Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Prof. Dr. Izzet KARA
Birimi : ILKÖGRETIM
Yabancı Dil : ingilizce
E-Posta : ikara@pau.edu.tr
Telefon : 258 296 10 36

Organizasyonunda Görev Aldığı Bilimsel Toplantılar
 
 • 2005
  :  XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi Sekreteryası

  Yönettiği Tezler
   
 • Harun Yakar,"NEWTON HAREKET KANUNLARININ ÖĞRETİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİLERİ",Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.
 • Özkan Kahraman,"İlköğretim Okulları 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersi Fizik konularının işlenmesinde Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrenci Başarı ve Tutumuna Etkisi",Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 • Yüksel Çekbaş, "Fen bilgisi öğretmen adaylarının temel fizik kavramları ile ilgili alan bilgilerinin değerlendirilmesi", Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.

  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Karcı F., Demirçalı A., Karcı F., Kara İ., Ucun F., "The synthesis, spectroscopic properties and theoretical calculation of some novel disperse disazo dyes derived from 3-amino-5-hydroxy-1-phenylpyrazole", Journal of Molecular Structure, 935, 19-26. , 2009
  Kayıt Detayları
 • İ. Kara, A. Öztürk, H. Cetişli, R. Donat, N. Kolsuz, (2016)Theoretical calculation on a compound formed by methyl alcohol and simmondsin, International Journal of Secondary Metabolite, 3(1) pp. 30-48. , 2016
  Kayıt Detayları
 • Selcuk Toprak, A. Cem Koc, Richard Pilcher, Izzet Kara, Elmo De Angelis, Fatih Dikbas, Kylene De Angelis, Mahmut Firat, Ulker Guner Bacanli, Altan Dizdar, (2013), New trends in water infrastructure education: PROWAT project case study, technics technologies education management, Volume 8, Number 1, 129-142. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Ekici, F., Kara, İ., Ekici, E., (2012), The Primary Student Teachers’ Views About a Blended Learning Application in a Basic Physics Course, Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, v.13, n.2 Article 17 pp.291-310 , 2012
  Kayıt Detayları
 • Kara İ., Kart H.H., Kolsuz N., Karakuş Ö. Özen and Deligöz H., Ab-initio studies of NMR chemical shifts for calix[4]arene and its derivatives, Structural Chemistry, 20(1), 113-119 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Kara İ., N. Kolsuz and S. Çakmak, “Investigation of energy and structural changes of Lin (n= 3, 4) microclusters based on temperature” Journal of Solid State Chemistry, 176, 203–205, (2003). , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ucun F., Sağlam A., Kara I. and Karcı F., Investigation of Ground State Tautomeric Form of a Heterocyclic Disazo Dye Derived from Barbituric acid by ab initio Hartree-Fock and Density Functional Theory Calculations, Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 868, 94–100, (2008). , 2008
  Kayıt Detayları
 • Kara İ., N. Kolsuz, “Investigation of Lin, H-Lin and O-Lin Interactions In fcc(100) and fcc(110) Surface Symmetries by Molecular Dynamic Simulation Method”, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 63(5), 861-867 , 2002
  Kayıt Detayları
 • Kara İ., N. Kolsuz, “Investigation of Lin, O-Lin and H-Lin interaction by molecular dynamic simulation method”, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 61, 689-694 , 2000
  Kayıt Detayları
 • Kara Y., D. Başaran, İ. Kara, “The research on Cu++ metal bioabsorption with nasturtium officinale”, Biochemical Archives, 15, 305-310 , 1999
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Ekici, E., Ekici, F., Kara, İ., (2010) A New Scope and Facility for the Integration of ICT Applications into Science Education in Turkey; "ICT Supported Science Laboratory Project" , 2010
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Çekbaş Y., Kara I, Evaluation of basic physics subject matter knowledge of prospective elementary science teachers, Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, 1: 1-7, (2009). , 2009
  Kayıt Detayları
 • Çekbaş Y., Kara I, Effect of gender and kind of high school of science pre-service teacher on fundamental physics field knowledge, e-Journal of New World Sciences Academy (Education Sciences) 1C0042, 4(2), 549-557, (2009). , 2009
  Kayıt Detayları
 • Kara İ., The effect on retention of Computer Assisted Instruction in Science Education, Journal of Instructional Psychology, 35(4), 357-365, , 2008
  Kayıt Detayları
 • Kara İ,, and Ö. Kahraman, The effect of computer assisted instruction on the achievement of students on the instruction of physics topic of 7th grade science course at a primary school, Journal of Applied Sciences, 8(6), 1067-1072, (2008). , 2008
  Kayıt Detayları
 • Kara İ., Revelation of General Knowledge and Misconceptions about Newton’s Laws of Motion by Draving Method, World Applied Sciences Journal, 3(1): 770-778, 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Kara İ., Yakar H., Effects of Computer Supported Education on the Success of Students on Teaching of Newton’s Laws of Motion, World Applied Sciences Journal, 3 (1): 51-56, 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Kara Y., Kara I., Removal of Cadmium from Water Using Duckweed (Lemna trisulca L.) International Journal of Agriculture and Biology, 7(4), 660-662, 2005. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kara Y., Başaran D., Kara İ., Zeytunluoğlu A., “Invetigation of Some Physical and Chemical Parameters of Water in the Lake Işıklı in Denizli, Turkey”, International Journal of Agriculture and Biology, 6(2), 275-277, 2004. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Kara Y., Başaran D., Kara İ., Zeytunluoğlu A. and Genç H., “Bioaccumulation of Nickel by Aquatic Macrophyta Lemna minor (Duckweed)”, International Journal of Agriculture and Biology, 5(3), 281-283, 2003. , 2003
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Köse, S., Kaya, F., Gezer, K. ve İ. Kara (2011). Bilgisayar Destekli Kavramsal Değişim Metinleri: Örnek Bir Ders Uygulaması. PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1): 73–88. , Çil, E. & Çepni, S. (2012). The Effectiveness of the Conceptual Change Approach, Explicit Reflective Approach and Course Book by the Ministry of Education on the Views of the Nature of Science and Conceptual Change in Light Unit. Educational Sciences: Theory & Practice 12(2): 1107-1113.
  Kayıt Detayları
 • Kara İ., N. Kolsuz, “Investigation of Lin, H-Lin and O-Lin Interactions In fcc(100) and fcc(110) Surface Symmetries by Molecular Dynamic Simulation Method”, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 63(5), 861-867, (2002). , Yonas B. Abraham and N. A. W. Holzwarth Method for calculating electronic structures near surfaces of semi-infinite crystals , Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 73 (3), pp. 1-12 (A3)
  Kayıt Detayları
 • Kara İ., N. Kolsuz and S. Çakmak, “Investigation of energy and structural changes of Lin (n= 3, 4) microclusters based on temperature” Journal of Solid State Chemistry, 176, 203–205, (2003). , YING LI, DI WU, ZHI-RU LI, CHIA-CHUNG SUN, Structural and Electronic Properties of Boron-Doped Lithium Clusters: Ab Initio and DFT Studies, Journal of Computational Chemistry, Vol. 28, No. 10, 2007
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Dilek Erduran Avcı, İzzet Kara, Dilek Karaca, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İş Konusundaki Kavram Yanılgıları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31 (Ocak 2012/I), ss. 27-39 , 2012
  Kayıt Detayları
 • Erhan Ekici, Fatma Taşkın Ekici, İzzet Kara, Öğretmenlere Yönelik Bilişim Teknolojileri Öz-yeterlik Algısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31 (Ocak 2012/I), ss. 53-65 , 2012
  Kayıt Detayları
 • Soner Özgen, Levent Sonğur, İzzet Kara, Equations of state for amorphous and crystalline nickel by means of molecular dynamics method, Turk. J. Phys., 36, (2012), 59-66 , 2012
  Kayıt Detayları
 • Sacit Köse, Fatma Kaya, Kutret Gezer, İzzet Kara, Bilgisayar Destekli Kavramsal Değişim Metinleri: Örnek Bir Ders Uygulaması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 29 (Ocak 2011/I), ss. 73-88, (2011) , 2011
  Kayıt Detayları
 • Köse, S., Kaya, F., Gezer, K. ve İ. Kara (2011). Bilgisayar Destekli Kavramsal Değişim Metinleri: Örnek Bir Ders Uygulaması. PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1): 73–88. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Kara İ., Erduran Avcı D., Çekbaş Y., Işık ile İlgili Temel Bilgilerin Yazı ve Çizim Metoduyla Ortaya Çıkarılması, MAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(16), 46-57, , 2008
  Kayıt Detayları
 • Çakmak, S., E. Artunç, İ. Kara ve Ş. Çakmaktepe, “Gömülmüş Atom Potansiyeli Kullanarak Nikelin Moleküler Dinamik Simulasyonu”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2), 28-32 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kara İ., N. Kolsuz, FCC(111), Simetri Düzleminde Lin, H-Lin ve O-Lin Etkileşmelerinin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), özel sayı, 4-7 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Çakmak, S., E. Artunç, İ. Kara ve Ş. Çakmaktepe, “Moleküler Dinamik Simulasyonla NinTopak Yapılarda Kararlı Yapı Oluşumu”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), özel sayı 291-294 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Bağ H., Kara İ, Uşak M., Kimya ve Fizik Eğitimiyle ilgili Makaleler Bibliyografyası, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(12), 48-59, 2002. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Kara Y., Başaran D. Kara İ., Elektrik Alanının Solanum Tuberosum ssp Tuberosum (Patates) Bitkisi Üzerindeki Biyofiziksel Etkileri, SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 250-259, 2000. , 2000
  Kayıt Detayları
 • M. Kumru, H. Yüksel, İ. Kara, “Germenyum Dihidrid in Dönme ve Titreşim Enerjilerinin Kuantum Sayılarına Bağlı Olarak İncelenmesi”, S.Ü., Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Dergisi [Journal of Sciences, Faculty of Arts and Sciences, Selcuk University], 12, 85-95, 1994 , 1994
  Kayıt Detayları
 • M. Kumru, İ. Kara, “Germenyum Monohidrid in Dönme Enerjilerinin Rijit Olmayan Rotator, Titreşim Enerjilerinin de Harmonik Olmayan Osilatör Modelleri ile Hesaplanması”, Erciyes Ünv., [Journal of Sciences and Engineering, Universty of Erciyes], 10, 1-2, 47-64, 1994. , 1994
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • KARA, İ., KARCI, F., “Barbiturik Asit Türevi Heterosiklik Disazo Boyarmaddelerinin Molekül Yapılarının Teorik Olarak DFT Metodu ile İncelenmesi”, IV. Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi, Denizli, 30-31 Ekim 2008. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ekici, E., Taşkın Ekici, F., Kara, İ., Fen Ve Teknoloji Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Konusunda Öğretmen Adaylarının Uygulamaya Dönük Görüş Ve Yaklaşımları, IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4-7 Mayıs 2012 Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü, İstanbul , 2012
  Kayıt Detayları
 • H. H. Kart, I. Kara and T. Çağın, Molecular dynamics study of the sintering of Cu and Au nanoparticles, “International Conference on Nanomaterials and Nanosystems” (NanoMats2009), İstanbul Technical University-İstanbul/Turkey, August 10-13, 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Köse, S., Gezer, K., Kara, İ. and Kaya, F. (29 April – 02 May 2010). Computer Assisted Conceptual Change Texts: An Example of Lesson Process. The Second International Congress of Educational Research, Antalya, Turkey. , 2010
  Kayıt Detayları
 • İzzet Kara, Fati Karcı, Barbiturik asit türevi heterosiklik disazo boyarmaddelerinin molekül yapılarının teorik olarak DFT metodu ile incelenmesi, IV Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi, 30-31 Ekim, Denizli, 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Kara İ., S. Özgen, T. Çağın, Moleküler Dinamik Yöntemi Kullanılarak Ni için Isı akısı ve Termal İletkenlik Hesapları, TFD – 24. Fizik Kongresi, Malatya, 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
 • İnan S.A.,. Kara İ., KOYUN A, 2005, Peltier Termo Elektrik Soğutucu Kullanılarak Katı Cisimlerin Isı iletim Katsayısının Ölçülmesine Yönelik Cihaz Tasarımı, Yapılması ve Endüstriyel Uygulaması, TFD–23. Fizik Kongresi, Muğla, 2005. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Çakmak S., S. Özgen, S. Kazanç, E. Artunç, İ. Kara, Lityum İçin Sutton-Chen Gömülmüş Atom Metodu Parametrelerinin Tayini, TFD–22. Fizik Kongresi, Bodrum, 2004. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Çakmak S., S. Özgen, S. Kazanç, E. Artunç, İ. Kara, Lityum İçin Martensitik Faz Dönüşümünün Atomik Etkileşme Mesafesine Bağlılığı: Moleküler Dinamik Benzetimi, TFD – 22. Fizik Kongresi, Bodrum, 2004. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Çakmak S., E. Artunç, İ. Kara ve Ş. Çakmaktepe, “Moleküler Dinamik Simulasyonla Nin , Topak Yapılarında Kararlı Yapı oluşumu”, TFD–21. Fizik Kongresi, 300, Isparta, 2002. , 2002
  Kayıt Detayları
 • İnan S. A.,. M. A. Askın, İ. Kara, F. Koyuncu, Y. Kara, “Sera Otomasyonu”, Bilgi Teknolojileri Kongresi, 59, Denizli, 2002. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Kara İ., Y. Kara, O. Alav, İnan S.A, “İnternet Üzerinden Fizik ve Biyoloji Derslerinin Verilmesi”, Bilgi Teknolojileri Kongresi, 66, Denizli, 2002. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Bahçeli S., İ. Kara, N. Kolsuz,“ÇMR Nütasyon (Hızlı MAS) Spektrumlarından 3/2 Spinli Çekirdeklerin Merkezi Geçiş Çizgi Biçimi”, III. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, B54, Erzurum, 2000. , 2000
  Kayıt Detayları
 • Kara İ., N. Kolsuz, “Moleküler Dinamik Simülasyon Metodu ile BCC(100) Simetri Düzleminde Lin(n=3-66) Etkileşmelerinin İncelenmesi”, II. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, Ankara, 1998. , 1998
  Kayıt Detayları
 • Kumru M., İ. Kara, “H - Ge - H in Titreşim ve Titreşim Enerjilerinin Bilgisayar Yardımı ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, TFD. 14. Ulusal Fizik Kongresi, 107, Lefkoşa 1993. , 1993
  Kayıt Detayları
 • Kara İ., Ö. Kahraman, “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Branş Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Öğretime Karşı Tutum Araştırması”, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Cilt I, 828-832, Denizli, 2005. , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN, Anı Kitiabı , 2012
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • Panel: BÖTE Nereden Nereye,Uluslararası Eğitim Teknolojileri Kongresi, 6-9 Mayıs 2008, ESKİŞEHİR , 2008
  Kayıt Detayları
   
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • Demirhan, S., Taşkın Ekici, F., Ekici, E., Kara, İ., Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilgi Ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Sıklıkları Ve Karşılaştıkları Engeller, X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde , 2012
  Kayıt Detayları
 • Ekici, E., Kara, İ., Fizik Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (ADIM örneklemi), ADIM FİZİK GÜNLERİ – 2012 Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü. DENİZLİ, Nisan 26 – 27 – 28, 2012. , 2012
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde
 • "Teaching and Teacher Education" , 2010
  Kayıt Detayları
   
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi (Yayın Kurulu) , 2010
  Kayıt Detayları
 • e-Journal of New World Sciences Academy: Education Sciences, , 2010
  Kayıt Detayları
 • Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Hakem) , 2012
  Kayıt Detayları
 • The Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences (Hakem) , 2012
  Kayıt Detayları
 • Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education (Co-Editor) , 2010
  Kayıt Detayları
   
  C.5 Tez jürisinde olmak
 • Yüksek Lisans Tez Savunması , 2010
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Öğretime Hazırlanması, 2008KRM008, Proje Yöneticisi, 2008.
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi BAP-2006FEF019 nolu araştırma projesi: ‘Cu-Pd, Cu-Pt ve Cu-Au Alaşımlarının Moleküler Dinamik Simülasyon Yöntemi ile İncelenmesi’, Kasım 2006-
  Kayıt Detayları
 • Cu-Pd, Cu-Pt ve Cu-Au Alaşımlarının MD Simulasyon Yöntemi ile İncelenmesi, PAÜ, BAP, Araştırmacı
  Kayıt Detayları
 • Bitkisel Stres Faktörleri ve abiyotik Stres Mekanizmalarının Bitkilerde Meydana Getirdiği Fizyolojik ve Morfolojik Etkilerin, Sera Havalandırma Mantığı ile İlimizde Yetiştirilen Bazı Bitkiler Üzerinde Araştırılması, PAÜ, BAP, 2005, FBE001, Araştırmacı, 2006.
  Kayıt Detayları
 • Nin topaklarının sıcaklığa bağlı yapısal özelliklerindeki değişmelerin moleküler dinamik simulasyon yöntemi ile incelenmesi, SDÜ, PB.01.001, Araştırmacı,2002
  Kayıt Detayları
 • İlköğretim Okulları 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersi Fizik Konularının Öğretilmesinde Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrenci Tutumuna Ve Başarsına Etkisinin İncelenmesi, PAÜ, BAP, 2007 FBE018
  Kayıt Detayları
 • Barbiturik asit türevi disazo boyarmaddelerinin molekül yapısı, IR ve NMR spektrumlarının ab-initio hesaplama metodu ile incelenmesi, TÜBİTAK, 107T606, 2007-2008.
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Cu-Pd, Cu-Pt ve Cu-Au Alaşımlarının MD Simulasyon Yöntemi ile İncelenmesi, PAÜ, BAP, Araştırmacı, 2007-2008.
  Kayıt Detayları
 • İlköğretim Okulları 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersi Fizik Konularının Öğretilmesinde Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrenci Tutumuna Ve Başarsına Etkisinin İncelenmesi, PAÜ, BAP, 2007 FBE018, Proje Yöneticisi, 2007.
  Kayıt Detayları
 • Bitkisel Stres Faktörleri ve abiyotik Stres Mekanizmalarının Bitkilerde Meydana Getirdiği Fizyolojik ve Morfolojik Etkilerin, Sera Havalandırma Mantığı ile İlimizde Yetiştirilen Bazı Bitkiler Üzerinde Araştırılması, PAÜ, BAP, 2005, FBE001, Araştırmacı, 2006.
  Kayıt Detayları
 • Nin topaklarının sıcaklığa bağlı yapısal özelliklerindeki değişmelerin moleküler dinamik simulasyon yöntemi ile incelenmesi, SDÜ, PB.01.001(446), Araştırmacı, 2001.
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • Demirhan S. “Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine İlişkin Özyeterlik Algıları ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanım Durumları (Denizli İli Örneği)”, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.
  Kayıt Detayları
 • KOBAL S. “İlköğretim İkinci Kademe Fen ve Teknoloji Dersinde Analojilere Dayalı Öğretimin Başarı, Tutum ve Hatırda Tutma Düzeyinin Araştırılması”, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.
  Kayıt Detayları
 • Yakar, H., “Newton Hareket Kanunlarının Öğretilmesinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkileri”, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
  Kayıt Detayları
 • ÇEKBAŞ Y., "Fen bilgisi öğretmen adaylarının temel fizik kavramları ile ilgili alan bilgilerinin değerlendirilmesi", Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.
  Kayıt Detayları
 • Özkan Kahraman,"İlköğretim Okulları 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersi Fizik konularının işlenmesinde Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrenci Başarı ve Tutumuna Etkisi",Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Özel Öğretim Yöntemleri (Fizik)
  Kayıt Detayları
 • Fizik-II
  Kayıt Detayları
 • Fizik-I
  Kayıt Detayları
 • Genel Fizik
  Kayıt Detayları
 • Genel Fizik
  Kayıt Detayları
 • Bilgisayar-II
  Kayıt Detayları
   
  D.5 Bir kurum veya kuruluş tarafından talep edilen bilimsel raporlar
 • Denizli, Teknokent
  Kayıt Detayları
 • Denizli, Teknokent
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
 • 2007 Akademik Başarı Belgesi
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • Pedajojik Formasyon Birimi Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Bilgisayar ve Öğretm Teknolojileri Eğitimi Bölümü
  Kayıt Detayları
   
  F.2 TÜBİTAK, Milli Olimpiyat Komitesin’de görevlendirmeler
 • 2013-2229 2013/2 ÖĞRENCİ 2 DIŞ DANIŞMAN PANELİ (Dış Danışman), 02/10/2013
  Kayıt Detayları
 • 2013 yılı TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Bölge Yarışması, jüri üyesi, 27/03/2013
  Kayıt Detayları
 • TÜBİTAK, 2013-1-2229 2013/1 Fizik Paneli, BİDEB - BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI, 08/04/2013
  Kayıt Detayları
 • TÜBİTAK, SOBAG, Proje Önerilerini Değerlendirme Paneli, 12.07.2007
  Kayıt Detayları
 • TÜBİTAK, SOBAG, Proje Önerilerini Değerlendirme Paneli, 23.02.2007
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Eğitim Fakültesi, Dekan Yardımcısı
  Kayıt Detayları
 • Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi eğitim Fakültesi Kurul Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı