Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Doç.Dr. Cemal MERAN
Birimi : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : cmeran@pau.edu.tr
Telefon : +90258 2963150


Danışmanlığını Yaptığı Tezler
 
 • Atik, A.G., AISI 304 Paslanmaz Çelikler, Sürtünme Karıştırma Kaynağı, Kaynak Edilebilirlik, Takım Geometrisi, Kaynak Parametreleri, Pamukkale Üniversitesi (Devam ediyor)

  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Meran, C., Yüksel, M., Gülsöz, A., Şekercioğlu, T., “The Welding Problems of Thin Brass Plates and TIG Pulse Welding”, Science and Technology of Welding and Joining, 9/2, 131-137 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Şekercioğlu, T., Rende, H., Gülsöz, A., Meran, C., “The Effect Of Surface Roughness on the Strength of Adhesively Bonded Cylindrical Components”, Journal of Materials Processing Technology, 142/1, 82-86 , 2003
  Kayıt Detayları
   
  A.2 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka takdimi, teknik notlar, editöre mektuplar ve benzeri yazılar
 • Şekercioğlu, T., Meran, C., “The Effect Of Adherend on the Strength of Adhesively Bonded Cylindrical Components”, Materials & Design, 25/2, 171-175 , 2004
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Kovan, V., Yüksel, M., Meran, C., “Genel Yapı Çelikleri Nereye Gidiyor”, Metal Dünyası”, Temmuz 2004, Sayı 134, s. 87-91 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Kovan, V., Meran, C., Yüksel, M., “Vakum Kaplama Tekniklerine Genel Bir Bakış…”, Makine Market”, Haziran 2004, s. 120-125 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Meran, C., Kovan, V., “Nikel Esaslı Süper Alaşımlar, Makine Market”, Ocak 2004, s. 112-116 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Meran, C., Yüksel, M., “Pirinçlerin Kaynağı İçin İşlem Parametreleri”, Makine Market, Yıl 6, 62, 92-97 (2002). , 2002
  Kayıt Detayları
 • Gülsöz, A., Meran, C., “Çeliklerin Kaynağında Ön Isıtmanın Belirlenmesi İçin Kullanılan Yöntemler”, Mühendis ve Makine, cilt 38, 448, 32-36 (1997). , 1997
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Şekercioğlu, T., Meran, C., “Denizli Sanayisinde Makina Mühendislerinin Yeri”, 21.Yüzyıla Doğru Denizli Sanayii Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 314-323, Denizli , 1997
  Kayıt Detayları
 • Öztürk, H.K., Meran, C., “Gaz Türbini Malzemeleri”, 9. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, 221-227(2002) , 2002
  Kayıt Detayları
 • Meran, C., Yüksel, M., König, R., “Mühendislik Malzemesi Olarak Pirinçler ve Kaynak Edilebilirliği”, 8. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, 275-284(2000) , 2000
  Kayıt Detayları
 • Meran, C., Yüksel M., König R., “Pirinç Malzemelerinin Kaynak Edilebilirliği ve Uygun Kaynak Parametrelerinin Tespiti”, Bilim Günleri, MMO Denizli Şubesi, 200-207(1999). , 1999
  Kayıt Detayları
 • Meran, C., Kovan, V., Havacılık Malzemeleri ve Gelişimi, 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi, 14-16 Nisan 2004, Denizli, s 635-643 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Kovan, V., Meran, C., Yüksel, M., İleri Teknoloji Hammaddeleri, 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi, 14-16 Nisan 2004, Denizli, s 644-655 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Kovan, V., Meran, C., Yüksel, M., Alüminyum ve Bakır Üretiminde Türkiye’nin Dünya Üzerindeki Yeri, 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi, 14-16 Nisan 2004, Denizli, s 1111-1119 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Meran, C., Küçükodacı, S., Güngör, A., “Bağlantı Elemanı Özelliklerinin Makinelerin Montaj Ve Demontaj Edilebilirliği Üzerine Etkisinin Analizi”, III. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi, 22-25 Kasım 2007, Denizli, s 355-362 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Meran, C., Kovan, V., Kutlay, E., “Pirinç Malzemelerin Sürtünme Karıştırma Kaynağında Uç Baskı Kuvvetinin Birleşebilirliğe Etkisinin İncelenmesi” Kaynak Teknolojisi VI.Ulusal Kongresi 9-11 Kasım 2007 Ankara, s 71-80 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Meran, C., Kovan, V., Beberoğlu, O., “Hadde Merdanelerinde Karşılaşılan Hasarlar ve Analizi”, Tasarım-İmalat ve Analiz Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, 26-28 Nisan 2006, s177-186 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Tan, E., Meran, C., Yüksel, M., “Küresel Grafitli Dökme Demir Malzemelerden İmal Edilen Haddehane Merdanelerindeki Hasar Analizleri”, 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi, 14-16 Nisan 2004, Denizli, s 283-293 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Erbil, İ., Meran, C., Tan, E., “Bakımda İnsan Faktörü”, Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi, 16-19 Ekim 2003, Denizli, s 283-293 , 2003
  Kayıt Detayları
 • Kovan, V., Meran, C.,Yüksel, M., “Bakım Tekniğinde Fosfatlamanın Önemi”, Bakım teknolojileri Kongre ve Sergisi, 16-19 Ekim 2003, Denizli, s 71-79 , 2003
  Kayıt Detayları
 • Meran, C., Kovan, V., Yüksel M., “Uzay Çatı Elemanlarında Korozyon ve Alınabilecek Önlemler” Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi, 16-19 Ekim 2003, Denizli, s 63-70 , 2003
  Kayıt Detayları
 • Meran, C., Yüksel M., König R., Hammer, J., “İnce Pirinç Levhaların Kaynak Edilebilirliği Üzerinde Koruyucu Gaz Miktarının Etkisi”, 9. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, 228-240 (2002) , 2002
  Kayıt Detayları
 • Meran, C., Yüksel, M., König, R., Hammer, J., “İnce Pirinç Levhaların Kaynak Edilebilirliği Üzerinde Ark Boyunun Etkisi”, Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya, 213-218(2001) , 2001
  Kayıt Detayları
 • Meran, C., Yüksel, M., König, R., Hammer, J., “Pirinç Malzemelerin Kaynağında Elektrot Uç Açısının Etkisi”, Kaynak Teknolojisi III. Ulusal Kongre ve Sergisi, İstanbul, 201-209 (2001). , 2001
  Kayıt Detayları
 • Yüksel, M., Meran, C., “Yorulma Sembollerinde Yaşanan Karmaşıklıklar, 8. Denizli Malzeme Sempozyumu”, Denizli, 379-386 (2000) , 2000
  Kayıt Detayları
 • Meran, C., Yüksel M., König R., “CuZn37 Pirinç Malzemesinin Kaynak Edilebilirliği”, Kaynak Teknolojisi II. Ulusal Kongre ve Sergisi, Ankara, 199-209 (1999) , 1999
  Kayıt Detayları
 • Gülsöz, A., Meran, C., “Kaynak Tekniğinde Zaman-Sıcaklık-Dönüşüm (ZSD)-Diyagramlarının Kullanımı”, 7. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, 477-484 (1997) , 1997
  Kayıt Detayları
 • Öztürk, O., Meran, C., Yüksel, M., Alçak ve Yüksek Yoğunluklu Polietilen ile Polipropilenin Geri Dönüşümde Kullanılabilirliği, 11th International Materials Symposium, Denizli, 19-21 April 2006, s 473-477 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Meran, C., Kovan, V., Joint of brasses with friction stir welding and TIG pulse welding, 9th International Research/Expert Conference, Antalya, Turkey, 26-30 September, 2005, s 207-210 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Gülsöz, A, Meran, C., “Kaynak ZSD- Diyagramlarının Bilgisayar Yardımıyla Hesaplanması ve Grafik Olarak Gösterilmesi”, Kaynak Sempozyumu, GEDİK Vakfı, İstanbul, 1998, s 250-258 , 1998
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • Friction Stir Weldability of Stainless Steels, FH-Regensburg, Germany, 10 June 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Friction Stir Welding and aplications, Napier University, Scotchland, 26 May 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • “Engineering Applications of Friction Stir Welding” 22 June 2007, Silesian University, Gliwice, Poland , Asst.Prof.Dr. Cemal Meran
  Kayıt Detayları
 • “Engineering Applications of Friction Stir Welding” 22 May 2007, FH-Regensburg, Germany , Asst.Prof.Dr. Cemal Meran
  Kayıt Detayları
   
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • Meran, C., Küçükömeroğlu, T., Canyurt, O.E., Sürtünme Karıştırma Kaynağı İle Birleştirilmiş AISI 304 Ostenitik Paslanmaz Çelikte Kaynak Bölgesinin Taramalı Elektron Mikroskobu İncelemesi, 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 22-25 Haziran 2009, KTÜ, Trabzon, s260 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Meran, C., Güngör, A., Gültekin E., Erol, S.S., Bakım Alanında Anahtar Performans Göstergelerinin (APG) Kullanımı, IV. Bakım teknolojileri Kongresi ve Sergisi, TMMOB makine Mühendisleri Odası, Denizli , 22-24 Ekim 2009, s271-278 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Meran, C., Erol, S.S., Türkiye’de ve Dünya’da Bakım Mühendisliği Eğitimi – Önemi, IV. Bakım teknolojileri Kongresi ve Sergisi, TMMOB makine Mühendisleri Odası, Denizli , 22-24 Ekim 2009, s1-7 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Meran, C., Canyurt, O.E., Takım Devir Sayısı ve İlerleme Hızının AISI 304 Ostenitik Paslanmaz Çeliğin Sürtünme Karıştırma Kaynak Yapılabilirliği Üzerine Etkisi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Kaynak Teknolojisi VII. Ulusal Kongre ve Sergisi, 13-14 Kasım 2009, s157-170 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Meran, C., Canyurt, O.E., Çam, G., Paslanmaz Çeliklerin Sürtünme Karıştırma Kaynağında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Kaynak Teknolojisi VII. Ulusal Kongre ve Sergisi, 13-14 Kasım 2009, Ankara, s143-156 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Çam, G., Meran, C., Çeliklerin Sürtünme Karıştırma Kaynağı, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Kaynak Teknolojisi VII. Ulusal Kongre ve Sergisi, 13-14 Kasım 2009, Ankara, s57-70 , 2009
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde
 • MATERIALS AND DESIGN (M&D)" Effect of welding speed on microstructural and mechanical properties of friction stir welded Inconel 600" (İngilizce), Manuscript No: JMAD-D-09-00443 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik, MATERIALS AND DESIGN (M&D)"Fatigue Behaviour of Post Weld Heat Treated Electron Beam Welded AA2219 Aluminium Alloy Joints" (İngilizce), Manuscript No: JMAD-D-07-00250R1 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik, Materials and Design, 2008, manuscript No: JMAD-D-07-00230, Effect of welding parameters on mechanical and microstructural properties of dissimilar AA6082-AA2024 joints produced by Friction Stir Welding , 2008
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik, MATERIALS AND DESIGN (M&D), "Prediction Of Austenite Grain Growth During Austenitization Of Low Alloy Steels", (İngilizce), Manuscript No: JMAD-D-07-00252, 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik, JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY (JMPT), "Effect of Pulse Shape and Energy on the Surface Roughness and Mass Transfer in the Electrospark Coating Process", (İngilizce), Manuscript No: PROTEC-D-07-00346, 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik, JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY (JMPT), "Effect of Weld Heat Input on The Boron Carbide Precipitation in GMA Welded Cold Formed S700MC Steel", (İngilizce), Manuscript No: Protec-D-06-01076, 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik, MATERIALS AND DESIGN (M&D), "Prediction Of Austenite Grain Growth During Austenitization Of Low Alloy Steels", (İngilizce), Manuscript No: JMAD-D-07-00252, 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik, MATERIALS AND DESIGN (M&D), "Joınıng Of Brass Plates By Frıctıon Stır Weldıng", (İngilizce), Manuscript No: JMAD-D-07-00008R1, 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik, MATERIALS AND DESIGN (M&D)"Fatigue Behaviour of Post Weld Heat Treated Electron Beam Welded AA2219 Aluminium Alloy Joints" (İngilizce), Manuscript No: JMAD-D-07-00250R1 , 2007
  Kayıt Detayları
   
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • 9. Hakemlik, AISI 303 Ostenitik Paslanmaz Çeliklerin İşlenmesinde Kesme Hızı ve İlerlemenin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü üzerindeki Etkileri, Eser kayıt No 600-2008-226, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi , 2008
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik, 6063 Alüminyum Alaşımların SKK karıştırcı Uç Pim Yapısının Bağlantı dayanımına Etkisi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Dergisi, Eser Kayıt No 2008/60 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Metalurji Malzeme Dergisi, Akademik Yayın Kurulu Üyeliği, 2005-
  Kayıt Detayları
   
  C.5 Tez jürisinde olmak
 • Küçükodacı, S., Cam Ürün Üretim Aşamalarının ve Ürün Özelliklerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi FBE, , 2008
  Kayıt Detayları
 • Makine İmalat Sektöründe Meydana Gelen İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Mevcut Mevzuatlar Çerçevesinde Değerlendirilmesi, PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği Gürkan Düztepe, Hiperötektik Bir Alüminyum Alaşımının Dökümünde Ultrason Uygulaması ve Çeşitli Özelliklere Etkisi, Akdeniz Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
  Kayıt Detayları
 • İbrahim doruk, Gıda Sanayisinde Kullanılan Paslanmaz Çelikler ve bu Çeliklere Uygulanan Kaynak Yöntemleri, 2005, PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
  Kayıt Detayları
 • Yüksek Lisans Tez Jüri Üyesi Engin Tan, Dökme Demirden İmal Edilen Merdanelerin Aşınma Davranışına Bakır Katkı Oranının Etkisi, 2005, PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
  Kayıt Detayları
 • Tez Jüri Üyesi Kovan V., Oksit Dispersiyon Sertleşmesi Yapılmış NiCr8020 Nikel Esaslı Süper Alaşımın Termodinamik Yorulma Davranışının belirlenmesi, Nisan 2006, PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Proje Yürütücüsü, “Paslanmaz Çeliklerin Sürtünme Karıştırma Kaynak Yapılabilirliği ve takım Baskı Kuvvetinin Etkisinin Araştırılması” Destekleyen Kuruluş: PAÜ BAP, Proje No: 2008MHF006, Destek Miktarı: 10.000 YTL
  Kayıt Detayları
 • proje Yürütücüsü, Paslanmaz Çeliklerin Sürtünme karıştırma Kaynak Yapılabilirliği ve Takım Baskı Kuvvetinin Araştırılması, 2008MHF006 nolu BAP Yüksek Lisan Tez projesi, 2008, Destek Miktarı 10.000 YTL
  Kayıt Detayları
 • Statik ve Dinamik yüklemeye maruz kalın kompozit laminalarda dil ve oluk birleştirme tekniği ile apıştırma, parametrelerin incelenmesi ve genetik algoritma yöntemi ile optimum tasarım parametrelerinin bulunması.
  Kayıt Detayları
 • Yardımcı Araştırmacı (2004 - 2006) “Nikel esaslı süper alaşımların termal yorulma davranışlarının incelenmesi” Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK, Bilim Adamı Yetiştirme Programı
  Kayıt Detayları
 • Yardımcı Araştırmacı (1999 – 2001) “Yapıştırma Bağlantılarının Konstrüktif Açıdan İncelenmesi” Destekleyen Kuruluş: PAÜ, Proje No: 2000MHF01/MAK001, Destek Miktarı: 1,000 YTL
  Kayıt Detayları
 • Proje Yürütücüsü (1999 – 2001) “Pirinç malzemelerin Kaynak Edilebilirliği ve Uygun kaynak Parametrelerinin Tespiti” Destekleyen Kuruluş: PAÜ, Proje No: 2001FBE021, Destek Miktarı: 1,000 YTL
  Kayıt Detayları
 • “Genetik algoritma tipi hesaplama tekniği kullanarak enerji sektörünü etkileyen parametrelerin tespiti, analizi, enerji planlaması ve projeksiyonun oluşturulması” Destekleyen Kuruluş: DPT, Proje No: 2003K120950, Destek Miktarı: 30,000 YTL
  Kayıt Detayları
 • . Proje Yürütücüsü (2007 - 2009) “Paslanmaz Çeliklerin Sürtünme Karıştırma Kaynak Yapılabilirliği ve Kaynak Kalitesini Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi” Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK, Proje No: 106M504, Destek Miktarı: 182,421 YTL
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Proje Yürütücüsü (2005 - 2006) “Dökme Demir Hadde Merdanelerinde Nikel Alaşım Elementi Yerine Bor Alaşım Elementinin İkame Edilebilirliğinin Araştırılması” Destekleyen Kuruluş: DPT, Proje No: 2003K120950, Destek Miktarı: 36,000 YTL
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • Atik, A.G., AISI 304 Paslanmaz Çelikler, Sürtünme Karıştırma Kaynağı, Kaynak Edilebilirlik, Takım Geometrisi, Kaynak Parametreleri, Pamukkale Üniversitesi, Temmuz 2009
  Kayıt Detayları
 • Küçükodacı, S., Cam Ürün Üretim Aşamalarının ve Ürün Özelliklerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi FBE, Temmuz 2008
  Kayıt Detayları
 • Tez Yöneticisi Alptekin, A., “Sürtünme Karıştırma Yönteminin AISI 304 Paslanmaz Çeliğine Uygulanabilirliğinin Araştırılması”, Pamukkale Üniversitesi, Temmuz 2006
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Malzeme I
  Kayıt Detayları
 • Malzeme II
  Kayıt Detayları
 • MAK 574 Özel Çelikler 2
  Kayıt Detayları
 • MAK 573 Özel Çelikler I
  Kayıt Detayları
 • Temel Üretim Yöntemleri
  Kayıt Detayları
 • Plastik Malzemeler
  Kayıt Detayları
 • Malzeme Bilgisi
  Kayıt Detayları
 • Malzeme II
  Kayıt Detayları
 • ENM 205 Mühendislikte Malzeme Bilgisi
  Kayıt Detayları
 • ENM 205 Mühendislikte Malzeme Bilgisi
  Kayıt Detayları
 • ENM 205 Mühendislikte Malzeme Bilgisi
  Kayıt Detayları
 • MAK 578 Bakım Tekniği
  Kayıt Detayları
 • MAK466 Plastik Malzemeler
  Kayıt Detayları
 • ENM 210 Temel Üretim Yöntemleri
  Kayıt Detayları
 • MAK 573 Özel Çelikler I
  Kayıt Detayları
 • GMU 109 Teknik Resim
  Kayıt Detayları
 • GMU 109 Teknik Resim
  Kayıt Detayları
 • GMU 109 Teknik Resim
  Kayıt Detayları
 • MAK 545 Yüksek Sıcaklık Malzemeleri ve Tasarım
  Kayıt Detayları
 • MAK 578 Bakım Tekniği
  Kayıt Detayları
 • MAK 578 Bakım Tekniği
  Kayıt Detayları
 • MAK 578 Bakım Tekniği
  Kayıt Detayları
 • ÖNLİSANS Makine Resmi II
  Kayıt Detayları
 • ENM 103 Teknik Resim
  Kayıt Detayları
 • MAK 257 Laboratuar Atölye
  Kayıt Detayları
 • MAK 257 Laboratuar Atölye
  Kayıt Detayları
 • TEK 309 İmal Usulleri
  Kayıt Detayları
 • MAK 460 Makine Laboratuarı II
  Kayıt Detayları
 • MAK 460 Makine Laboratuarı II
  Kayıt Detayları
 • MAK 460 Makine Laboratuarı II
  Kayıt Detayları
 • MAK 460 Makine Laboratuarı II
  Kayıt Detayları
 • MAK 460 Makine Laboratuarı II
  Kayıt Detayları
 • TEK 202 Malzeme Bilgisi
  Kayıt Detayları
 • TEK 202 Malzeme Bilgisi
  Kayıt Detayları
 • TEK 202 Malzeme Bilgisi
  Kayıt Detayları
 • TEK 202 Malzeme Bilgisi
  Kayıt Detayları
 • TEK 202 Malzeme Bilgisi
  Kayıt Detayları
 • Malzeme I
  Kayıt Detayları
 • Malzeme I
  Kayıt Detayları
 • Malzeme I
  Kayıt Detayları
 • Malzeme I
  Kayıt Detayları
 • Malzeme I
  Kayıt Detayları
 • Malzeme II
  Kayıt Detayları
 • Malzeme II
  Kayıt Detayları
 • Malzeme II
  Kayıt Detayları
 • Malzeme II
  Kayıt Detayları
 • Malzeme II
  Kayıt Detayları
   
  D.5 Bir kurum veya kuruluş tarafından talep edilen bilimsel raporlar
 • Antalya PTT Baş Müdürlüğü Lara Eğitim Ve Dinlenme Tesislerinin Uzay Çatısının Hasara Uğrama Sebebinin Tespit Raporu, Ocak 2003
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • 13. Uluslararası Malzeme Sempozyumu 15-17 Ekim 2010 Yürütme Kurulu Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Kariyer Günleri 2008, 5-7 Mayıs 2008, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi
  Kayıt Detayları
 • Denizli Kent Sempozyumu, TMMOB Denizli İKK, 02-03 Mayıs 2008 Pamukkale Üniversitesi Kongre Ve Kültür Merkezi, Sempozyum Sekreteri
  Kayıt Detayları
 • III. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi, 22-25 Kasım 2007, Denizli, Danışmanlar Kurulu Üyesi
  Kayıt Detayları
 • II. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi, 11-14 Mayıs 2005, MMO, Denizli Düzenleme Kurulu Üyesi - Kongre Sekreteri
  Kayıt Detayları
 • Kaynak Teknolojisi V. Ulusal Kongresi, MMO, 11-12 Kasım 2005, Kocaeli Düzenleme Kurulu Üyesi
  Kayıt Detayları
 • IV. Endüstri - İşletme Mühendisliği Kurultayı, 12-13 Aralık 2003, MMO, Denizli Bildiriler Kitabı Editörü
  Kayıt Detayları
 • Kaynak Teknolojisi IV. Ulusal Kongresi, MMO, 24-25 Ekim 2003, Kocaeli Düzenleme Kurulu Üyesi
  Kayıt Detayları
 • Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi, 16-19 Ekim 2003, MMO, Denizli Düzenleme Kurulu Üyesi - Kongre Sekreteri
  Kayıt Detayları
 • Türkiye'nin Enerji Politikaları ve Çözüm Önerileri, 9-10 Kasım 2001, MMO Denizli Şubesi, Denizli Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi
  Kayıt Detayları
 • Makina Tasarım ve Üretim Teknolojileri Kongresi, 01-02 Kasım 2001, MMO, Konya Düzenleme Kurulu Üyesi
  Kayıt Detayları
 • III. Ulusal Kaynak Teknolojileri Kongresi ve Sergisi, MMO, 19-21 Ekim 2001, İstanbul Düzenleme Kurulu Üyesi - Oturum Başkanı
  Kayıt Detayları
 • II. Öğrenci Üye Kurultayı, 17 Mart 2001, MMO, Ankara Düzenleme Kurulu Üyesi
  Kayıt Detayları
 • II. Ulusal Kaynak Teknolojileri Kongresi ve Sergisi, MMO, 12-13 Kasım 1999, Ankara Düzenleme Kurulu Üyesi - Oturum Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Bilim Günleri, 5-6-7 Mayıs 1999, MMO Denizli Şubesi, Denizli - Düzenleme Kurulu Üyesi Sempozyum Sekreteri, Sempozyum Bildiriler Kitabı Editörü
  Kayıt Detayları
 • 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi, 14-16 Nisan 2004, Denizli, Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi, Sempozyum Sekreteri, Sempozyum Bildiriler Kitabı Editörü
  Kayıt Detayları
 • 9. Denizli malzeme Sempozyumu, 08-10 Mayıs 2002, Denizli, Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi, Sempozyum Bildiriler Kitabı Editörü
  Kayıt Detayları
 • 8. Denizli malzeme Sempozyumu, 26-28 Nisan 2000, Denizli, Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi, Sempozyum Bildiriler Kitabı Editörü
  Kayıt Detayları
 • 7. Denizli malzeme Sempozyumu, 2-4 Nisan 1997, Denizli, Sempozyum Sekreteri, Bildiriler Kitabı Editörü
  Kayıt Detayları
 • 6. Denizli Malzeme Sempozyumu, 12-14 Nisan 1995, Denizli, Bildiriler Kitabı Editörü
  Kayıt Detayları
 • 12. Uluslararası Malzeme Sempozyumu Eş-Başkanı
  Kayıt Detayları
 • 11. Uluslararası Malzeme Sempozyumu Eş başkanı
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Almanya Teknik ve Kültürel Gezisi, 07-14 Haziran 2008, Program Yöneticisi
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Almanya Teknik ve Kültürel Gezisi, 2006, Program Yöneticisi
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Almanya Teknik ve Kültürel Gezisi, 2005, Program Yöneticisi
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Almanya Teknik ve Kültürel Gezisi, 2004, Program Yöneticisi
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Almanya Teknik ve Kültürel Gezisi, 2002, Program Yöneticisi
  Kayıt Detayları
 • Fachhochschule Regensburg (Almanya) Öğrencilerinin Denizli Sanayisinde Atölye Çalışmaları, 2007, Program Koordinatörü
  Kayıt Detayları
 • Fachhochschule Regensburg (Almanya) Öğrencilerinin Denizli Sanayisinde Atölye Çalışmaları, 2006, Program Koordinatörü
  Kayıt Detayları
 • Fachhochschule Regensburg (Almanya) Öğrencilerinin Denizli Sanayisinde Atölye Çalışmaları, 2005, Program Koordinatörü
  Kayıt Detayları
 • Fachhochschule Regensburg (Almanya) Öğrencilerinin Denizli Sanayisinde Atölye Çalışmaları, 2004, Program Koordinatörü
  Kayıt Detayları
 • Fachhochschule Regensburg (Almanya) Öğrencilerinin Denizli Sanayisinde Atölye Çalışmaları, 2003, Program Koordinatörü
  Kayıt Detayları
 • Fachhochschule Regensburg (Almanya) Öğrencilerinin Denizli Sanayisinde Atölye Çalışmaları, 2001, Program Koordinatörü
  Kayıt Detayları
 • Fachhochschule Regensburg (Almanya) Öğrencilerinin Denizli Sanayisinde Atölye Çalışmaları, 1998, Program Koordinatörü
  Kayıt Detayları
 • Fachhochschule Regensburg (Almanya) Öğrencilerinin Denizli Sanayisinde Atölye Çalışmaları, 1997, Program Koordinatörü
  Kayıt Detayları
 • Fachhochschule Regensburg (Almanya) Öğrencilerinin Denizli Sanayisinde Atölye Çalışmaları, 1996, Program Koordinatörü
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • Bakım Uzmanlık Komisyonu Üyesi, MMO Denizli Şubesi, 2008
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Akademik Başarı Ödülü, 2007
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, 2003-2005
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Mezunları Derneği kurucu Yönetim kurulu sekreteri, 2002-2003
  Kayıt Detayları
 • Konferans, Elektroda, Koruyucu gaza, Yüksek maliyete Son!!! Yeni bir Kaynak Yöntemi, “Sürtünme Karıştırma Kaynağı ve Uygulamaları” 20 Ekim 2007, MMO 7. Yıl Konferans Salonu, Yrd.Doç.Dr. Cemal Meran Pamukkale Universitesi – Denizli
  Kayıt Detayları
 • Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 2004
  Kayıt Detayları
 • Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 2002-2003
  Kayıt Detayları
 • Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 2000-2001
  Kayıt Detayları
 • Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 1998-1999
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Pamukkale Üniversitesi Soruşturma Komisyonu Üyesi
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Soruşturma Komisyonu Üyesi
  Kayıt Detayları
 • Malzeme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Stratejik Planlama Komisyon Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Staj Komisyonu Üyesi, Pamukkale Üniversitesi Müh. Fak. Makine Müh. Böl., 1999
  Kayıt Detayları
 • Staj Komisyonu Üyesi, Pamukkale Üniversitesi Müh. Fak. Makine Müh. Böl., 1998
  Kayıt Detayları
 • Staj Komisyonu Üyesi, Pamukkale Üniversitesi Müh. Fak. Makine Müh. Böl., 1997
  Kayıt Detayları
 • Staj Komisyonu Üyesi, Pamukkale Üniversitesi Müh. Fak. Makine Müh. Böl., 1996
  Kayıt Detayları
 • Staj Komisyonu Üyesi, Pamukkale Üniversitesi Müh. Fak. Makine Müh. Böl., 1995
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Stratejik Planlama Komisyon Üyeliği
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı