Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Öğr.Gör.Dr. Sevki ARSLAN
Birimi : Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : sevkia@pau.edu.tr
Telefon : yok

Eğitim Bilgileri
 
 • 1994-2000
  :  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Egitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği Bölümü
 • 1994-2000
  :  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü(Çift Anadal).
 • 2000-2003
  :  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Programı Yüksek Lisans
 • 2003-2008
  :  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Programı Doktora
  Mesleki Deneyim
   
 • 2001-2007
  :  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi
 • 2008-
  :  Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Arinç E., Arslan S. and Adalı O. (2005) Differential effects of diabetes on CYP2E1 and CYP2B4 proteins and associated drug metabolizing enzyme activities in rabbit liver. Archieves of Toxicology, 79, 427-433. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Arinç E., Arslan S., Bozcaarmutlu A. and Adalı O. (2007) Effects of diabetes on rabbit kidney and lung CYP2E1 and CYP2B4 expression and drug metabolism and potentiation of carcinogenic activity of N-nitrosodimethylamine in kidney and lung. Food and Chemical Toxicology 45, 107-118 , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Arslan Ş., Adali O. and E. Arınç. Diabetes potentiates metabolic activation of procarcinogen nitrosodimethylamine not only in rabbit liver but also in lung and kidney. 7th International ISSX Meeting, 29 Ağustos- 2 Eylül, 2004, Vancouver, Kanada, Drug Metabolism Reviews, Cilt. 36, supplement 1, s.194. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Arslan Ş., Adalı O. and Arınç E. Similarities and differences in the response of lung CYP2E1 and associated NDMA N-demethylase and p-nitrophenol hydroxylase to diabetes and pyridine in rabbits. 13th International ISSX Meeting and 20th JSSX Meeting, 23-27 Ekim 2005, Maui, Hawaii, ABD. Drug Metabolism Reviews, Cilt. 37, supplement 2, s.140. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Arınç, E., Arslan Ş. and Adalı, O. Single and combined effects of benzene and diabetes on toxic and carcinogenic activity of NDMA in rabbit liver- Protective effect of Diallyl Sulfide. "46th Annual Meeeting of SOT and ToxExpo, 25–29 Mayıs 2007, Charlotte, North Carolina, ABD. The Toxicologist, Cilt 96, Sayı 1, s. 127, 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Arslan Ş., Adalı O. and Arınç E. Additive effects of benzene and alloxan-induced diabetes on carcinogenic potential of Nitrosodimethylamine in liver. 31st FEBS Congress, Haziran 24-29, 2006, İstanbul, Türkiye. The FEBS Journal Cilt 273, supplement 1, s.206. , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Arinç E., Arslan S. and Adalı O. (2005) Differential effects of diabetes on CYP2E1 and CYP2B4 proteins and associated drug metabolizing enzyme activities in rabbit liver. Archieves of Toxicology, 79, 427-433. , 1. Ulusoy, G. et al., 2007 Oncology, 72, 125-131 2. Ulusoy, G. et al., 2007 Archives of Toxicology, 81, 711-718 3. Arınç E. et al., 2007 Food and Chemical Toxicology 45, 107-118 4. Sang H.L. et al., 2007 Analytical Chemistry 79 (16), 6102-6110 5. Lu J. Et al., 2007 Drug Metabolism and Disposition 35 (2), 221-227
  Kayıt Detayları
 • Arinç E., Arslan S., Bozcaarmutlu A. and Adalı O. (2007) Effects of diabetes on rabbit kidney and lung CYP2E1 and CYP2B4 expression and drug metabolism and potentiation of carcinogenic activity of N-nitrosodimethylamine in kidney and lung. Food and Chemical Toxicology 45, 107-118 , 1 Ulusoy, G. et al., 2007 Oncology, 72, 125-131 2. Ulusoy, G. et al., 2007 Archives of Toxicology, 81, 711-718 3.Visoni, et al., 2008 Toxicology Letters ,183 (1-3) 90-94. 0
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Arslan Ş., Adalı O. and Arınç E. Diyabet oluşturulmuş tavşan karaciğerinde ilaç ve diğer ksenobiyotiklerin metabolizmalarındaki değişiklikler. 1. Sitokrom P450' ye bağımlı oksidatif anilin metabolizması (toksik metabolit oluşumu). XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, Malatya-Türkiye. Bildiri Kitapçığı s.157. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Arslan Ş., Adalı O. and Arınç E. Stimulation of metabolic activation of procarcinogen N-Nitrosodimethylamine in the liver of the diabetic rabbits. XVII. Ulusal Biyokimya Kongresi , 24-27 Haziran 2002, Ankara-Türkiye. Bildiri Kitapçığı s. 181-182. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Arslan Ş., Adalı O. and Arınç E. Diabetes stimulates the formation of bioactive compounds by inducing p-nitrophenol hydroxylase activity in rabbit liver.13 th Balkan Biochemical Biophysical Days and Meeting on Metabolic Disorders. 12-15 Ekim, 2003, Kuşadası, Türkiye. Turkish Journal of Biochemistry, 28, s. 177. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Arslan Ş., Adali O. and Arınç E. Differential effects of diabetes on CYP2E1 and CYP2B associated drug metabolizing enzymes in rabbit liver. 19th European Workshop on Drug Metabolism (DMW-2004), 03-08 Ekim 2004, Antalya, Türkiye. Abstracts and Program Kitapçığı, P-21, s. 98. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Arslan Ş., Adalı, O. and Arınç, E. Diabetes potentiates metabolic activation of procarcinogen N-nitrosodimethylamine in rabbit liver and lung. 15th International Symposium on Microsomes and Drug Oxidations: Chemical Biology in the Postgenomic Era, 4-9 Temmuz, 2004, Mainz, Almanya. Bildiri Kitapçığı, P5-GS-8, s. 117. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Arslan Ş., Adalı, O. and Arınç, E. Differential effects of benzene and diabetes on CYP3A4 and CYP2E1 proteins and related microsomal monooxygenase activities in rabbit liver. "16th International Symposium on Microsomes and Drug Oxidations (MDO 2006), 3–7 Eylül 2006, Budapeşte, Macaristan. Book of Abstracts, PS-II-38, s.229. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Arslan Ş., Adalı, O. and Arınç, E. Alteration of CYP2E1 and CYP3A6 mRNAs, protein and associated drug metabolizing enzyme activities by diabetes in rabbit liver."NATO Advanced Research Workshop, Translational Knowledge for Heart Health , 12–16 Mayıs 2008, İstanbul, Türkiye. Bildiri Kitapçığı, s. 43. , 2008
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • 13 th Balkan Biochemical Biophysical Days and Meeting on Metabolic Disorders. Kuşadası, Türkiye , 2003
  Kayıt Detayları
 • 15th International Symposium on Microsomes and Drug Oxidations: Chemical Biology in the Postgenomic Era. Mainz, Almanya. , 2004
  Kayıt Detayları
 • 19th European Workshop on Drug Metabolism (DMW-2004), Antalya, Türkiye , 2004
  Kayıt Detayları
 • 7th International ISSX Meeting, Vancouver, Kanada , 2004
  Kayıt Detayları
 • 13th International ISSX Meeting and 20th JSSX Meeting, Maui, Hawaii, ABD. , 2005
  Kayıt Detayları
 • 31st FEBS Congress, İstanbul, Türkiye , 2006
  Kayıt Detayları
 • 16th International Symposium on Microsomes and Drug Oxidations (MDO 2006), Budapeşte, Macaristan. , 2006
  Kayıt Detayları
 • NATO Advanced Research Workshop, Translational Knowledge for Heart Health , İstanbul, Türkiye. , 2008
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya-Türkiye , 2002
  Kayıt Detayları
 • XVII. Ulusal Biyokimya Kongresi, Ankara-Türkiye , 2002
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Organik Solvent Olarak Kullanılan Benzenin Tavşan Karaciğer Sitokrom P4502E1 ve P4503A6 Bağımlı Enzim Aktiviteleri ve Protein Seviyesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Orhan Adalı, Emel Arınç, Şevki Arslan, ODTU Bilimsel Araştırma Projesi, BAP 2008-01-08-03 Proje Yardımcı Araştırmacı 2008.
  Kayıt Detayları
 • Sitokrom P450 tarafından biyoaktif hale dönüştürülen prokarsinojen N-Nitrozodimetilaminin diyabetik tavşan akciğerlerindeki metabolizması: CYP2E1’in rolü ve bu izozimin immünokimyasal olarak belirlenmesi: Orhan Adalı, Emel Arınç, Şevki Arslan, ODTU Bilimsel Araştırma Projesi, BAP 2006-01-08-01, Proje Yardımcı Araştırmacı 2006.
  Kayıt Detayları
 • Diyabetlilerde karsinojenik kimyasal nitrozaminin sitokrom P450’ye bağımlı monooksijenazlar tarafından metabolizması ve aktivasyonu: Orhan Adalı, Emel Arınç, Şevki Arslan, ODTU Bilimsel Araştırma Projesi, BAP 2004-01-08-01, Proje Yardımcı Araştırmacı 2004.
  Kayıt Detayları
 • Diyabetik tavşan böbreklerinde nitrozaminlerin metabolizması ve sitokrom P450 izozimlerinin moleküler ve immünokimyasal olarak belirlenmesi: Emel Arınç, Orhan Adalı, Şevki Arslan, ODTU Bilimsel Araştırma Projesi, BAP 2005-01-08-03, Proje Yardımcı Araştırmacı 2005.
  Kayıt Detayları
 • Asetaminofen’in (tylenol, parasetamol), ilaçları oksidatif olarak metabolize eden karaciğer mikrozomal enzimleri üzerine in vivo etkisi ve in vitro ilaç-ilaç interaksiyonları: Orhan Adalı, Emel Arınç, Şevki Arslan, ODTU Araştırma Fonu Projesi, AFP-2001-07-02-00-90, Proje Yardımcı Araştırmacı, 2001.
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Organik Solvent Olarak Kullanılan Benzenin Tavşan Karaciğer Sitokrom P4502E1 ve P4503A6 Bağımlı Enzim Aktiviteleri ve Protein Seviyesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Orhan Adalı, Emel Arınç, Şevki Arslan, ODTU Bilimsel Araştırma Projesi, BAP 2008-01-08-03 Proje Yardımcı Araştırmacı 2008.
  Kayıt Detayları
 • Sitokrom P450 tarafından biyoaktif hale dönüştürülen prokarsinojen N-Nitrozodimetilaminin diyabetik tavşan akciğerlerindeki metabolizması: CYP2E1’in rolü ve bu izozimin immünokimyasal olarak belirlenmesi: Orhan Adalı, Emel Arınç, Şevki Arslan, ODTU Bilimsel Araştırma Projesi, BAP 2006-01-08-01, Proje Yardımcı Araştırmacı 2006.
  Kayıt Detayları
 • Diyabetik tavşan böbreklerinde nitrozaminlerin metabolizması ve sitokrom P450 izozimlerinin moleküler ve immünokimyasal olarak belirlenmesi: Emel Arınç, Orhan Adalı, Şevki Arslan, ODTU Bilimsel Araştırma Projesi, BAP 2005-01-08-03, Proje Yardımcı Araştırmacı 2005.
  Kayıt Detayları
 • Diyabetlilerde karsinojenik kimyasal nitrozaminin sitokrom P450’ye bağımlı monooksijenazlar tarafından metabolizması ve aktivasyonu: Orhan Adalı, Emel Arınç, Şevki Arslan, ODTU Bilimsel Araştırma Projesi, BAP 2004-01-08-01, Proje Yardımcı Araştırmacı 2004.
  Kayıt Detayları
 • Asetaminofen’in (tylenol, parasetamol), ilaçları oksidatif olarak metabolize eden karaciğer mikrozomal enzimleri üzerine in vivo etkisi ve in vitro ilaç-ilaç interaksiyonları: Orhan Adalı, Emel Arınç, Şevki Arslan, ODTU Araştırma Fonu Projesi, AFP-2001-07-02-00-90, Proje Yardımcı Araştırmacı, 2001.
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
 • Diabetes potentiates metabolic activation of procarcinogen nitrosodimethylamine not only in rabbit liver but also in lung and kidney”. (7th International ISSX Meeting, Vancouver, Canada, 2004) Bildirisi ile Türkiye Diyabet vakfı 2006 En iyi bildiri Ödülü.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı