Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Öğr.Gör.Dr. Zeynep Meral TANRIOGEN
Birimi : EGITIM BILIMLERI
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : zmtanriogen@pau.edu.tr
Telefon : 2961061A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Tanrıöğen,Z.M.,Baştürk,R.,Başer,M.U(2014).Bolman ve Deal’ın Dört Çerçeve Kuramı: Müdürlerin Liderlik Tarzları ve Örgüt Kültürü. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 36. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Tanrıöğen, Z. M., Baştürk, R., Başer U. M. (2014).İlköğretim Okullarında Cinsiyet ve Örgütsel Rollere Göre Örgüt Kültürü Algısı.Trakya Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 4, Sayı 1, 170-180. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Erdoğan, Ö., Tanrıöğen, Z. M. (2014).okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışları ile öğretmenlerin mesleki kabul alanları arasındaki ilişkiler. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı 15, ss.41-50. , 2014
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Tanrıöğen, Z., M., Sarı, T. (2009). Okul Yönetiminde Yeni bir anlayış: Dağıtıcı Liderlik. IV. Ulusal eğitim yönetimi kongresi bildiriler kitabı, ss.469-474. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Tanrıöğen, Z. M. (2011). The Value perceptions of candidate teachers at Pamukkale University in Denizli, Turkey. ECER Berlin, ERG, SES,F,06,621 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Tanrıöğen, Z. M., Erdoğan, Ö. (2010).The relationship between instructional leadership behaviors of principals and teachers' Professional zone of acceptance. 2010 ECER, Helsinki, Main conference, Network 26, educational leadership, SES 06, 996. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Çobanoğlu F., Tanrıöğen M.Z.,İlköğretim Okulları İçin Kritik Başarı Faktörleri, IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Denizli. , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-13 Internet ortamında yayınlanan(Ulusal veya uluslararası)
 • Tanrıöğen,Z.M.,Baştürk,R.,Başer,M.U.(2014).İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN ALGILARINA GÖRE DÖRT LİDERLİK ÇERÇEVESİ MODELİ KULLANIMI. Journal of Research in Education and Teaching (Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi),Şubat 2014, Cilt:3, Sayı:1,Makale No:33, ss:348-358.ISSN:2146-9199 , 2014
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı