Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Doç.Dr. Erdal AKYOL
Birimi : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : eakyol@pau.edu.tr
Telefon : 258-2963379

Organizasyonunda Görev Aldığı Bilimsel Toplantılar
 
 • 2007
  :  Afete Dirençli Şehir Denizli Çalıştayı

  Danışmanlığını Yaptığı Tezler
   
 • Sıvılaşma Riskinin Belirlenmesinde Genetik Algoritma Yaklaşımı, Doktora Tezi
 • Kaya Kütlesi Sınıflamasındaki Parametrelerin GB Anadolu’daki Değişimine Bir Yaklaşım, Yüksek Lisans Tezi
 • Zemin Parametrelerine Bağlı Ankraj Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi
 • Denizli İlinde Katı Atıklar İçin (Düzenli Depolama Yöntemi) Jeolojik Yer Seçimi, Yüksek Lisans Tezi
 • Denizli Belediyesi Yerleşim Alanlarındaki Zeminlerin Jeolojik ve Jeoteknik Özellikleri, Yüksek Lisans Tezi
 • Gümüşler Belediyesi Mücavir Alanının Sıvılaşma Analizi ve Coğrafi Bilgi Sisteminde Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi
 • UAVT Kayıtlarının Coğrafi Bilgi Sistemlerine Entegre Edilmesi ve TÜİK Bölge Müdürlüklerinde Alan Organizasyonu Optimizasyonu (Denizli Bölge Müdürlüğü Örneği), Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlık Tezi,

  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Sen, G. and Akyol, E., 2010, A genetic-algorithm approach for assessing the liquefaction potential of sandy soils, Natural Hazards and Earth System Science, 10(4), 685-698. , 2010
  Kayıt Detayları
 • 29 October 2007, Cameli earthquake and structural damages at unreinforced masonry buildings H. Kaplan, S. Yilmaz, E. Akyol, G. Sen, Y. S. Tama, N. Cetinkaya, H. Nohutcu, H. Binici, E. Atimtay, and A. Sarisin , 2008
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S, Akyol E, Sen G. 2008. Relationship between Standard Penetration Test and the Pressuremeter Test on sandy silty clays: a case study from Denizli, Bulletion of Engineering Geology and the Environment, 67(3), 405–410. , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • 1. Erdal Akyol, Gulmustafa Sen, Salih Yilmaz, Y.Selim Tama and Hasan Kaplan, “Sealing foundations of existing buildings by grouting: A case study from Turkey”, International Journal of Civil & Environmental Engineering IJCEE-IJENS Vol:10 No: 02, 10 April 2010. , 2010
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Akyol, E., Kaya, A., Taşdelen, S., Beyaz, T., Şen, G. 2007. Gümüşler (Denizli) İlçesi yerleşim alanının jeolojik-jeoteknik özellikleri. Selçuk Üniv. Müh.-Mim. Fak. Dergisi, 23 (1-2), 195-205. Konya, Türkiye. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Yüksek gerilmeler altındaki tünel tavanlarında ankrajlanmamış kaya bulonlarının gerilme dağılımına etkileri , 1994
  Kayıt Detayları
 • Mühendislik jeolojisinde sayısal modeller , 1996
  Kayıt Detayları
 • Akyol E, Kaya A, Taşdelen S, Beyaz T, Şen G, 2007. Gümüşler (Denizli) Yerleşim Alanının Jeolojik-Jeoteknik Özellikleri, Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:23, Sayı:1–2, s. 195–205. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Şen G., Akyol E. ve Fırat M., 2007. Sıvılaşmaya Karşı Güvenlik Katsayısının Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi: Denizli-Gümüşler Örneği, Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:23, Sayı:1-2, s. 177-184. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Akyol, E., Kaya, A., Taşdelen, S., Beyaz, T., Şen, G. 2007. Gümüşler (Denizli) İlçesi yerleşim alanının jeolojik-jeoteknik özellikleri. Selçuk Üniv. Müh.-Mim. Fak. Dergisi, 23 (1-2), 195-205. Konya, Türkiye. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Taşdelen, S., Akyol, E., Bülbül, A., 2001, Çivril İlçesi (Denizli) ve yakın çevresinin hidrojeoloji incelemesi Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, sayı: 2, S: 261-267, DENİZLİ , 2001
  Kayıt Detayları
 • Kaplan H., Yılmaz S., Akyol E., Şen G., Dayanır N., 2007. Preliminary Seismic Risk Assessment of Urban Building Stocks: A Case Study For Denizli-Turkey, Journal of Science and Technology, Beykent University, 1-1, 106-124, Istanbul, Turkey. , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Sen, G. ve Akyol, E., 2010, Genetic algorithm approach for liquefaction potential assessment of sandy soils, Natural Hazards and Earth System Sciences, 10(4), 685-698 , Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 11, 2433–2436, 2011, Outcomes of the Special Issue on Approaches to hazard evaluation, mapping, and mitigation, G. G. R. Iovine, J. Hueb, M. Pastor, and M. F. Sheridan Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 11, 2781–2789, 2011, Ground motion predictive modelling based on genetic algorithms, S. Yilmaz
  Kayıt Detayları
 • Sen, G. ve Akyol, E., 2010, Genetic algorithm approach for liquefaction potential assessment of sandy soils, Natural Hazards and Earth System Sciences, 10(4), 685-698 , Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 11, 2433–2436, 2011, Outcomes of the Special Issue on Approaches to hazard evaluation, mapping, and mitigation, G. G. R. Iovine, J. Hueb, M. Pastor, and M. F. Sheridan Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 11, 2781–2789, 2011, Ground motion predictive modelling based on genetic algorithms, S. Yilmaz
  Kayıt Detayları
 • Yağız S., Akyol E. ve Sen G., 2008. Relationship between standard penetration test and the pressuremeter test on sandy silty clays: A case study from Denizli, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 67(3), 405-410 , Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Volume 69, Number 4 (2010), 505-515, DOI: 10.1007/s10064-009-0248-4, Correlation of standard penetration test and pressuremeter data: a case study from Istanbul, Turkey, Ilknur Bozbey and Ergun Togrol Environmental Earth Sciences, 2011, DOI: 10.1007/s12665-011-1439-4, Prediction of pressuremeter modulus and limit pressure of clayey soils by simple and non-linear multiple regression techniques: a case study from Mersin, Turkey, A. Kayabasi Neural Computing & Applications 2012, DOI: 10.1007/s00521-012-0900-y, Estimation of pressuremeter modulus and limit pressure of clayey soils by various artificial neural network models, C. H. Aladag, A. Kayabasi and C. Gokceoglu International Journal of the Physical Sciences Vol. 6(23), pp. 5454-5461, 9 October, 2011, Investigation of bearing capacity changes of different clays by using the Menard pressuremeter tests, Celal AGAN
  Kayıt Detayları
 • 29 October 2007, Çameli earthquake and structural damages at unreinforced masonry buildings, Natural Hazards and Earth System Science, Volume 8, Issue 4, 2008, pp.919-926 , Natural Hazards Volume 46, Number 3 (2008), 265-285, DOI: 10.1007/s11069-007-9187-1 Seismic risk assessment of buildings in urban areas: a case study for Denizli, Turkey Mehmet Inel, Sevket Murat Senel, Selcuk Toprak and Yasemin Manav The 14 th World Conference on Earthquake Engineering October 12-17, 2008, Beijing, China, A NEW RAPID SEISMIC VULNERABILITY ASSESSMENT METHOD FOR TURKEY H. Kaplan, S. Yilmaz, E. Akyol and G. Sen 한반도 지진재해예측을 위한 HAZUS의 강진동 감쇠식 비교연구 Attenuation Relations in HAZUS for Earthquake Loss Estimations in Korea 강수영(Kang Su Young), 김광희(Kim Kwang-Hee), 석봉출(Suk Bong-Chool), 유해수(Yoo Hai-Soo)
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Akyol E. Reddish D.J. and Whittaker B.N., 1992, An assessment of rockbolting in geologically disturbed mine roadways, 11th Conference on Ground Control in Mining (Ed. N.I. Aziz ve S.S. Peng), 7-10 July 1992, Wollongong, Australia, 204-211 , 1992
  Kayıt Detayları
 • Akyol E. Reddish D.J. and Whittaker B.N., 1993, Recent developments in rock reinforcement applied to longwall mining operations, Assessment and Prevention of Failure Phenomena in Rock Engineering (Ed. A.G. Paşamehmetoğlu, T. Kawamoto, B.N. Whittaker and Ö. Aydan), A.A. Balkema, Rotterdam, 669-675 , 1993
  Kayıt Detayları
 • Karagüzel R., Taşdelen S., Akyol E., 1995, An analysis of the level fluctuations of Egirdir Lake, SW Turkiye, Procs. of International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA), Izmir, Türkiye, 701-710 , 1995
  Kayıt Detayları
 • Akyol E., 1995, Neural networks and their applications in engineering geology, Procs. of International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA), Izmir, Türkiye, 663-668 , 1995
  Kayıt Detayları
 • Yağız S. and Akyol E., 2005, Geomechanical assessment of travertines in Antalya region, Turkey, Proceedings of 1st International Symposium on Travertine, September 21-25, 2005, Denizli-Turkey, 235-239 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Akyol E., Yağız S., Ozkul M. & Şen G. and Kato S., 2005, Physical properties of hot spring travertines related to lithotypes at Pamukkale region in Denizli, Turkey, Proceedings of 1st International Symposium on Travertine, September 21-25, 2005, Denizli-Turkey 286-290 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kaplan H., Yilmaz S., Tama Y. S., Akyol E. ve Ozmen H. B., 2006, Seismic strengthening of state buildings: government office of Datca, Turkey, First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (A joint event of the 13th ECEE & 30th General Assembly of the ESC) 3-8 September 2006, Geneva, Switzerland , 2006
  Kayıt Detayları
 • Kaplan H., Yilmaz S., Akyol E., Sen G., Tama Y.S., Cetinkaya N., Nohutcu H., Binici H., Sarisin A., Atimtay, E., 2008. Evaluation of masonry building damages at Çameli earthquake of 29.10.2007, 8th International Seminar on Structural Masonry, ISSM 08, 05-07 November 2008, Istanbul, Turkiye, 379-386 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Kaplan, H., Yilmaz, S., Akyol, E., Sen, G., 2008, Validation of a new rapid seismic evaluation method for Turkey, The 4th International Conference On Advances in Structural Engineering and Mechanics, May 26-28, 2008, Jeju, Korea, 504-511 , 2008
  Kayıt Detayları
 • E. Akyol, G. Sen, S. Yilmaz, Y.S. Tama, H. Kaplan, “Waterproofing of Foundations of Existing Buildings by Grouting”, 14 ECEE, Ohrid, Makedonya, 30.08-03.09 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Kaplan, H., Yilmaz, S., Akyol, E., Sen, G., Tama, Y.S., Cetinkaya, N., Nohutcu, H., Binici, H., Sarisin, A., Atimtay, E., 2008. Evaluation of Masonry Building Damages at Çameli Earthquake of 29.10.2007. 8th International Seminar on Structural Masonry, issm 08, 05-07 November 2008, İstanbul, Turkiye. , 2008
  Kayıt Detayları
 • H. Kaplan, S. Yilmaz, E. Akyol and G. Sen., 2008. A New Rapid Seismic Vulnerability Assessment Method For Turkey, The 14th World Conference on Earthquake Engineering (WCEE) October 12-17, 2008, Beijing, China. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Kaplan; H., Yılmaz, S., Tama, Y.S., Akyol, E., Ozmen, H.B., “ Seismic Strengthening of State Buildings: Goverment Office of Datca, Turkey”, First European Conference on Earthquake Engeneering and Seismology (a Joint event of the 13th ECEE & 30th General assembly of the ESC), Geneva, Switzerland, 3-8 September 2006, Paper Namber 1012. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Kaplan, H., Yılmaz, S., Akyol, E., Şen, Gulmustafa, Tama, Y.S., Çetinkaya, N., Nohutcu, H., Binici, H., Sarışın, A., Atımtay, E., “Evaluation of Masonry Building Damages at Çameli Earthquake of 29.10.2007.”, ISSM 08-8th International Seminar on Structural Masonry, İstanbul 05-07, Nov. 2008. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Kaplan, H., Yilmaz, S., Akyol, E., Sen, G., 2008. Validation of a new Rapid Seismic Evaluation Method for Turkey, The 4th International Conference on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM’08), 504-511, May 26-28, 2008, Jeju, Korea. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Akyol E., Şen G., Alkan M., 2007. Denizli Afet Bilgi Sistemi, Afete Dirençli Şehir: Denizli Çalıştayı, Pamukkale Üniversitesi, 18-19 Ekim 2007, Denizli. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Akyol, E., Kaya, A., Taşdelen, S., Beyaz, T., Şen, G., 2006. Gümüşler (Denizli) İlçesi Yerleşim Alanının Jeolojik-Jeoteknik Özellikleri 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Selçuk Üniv. Jeoloji Müh. Böl. 20–23 Eylül 2006 KONYA , 2006
  Kayıt Detayları
 • Akyol, E., Kaya, A., Taşdelen, S., Beyaz, T., Şen, G., 2006. Çivril (Denizli İlçesi Yerleşim Alanının Jeolojik ve Jeolteknik Özellikleri ve Zemin Büyütme Karakteristikleri. Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 25–27 Mayıs 2006, 553–562. Denizli , 2006
  Kayıt Detayları
 • Karagüzel, R., Taşdelen, S., Akyol, E., 1995, An analysis of the level fluctuations of Eğirdir Lake, sw - Türkiye, International Earth Science Colloquium On The Aegean Region (IESCA), 9-14 October 1995, S. 693-700, İzmir, TÜRKİYE , 1995
  Kayıt Detayları
 • Taşdelen, S., Kaya, A., Akyol, E., Çelik, S. B., Kaya, M., Şen G., Bağbaşı Beldesi (Denizli) Yerleşim Alanının Jeolojik, Jeoteknik ve Hidrojeolojik Özellikleri. Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, 25–27 Mayıs, 563–573, Denizli. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Kaplan H., Yılmaz S., Tama Y.S., Akyol E. and Özmen H.B., “Seismic Strengthening of State Buildings: Government Office of Datça, Turkey”, 1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, September 3-8 (Paper Reference 1012), Geneva, Switzerland (2006). , 2006
  Kayıt Detayları
 • Şen G., Akyol E., Fırat M., 2006. Sıvılaşmaya Karşı Güvenlik Katsayısının Yapay Sinir Ağları İle Tahmin Edilmesi: Gümüşler (Denizli) Örneği, 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Bildiri özleri s. 69, 20-23 Eylül, Konya. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Akyol E., Kaya A., Taşdelen S., Beyaz T., Şen G., 2006. Gümüşler (Denizli) İlçesi Yerleşim Alanının Jeolojik-Jeoteknik Özellikleri, 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Bildiri özleri s. 64, 20-23 Eylül, Konya. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Akyol E. ve Şen G., 2006. Türkiye’de Barajların Neden Olduğu Depremler, Baraj ve Deprem Semineri, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 15, Osman Gazi Üniversitesi, 11–12 Mayıs, Eskişehir. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Akyol E., Şen G., 2006. Zemin Enjeksiyonu ve Uygulamaları, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, YOGS 2006, Bildiriler kitabı s. 507-512, 7-8 Aralık, Denizli. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Taşdelen S., Kaya A., Akyol E., Çelik S. B., Kaya M., Şen G., 2006. Bağbaşı Beldesi (Denizli) Yerleşim Alanının Jeolojik, Jeoteknik ve Hidrojeolojik Özellikleri, Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, Bildiriler kitabı s. 563-572, 25–27 Mayıs, Denizli. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Akyol E., Kaya A., Taşdelen S., Beyaz T., Şen G., 2006. Çivril (Denizli) İlçesi Yerleşim Alanının Jeolojik-Jeoteknik Özellikleri ve Zemin Büyütme Karakteristikleri, Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, Bildiriler kitabı s. 553-562, 25–27 Mayıs, Denizli. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Akyol E., Yağız S., Özkul M., Şen G., Kato S., 2005. Physical Properties of Hot Spring Travertines Related to Lithotypes at Pamukkale Region in Denizli, Turkey, Proceedings of 1st International Symposium on Travertine, p. 286-290, September 21–25, Denizli, Turkey. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kaplan H., Yılmaz S., Akyol E., Şen G., Dayanır N., 2006. Preliminary Seismic Risk Assessment Based on Statistical Data, 2nd Asia Conference on Earthquake Engineering Theme: Seismic Hazards and Damage Mitigation in the Asian Region, ACEE2006-CD, ACEE2006-IVA4 (in CD), 10–11 March, Manila, Philippines. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Kaplan, H., Yılmaz, S., Akyol, E. and Sen, G., 2007. Pre-Walk Down Seismic Vulnerability Evaluation for Turkey, International Symposium on Earthquake Loss Estimation for Turkey, Istanbul (Poster Presentation). , 2007
  Kayıt Detayları
 • Şen G. ve Akyol E., 2006. Coğrafi Bilgi Sistemi Platformunda Sıvılaşma Potansiyel İndeksi Dağılımı: Gümüşler (Denizli) Örneği, 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, Bildiriler kitabı, s. 311-318, 13–16 Eylül, Fatih Üniversitesi, İstanbul. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Şen G., Akyol E., Yılmaz S., 2006. Mevcut Azalım İlişkilerinin Ege Bölgesi Depremleri İçin Kullanılabilirliği, Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi ACE2006, Bildiri özetleri kitabı s. 309, Tam metin: ACE2006-CD-ace06-573, 11–13 Ekim, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Akyol, E., Kaya, A., Taşdelen, S., Beyaz, T., Şen, G. 2006. Gümüşler (Denizli) İlçesi yerleşim alanının jeolojik-jeoteknik özellikleri. 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, 20-23 Eylül 2006, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Akyol, E., Kaya, A., Taşdelen, S., Beyaz, T., Şen, G. 2006. Çivril (Denizli) ilçesi yerleşim alanının zemin ivmelerinin CBS platformunda değerlendirilmesi. Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2006, s:553-562. Pamukkale Üniversitesi, Denizli-Türkiye. , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-11 Kitap veya kitap bölümü çevirmenliği (Adayın kendi bilim alanı ile ilgili olmalıdır).
 • Çevre Jeolojisine Giriş , 2006
  Kayıt Detayları
 • Mühendislik Jeolojisi; Çevresel Bir Yaklaşım , 2006
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • Sendai (Japan) earthquake and soil deformations , 2003
  Kayıt Detayları
 • Earthquakes in Turkey and Japan , 2003
  Kayıt Detayları
 • Liquefaction Analysis and GIS: An example from Gumusler (Turkey) , 2003
  Kayıt Detayları
 • The Latest Earthquake in Turkey:Bingöl , 2003
  Kayıt Detayları
 • Geotechnical studies: A case study Denizli , 2003
  Kayıt Detayları
 • Neural networks and their applications in engineering geology , 1995
  Kayıt Detayları
 • Recent developments in rock reinforcement applied to longwall mining operations , 1993
  Kayıt Detayları
 • An assessment of rockbolting in geologically disturbed mine roadways , 1992
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.5 Tez jürisinde olmak
 • GAP Bölgesinde Tehlikeli Atıklar İçin Jeolojik Yer Seçimi , 2000
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Deprem Bilim Okulu II: Köy Öğretmenleri Depreme Dayanıklı Bina Yapıyor, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projesi, 111B197, Eğitmen, 2011
  Kayıt Detayları
 • Simav İlçesi Ve Çevresinde Bulunan Orta Hasarlı Binaların Teknik Açıdan Güçlendirme Yapmaya Uygun Olup Olmadığının Tespiti Çalışması, Afet Ve Acil Durum Yönetim Daire Başkanlığı (AFAD), Araştırmacı, 2011
  Kayıt Detayları
 • Deprem Bilim Okulu, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projesi, 110B072, Eğitmen, Rehber, 2010-2011
  Kayıt Detayları
 • Design and Support of Roadway Systems, British Coal, 1992
  Kayıt Detayları
 • Sıvılaşma Riskinin Belirlenmesinde Genetik Algoritma Yaklaşımı, Pamukkale Üniversitesi, BAP 2008FBE011, 2008.
  Kayıt Detayları
 • Denizli Merkezi Suç Haritası ve Suç Analiz Modeli, TÜBİTAK Projesi, KAMAG 105G090, 2009
  Kayıt Detayları
 • Eğirdir Gölü Hidrolojisi
  Kayıt Detayları
 • Isparta Belediyesi Alternatif Katı Atık Arıtma ve Depolama Tesisleri Alanlarının Araştırılması
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Sıvılaşma Riskinin Belirlenmesinde Genetik Algoritma Yaklaşımı, Pamukkale Üniversitesi, BAP 2008FBE011, 2008
  Kayıt Detayları
 • Denizli Merkezi Suç Haritası ve Suç Analiz Modeli, TÜBİTAK, KAMAG 105G090, 2009
  Kayıt Detayları
 • Design and Support of Roadway Systems, British Coal, 1992
  Kayıt Detayları
 • Ekim 2007 Çameli Depremi Hasarlı Yığma Yapı Envanteri Oluşturulması, TÜBİTAK, MAG 108M408, 2009.
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • Görsel programlamanın zemin mekaniğinde kullanımı, 1998
  Kayıt Detayları
 • Sıvılaşma Riskinin Belirlenmesinde Genetik Algoritma Yaklaşımı, Pamukkale Üniversitesi, 2010
  Kayıt Detayları
 • Gümüşler Belediyesi Mücavir Alanının Sıvılaşma Analizi ve Coğrafi Bilgi Sisteminde Uygulaması
  Kayıt Detayları
 • Denizli İlinde Katı Atıklar İçin (Düzenli Depolama Yöntemi) Jeolojik Yer Seçimi
  Kayıt Detayları
 • Denizli Belediyesi Yerleşim Alanlarındaki Zeminlerin Jeolojik ve Jeoteknik Özellikleri
  Kayıt Detayları
 • Zemin Parametrelerine Bağlı Ankraj Tasarımı
  Kayıt Detayları
 • NGI (Q) Kaya Kütlesi Sınıflamasındaki Parametrelerin BG Anadolu'daki Değişimine Bir Yaklaşım
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Jeoteknik Modeller
  Kayıt Detayları
 • Tabaka Kontrolü
  Kayıt Detayları
 • Danışmanlık
  Kayıt Detayları
 • Temel Bilgisayar Kullanımı
  Kayıt Detayları
 • Mukavemet
  Kayıt Detayları
 • Doğal Afetler ve Etkilerinin Azaltılması
  Kayıt Detayları
 • Doğal Afetler
  Kayıt Detayları
 • Lisans Tezi
  Kayıt Detayları
 • Jeoloji Uygulamaları
  Kayıt Detayları
 • Kaya Mekaniği
  Kayıt Detayları
   
  D.5 Bir kurum veya kuruluş tarafından talep edilen bilimsel raporlar
 • Kaplan, H., Tama, Y.S., Akyol, E., Ün, E., Yılmaz, S., “Milli Eğitim Bakanlığı, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Marmaris-İçmeler, Halit Narin Turizm Otelcilik Meslek Lisesi ve uygulama Oteli Binaları Depremsellik İnceleme Raporu”, Ağustos-2005, Denizli.
  Kayıt Detayları
 • Akyol, E., Kaya, A. ve Taşdelen, S., Bağbaşı Beldesi (Denizli) ve Alternatif Otoyol Bağlantı Yolları Güzergahlarının Jeolojik Özelliklerinin İncelenmesi.
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
 • Urban Safety and Research Centre, Kobe, Japonya
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Coğrafi Bilgi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
  Kayıt Detayları
 • Tütün Eksperliği Meslek Yüksek Okulu Müdür V
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı