Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör. Engin DEMİRAY
Birimi : GIDA MÜHENDİSLİĞİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : edemiray@pau.edu.tr
Telefon : 296 30 90

Eğitim Bilgileri
 
 • 1993-2000
  :  Acıpayam Anadolu Lisesi
 • 2001-2005
  :  (Lisans) Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ANTALYA
 • 2006-2009
  :  (Yüksek Lisans) Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı DENİZLİ
 • 2009 -
  :  (Doktora) Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı DENİZLİ
  Mesleki Deneyim
   
 • 2005-2006
  :  Gözde Zirve Hazır Yemek Fabrikası Çameli/Denizli (Sorumlu Yönetici)
  Öğrenci Eğitiminde Aldığı Görevler
   
 • 2007 - Devam Ediyor
  :  FENG 307 Yağ Teknolojisi Dersi Uygulaması
 • 2007 - Devam Ediyor
  :  FENG 328 Meyve Sebze Teknolojisi Dersi Uygulaması
 • 2011 - Devam Ediyor
  :  FENG 327 Süt Teknolojisi Dersi Uygulaması
 • 2007-2008
  :  FENG 104 Genel Mikrobiyoloji Dersi Uygulaması
 • 2007-2010
  :  FENG 311 Gıda Mühendisliği Uygulamaları - I Dersi (Teknik gezilerde yardımcı olarak)
 • 2007-2010
  :  FENG 312 Gıda Mühendisliği Uygulamaları - II Dersi (Teknik gezilerde yardımcı olarak)
 • 2007-2009
  :  FENG 310 Enstrümental Analiz Teknikleri ve Temel Uygulamaları Dersi Uygulaması
 • 2007 - 2013
  :  Gıda Mühendisliği Bölümü Sınav Programı Koordinatörlüğü
 • 2007 - 2011
  :  Gıda Mühendisliği Bölümü Ders Programı Koordinatörlüğü
 • 2009 - 2011
  :  Pamukkale Üniversitesi Gıda Topluluğu Danışmanlığı
 • 2008 - 2009
  :  Pamukkale Üniversitesi Gıda Topluluğu Danışman Yardımcılığı
  Organizasyonunda Görev Aldığı Bilimsel Toplantılar
   
 • 2009
  :  Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu (21-23 Mayıs 2009) (Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği)
 • 2012
  :  Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu (15-16 Kasım 2012) (Sempozyum Sekretarya Üyeliği)


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Tulek, Y., Demiray, E., 2014. Effect of Hot Air Drying and Different Pretreatments on Color and Drying Characteristics of Persimmons. TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, 20(1), 27-37. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Demiray, E., Tulek, Y., 2014.Drying characteristics of garlic (Allium sativum L) slices in a convective hot air dryer.Heat and Mass Transfer available online 07 January , 2014
  Kayıt Detayları
 • Demiray, E., Yilmaz, Y., Tulek, Y., 2013 "Degradation Kinetics of Lycopene, β-Carotene and Ascorbic Acid in Tomatoes during Hot Air Drying" LWT-Food Science and Technology, Volume 50, Issue 1, January 2013, Pages 172-176 , 2013
  Kayıt Detayları
 • Demiray, E., Tulek, Y., 2012. Thin-layer drying of tomato (Lycopersicum esculentum Mill. cv. Rio Grande) slices in a convective hot air dryer. Heat and Mass Transfer 48:841-847. , 2012
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Demiray, E., Tulek, Y., 2012. Thin-layer drying of tomato (Lycopersicum esculentum Mill. cv. Rio Grande) slices in a convective hot air dryer. Heat and Mass Transfer 48:841-847. , Ali, C., Attyaoui, S., Nasri, F., Bacha, H.B.,2012.Heat and mass transfer in a solar tunnel dryer: Modelling and simulation.International Review of Mechanical Engineering 6 (4) , pp. 810-817
  Kayıt Detayları
 • Demiray, E., Tulek, Y., 2012. Thin-layer drying of tomato (Lycopersicum esculentum Mill. cv. Rio Grande) slices in a convective hot air dryer. Heat and Mass Transfer 48:841-847. , Doymaz, I. 2013. Hot-air drying of purslane (Portulaca oleracea L.)Heat Mass Transfer, Published online 08 March 2013.
  Kayıt Detayları
 • Selcuk, A.R., Demiray, E., Yilmaz, Y., 2011. Antioxidant Activity of Grape Seeds Obtained from Molasses (Pekmez) and Winery Production. Academic Food Journal 9 (5) 39-43. , Selcuk, A.R., Demiray, E., Yilmaz, Y., 2011. Antioxidant Activity of Grape Seeds Obtained from Molasses (Pekmez) and Winery Production. Academic Food Journal 9 (5) 39-43.,Elagamey, A.A., Abdel-Wahab, M.A., Shimaa M.M.E. and Abdel-Mogib, M.,2013. Comparative Study of Morphological Characteristics and Chemical Constituents for Seeds of Some Grape Table Varieties. Journal of American Science 9(1),2013.
  Kayıt Detayları
 • Demiray, E., Yilmaz, Y., Tulek, Y., 2013 "Degradation Kinetics of Lycopene, β-Carotene and Ascorbic Acid in Tomatoes during Hot Air Drying" LWT-Food Science and Technology, Volume 50, Issue 1, January 2013, Pages 172-176. , Cruz, P.M.F.,Braga, G.C., Grandi M.A.,2012.Chemical composition, color and sensory quality of tomato dried at different temperatures. Semina: Ciências Agrárias, Londrina,33 (4):1475-1486.
  Kayıt Detayları
 • Demiray, E., Tulek, Y., 2012. Thin-layer drying of tomato (Lycopersicum esculentum Mill. cv. Rio Grande) slices in a convective hot air dryer. Heat and Mass Transfer 48:841-847. , G. Xanthopoulos, S. Yanniotis, A.G. Boudouvis, 2012. Numerical Simulation of Variable Water Diffusivity during Drying of Peeled and Unpeeled Tomato.Journal of Food Science 77(10):287-296
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Demiray, E., Tülek, Y., 2012. Kurutma İşleminin Kırmızı Biberdeki Renk Maddelerine Etkisi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 7 (3) 1-10. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Selcuk, A.R., Demiray, E., Yilmaz, Y., 2011. Antioxidant Activity of Grape Seeds Obtained from Molasses (Pekmez) and Winery Production. Academic Food Journal 9 (5) 39-43. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Demiray, E., Tülek, Y., 2010. Donmuş Muhafaza Sırasında Meyve ve Sebzelerde Oluşan Kalite Değişimleri. Akademik Gıda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Cilt:8 Sayı:2, Mart-Nisan 2010 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Demiray, E., Tülek, Y., 2008. Domates Kurutma Teknolojisi ve Kurutma İşleminin Domatesteki Bazı Antioksidan Bileşiklere Etkisi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt:3 Sayı:3 , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Demiray, E., Yilmaz, Y., Tulek, Y., 2013 "Degradation Kinetics of Lycopene, β-Carotene and Ascorbic Acid in Tomatoes during Hot Air Drying" LWT-Food Science and Technology, Volume 50, Issue 1, January 2013, Pages 172-176 , 2013 , Aktaş, M., Şevik, S., Doğan, H., & Öztürk, M. (2013). Fotovoltaik ve Termal Güneş Enerjili Sürekli Bir Kurutucuda Domates Kurutulması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 18(4).
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Özgören E, Demiray E, Yapar A, Tülek Y. 2015. Haşlama Ön İşlemi Kullanılarak Kurutulan Bal Kabağının( Cucurbita moschata) Kurutma Kinetiğinin Belirlenmesi. Pamukkale Gıda Sempozyumu III “Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar”, 13-15 Mayıs 2015, Denizli. S.222 , 2015
  Kayıt Detayları
 • Demiray, E., Tülek, Y. 2012. Peynir Altı Suyu Tozu Üretimi ve Kullanım Alanları. Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu,15-16 Kasım 2012, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, , 2012
  Kayıt Detayları
 • Demiray, E., Tülek, Y. 2012. Kabin Tipi Kurutucuda Farklı Sıcaklıklarda Kurutulan Havuç (Daucus carota) ve Kırmızı Biber (Capsicum annuum L.)Dilimlerinin Renk Değişim Kinetiğinin Belirlenmesi. Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay , 2012
  Kayıt Detayları
 • Tulek, Y., Demiray, E. 2011.Thin-layer drying of garlic (Allium sativum) slices in a convective dryer.International Food Congress-Novel Approaches in Food Industry, May 26-29,2011 Cesme Izmir. , 2011
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • PAUBAP Kurutma İşleminde Domatesin C Vitamini, Beta karoten, Likopen ve Renk Değişim Kinetiğinin Belirlenmesi
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Demiray, E., “Kurutma İşleminde Domatesin Likopen, β-Karoten, Askorbik Asit ve Renk Değişim Kinetiğinin Belirlenmesi”, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,2009.
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu (15-16 Kasım 2012) (Sempozyum Sekretarya Üyeliği)
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu (21-23 Mayıs 2009) (Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği)
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı