumlusu
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • Türkiye Epilepsi Derneği, Nörobiyoloji Komisyonu
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Tıp Fakültesi Burs Komisyonu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Tıp FakültesiBurs Komisyonu üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Tıp Fakültesi Burs Komisyonu Üyeliği
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı