Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör.Dr. Gulmustafa SEN
Birimi : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : gsen@pau.edu.tr
Telefon : 2963408A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Sen, G. and Akyol, E., 2010, A genetic-algorithm approach for assessing the liquefaction potential of sandy soils, Natural Hazards and Earth System Science, 10(4), 685-698. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Kaplan, H., Yilmaz, S., Akyol, E., Sen, G., Tama, Y.S., Cetinkaya, N., Nohutcu, H., Binici, H., Atimtay, E., Sarisin, A., 2008. 29 October 2007, Çameli Earthquake and Structural Damages at Unreinforced Masonry Buildings. Natural Hazards and Earth System Sciences, Copernicus Publications, 8(4), 919-926. , 2008
  Kayıt Detayları
 • 29 October 2007, Cameli earthquake and structural damages at unreinforced masonry buildings H. Kaplan, S. Yilmaz, E. Akyol, G. Sen, Y. S. Tama, N. Cetinkaya, H. Nohutcu, H. Binici, E. Atimtay, and A. Sarisin , 2008
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S, Akyol E, Sen G. 2008. Relationship between Standard Penetration Test and the Pressuremeter Test on sandy silty clays: a case study from Denizli, Bulletion of Engineering Geology and the Environment, 67(3), 405–410. , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • 1. Erdal Akyol, Gulmustafa Sen, Salih Yilmaz, Y.Selim Tama and Hasan Kaplan, “Sealing foundations of existing buildings by grouting: A case study from Turkey”, International Journal of Civil & Environmental Engineering IJCEE-IJENS Vol:10 No: 02, 10 April 2010. , 2010
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Akyol, E., Kaya, A., Taşdelen, S., Beyaz, T., Şen, G. 2007. Gümüşler (Denizli) İlçesi yerleşim alanının jeolojik-jeoteknik özellikleri. Selçuk Üniv. Müh.-Mim. Fak. Dergisi, 23 (1-2), 195-205. Konya, Türkiye. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Akyol E, Kaya A, Taşdelen S, Beyaz T, Şen G, 2007. Gümüşler (Denizli) Yerleşim Alanının Jeolojik-Jeoteknik Özellikleri, Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:23, Sayı:1–2, s. 195–205. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Şen G., Akyol E. ve Fırat M., 2007. Sıvılaşmaya Karşı Güvenlik Katsayısının Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi: Denizli-Gümüşler Örneği, Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:23, Sayı:1-2, s. 177-184. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Akyol, E., Kaya, A., Taşdelen, S., Beyaz, T., Şen, G. 2007. Gümüşler (Denizli) İlçesi yerleşim alanının jeolojik-jeoteknik özellikleri. Selçuk Üniv. Müh.-Mim. Fak. Dergisi, 23 (1-2), 195-205. Konya, Türkiye. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Kaplan H., Yılmaz S., Akyol E., Şen G., Dayanır N., 2007. Preliminary Seismic Risk Assessment of Urban Building Stocks: A Case Study For Denizli-Turkey, Journal of Science and Technology, Beykent University, 1-1, 106-124, Istanbul, Turkey. , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Sen, G. ve Akyol, E., 2010, Genetic algorithm approach for liquefaction potential assessment of sandy soils, Natural Hazards and Earth System Sciences, 10(4), 685-698 , Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 11, 2433–2436, 2011, Outcomes of the Special Issue on Approaches to hazard evaluation, mapping, and mitigation, G. G. R. Iovine, J. Hueb, M. Pastor, and M. F. Sheridan Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 11, 2781–2789, 2011, Ground motion predictive modelling based on genetic algorithms, S. Yilmaz
  Kayıt Detayları
 • Sen, G. ve Akyol, E., 2010, Genetic algorithm approach for liquefaction potential assessment of sandy soils, Natural Hazards and Earth System Sciences, 10(4), 685-698 , Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 11, 2433–2436, 2011, Outcomes of the Special Issue on Approaches to hazard evaluation, mapping, and mitigation, G. G. R. Iovine, J. Hueb, M. Pastor, and M. F. Sheridan Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 11, 2781–2789, 2011, Ground motion predictive modelling based on genetic algorithms, S. Yilmaz
  Kayıt Detayları
 • Yağız S., Akyol E. ve Sen G., 2008. Relationship between standard penetration test and the pressuremeter test on sandy silty clays: A case study from Denizli, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 67(3), 405-410 , Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Volume 69, Number 4 (2010), 505-515, DOI: 10.1007/s10064-009-0248-4, Correlation of standard penetration test and pressuremeter data: a case study from Istanbul, Turkey, Ilknur Bozbey and Ergun Togrol Environmental Earth Sciences, 2011, DOI: 10.1007/s12665-011-1439-4, Prediction of pressuremeter modulus and limit pressure of clayey soils by simple and non-linear multiple regression techniques: a case study from Mersin, Turkey, A. Kayabasi Neural Computing & Applications 2012, DOI: 10.1007/s00521-012-0900-y, Estimation of pressuremeter modulus and limit pressure of clayey soils by various artificial neural network models, C. H. Aladag, A. Kayabasi and C. Gokceoglu International Journal of the Physical Sciences Vol. 6(23), pp. 5454-5461, 9 October, 2011, Investigation of bearing capacity changes of different clays by using the Menard pressuremeter tests, Celal AGAN
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Akyol E., Yağız S., Ozkul M. & Şen G. and Kato S., 2005, Physical properties of hot spring travertines related to lithotypes at Pamukkale region in Denizli, Turkey, Proceedings of 1st International Symposium on Travertine, September 21-25, 2005, Denizli-Turkey 286-290 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kaplan H., Yilmaz S., Akyol E., Sen G., Tama Y.S., Cetinkaya N., Nohutcu H., Binici H., Sarisin A., Atimtay, E., 2008. Evaluation of masonry building damages at Çameli earthquake of 29.10.2007, 8th International Seminar on Structural Masonry, ISSM 08, 05-07 November 2008, Istanbul, Turkiye, 379-386 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Kaplan, H., Yilmaz, S., Akyol, E., Sen, G., 2008, Validation of a new rapid seismic evaluation method for Turkey, The 4th International Conference On Advances in Structural Engineering and Mechanics, May 26-28, 2008, Jeju, Korea, 504-511 , 2008
  Kayıt Detayları
 • E. Akyol, G. Sen, S. Yilmaz, Y.S. Tama, H. Kaplan, “Waterproofing of Foundations of Existing Buildings by Grouting”, 14 ECEE, Ohrid, Makedonya, 30.08-03.09 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Kaplan, H., Yilmaz, S., Akyol, E., Sen, G., Tama, Y.S., Cetinkaya, N., Nohutcu, H., Binici, H., Sarisin, A., Atimtay, E., 2008. Evaluation of Masonry Building Damages at Çameli Earthquake of 29.10.2007. 8th International Seminar on Structural Masonry, issm 08, 05-07 November 2008, İstanbul, Turkiye. , 2008
  Kayıt Detayları
 • H. Kaplan, S. Yilmaz, E. Akyol and G. Sen., 2008. A New Rapid Seismic Vulnerability Assessment Method For Turkey, The 14th World Conference on Earthquake Engineering (WCEE) October 12-17, 2008, Beijing, China. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Kaplan, H., Yılmaz, S., Akyol, E., Şen, Gulmustafa, Tama, Y.S., Çetinkaya, N., Nohutcu, H., Binici, H., Sarışın, A., Atımtay, E., “Evaluation of Masonry Building Damages at Çameli Earthquake of 29.10.2007.”, ISSM 08-8th International Seminar on Structural Masonry, İstanbul 05-07, Nov. 2008. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Kaplan, H., Yilmaz, S., Akyol, E., Sen, G., 2008. Validation of a new Rapid Seismic Evaluation Method for Turkey, The 4th International Conference on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM’08), 504-511, May 26-28, 2008, Jeju, Korea. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Akyol E., Şen G., Alkan M., 2007. Denizli Afet Bilgi Sistemi, Afete Dirençli Şehir: Denizli Çalıştayı, Pamukkale Üniversitesi, 18-19 Ekim 2007, Denizli. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Akyol, E., Kaya, A., Taşdelen, S., Beyaz, T., Şen, G., 2006. Gümüşler (Denizli) İlçesi Yerleşim Alanının Jeolojik-Jeoteknik Özellikleri 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Selçuk Üniv. Jeoloji Müh. Böl. 20–23 Eylül 2006 KONYA , 2006
  Kayıt Detayları
 • Akyol, E., Kaya, A., Taşdelen, S., Beyaz, T., Şen, G., 2006. Çivril (Denizli İlçesi Yerleşim Alanının Jeolojik ve Jeolteknik Özellikleri ve Zemin Büyütme Karakteristikleri. Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 25–27 Mayıs 2006, 553–562. Denizli , 2006
  Kayıt Detayları
 • Taşdelen, S., Kaya, A., Akyol, E., Çelik, S. B., Kaya, M., Şen G., Bağbaşı Beldesi (Denizli) Yerleşim Alanının Jeolojik, Jeoteknik ve Hidrojeolojik Özellikleri. Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, 25–27 Mayıs, 563–573, Denizli. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Kumsar, H., Yağız, S., Özkul, M, ve Şen, G., 2005., Denizli Organize Bölgesi ilave yapılaşma alanının jeoteknik açıdan incelenmesi, 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11-17 Nisan 2005, Ankara, Genişletilmiş Bildiri Özetleri Kitabı, s 187-188. , 2005
  Kayıt Detayları
 • 23) Yağız, S., Kumsar, H., Özkul, M., Şen, G., 2006. Yerleşim Alanları İçin Mühendislik Jeolojisi Çalışmaları: Denizli Organize Sanayi Bölgesi Örneği. Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, 25-27 Mayıs, 573-583, Denizli. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Şen G., Akyol E., Fırat M., 2006. Sıvılaşmaya Karşı Güvenlik Katsayısının Yapay Sinir Ağları İle Tahmin Edilmesi: Gümüşler (Denizli) Örneği, 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Bildiri özleri s. 69, 20-23 Eylül, Konya. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Akyol E., Kaya A., Taşdelen S., Beyaz T., Şen G., 2006. Gümüşler (Denizli) İlçesi Yerleşim Alanının Jeolojik-Jeoteknik Özellikleri, 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Bildiri özleri s. 64, 20-23 Eylül, Konya. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Akyol E. ve Şen G., 2006. Türkiye’de Barajların Neden Olduğu Depremler, Baraj ve Deprem Semineri, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 15, Osman Gazi Üniversitesi, 11–12 Mayıs, Eskişehir. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Kumsar H., Yağız S., Özkul M., Şen G., 2005. Denizli Organize Sanayi Bölgesi İlave Yapılaşma Alanının Jeoteknik Açıdan İncelenmesi, 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA Kültür Sitesi, Genişletilmiş Bildiri Özetleri Kitabı, s 187–188, 11–17 Nisan, Ankara. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Akyol E., Şen G., 2006. Zemin Enjeksiyonu ve Uygulamaları, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, YOGS 2006, Bildiriler kitabı s. 507-512, 7-8 Aralık, Denizli. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Yağız S., Kumsar H., Özkul M., Şen G., 2006. Yerleşim Alanları İçin Mühendislik Jeolojisi Çalışmaları: Denizli Organize Sanayi Bölgesi Örneği, Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, Bildiriler kitabı s. 573-582, 25–27 Mayıs, Denizli. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Taşdelen S., Kaya A., Akyol E., Çelik S. B., Kaya M., Şen G., 2006. Bağbaşı Beldesi (Denizli) Yerleşim Alanının Jeolojik, Jeoteknik ve Hidrojeolojik Özellikleri, Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, Bildiriler kitabı s. 563-572, 25–27 Mayıs, Denizli. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Akyol E., Kaya A., Taşdelen S., Beyaz T., Şen G., 2006. Çivril (Denizli) İlçesi Yerleşim Alanının Jeolojik-Jeoteknik Özellikleri ve Zemin Büyütme Karakteristikleri, Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, Bildiriler kitabı s. 553-562, 25–27 Mayıs, Denizli. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Akyol E., Yağız S., Özkul M., Şen G., Kato S., 2005. Physical Properties of Hot Spring Travertines Related to Lithotypes at Pamukkale Region in Denizli, Turkey, Proceedings of 1st International Symposium on Travertine, p. 286-290, September 21–25, Denizli, Turkey. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kaplan H., Yılmaz S., Akyol E., Şen G., Dayanır N., 2006. Preliminary Seismic Risk Assessment Based on Statistical Data, 2nd Asia Conference on Earthquake Engineering Theme: Seismic Hazards and Damage Mitigation in the Asian Region, ACEE2006-CD, ACEE2006-IVA4 (in CD), 10–11 March, Manila, Philippines. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Kaplan, H., Yılmaz, S., Akyol, E. and Sen, G., 2007. Pre-Walk Down Seismic Vulnerability Evaluation for Turkey, International Symposium on Earthquake Loss Estimation for Turkey, Istanbul (Poster Presentation). , 2007
  Kayıt Detayları
 • Şen G. ve Akyol E., 2006. Coğrafi Bilgi Sistemi Platformunda Sıvılaşma Potansiyel İndeksi Dağılımı: Gümüşler (Denizli) Örneği, 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, Bildiriler kitabı, s. 311-318, 13–16 Eylül, Fatih Üniversitesi, İstanbul. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Şen G., Akyol E., Yılmaz S., 2006. Mevcut Azalım İlişkilerinin Ege Bölgesi Depremleri İçin Kullanılabilirliği, Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi ACE2006, Bildiri özetleri kitabı s. 309, Tam metin: ACE2006-CD-ace06-573, 11–13 Ekim, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Akyol, E., Kaya, A., Taşdelen, S., Beyaz, T., Şen, G. 2006. Gümüşler (Denizli) İlçesi yerleşim alanının jeolojik-jeoteknik özellikleri. 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, 20-23 Eylül 2006, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye. , 2006
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.5 Bir kurum veya kuruluş tarafından talep edilen bilimsel raporlar
 • Kaya, A. ve Şen, G.2005. PAÜ Kınıklı Kampüsünde Yapılacak Olan Teknopark Sahası ve Yakın Civarının Gözlemsel Jeolojik Etüd Raporu, 13 s.
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • 1st International Symposium on Travertine, September 21–25, Denizli, Turkey.
  Kayıt Detayları
 • Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, YOGS 2006, 7-8 Aralık, Denizli.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı