Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Doç.Dr. Tezcan SEKERCIOGLU
Birimi : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : tsekerci@pau.edu.tr
Telefon : 0 258 296 31 49

Eğitim Bilgileri
 
 • 1982-1986
  :  Lise: Eskişehir Atatürk Teknik Lisesi Makina Bölümü
 • 1986-1990
  :  Lisans: Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Müh. Bölümü
 • 1994-1996
  :  Y. Lisans: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Müh. Anabilim Dalı
 • 1996-2001
  :  Doktora: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Müh. Anabilim Dalı

  Yönettiği Tezler
   
 • 1. Murat ÖZENÇ, 2007, Yapıştırma Bağlantılarının Darbe Yükleri Altındaki Davranışlarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi.

  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Şekercioğlu, T., “A new approach to the positive mean stress diagram in mechanical design”, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 40/9, 713-717 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Özenç, M., Şekercioğlu, T., “Experimental and Computational Investigation of Adhesive Joints Subjected to Impact Loads”, Kovove Materialy – Metallic Materials, 46/3, 133-138 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Şekercioğlu, T., Kovan, V., “Prediction of Static Shear Force and Fatigue Life of Adhesive Joints by Artificial Neural Network”, Kovove Materialy – Metallic Materials, 46/1, 51-57 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Şekercioğlu, T., Kovan, V., “Torque Strength of Bolted Connections with Locked Anaerobic Adhesive”, Proc. Instn Mech. Engrs Part L: J. Materials: Design and Applications, 222/1, 83-89 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Şekercioğlu, T., Kovan, V., “Pitting Failure of Truck Spiral Bevel Gear”, Engineering Failure Analysis, 14/4, 614-619 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Şekercioğlu, T., “Failure Study of Pneumatic Rock Drill Piston”, Engineering Failure Analysis, 13/7, 1108-1115 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Şekercioğlu, T., “Fracture Analysis of Gear Pump Used for Polymer Production”, Engineering Failure Analysis, 13/5, 835-842 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Şekercioğlu, T., “Shear Strength Estimation of Adhesively Bonded Cylindrical Components under Static Loading Using the Genetic Algorithm Approach”, Int. J. Of Adhesion & Adhesives, 25/4, 352-357 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Meran, C., Yüksel, M., Gülsöz, A., Şekercioğlu, T., “The Welding Problems of Thin Brass Plates and TIG Pulse Welding”, Science and Technology of Welding and Joining, 9/2, 131-137 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Şekercioğlu, T., Rende, H., Gülsöz, A., Meran, C., “The Effect Of Surface Roughness on the Strength of Adhesively Bonded Cylindrical Components”, Journal of Materials Processing Technology, 142/1, 82-86 , 2003
  Kayıt Detayları
   
  A.2 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka takdimi, teknik notlar, editöre mektuplar ve benzeri yazılar
 • Şekercioğlu, T., “Strength Based Reliability of Adhesively Bonded Tubular Lap Joints”, Materials & Design, 28/6, 1914-1918 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Şekercioğlu, T., Gülsöz, A., Rende, H.,“The Effect Of Bonding Clearance and Interference Fit on the Strength of Adhesively Bonded Cylindrical Components”, Materials & Design, 26/4, 377-381 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Şekercioğlu, T., Meran, C., “The Effect Of Adherend on the Strength of Adhesively Bonded Cylindrical Components”, Materials & Design, 25/2, 171-175 , 2004
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Şekercioğlu, T., Kovan, V., Ülker, Ç., “Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Yapıştırıcılar”, MakinaTek, 4, 132-136 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kovan, V., Şekercioğlu, T., “Yapıştırma Bağlantılarında Yapışma Teorileri ve Yüzey Enerjilerinin İncelenmesi”, Yüzey İşlemler, 42, 22-26 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Şekercioğlu, T., Kovan, V., “Makina Elemanlarında Seramik Malzemelerin Kullanılması”, Metal Dünyası, 141, 102-106 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Şekercioğlu, T., “Metal Tamiratında Yapıştırıcı Kullanımı”, Makina Magazin, 72, 50-55 , 2002
  Kayıt Detayları
 • Şekercioğlu, T., “Boru Bağlantılarında Kullanılan Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Elemanları”, Makina Market, 56, 124-127 , 2002
  Kayıt Detayları
 • Şekercioğlu, T., Rende, H., “Silindirik Yapıştırma Bağlantılarının Mukavemetine Yüzey Pürüzlülüğünün Etkisi”, Mühendis ve Makina, 507, 36-40 , 2002
  Kayıt Detayları
 • Rende, H., Şekercioğlu, T., “Mühendislikte Metal Yapıştırıcı Kullanımı”, Makina Market, 54, 120-123 , 2002
  Kayıt Detayları
 • Şekercioğlu, T., Rende, H., “Silindirik Yapıştırma Bağlantılarının Mukavemetine Yapıştırma Boşluğunun Etkisi”, Makina Magazin, 65, 40-44 , 2001
  Kayıt Detayları
 • Şekercioğlu, T., “Makine İmalatında Sıvı Conta Kullanımı”, Mühendis ve Makina, 500, 39-41 , 2001
  Kayıt Detayları
 • Rende, H., Şekercioğlu, T., “Redüktörlerde Gürültü II”, Makina Market, 9, 82-87 , 1997
  Kayıt Detayları
 • Rende, H., Şekercioğlu, T., “Redüktörlerde Gürültü I”, MakinaTek, 13, 68-74 , 1996
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Şekercioğlu, T., Özenç, M.,“Yapıştırma Bağlantılarının Darbe Yükleri Altındaki Davranışları”, IV. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Bildiriler Kitabı, 103-111, Konya , 2007
  Kayıt Detayları
 • Şekercioğlu, T., Günay, M.,“Hızlı Prototip Teknolojisi ve Makine Tasarımındaki Yeri”, III. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Poster Bildiri, Konya , 2005
  Kayıt Detayları
 • Şekercioğlu, T.,“Polimer Esaslı Sızdırmazlık Elemanlarının Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar”, II.Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi, Bildiriler Kitabı, 75-86, Denizli , 2005
  Kayıt Detayları
 • Şekercioğlu, T.,“Sacların Hidrolik Olarak Şekillendirilmesindeki Son Gelişmeler”, 10. Denizli Malzeme Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 551-558, Denizli , 2004
  Kayıt Detayları
 • Şekercioğlu, T.,“Bakım-Onarım İşlemlerinde Epoksi Reçinelerin Yeri”, Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi, Bildiriler Kitabı, 53-61, Denizli , 2003
  Kayıt Detayları
 • Şekercioğlu, T., Rende, H.,“Dinamik Yük Altında Çalışan Silindirik Yapıştırma Bağlantılarının Mukavemetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”, II. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Bildiriler Kitabı, 105-114, Konya , 2003
  Kayıt Detayları
 • Şekercioğlu, T., Yüksel, M., Wagenknecht, P., “Mukavemet Hesaplarında Malzeme Açısından Yeni Yaklaşımlar”, 9. Denizli Malzeme Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 366-374, Denizli , 2002
  Kayıt Detayları
 • Şekercioğlu, T., Rende, H., “Yapıştırma Bağlantılarının Konstrüktif Açıdan İncelenmesi”, 8. Denizli Malzeme Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 127-134, Denizli , 2000
  Kayıt Detayları
 • Rende, H., Şekercioğlu, T., “Kaynak ile İmal Edilen Dişli Çark ve Redüktör Kutu Konstrüksiyonunda Önemli Hususlar”, Makina-İmalat Teknolojileri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 140-147, Konya , 1999
  Kayıt Detayları
 • Rende, H., Şekercioğlu T., “Döküm Yöntemi ile İmal Edilen Redüktör Kutu Konstrüksiyonunda Önemli Hususlar”, Bilim Günleri, Bildiriler Kitabı, 118-126, Denizli , 1999
  Kayıt Detayları
 • Şekercioğlu, T., Meran, C., “Denizli Sanayisinde Makina Mühendislerinin Yeri”, 21.Yüzyıla Doğru Denizli Sanayii Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 314-323, Denizli , 1997
  Kayıt Detayları
 • Rende, H., Şekercioğlu, T., “Redüktörlerde Oluşan Gürültüye Malzemenin Etkisi”, 7. Denizli Malzeme Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 301-307, Denizli , 1997
  Kayıt Detayları
 • Şekercioğlu, T., Kovan, V., Rende, H., “Dinamik Yüke Maruz Kalan Silindirik Yapıştırma Bağlantılarındaki Bazı Değişkenlerin Sayısal Olarak İncelenmesi”, 11th International Conference on Machine Design and Production, Proceedings CD, 1005-1015, Antalya , 2004
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde
 • Hakemlik: Int. J. of Adhesion & Adhesives , 2006
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik: Mühendis ve Makina , 2004
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik: Materials and Design , 2008
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik: Int. J. of Adhesion and Adhesives, 2004
  Kayıt Detayları
   
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • Hakemlik: PAÜ Müh. Bil.Dergisi , 2008
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik: PAÜ Müh. Bil.Dergisi , 2006
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik: Mühendis ve Makina , 2004
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik: Mühendis ve Makina , 2003
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik: Mühendis ve Makina , 2003
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Yapıştırma Bağlantılarının Konstrüktif Açıdan İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, 2000MHF01/MAK001, Yardımcı Araştırmacı, 2001.
  Kayıt Detayları
 • Dinamik ve Darbeli Yükler Altında Yapıştırma Bağlantılarının Mukavemetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Tübitak ARGE Projesi, 105M214, Proje Yöneticisi, 2006–2008
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • 2007-2008: Teknik Resim
  Kayıt Detayları
 • 2005-2006: Bilgisayar Destekli Tasarım
  Kayıt Detayları
 • 2004-2005: Teknik Resim
  Kayıt Detayları
 • 2003-2004: Bilgisayar Destekli Üretim
  Kayıt Detayları
 • 2003-2004: Makine Resmi I
  Kayıt Detayları
 • 2003-2004: Teknik Resim
  Kayıt Detayları
 • 2002-2003: Makine Resmi I
  Kayıt Detayları
 • 2002-2003: Teknik Resim
  Kayıt Detayları
 • 2008-2009: Müh. Yapıştırma Tek.
  Kayıt Detayları
 • 2008-2009: Konstrüksiyon Sistematiği
  Kayıt Detayları
 • 2008-2009: Kalıpçılık Tekniği
  Kayıt Detayları
 • 2008-2009: Ölçme Tekniği
  Kayıt Detayları
 • 2008-2009: Makina Elemanları II
  Kayıt Detayları
 • 2008-2009: Makina Tasarımı
  Kayıt Detayları
 • 2008-2009: Makina Elemanları I
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008: Makina Tasarımı
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008: Müh.Yapıştırma Tekniği
  Kayıt Detayları
 • 2006-2007: Kontrüksiyon Sistematiği
  Kayıt Detayları
 • 2006-2007: Makina Tasarımında Güvenilirlik
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008: Teknik Resim
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008: Kalıpçılık Tekniği
  Kayıt Detayları
 • 2006-2007: Kalıpçılık Tekniği
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008: Ölçme Tekniği
  Kayıt Detayları
 • 2006-2007: Ölçme Tekniği
  Kayıt Detayları
 • 2005-2006: Ölçme Tekniği
  Kayıt Detayları
 • 2004-2005: Ölçme Tekniği
  Kayıt Detayları
 • 2003-2004: Ölçme Tekniği
  Kayıt Detayları
 • 2002-2003: Ölçme Tekniği
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008: Makina Tasarımı
  Kayıt Detayları
 • 2006-2007: Makina Tasarımı
  Kayıt Detayları
 • 2005-2006: Makina Tasarımı
  Kayıt Detayları
 • 2004-2005: Makina Tasarımı
  Kayıt Detayları
 • 2003-2004: Makina Tasarımı
  Kayıt Detayları
 • 2002-2003: Makina Tasarımı
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008: Makina Elemanları II
  Kayıt Detayları
 • 2006-2007: Makina Elemanları II
  Kayıt Detayları
 • 2005-2006: Makina Elemanları II
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008: Makina Elemanları I
  Kayıt Detayları
 • 2006-2007: Makina Elemanları I
  Kayıt Detayları
 • 2005-2006: Makina Elemanları I
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı