Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Doç.Dr. Halil SAVAŞ
Birimi : İŞLETME
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : hsavas@pau.edu.tr
Telefon : 02582962700

Eğitim Bilgileri
 
 • 1988-1993
  :  Lisans Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü
 • 1993-1995
  :  Yüksek Lisans Çukurova Üniversitesi İşletme
 • 1995-1999
  :  Doktora Çukurova Üniversitesi İşletme
  Mesleki Deneyim
   
 • 1993-1995
  :  Arş. Gör. Mustafa Kemal Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
 • 1995-1999
  :  Arş. Gör. Pamukkale Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
 • 1999-2008
  :  Yrd. Doç. Dr. Pamukkale Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
 • 2008-
  :  Doç. Dr. Pamukkale Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
  Organizasyonunda Görev Aldığı Bilimsel Toplantılar
   
 • 2003-2004
  :  9. Ulusal Ergonomi Kongresi, 16-18 Ekim 2003, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. (Düzenleme Kurulu Üyeliği)

  Danışmanlığını Yaptığı Tezler
   
 • Ay, M., “Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Uygulama Örneği”, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
 • Kayalıoğlu, A. A., “ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve Bir Sanayi İşletmesinde Uygulaması”, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
 • Bayhan, M., “Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bir Uygulama”, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Özgen, H. ve H. Savaş, “Verimlilik ve Kalite Arasındaki İlişkinin Toplam Kalite Yönetimi Açısından Analizi”, Standard Dergisi, TSE Yayınları, Yıl:35, Sayı: Özel Sayı, Ekim 1996, 13-21, (1996). , 1996
  Kayıt Detayları
 • Özgen, H. ve H. Savaş, “Bir Tekstil Sanayi İşletmesinde Esnek Üretim Sistemlerinin Firma Verimliliğine Katkısı Üzerine Bir Araştırma”, Verimlilik Dergisi, MPM Yayınları, 1996/2, 81-98 (1996). , 1996
  Kayıt Detayları
 • Savaş, H. “Değişim Mühendisliği ve İşletmeler Açısından Önemi”, Verimlilik Dergisi, MPM Yayınları, 1997/4, 145-162 (1997). , 1997
  Kayıt Detayları
 • Özgen, H. ve H. Savaş, “Verimlilik ve Kalite Arasındaki İlişkinin Toplam Kalite Yönetimi Açısından Analizi”, Standard Dergisi, TSE Yayınları, Yıl:36, Sayı:422, Şubat 1997, 80-89, (1997). , 1997
  Kayıt Detayları
 • Savaş, H. “Etkinlik ve Verimlilik Açısından Dörtlük Sistemdeki Notların Yüzlük Sisteme Dönüştürülmesi ve Bir Uygulama”, Prof.Dr. Sıtkı Gözlü Anısına Armağan Kitabı, İstanbul Teknik Üniversitesi, (2007). , 2007
  Kayıt Detayları
 • Savaş, H. “Avrupa Birliği Standardizasyon Kurumları ve CE İşareti”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, Ekim 2003, 121-140 (2003). , 2003
  Kayıt Detayları
 • Savaş, H. ve M. Ay, “Üniversite Kütüphanesi Tasarımında Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:7, Sayı:3, 01 Temmuz-30 Eylül 2005, 80-98 (2005). , 2005
  Kayıt Detayları
 • Savaş, H. ve A. Bardakçı, “Kitlesel Bireyselleştirme Uygulamaları İçin Web Tasarımı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2006, Sayı:15, Eylül 2006, 507-521 (2006). , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Halil Savaş, Mevhibe Ay, Üniversite Kütüphanesi Tasarımında Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, 3, 80 – 98, 2005. , Mahmut Tekin, Toplam Kalite Yönetimi, Konya, 2008.s.262.
  Kayıt Detayları
 • Halil Savaş, Mevhibe Ay, Üniversite Kütüphanesi Tasarımında Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, 3, 80 – 98, 2005 , Melis Uca, Selim Menteş, İsletme Bölümü Öğrencilerinin Bölüm Gereksinimlerinin Kano Modeli İle Sınıflandırılması: Dokuz Eylül Üniversitesi İsletme Fakültesi Uygulaması, İsletme Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2008, 73-91.
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • SAVAŞ, Halil (2006),"Kaynak Kullanımında Verimlilik Üzerine Bir Analiz Çalışması", VI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 22-23 Eylül 2006, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, ss.779-791. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Mustafa Bayhan, Harun Sulak ve Halil Savaş, "Vardiya Planlama Sorununa Bir Model Önerisi", 12.Uluslararası Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırmaları Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, 26-29 Mayıs 2011,Denizli , 2011
  Kayıt Detayları
 • Savaş, H., “ÜAS'da Sunulan Bildiriler Kapsamında İmalat İşletmelerinin Üretim Sorunlarına Bakışı”, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 431-436, İstanbul, 2005. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Savaş, H., Sarıtaş, H., ve Bardakcı, A.(2006) ”Kalite Ve Ortak Markaya Dayalı Rekabet”, 23-24 Kasım 2006, Pamukkale Üniversitesi, Buldan Sempozyumu Bildirileri Kitabı, s:765-772 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Tekin, M., Koçoğlu, D., Savaş, H., “Denizli Tekstil Sanayiinde Esnek Üretim Sistemlerinin Kullanılması İle İlgili Bir Araştırma”, I. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 246-248, İstanbul, 1997. , 1997
  Kayıt Detayları
 • Özgen, H., Savaş, H., “Toplam Kalite Yönetimi Açısından Çevre Yönetim Sistemleri”, Denizli’de Sanayileşme ve Kentleşme Sempozyumu, 171-183, Denizli, 1999. , 1999
  Kayıt Detayları
 • Savaş, H., Ertuğrul, İ., “İşletmelerde Yönetim ve Üretim Koordinasyonu ve Etkinliğine Yönelik Bir Araştırma”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXI. Ulusal Kongresi, 190-193, Gazi Magosa, KKTC, 2000. , 2000
  Kayıt Detayları
 • Savaş, H., “Bir Üretim Felsefesi Olarak Yalın Üretim”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXI. Ulusal Kongresi, 72-75, Gazi Magosa, KKTC, 2000. , 2000
  Kayıt Detayları
 • Savaş, H., “Kalite Fonksiyonu Göçerimi ve Internet Kafeler Üzerine Bir Araştırma”, Kalite Fonksiyon Göçerimi Sempozyumu, 39-49, İzmir, 2002. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Savaş, H., “Hizmet Üretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması Üzerine Bir Uygulama Çalışması”, III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 214-218, İstanbul, 2003. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Savaş, H., Bayhan, M., “İnternet Kafelerin Çalışma Ortamlarının Verimlilik ve Ergonomi Açısından Değerlendirilmesi”, 9. Ulusal Ergonomi Kongresi, 241-248, Denizli, 2003. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Savaş, H., “Denizli İmalat İşletmelerinin İnternet Sayfaları İçeriğinin Web Tasarımına Uygunluk Açısından Analizi”, IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 245-250, İstanbul, 2004. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Savaş, H., “ÜAS'da Sunulan Bildiriler Kapsamında İmalat İşletmelerinin Üretim Sorunlarına Bakışı”, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 431-436, İstanbul, 2005. , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Savaş, H. “Etkinlik ve Verimlilik Perspektifinden Bilgi Teknolojilerine Dayalı Not Dönüştürme: Dörtlük Sistemden Yüzlük Sisteme”, Detay Yayıncılık, Yayın No:171, Ankara, (2007). , 2007
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • ERASMUS Öğretim Elemanı Değişim Programı - Worms University (Almanya) - Ders Verme , 2008
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Makale Hakemliği , 2008
  Kayıt Detayları
   
  C.5 Tez jürisinde olmak
 • ERDEN, Nevin (2006), "Tüketicilerin Özel Markalı Ürünlere Karşı Tutumlarının Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Bir Araştırma", Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Programı, Denizli. , 2006
  Kayıt Detayları
 • BAYHAN, Mustafa (2005), "Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bir Uygulama", Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Genel İşletme Programı, Denizli. , 205
  Kayıt Detayları
 • KAYALIOĞLU, A. Ayça (2003), "ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve Bir Sanayi İşletmesinde Uygulaması", Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Genel İşletme Programı, Denizli. , 2003
  Kayıt Detayları
 • AY, Mevhibe (2003), "Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Uygulama Örneği", Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Genel İşletme Programı, Denizli. , 2003
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • SAVAŞ, Halil ve Mustafa Bayhan (2005), Dörtlük Sistemdeki Mezuniyet Notlarının Yüzlük Sisteme Dönüştürülmesinde En Uygun Sistemin Belirlenmesi ve Bilgisayar Destekli Olarak Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uygulanması, Pamukkale Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2004İİBF001, Denizli.
  Kayıt Detayları
 • •Halil SAVAŞ ve Mustafa BAYHAN, "Dörtlük Sistemdeki Mezuniyet Notlarının Yüzlük Sisteme Dönüştürülmesinde En Uygun Sistemin Belirlenmesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uygulanması”, Araştırma Projesi, 2005, Denizli.
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • SAVAŞ, Halil ve Mustafa Bayhan (2005), Dörtlük Sistemdeki Mezuniyet Notlarının Yüzlük Sisteme Dönüştürülmesinde En Uygun Sistemin Belirlenmesi ve Bilgisayar Destekli Olarak Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uygulanması, Pamukkale Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2004İİBF001, Denizli.
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • BAYHAN, Mustafa (2005), "Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bir Uygulama", Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Genel İşletme Programı, Denizli.
  Kayıt Detayları
 • KAYALIOĞLU, A. Ayça (2003), "ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve Bir Sanayi İşletmesinde Uygulaması", Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Genel İşletme Programı, Denizli.
  Kayıt Detayları
 • AY, Mevhibe (2003), "Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Uygulama Örneği", Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Genel İşletme Programı, Denizli.
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • SAVAŞ, Halil (2008), "AB Sürecinde Kurumsal Kalite Anlayışımız", Denizli Organize Sanayi Müdürlüğü Tanıtım ve Faaliyet Dergisi, Yıl:5, Sayı:19, Temmuz-Eylül 2008, Denizli, s.33.
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu Ders Programı Hazırlama Komisyonu Başkanlığı
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu Ders Programı Hazırlama Komisyonu Başkanlığı
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Komisyonu Başkanlığı
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Komisyonu Başkanlığı
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Senato Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Senato Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Senato Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Senato Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Senato Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Senato Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Bekilli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
  Kayıt Detayları
 • Bekilli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
  Kayıt Detayları
 • Bekilli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
  Kayıt Detayları
 • Bekilli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
  Kayıt Detayları
 • Bekilli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
  Kayıt Detayları
 • Bekilli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı