Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Öğr.Gör. ÜMİT KAHRAMAN
Birimi : ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Yabancı Dil : İNGİLİZCE
E-Posta : ukahraman@pau.edu.tr
Telefon : 0 258 296 2210

Eğitim Bilgileri
 
 • 2003-2007
  :  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
 • 2012-2014
  :  UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS
 • 2014-DEVAM EDİYOR
  :  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ DENETİMİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ DOKTORA


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • KAHRAMAN, Ü., ÇANKAYA, İ. (2015). İlkokullarda Performans Yönetimi Uygulamaları ve Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları Arasındaki İlişki, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/7 Spring 2015, p. 519-540, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8138, ANKARA-TURKEY , 2015
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • KAHRAMAN, Ü., TOK, T (2015). Eğitim Yönetimi Denetimi Planlaması ve Ekonomisi Lisansüstü Öğrencilerinin Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015(25). , 2015
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Bozkurt Bostancı,A., Yurdakul, A. ve Kahraman, Ü. (2016). Okul Yönetiminin Öğretmen Denetiminde Rol ve Sorumlulukları. İçinde M.Sağır&S.Göksoy (Ed.), Eğitimde Denetim ve Değerlendirme (239-272), Ankara: PEGEM , 2016
  Kayıt Detayları
   
  A-13 Internet ortamında yayınlanan(Ulusal veya uluslararası)
 • Bostancı, A. B., Akçadağ, T., Kahraman, Ü., & Tosun, A. (2016). The relationship between schools' DNA profiles and political behavior in school Okulların DNA profili ile okul içi politik davranışlar arasındaki ilişki. Journal of Human Sciences, 13(3), 5693-5705. , 2016
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı