Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Uzman Dr. YUNUS ARSLAN
Birimi : Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
Yabancı Dil : İNGİLİZCE
E-Posta : yarslan@pau.edu.tr
Telefon : 02582962901

Eğitim Bilgileri
 
 • 2000-2005
  :  Lisans - Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
 • 2006-2008
  :  Yüksek Lisans - Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri ve Teknolojisi ABD.
 • 2008-2011
  :  Doktora - Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri ve Teknolojisi ABD.
  Mesleki Deneyim
   
 • 2005-2007
  :  Aksaray-Sarıyahşi Lisesi - Beden Eğitimi Öğretmenliği
 • 2006-2007
  :  Aksaray-Sarıyahşi İlçesi – Öğretmenevi Müdürlüğü


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Arslan, Y., Ekmekçi, R., Dağlı-Ekmekçi, A. Determination of competency perception levels related to alternative assessment of senior students who studied pedagogical content knowledge, 2011, Scientific Report Series Physical Education and Sport-Part I, 15 (1), 179-183. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Erturan İlker, A.G., Arslan, Y., Demirhan, G., Validity and Reliability of Trichotomous Achievement Goal Scale,Measurement in Physical Education and Exercise Science, 2011, 15, 4: 301-313. , 2011
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Çelik, Z., Arslan, Y., “Aday Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algılarının Belirlenmesi” Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 2012, 14 (2). , 2012
  Kayıt Detayları
 • Arslan, Y., Çelik, Z., Çelik, E. Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının belirlenmesi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009, 26:113-124. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Arslan, Y., Çelik, Z., Çelik, E. Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının belirlenmesi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009, 26:113-124. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Yunus ARSLAN, Figen ALTAY, Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi dersine ilişkin görüşlerinin bazı eğilimleri açısından incelenmesi, Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 2009, 11(1): 14-23. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ayşe Gökçe ERTURAN İLKER, Yunus ARSLAN, Gıyasettin DEMİRHAN, Üçlü motivasyonel iklim ölçeğinin ortaöğretim öğrencileri için geçerlik ve güvenirlik çalışması, Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 2009, 20 (1): 6-15. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Rıdvan EKMEKÇİ, Yunus ARSLAN, Aytül EKMEKÇİ, Bülent AĞBUĞA, Üniversite öğrencilerinin spora bakış açılarının ve spora katılım güdülerinin belirlenmesi, New World Science Academy, 2010, 5(2): 104-114. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Yunus ARSLAN, Nefise BULGU, Oyunla Toplumsallaşma, Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, 2010, 1 (1): 08-22. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Yunus ARSLAN, Figen ALTAY, Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ders programı ve ders uygulamalarına ilişkin görüşleri, Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Dergisi, 2008, 19(2): 63-79. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Yunus ARSLAN, Figen ALTAY, İlköğretim okul takımlarındaki erkek öğrencilerin spora katılım güdülerinin belirlenmesi, Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009, 4 (2): 59-66. , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Yunus ARSLAN, Murat ERDOĞDU, Zekeriya Çelik. Beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme alanındaki kavram yanılgılarının incelenmesi, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, 10-12 Kasım, 2010, Poster Bildiri. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Yunus ARSLAN, Zekeriya Çelik. Aday beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme genel yeterlik algılarının belirlenmesi, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, 10-12 Kasım, 2010, Sözel Bildiri. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Saçlı, F., Erturan-İlker, A.G., Arslan, Y., Demirhan, G. Farklı öğretim yöntemlerinin aday öğretmenlerin eleştirel düşünme becerileri, eleştirel düşünme eğilimleri ve başarı hedefleri üzerine etkisi, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, 10-12 Kasım, 2010, Sözel Bildiri. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Yunus ARSLAN, Zekeriya Çelik. Aday beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme genel yeterlik algılarının belirlenmesi, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, 10-12 Kasım, 2010, Sözel Bildiri , 2010 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Yunus ARSLAN, Murat ERDOĞDU, Zekeriya Çelik. Beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme alanındaki kavram yanılgılarının incelenmesi, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, 10-12 Kasım, 2010, Poster Bildiri. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Yunus ARSLAN, Gıyasettin DEMİRHAN. Ölçme ve Değerlendirme Gelişim Programının Aday Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Öğrencilerinin Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Algı Düzeylerine Etkisi, Spor Pedagojisi-Bilimsel Bilgi Paylaşımı Çalıştayı-I, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi, 8-9 Ekim, 2010. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Rıdvan EKMEKÇİ, Yunus ARSLAN, Determination of assertiveness and problem solving skills of basketball and volleyball referees, The 2010 WINGATE Congress of Exercise & Sport Sciences, 2010, June 3-6 , NETANHA, ISRAEL, Sözel Bildiri , 2010
  Kayıt Detayları
 • Rıdvan EKMEKÇİ, Yunus ARSLAN, Aytül EKMEKÇİ, Üniversite öğrencilerinin spora bakış açıları ve katılım güdülerinin belirlenmesi, IV. Antalya Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 2007, 09-11 Kasım, Poster Bildiri. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Fatma, Saçlı, Yunus ARSLAN, Gökçe Erturan, Gıyasettin DEMİRHAN, The comparison of pre-service teachers' critical thinking skills, 5th FIEP European Congress 2nd Serbian Congress of P.E. Teachers, 2009, Septemper 23-26, NIS, SERBIA, Sözel Bildiri. , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Sadettin KİRAZCI,, Figen ALTAY A. Gökçe ERTURAN, Yunus ARSLAN, Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri; Ölçme-Değerlendirme (ED. G. Demirhan, ML. İnce, Y. Bulca, C. Koca, S. Kirazcı), Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Dizisi, Kitap II, Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi, 2010, 5-24. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Canan KOCA, Yunus ARSLAN, Gıyasettin DEMİRHAN, Beden eğitiminde ölçme ve değerlendirme konusunda yapılan bilimsel araştırmaların incelenmesi; Ölçme-Değerlendirme (ED. G. Demirhan, ML. İnce, Y. Bulca, C. Koca, S. Kirazcı), Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Dizisi, Kitap II, Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi, 2010, ISBN: 978-9944-379-11-3, s. 105-135. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Sadettin KİRAZCI, A. Gökçe ERTURAN, Yunus ARSLAN, Bireysel ve sosyal sorumluluk modeli; Öğretim modelleri ve güncel araştırmalar (ED. G. Demirhan, ML. İnce, C. Koca, S. Kirazcı), Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Dizisi, Kitap I, Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi, 2010; ISBN: 978-9944-379-15-1, s. 89-115. , 2010
  Kayıt Detayları
   
  A-13 Internet ortamında yayınlanan(Ulusal veya uluslararası)
 • Saçlı, F., Erturan, A.G., Arslan, Y., Altun, A., Yılmaz Soylu, M., Demirhan, G., Kaliforniya Eleştirel Düşünme Becerileri Testi KEDBT-Form 2000, http: // www. insightassessment. com/Translations%20CCTST.html, 2009.ISBN: 1-0891557-42-4. , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-16 Spor Bilimleri-Uygulama
 • 15-19 Mayıs 2010, 7. TÜRKİYE KOÇFEST ÜNİVERSİTE SPOR OYUNLARI, Organizasyon Komitesi Üyeliği/Ulusal , 2010
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.4 Ulusal düzeydeki kurslara kurs eğitmeni olarak katılmak
 • 1. Eğitim Bakanlığı, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı (Faaliyet No: 270), Beden Eğitimi Ders Programlarının Tanıtımı Semineri, 09-13 Haziran 2008, Bursa-Gemlik Karacaali Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri. Eğitim Görevlisi , 2008
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • Editörlük, Scientific Report Series Physical Education and Sport-Part I, 15/1 , 2011
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Erol, A.E. (Proje Yürütücüsü), Arslan, Y. (2010). GPS Bağlantılı Performans Analiz Sistemi ve Bilgisayar Laboratuvarının Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Hizmet Uygulamalarında Kullanımı. Proje no: 2010KRM001, Pamukkale Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Birimi. Yardımcı Araştırmacı.
  Kayıt Detayları
 • Ekmekçi, R. (Proje Yürütücüsü), Arslan, Y. Dağlı-Ekmekçi, A. (2011). Formasyon Alan Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Yeterlik Algı Düzeylerinin Belirlenmesi. Proje No: 2010BSP009, Pamukkale Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Birimi. Yardımcı Araştırmacı.
  Kayıt Detayları
 • Gıyasettin DEMİRHAN (Proje Yürütücüsü), Fatma SAÇLI, A.Gökçe ERTURAN İLKER, Yunus ARSLAN (2010). Farklı Öğretim Yöntemlerinin Aday Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme ve Başarı Hedefleri Üzerine Etkisi. Proje No: 08D09407001, Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Birimi. Yardımcı Araştırmacı.
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • • GPRS Bağlantılı Performans Analiz Sistemi ve Bilgisayar Laboratuarının Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Hizmet Uygulamalarında Kullanımı. Kurumsal Alt Yapı Projesi
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • Spor Yaz Seminerleri II, Temmuz 2011, pamukkale Üniversitesi, Denizli.
  Kayıt Detayları
 • Spor Yaz Seminerleri II, Temmuz 2011, pamukkale Üniversitesi, Denizli.
  Kayıt Detayları
 • Spor Yaz Seminerleri I, Temmuz,2010.pamukklae Üniversitesi, Denizli.
  Kayıt Detayları
 • Spor Yaz Seminerleri II, 27 Haziran-8 Temmuz 2011, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. Yerel Düzenleme Kurulu Üyeliği/Ulusal
  Kayıt Detayları
 • Spor Yaz Seminerleri I, 5-14 Temmuz 2010, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. Yerel Düzenleme Kurulu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • SPOR PEDAGOJİSİ - Bilimsel Bilgi Paylaşımı Çalıştayı - I, 8-9 Ekim 2010, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA. Düzenleme Kurulu Üyeliği.
  Kayıt Detayları
 • Beden Eğitimi Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu III - Nitelikli "Hareket Bilgi ve Becerileri" ve "Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam" Öğretimi için ARAŞTIRAN ÖĞRETMEN. 21-22 Ocak 2011, ODTÜ-ANKARA. Düzenleme Kurulu Üyeliği.
  Kayıt Detayları
 • Beden Eğitimi Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu II - Beden eğitimi ve Sporda Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları ve Öğretmen Yeterliklerini Değerlendirme, 30-31 Ocak 2009, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA. Düzenleme Kurulu Üyeliği.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı