Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör. Yusuf SAHIN
Birimi : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Yabancı Dil : İNGİLİZCE
E-Posta : ysahin@pau.edu.tr
Telefon : 2963091

Eğitim Bilgileri
 
 • 2000-2005
  :  Lisans Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
 • 2006-2009
  :  Y. Lisans Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
  Mesleki Deneyim
   
 • 2005-2006
  :  Ada Çorap & İç Giyim / Planlama Müdürü
 • 2006-
  :  Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mhendisliği Bölümü - Araştırma Görevlisi
 • 2002
  :  Küçüker Makine / Talaşlı ve Talaşsız İmalat Stajı
 • 2003
  :  Atakan Tekstil / Bilgi İşlem Bölümü Bilgisayar Stajı
 • 2004
  :  Atakan Tekstil / Üretim Planlama Bölümü Endüstri Mühendisliği Stajı


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Kulak, O., Sahin, Y., Taner, M.E.,"Management of Warehouse Operations Using Cluster-Based Tabu Search Algorithms", Flexible Services and Manufacturing Journals, DOI 10.1007/s10696-011-9101-8. , 2011
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • O.Kulak, O.Polat, Y.Şahin, "Bir Üretim Sisteminin Simülasyon ve Değer Akışı Haritalandırma Yöntemleri İle Analizi", 1. Endüstri Mühendisliği Çalıştayı Makale Kitabı - Nobel Yayın Dağıtım, 1. Endüstri Mühendisliği Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2009, ISBN: 978-605-395-201-5. , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • O.Kulak, O.Polat, Y.Şahin, "Üretim İşletmelerinde Değer Akışı Haritalandırma ve İsrafların Yok Edilmesi", 1. Endüstri Mühendisliği Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2008 , 2009
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • A Genetic Algorithm Approach for Order Batching in a Warehouse System, 22nd European Conference on Operational Research, 8-11 July, Prague, Czech Republic. , 2007
  Kayıt Detayları
   
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • YERLEŞİM DÜZENLEMELERİNİN KONTEYNIR TERMİNALİ PERFORMANSINA ETKİSİ, 10. Üretim Araştırmaları Sempozyumu , 2010
  Kayıt Detayları
 • Depo Operasyonlarının Kümelendirme Esaslı Tabu Arama Algoritması ile Yönetilmesi, 10. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 16-18 Eylül 2010, Girne-KKTC. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Depo Operasyonlarının Kümelendirme Esaslı Genetik Algoritmalar ile Yönetilmesi", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, 22-24 Haziran, Bilkent Üniversitesi, Ankara. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Depo İçi Operasyonların Genetik Algoritmalar İle Yönetilmesi",II. Ulusal Sistem Mühendisliği Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. , 2008
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Depo İçi Operasyonların Yönetimi İçin Sezgisel Yöntemler, 108M421, TUBİTAK Hızlı Proje, 2008-2010.
  Kayıt Detayları
 • Depo İçi Operasyonların Yönetimi İçin Sezgisel Yöntemler, 108M421, TUBİTAK Hızlı Proje, 2008-2010.
  Kayıt Detayları
 • Depo Operasyonlarının Planlanması İçin Genetik Algoritma Esaslı Bir Model, 2008MHF001, BAP PROJESİ, 2008-2010.
  Kayıt Detayları
 • DEPO OPERASYONLARININ PLANLANMASI İÇİN GENETİK ALGORİTMA ESASLI BİR MODEL
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Depo İçi Operasyonların Yönetimi İçin Sezgisel Yöntemler,108M421, TUBİTAK Hızlı Proje, 2008-2010.
  Kayıt Detayları
 • Depo Operasyonlarının Planlanması İçin Genetik Algoritma Esaslı Bir Model, 2008MHF001, BAP PROJESİ, 2008-2010.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı