Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Doç.Dr. Yesim KARA
Birimi : BİYOLOJİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : eylul@pau.edu.tr
Telefon : 0 258 296 3669


Yönettiği Tezler
 
 • Zeytunluoğlu A., “Uluslararası Öneme Sahip Olan Işıklı Gölü’nde Yayılış Gösteren Akuatik (Sucul) Bitkilerin Bazı Ağır Metal İyonlarına Karşı Biyoakümülasyon Özelliklerinin Araştırılması”, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst. 2004.
 • Evsen Çil E., “UV-C Işın Stresinin Sera şartlarında yetiştirilen fasulye (Phaseolus vulgaris L. Atlanta üzerinde bazı Morfolojik ve Fizyolojik Etkilerinin Araştırılması” PamukkaleÜniversitesi, Fen Bilimleri Enst. 2006.

  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Duran, M, , Y. Kara, G. K. Akyildiz and A. Ozdemir, Antimony and heavy metal accumulation in some plants in the Yesilirmak River near the Sb-mining area Tokat, North Turkey. Asian Journal of Chemistry , Vol. 21, No. 3, 1971-1974, 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • DDURAN, M., KARA, Y., AKYILDIZ, G. K., OZDEMIR, A. (2009) Heavy Metal Accumulation in Some Plants in the Yeşilirmak River Near the Antimony Mining Area Tokat, Northern Turkey, Asian Journal of Chemistry, 21(3): 1971-1974. , 2009
  Kayıt Detayları
 • DURAN, M., KARA, Y., AKYILDIZ, G. K., OZDEMIR, A. (2007) Antimony and Heavy Metals Accumulation in Some Macroinvertebrates in the Yesilirmak River (N Turkey) Near the Sb-mining Area, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 78: 395-399. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Mammadov,R., Kara, Y. and Ertem Vaizogullar, H. Study on the Phenolic Content, Antioxidant and Antimicrobial Effects of Sternbergia clusiana. Asian Journal of Chemistry, Vol. 23, No. 11, 5280-5284, 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Kara Y., D. Başaran, İ. Kara, “The research on Cu++ metal bioabsorption with nasturtium officinale”, Biochemical Archives, 15, 305-310 , 1999
  Kayıt Detayları
 • Kara(Opak) Y., Başaran D. Kara I., The Research on Cu++ metal Bioabsorption with Nasturtium officinale, Biochemical Archives, 15: 305-310, 1999 , 1999
  Kayıt Detayları
 • Kara (Opak)Y., Phytoremediation: Using Nasturtium officinale to clean up Zn++ Contaminated Wastewater. Fresenius Environmental Bulletin,11: 1084-1086, 2002 , 2002
  Kayıt Detayları
 • Kara (Opak)Y., Bioaccumulation of Copper from Contaminated Wastewater by Using Lemna minor, (Aquatic Gren Plant), Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 72, 3, 467-471, 2004 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Basaran D & Kara (Opak)Y., The studies of cleaning heavy metal Cr+++ accumulated with Nasturtium Officinale in water by the method of biosorption . Asian Journal of Chemistry, 20, 3, 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Kara Y & Zeytunluoglu Ali, Bioaccumulation of Toxic Metals (Cd and Cu) by Groenlandia densa (L.) fourr. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology., 79, 6, 609-612, 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Duran M., Kara (Opak) Y., Kıvanc G and Ozdemir A., Antimony and heavy metals accumulation in some macroinvertebrates in the Yesilirmak River (N Turkey) near the Sb-mining area. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology., 78:395-399, 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Kara Y. Biaccumulation of Cu, Zn and Ni from the wastewater by treated Nasturtium officinale . International Journal of Environmental Science and Technology,2: (1) 63-67, 2005 , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A.2 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka takdimi, teknik notlar, editöre mektuplar ve benzeri yazılar
 • Kara (Opak)Y., Phytoremediation: Using Nasturtium officinale to clean up Zn++ Contaminated Wastewater. Fresenius Environmental Bulletin,11: 1084-1086, 2002 , 2002
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Kara (Opak) Y & Kara I. Removal of Cadmium From Water Using Duckweed (Lemna trisulca L, International Journal of Agriculture and Biology, 7: 4, 660-662, 2005 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kara (Opak) Y. Phytoremediation: Using Lepidium sativum (watercress) to clean up Ni++ Contaminated wastewater, Bioscience Research, 2(2):170-173, 2005 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kara (Opak) Y. Biaccumulation of Cu, Zn and Ni from the wastewater by treated Nasturtium officinale, International Journal of Agriculture and Biology, 2, 1, 63-67, 2005 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Adıyaman F., Işıkalan Ç., Kara (Opak) Y. and Basaran D., The Comparison on the Proliferation of Lateral Buds of Vitis vinifera L.cv. Perle de Csaba During Different Periods of the Year at In vitro Conditions, International Journal of Agriculture and Biology, 6, 2, 238-330, 2004 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Kara (Opak)Y., Kara I., Basaran D., Investigation of Some Physical Chemical Parameters Water in the Lake Işıklı in Denizli, TURKEY, International Journal of Agriculture and Biology, 6, 2, 275-277, 2004 , 2004
  Kayıt Detayları
 • S.Yücel., H.İnce., H. Mısırdalı and Kara (Opak)Y., Comperative Research on the Effects of Light on the Germination of Isatis demirizina Mısırdalı and Isatis constricta Davis? s Seeds. International Journal of Agriculture and Biology, 6(2). 2004 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Kara (Opak)Y., Başaran D., Kara I., Zeytünlüoğlu A. and Genç H., Bioaccumulation of Heavy Metal Nickel by Aquatic Macrophyta Lemna trisulca. International Journal of Agriculture and Biology, 5: 3, 281-283, 2003 , 2003
  Kayıt Detayları
 • Kara Y., Kara I., Removal of Cadmium from Water Using Duckweed (Lemna trisulca L.) International Journal of Agriculture and Biology, 7(4), 660-662, 2005. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kara Y., Başaran D., Kara İ., Zeytunluoğlu A., “Invetigation of Some Physical and Chemical Parameters of Water in the Lake Işıklı in Denizli, Turkey”, International Journal of Agriculture and Biology, 6(2), 275-277, 2004. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Kara Y., Başaran D., Kara İ., Zeytunluoğlu A. and Genç H., “Bioaccumulation of Nickel by Aquatic Macrophyta Lemna minor (Duckweed)”, International Journal of Agriculture and Biology, 5(3), 281-283, 2003. , 2003
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Kara Y., Başaran D. Kara İ., Elektrik Alanının Solanum tuberosum ssp tuberosum (Patates) Bitkisi Üzerindeki Biyofiziksel Etkileri, SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 1: 250-259, 2000 , 2000
  Kayıt Detayları
 • Kara Opak Y., Başaran D, Cuscuta Monogyna Vahl.ın Persica vulgaris (Şeftali) Meyvelerinin Morfolojisi ve Meyve Randımanına Olan Olumsuz Etkileri Araştırmaları, SBAD, cilt 8/vol 8, sayı 17/no 17: 5-12, 1997. , 1997
  Kayıt Detayları
 • Namlı O., Çolak G., Kara (Opak) Y., Başaran D., Diyarbakır Doğal Koşullarında Yetişen İran Üçgülü (Trifolium resupinatum L.) Üzerinde Ekolojik Araştırmalar. Tr.J. of Botany 18 :57-63, 1994. , 1994
  Kayıt Detayları
 • Kara (Opak) Y., Çolak G., Namlı O., Başaran D., Patates (Solanum tuberosum subsp. tuberosum) Yumrularının Su Kaybını Azaltmada Elektrik Alanının Etkisi. Doğa.Tr.J. of Botany 17: 53-56, 1994 , 1994
  Kayıt Detayları
 • Kara (Opak) Y., Namlı O., Çolak G., Yücel S., Şahindal M., Başaran D., Bitkiler ve Mekanik Sistemlerle Çevre Kirliliğinin Giderilmesi Üzerine Araştırmalar. SBAD, 4(9): 437-453, 1993 , 1993
  Kayıt Detayları
 • Çolak G., Kara (Opak) Y., Namlı O., Yüce S., Yücel R., Başaran D., Bitkilerde Fosfor Metabolizması ve Fonksiyonları Üzerine Araştırmalar. SBAD, 4(10): 515-540, 1993 , 1993
  Kayıt Detayları
 • (Opak) Kara Y., Ebeoglu MA., Yücel S., Namlı O., Çolak G., Başaran D., Elektrik Alanının Solanum tuberosum L. (Patates) Nişastası Üzerine Etkisi. SBAD, 3: 39-49, 1992 , 1992
  Kayıt Detayları
 • (Opak) Kara Y., Ebeoğlu M.A., Çolak G., Namlı O., Yücel S., Başaran D., Mikrodalgaların Tütün (Nicotiana rustica L.) Bitkisine Etkisi. SBAD, 3: 11-18, 1992 , 1992
  Kayıt Detayları
 • Yücel S., Çolak G., Onay A., Kara Kara (Opak) Y., Başaran D., Namlı O., Nicotiana Rustica L. (Yabani Tütün) Pistillerinden itibaren in Vitro olarak n ve 2n Kromozomlu Fertler elde edilmesi araştırmaları. Doğa Tr.J. of Botany, 16: 124-135, 1992 , 1992
  Kayıt Detayları
 • Kara Opak Y., Namlı O., Yücel S., Çolak G., Onay A., Atalay D., Ebeoğlu M.A., Başaran D., Asit Yağmurlarının Canlı ve Cansız Varlıklar Üzerindeki Etkileri. SBAD, 2:111-117, 1991 , 1991
  Kayıt Detayları
 • Çolak G., Namlı O., Yücel S., Onay A., Kara (Opak) Y., Atalay D.A. and Başaran D., Bitkilerin Islahı ve Çoğaltılmasıyla ilgili Yeni in Vitro Teknolojisi Yöntemleri. SBAD, 2:127-140, 1991 , 1991
  Kayıt Detayları
 • Kara Y., Başaran D. Kara İ., Elektrik Alanının Solanum Tuberosum ssp Tuberosum (Patates) Bitkisi Üzerindeki Biyofiziksel Etkileri, SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 250-259, 2000. , 2000
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Kara Y., Mammadov R, Özay C., Tekin R. E. The Effects of Viscum album ssp. album L.Extract on Biochemical indices partiallyhepatectomized liver in rats. . XV International scientifically-practical conference “Modern Technologies of agricultural prodaction. Grodno, 5-7 July , 2013
  Kayıt Detayları
 • Kara Y., Arslan I & Mammadov R. (2011) The effects of gamma beams on lengths of seedlings, root and stem of rapeseed Brassica napus L. (Brassicaceae). Ist International Symposium on Secondary MEtabolites; Chemical, Biological and Biotechnological Properties Abstract Book, 125p , 2011
  Kayıt Detayları
 • Kara, Y., Çelik, A., Varol, Ö., Çiçek, M., Zeytünlüoğlu, A. ve Semiz, G., "Muğla-Dalaman bölgesindeki sucul ve karasal bitkiler", XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Aydın, Program & Özetler Kitabı, s. 127 , 2006
  Kayıt Detayları
 • İnan S. A.,. M. A. Askın, İ. Kara, F. Koyuncu, Y. Kara, “Sera Otomasyonu”, Bilgi Teknolojileri Kongresi, 59, Denizli, 2002. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Kara İ., Y. Kara, O. Alav, İnan S.A, “İnternet Üzerinden Fizik ve Biyoloji Derslerinin Verilmesi”, Bilgi Teknolojileri Kongresi, 66, Denizli, 2002. , 2002
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • Bioremoval of Copper and Cadmium from water using Lemna trisulca L., II. International Natural Protection Symp., Kütahya, 8-10.09.2005. , Kara,Y., Zeytunluoğlu A.,
  Kayıt Detayları
 • Bioaccumulation of toxic elements (Cd, Cu) by Groendia densa, II. International Natural Protection Symp., Kütahya, 8-10.09.2005. , Kara, Y., Zeytunluoğlu A.,
  Kayıt Detayları
 • Researches on Formation Embrio from Pistils of Nicotiana tabacum L.cv., VIII IAPTC Congress Secretariat-ITALY 1994. , Başaran D., Kara Opak Y., Çolak G., Namlı O., Yücel S.
  Kayıt Detayları
 • Researches on Obtaining Homozigot Diploid Individuals from Anther Cultures Nicotiana tabacum L. cvb SİİRT. VIII IAPTC Congress Secretariat-ITALY 1994. , Çolak G., Kara Opak Y., Namlı O., Başaran D., Yücel S.
  Kayıt Detayları
 • Comparative researches on the uni and multicellular origin plants grown from the stems callus of Nicotiana tabacum L.var."P19", which were put in culture in the MS solutions containing adenine and 2, 4-D., VIII .IAPTC Congress Secretariat-ITALY 1994. , Kara Opak Y., Çolak G., Namlı O., Başaran D., Yücel S,
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • Biscience Research ISSN: 1811-9506 Editorial
  Kayıt Detayları
 • Biscience Research ISSN: 1811-9506 Editorial
  Kayıt Detayları
 • Biscience Research ISSN: 1811-9506 Editorial
  Kayıt Detayları
 • Regional editor ISSN 1560-8530; www.ijab.org
  Kayıt Detayları
 • Regional editor ISSN 1560-8530; www.ijab.org
  Kayıt Detayları
 • Regional editor ISSN 1560-8530; www.ijab.org
  Kayıt Detayları
 • Biscience Research ISSN: 1811-9506 Editorial
  Kayıt Detayları
 • Regional editor ISSN 1560-8530; www.ijab.org
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Bitkisel Stres Faktörleri ve abiyotik Stres Mekanizmalarının Bitkilerde Meydana Getirdiği Fizyolojik ve Morfolojik Etkilerin, Sera Havalandırma Mantığı ile İlimizde Yetiştirilen Bazı Bitkiler Üzerinde Araştırılması, PAÜ, BAP, 2005, FBE001, Araştırmacı, 2006.
  Kayıt Detayları
 • Kara Y., Kabak M., Sera Şartlarında Strese Maruz Kalan Hiperakümülatör Bitkilerdeki Mitotik Endekste Karyotip Çalışmaların Yapılması. Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, . PAÜ BAP Projesi, No: 2006FEF003, Proje Yürütücüsü, 2006-2008
  Kayıt Detayları
 • Kara Y., Elif Evşen ÇİL, Bitkisel stres faktörleri ve abiyotik stres mekanizmalarının bitkilerde meydana getirdiği fizyolojik ve morfolojik etkilerin sera havalandırma mantığı ile ilimizde yetiştirilen bazı bitkiler üzerinde araştırılması, PAÜ BAP Projesi, 2005
  Kayıt Detayları
 • Kara Y., Kabak M., Sera Şartlarında Strese Maruz Kalan Hiperakümülatör Bitkilerdeki Mitotik Endekste Karyotip Çalışmaların Yapılması. Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, . PAÜ BAP Projesi, No: 2006FEF003, Proje Yürütücüsü, 2006-2008
  Kayıt Detayları
 • Kara Y., Adıgüzel Baraj Gölündeki Ağır metal Kirliliğinin Analitik ve Biyokimyasal Tesbiti ve Bu Kirliliğin Işıklı Gölünde Yetişen Akuatik Bitkiler Aracılığıyla Giderilmesi, PAÜ BAP Projesi, 2004
  Kayıt Detayları
 • Kara Y., Deniz Kaplumbağalarını Koruma Planı Projesi (Muğla-Dalaman Bölgesindeki Kıyı ve Sulak Alan Ekosisteminin Araştırılması II. Alt Projesi), T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Yardımcı Araştırıcı, 2001-2004
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Bitkisel Stres Faktörleri ve abiyotik Stres Mekanizmalarının Bitkilerde Meydana Getirdiği Fizyolojik ve Morfolojik Etkilerin, Sera Havalandırma Mantığı ile İlimizde Yetiştirilen Bazı Bitkiler Üzerinde Araştırılması, PAÜ, BAP, 2005, FBE001, Araştırmacı, 2006.
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • Evsen Çil E., “UV-C Işın Stresinin Sera şartlarında yetiştirilen fasulye (Phaseolus vulgaris L. Atlanta üzerinde bazı Morfolojik ve Fizyolojik Etkilerinin Araştırılması” PamukkaleÜniversitesi, Fen Bilimleri Enst. 2006.
  Kayıt Detayları
 • Zeytunluoğlu A., “Uluslararası Öneme Sahip Olan Işıklı Gölü’nde Yayılış Gösteren Akuatik (Sucul) Bitkilerin Bazı Ağır Metal İyonlarına Karşı Biyoakümülasyon Özelliklerinin Araştırılması”, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst. 2004.
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yrd.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı