Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Yrd.Doç.Dr. Ali Murat AY
Birimi : ELEKTRONIK VE BILGISAYAR EGITIMI
Yabancı Dil : ingilizce, almanca
E-Posta : may@pau.edu.tr
Telefon : 0 258 295 30 40

Eğitim Bilgileri
 
 • 1990
  :  Ankara Atatürk Lisesi Matematik
 • 1990-1991
  :  Hazırlık : Hacettepe Ünivesitesi Hazırlık İngilizce
 • 1991-1995
  :  Lisans : Hacettepe Ünivesitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Böl.
 • 1995-1998
  :  Yüksek Lisans : Hacettepe Ünivesitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Böl.
 • 1998-2002
  :  Doktora : Hacettepe Ünivesitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Böl.
 • 01.04.2003-01.04.2004
  :  Askerlik :Piyade Asteğmen. Kıbrıs Değirmenlik.
 • 2002-2006.
  :  Dr. Araş. Gör. Hacettepe Ünivesitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Böl.
 • 2006--2007
  :  Öğretim Görevlisi. Dr. Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
 • 2007-
  :  Yrd. Doç. Dr. Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Özçelik, Y., Polat, E, Bayram, F, and Ay, A.M., 2004; Investigations of the Effects of Textural Propeties on Marble Cutting with Diamond Wire, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, vol, 41 228-234. , 2004
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Ay, A.M. ; Tolluoğlu, A.Ü. 2000; The classification criteria of cataclastic rocks that marked fault zones and the importance of cataclas zones on designing different engineering structure and setting area, 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitabı, 404-405. , 2000
  Kayıt Detayları
 • Ay, A.M., ;Tolluoğlu, A.Ü.; Aytar, N. ; Erkan, Y., 2001; The Investigation of Mineralogical Petrographical and Structural Features of Sandıklı Metamorphites (SW AFYON,TURKEY). EUG, 2001. Strasbourg, France, 622. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Ay, A.M., Erkan, Y.;Tolluoğlu, A.Ü; Bayhan, H., Baumgartner, L., 2003; Bolu Metamorfitlerinde yeni zirkon (tek zirkon, Pb/Pb) yaşlar ve amfibolitlerin kökeni hakkında bulgular (Bolu, Kuzeybatı TÜRKİYE).56. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitabı. 53-54. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ay, A.M., Erkan, Y.;Tolluoğlu, A.Ü; 2003; The stratigraphic sequences of Afyon Metamorphites and determination of illit crystalline grade of slate/phyllite rocks of Kestel Metapelites, including Afyon Metamorphites, Sandıklı (The Nortwest of Afyon, TURKEY) EUG, 2003. Nice, France. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ay, A.M., Erkan, Y.;Tolluoğlu, A.Ü; Bayhan, H.,Baumgartner, L., 2003; Structural evolution of Bolu Metamorphites (BOLU, NORTHWEST TURKEY). EUG, 2003. Nice, France. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Özçelik, Y., Bayram, F., Kulaksız S and Ay A.M., 2003; The Effects of Marble Textural Characteristics to Sawing Efficiency on Diamond Segmented Frame Saws, Internatinal Confrence on Advances in Materials and Processing Technology AMPT2003. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Özçelik, Y., Polat, E, Bayram, F, and Ay, A.M., 2004; Investigations of the Effects of Textural Propeties on Marble Cutting with Diamond Wire, International Symposium on Rock Mechanics “Rock Characterication Modelling Engineering Design Methods” SINOROCKS2004, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, vol, 41 398 pp. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Ay, A.M. ; Aytar, N. ; Tolluoğlu, A.Ü. 1999; Orta Kambriyen yaşlı Sandıklı Porfiroyidinin Petrografik ve Jeokimyasal Karakteristikleri, 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitabı, 263-270. , 1999
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • EUG (European Geosicences Union) 2006 Vienna-Avusturya , EUG
  Kayıt Detayları
 • EUG (European Geosicences Union) 2003 Nice-Fransa , EUG
  Kayıt Detayları
 • EUG (European Geosicences Union) 2001 Strazbourg-Fransa , EUG
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara , Ali Murat AY. , 2008
  Kayıt Detayları
 • 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara , Ali Murat AY.
  Kayıt Detayları
 • 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara , Ali Murat AY.
  Kayıt Detayları
 • 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara , Ali Murat AY.
  Kayıt Detayları
 • 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara , Ali Murat AY.
  Kayıt Detayları
 • 54. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara , Ali Murat AY.
  Kayıt Detayları
 • 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara , Ali Murat AY.
  Kayıt Detayları
 • 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara , Ali Murat AY.
  Kayıt Detayları
 • 51. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara , Ali Murat AY.
  Kayıt Detayları
 • 50. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara , Ali Murat AY.
  Kayıt Detayları
 • 49. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara. , Ali Murat AY
  Kayıt Detayları
 • Menderes Masifi Kollokyumu. , TMMOB Jeoloji Müh. Odası.
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Görevi : Yardımcı Araştırıcı Model Elmas Tel Kesme Makinası Düzeneğinin Oluşturulması ve Kesmede Etken Parametrelerin İncelenmesi, Araştırma Fonu Dairesi Başkanlığı, 2002 (tamamlandı)
  Kayıt Detayları
 • Görevi : Yardımcı Araştırıcı Elmas Tel Kesme Yönteminde Kayaçların Kesilebilirlik Puanlarının Geliştirilmesi, Araştırma Fonu Dairesi Başkanlığı, Proje kodu, 00 02 602 007, (tamamlandı)
  Kayıt Detayları
 • Görevi : Yardımcı Araştırıcı Bolu (Kaynaşlı) civarındaki metamorfik kayaçların, Mineralojik- Petrografik, Yapısal ve Jeomekanik özelliklerinin incelenmesi ve bölgenin mühendislik risk haritalarının çıkarılması H.Ü. Araştırma Fonu Dairesi Başkanlığı. 99.01.602.003 nolu proje (tamamlandı).
  Kayıt Detayları
 • Görevi : Yardımcı Araştırıcı Sandıklı Porfiroyidi ve çevre kayaçlarının mineralojik – petrografik, yapısal ve jeokimyasal özelliklerinin incelenmesi. H.Ü. Araştırma Fonu Dairesi Başkanlığı. 97.01.602.008 nolu proje (tamamlandı).
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Bilgisayar (Makine)DMYO N.Ö.
  Kayıt Detayları
 • Bilgisayar II (Makine) DMYO İ.Ö.
  Kayıt Detayları
 • Bilgisayar II (Makine)DMYO N.Ö.
  Kayıt Detayları
 • BİLGİSAYAR 1 .DMYO TUR.OTE.İŞ.İ.Ö
  Kayıt Detayları
 • BİLGİSAYAR 1 DMYO TUR.OTE.İŞ. N.Ö.
  Kayıt Detayları
 • Sos 237 Uygulamalı Bil. Teknikleri II
  Kayıt Detayları
 • SOS237 Uygulamalı Bil. Teknikleri
  Kayıt Detayları
 • ARK219 Uygulamalı Bil. Teknikleri II
  Kayıt Detayları
 • ARK219 Uygulamalı Bil. Teknikleri
  Kayıt Detayları
 • Temel Bilgisayar Bilimleri (Maliye)
  Kayıt Detayları
 • ARK318 Arkeoloji Mesleki Bilgisayar II
  Kayıt Detayları
 • iktisat Temel Bilgi Teknolojileri kullanımı
  Kayıt Detayları
 • ARK 317 Arkeoloji Mesleki Bilgisayar. 1
  Kayıt Detayları
 • Tıp fakültesi Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı.
  Kayıt Detayları
 • ELO451 TEKNİK İLETİŞİM 2 0 2
  Kayıt Detayları
 • ELO443 BİLGİSAYAR AĞLARI 2 0 2
  Kayıt Detayları
 • BSO427 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ 2 0 2
  Kayıt Detayları
 • BSO423 TEKNİK İLETİŞİM 2 0 2
  Kayıt Detayları
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (DMYO) Bilgisayar Donanımı
  Kayıt Detayları
 • Elektrik 2B (İÖ) Bilgisayar Donanımı (DMYO)
  Kayıt Detayları
 • Elektrik 2B (NÖ) Bilgisayar Donanımı (DMYO)
  Kayıt Detayları
 • Elektrik 2A (NÖ) Bilgisayar Donanımı (DMYO)
  Kayıt Detayları
 • Fizik Tedavi ve Reh.YO Temel Bilgi Tekn.Kullanımı
  Kayıt Detayları
 • Fizik Tedavi ve Reh.YO Temel Bilgisayar Bilimleri
  Kayıt Detayları
 • Tıp fakültesi Temel Bilgisayar Bilimleri
  Kayıt Detayları
 • BSO 426 Çoklu Ortam Uygulamaları
  Kayıt Detayları
 • BSO 442 VERİ İLETİŞİMİ
  Kayıt Detayları
 • BSO 110 Bilgisayar Donanımı
  Kayıt Detayları
 • Öğrenci Danışmanlığı
  Kayıt Detayları
   
  D.5 Bir kurum veya kuruluş tarafından talep edilen bilimsel raporlar
 • Ay, A.M. ; Ertürk, E., 1997; Bandırma kıyı şeridinin jeolojisi ve heyelan risk ihtimali, 25s.
  Kayıt Detayları
 • Şimşek, Ş., Ay, A.M., ; Şen, E., 1999; Afyon Ömer-Gecek Jeotermal Sahasında, İsmail Ünal Turunç’a ait AF-10 Nolu Termal su kuyusunun AFJET e ait yeni açılan AF-20 nolu kuyudan olumsuz etkilenip etkilenmeyeceğine ilişkin bilirkişi raporu, 17s.
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.3 Uluslararası burslar (kongre destekleri vb.hariç)
 • Eu Project National Agency Climate and Global Warming, Szczecin, Poland. 04-12 Agust 2011
  Kayıt Detayları
 • Eu Project Leader Meeting, Climate and Global Warming, Szczecin, Poland. 18-21 May 2011.
  Kayıt Detayları
 • Erasmus Öğretim Üyesi Hareketliliği, 04-06 Mayıs 2009 Fachohschule Technikum Vienna Avusturya.
  Kayıt Detayları
 • DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) Alman Hükümeti Bursu : 30.06.2001---31.12.2001 (6ay) Johannes Gutenberg Üniversitesi (Mainz) Bursu. Almanya
  Kayıt Detayları
 • Johannes Gutenberg Üniversitesi (Mainz) Bursu.Almanya 27.06 2000---27.08.2000 (2 ay)
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Farabi Koordinatörlüğü 2008---
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı 2008----
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • Gökçeoğlu, C. ; Seyitoğlu, G. ; Ocakoğlu, F. ; Türk, N. ; Ay, A.M. ; Koçak, C. 1999; Bolu Tünel Viyadükleri ve karayolları. 4 Aralık, Cumhuriyer Gazetesi, Bilim Teknik Dergisi, s, 17-18.
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Burs Komisyon Başkanlığı, 2008---
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Staj Komisyon Başkanlığı, 2011---
  Kayıt Detayları
 • Üniversite Burs Komisyonu Üyeliği.
  Kayıt Detayları
 • Teknik Eğitim Fakültsi Staj Komisyon Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Teknik Eğitim Fakültesi Mezuniyet Komisyon Üyeliği, 2008---
  Kayıt Detayları
 • Teknik Eğitim Fakültesi Burs Komisyon Üyesi, 2008---
  Kayıt Detayları
 • Teknik Eğitim Fakültesi Malzeme Komisyon Başkanı, 2008---
  Kayıt Detayları
 • Bilgi İşlem Daire Başkan Yardımcılığı.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı