Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Yrd.Doç.Dr. Ulker GÜNER BACANLI
Birimi : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : ugbacanli@pau.edu.tr
Telefon : 2953390

Eğitim Bilgileri
 
 • 1988
  :  Denizli Lisesi
 • 1992
  :  Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli. Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği
 • 1996
  :  Yüksek Lisans Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Hid.-Hidj-Su Kay
 • 2004
  :  Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Hid.-Hidj-Su Kay
  Mesleki Deneyim
   
 • 1993
  :  Denizli Kale Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü
 • 1993-1999
  :  Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi
 • 1999-2002
  :  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi
 • 2002-2007
  :  Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi
 • 2008
  :  Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent
  Öğrenci Eğitiminde Aldığı Görevler
   
 • 2008
  :  Bölüm Staj Koordinatörü
 • 1993- 2008
  :  Öğrenci Danışmanlığı


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Selcuk Toprak, A. Cem Koc, Richard Pilcher, Izzet Kara, Elmo De Angelis, Fatih Dikbas, Kylene De Angelis, Mahmut Firat, Ulker Guner Bacanli, Altan Dizdar, (2013), New trends in water infrastructure education: PROWAT project case study, technics technologies education management, Volume 8, Number 1, 129-142. , 2013
  Kayıt Detayları
 • BACANLI UG., DIKBAS F, BARAN, T. “Meteorological Drought Analysis Case Study: Central Anatolia” Desalination and Water Treatment. 26(2011)14-23. , 2011
  Kayıt Detayları
 • BACANLI UG. “Dryness Characterızatıon: A Clımatıc Water Defıcıt Approach In Turkey” Fresenius Environmental Bulletin. Vol. 20, No:3. 665-677, 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • BACANLI UG., FIRAT M, DIKBAS F, "ADAPTIVE NEURO FUZZY INFERENCE SYSTEM FOR DROUGHT FORECASTING". STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH & RİSK ASSESSMENT. DOI: 10.1007/S00477-008-0288-5. 2009. , 2009
  Kayıt Detayları
 • • BARAN, T.; BACANLI, Ü.G. “An Entropy Approach For Diagnostic Checking (Order Determination) In Time Series Modeling”. Water SA, Vol.33, No:4, June, 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • • BARAN, T.; BACANLI, Ü.G. “Stokastik Modellerde Uygun Model Seçimi Ölçütlerinin Değerlendirilmesi”. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi , 2006, Cilt 17, Sayı 4, s. 3987-4002. , 2006
  Kayıt Detayları
 • • BARAN, T.; BACANLI, Ü.G. “Evaluation of Goodness of Criteria in Time Series Analysis”. Turkish Chamber of Civil Engineers, Digest 2006, Volume 17, pp. 1089-1102. , 2006
  Kayıt Detayları
 • • BARAN, T.; BACANLI, Ü.G. “Evaluation of Suitability Criteria in Stochastic Modelling”, Journal of European Water, Journal of European Water, EWRA, 13/14: 35-43 , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Güner Bacanlı, Ü. ve Çukurluoğlu Ç., S., 2005. Denizli İli İçme Suyu Mevcut Durumun Değerlendirilmesi. İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Bülten, 46, 53-57 , 2005
  Kayıt Detayları
 • • BACANLI, Ü.G.; BARAN, T. “Çine Çayı Örneğinde Biriktirme Haznelerinin Tasarımında Farklı Yöntemlerin Değerlendirilmesi”. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2006, Cilt 12, Sayı 1, s. 27-36. , 2006
  Kayıt Detayları
 • BACANLI, Ü. G.; KOÇ, A. C. (2006): "Moran Olasılık Matris Yöntemiyle Hazne Tasarımı: Yenidere Barajı Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-2, s. 255-261. , 2006
  Kayıt Detayları
 • KOÇ, A. C.; GÜNER, Ü. (2005): "Mevcut Sulama Projelerinin FAO Kriterleriyle Yeniden Değerlendirilmesi: Tavas Ovası Örneği", Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Aralık 2005, Sayı: 9, s. 93-106. , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Baykan, N. O.; Baykan, N.; Bacanlı, G. Ü. (2013): Bezirgan (Kaş-Kalkan-Antalya) Kapalı Havzası Roma (?) Boşaltım Tünelinin Hidrolojik ve Hidrolik Çözümlemesi (Eskil Tuminehi/Tymnessos Kenti). Trabzon, Taşkın ve Heyelan Sempozyumu, TMMOB, Trabzon İMO, Doç. Dr. Murat İhsan Kömürcü Anısına, s. 465-473, 24-26 Ekim 2013 , 2013
  Kayıt Detayları
 • BACANLI, Ü. G.; BAYKAN, N. O. (2011): “Su Mühendisliğindeki Uç Olaylarda Etik”. Diyarbakır, İMO, 2. Su Yapıları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s. 273-279, 16-18 Eylül 2011. , 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • BACANLI, Ü. G.; BAYKAN, N. O. (2011): ”Mühendislik Etiğinin Zorunluluğu”. Muğla, TMMOB Muğla İMO Şubesi, 2. İnşaat Mühendisleri Eğitimi Sempozyumu, 23-24 Eylül 2011. , 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • BACANLI, Ü. G; BAYKAN, N.O.; BAYKAN, N. (2012): "Engineering Ethics and its Meaning among Disciple Students". TRNC, Lefke, European University of Lefke, ISBN: 978-975-98897-8-4, 7th ARCHENG-2012, s. 100-103, 29-30 Kasım 2012. , 2012
  Kayıt Detayları
 • NESRİN BAYKAN; ÜLKER GÜNER BACANLI; N. ORHAN BAYKAN (2016): "Testing of Modern Flood Estimation Methods on Ancient Closed Conduits: Case Study: Bezirgan Emissary Tunnel". Antalya/TR, DE AQUAEDUCTU ATQUE AQUA URBIUM LYCIAE PAMPHYLIAE ET PISIDIAE, The Legacy of Sextus Julius Frontinus, Tagungband des lnternationalen Frontinus-Symposiums, Antalya, 31. October-9. November 2014, Herausgegeben von Gilbert Wiplinger, Frontinus-Gesellschaft e.V. & PEETERS, p. 253-260, 2016. , 2016
  Kayıt Detayları
 • GENÇ, S.; BAYKAN, N. O.; BAYKAN, N.; BACANLI, Ü. G. (2010): “Bezirgan (Eskil Pirha Kenti) Kapalı Havzası Eskil Tüneli Akaçlaması”. Denizli, Pamukkale Üniversitesi, VI. Ulusal Hidroloji Kongresi, Bildiriler Kitabı, s. 77-87, 22-24 Ekim 2010. , 2010
  Kayıt Detayları
 • BAYKAN, N. O.; ALKAN, A.; BACANLI, Ü. G.; BAYKAN, N.; ÖZİŞ, Ü. (2011): “Testing Of Modern Flood Estimation Methods On Ancient Closed Conduits in Türkiye”. Tiran/Arnavutluk, International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, Abstract Book, p. 86, 19-21 Mayıs 2011. , 2011
  Kayıt Detayları
 • TOPRAK, S.; KOÇ, A. C.; GÜNER BACANLI, Ü.; DİKBAŞ, F.; FIRAT, M.; DİZDAR, A., “İçme Suyu Dağıtım Sistemlerindeki Kayıplar ve PROWAT Projesi”, Bildiriler Kitabı, 15-30, 1-2 Kasım 2007, 5. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, Antakya, Hatay, Türkiye. , 2007
  Kayıt Detayları
 • TOPRAK, S.; KOÇ, A. C.; DİKBAŞ, F.; FIRAT, M.; GÜNER BACANLI, Ü.; DİZDAR, A., “A Leonardo Da Vinci Project (PROWAT): Planning and Implementing a Non-Revenue Water Reduction Strategy Improves the Performance of Water Supply and Distribution Systems”, Volume I, 359-367, 15-17 September 2008, 8th International Congress on Advances in Civil Engineering, Famagusta, North Cyprus. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Çukurluoğlu Ç., S. ve Bacanlı, Ü.G., 2006. Denizli İli Buldan İlçesi İçmesuyu ve Kanalizasyon Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi. Buldan Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, 223-231, 23-24 Kasım 2006, Denizli , 2006
  Kayıt Detayları
 • Toprak, S., Koç, A.C., Bacanli, Ü.G., Dikbaş, F., Fırat, M., Dizdar, A. İçme Suyu Dağıtım Sistemlerindeki Kayıplar ve PROWAT projesi. V. Kentsel Altyapı Sempozyumu, Hatay.2007. , 2007
  Kayıt Detayları
 • BACANLI, Ü.G; DIKBAS, F.,"KURAKLIK VE KURAKLIK YÖNETİMİ"Su ve Enerji Konferansı, DSİ 26. Bölge, 25-26 Eylül 2008, ARTVİN , 2008
  Kayıt Detayları
 • BACANLI, Ü.G.; BAYKAN, N. O "KARADENİZ BÖLGESİ DOĞU KARADENİZ BÖLÜMÜ HİDROMETEOROLOJİK GÖZLEMLERİNİN YORUMLANMASI" Su ve Enerji Konferansı, DSİ 26. Bölge, 25-26 Eylül 2008, ARTVİN , 2008
  Kayıt Detayları
 • “Kentsel Altyapı Sistemlerinin Performans Değerlendirmesi” Doç.Dr. Selçuk Toprak, Yrd.Doç.Dr. A. Cem Koç, Yrd.Doç.Dr. Mahmut Fırat, Yrd.Doç.Dr. Fatih Dikbaş, Yrd.Doç.Dr. Ü. Güner Bacanlı, Engin Nacaroğlu, Orhan A. Çetin , 2008
  Kayıt Detayları
 • 87. BACANLI, G., Ü.; BAYKAN, N. O. (2008): “Küresel İklim Değişikliği ve Denizli’deki Yansımaları”. Denizli, TMMOB, Denizli Kent Sempozyumu, 02-03 Mayıs 2008, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi. , 2008
  Kayıt Detayları
 • BACANLI, Ü.G.; BARAN, T. “Biriktirme Haznelerinin Tasarımında Farklı Yöntemlerin Değerlendirilmesi”. III. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, Gümüldür/İzmir, 10-14 Eylül 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
 • . BARAN, T.; BACANLI, Ü.G. “AR Tipi Modellerde Uygun Model Seçimi Ölçütlerinin Değerlendirilmesi” V. Ulusal Hidroloji Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 5 – 7 Eylül 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
 • ÇİZMECİOĞLU Ç.S., BACANLI, Ü.G. “Denizli İli Buldan İlçesi İçmesuyu ve Kanalizasyon Mevcut Durumun Değerlendirilmesi”. Buldan Sempozyumu, 23-24 Kasım 2006, s. 223-232. , 2006
  Kayıt Detayları
 • BACANLI, Ü.G. “Türkiye’ de Enerji Kaynakları ve Hidroelektrik Enerjinin Önemi” Türkiye 10. Enerji Kongresi ve Uluslararası 5. Enerji Fuarı, 27-30 Kasım, 2006,s. 91-99. , 2006
  Kayıt Detayları
 • BACANLI, Ü.G. “ Taşkın Zararlarını Azaltma, Önleme Yöntemleri ve Denizli İli Örneği” I. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2006, s. 95-107. , 2006
  Kayıt Detayları
 • SAF, B., BACANLI, Ü. G.. “Homojen Tanimli Bölge İçindeki Akim Gözlem İstasyonlarinin Olasilik Dağilimlarinin Araştirilmasi” Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Sempozyumu, Antalya, 22-25/09/2005. , 2005
  Kayıt Detayları
 • BACANLI, Ü. G.; SAF, B. “Kuraklık Belirleme Yöntemlerinin Antalya İli Örneğinde İncelenmesi” Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Sempozyumu, Antalya, 22-25/09/2005. , 2005
  Kayıt Detayları
 • BACANLI, Ü. G.; BARAN, T. “Stokastik Modellerde Yıllık Akım Verilerinde Veri Uzunluğunun Uygunluk Kriterleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi” II. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, Gümüldür/İzmir, 21-24/09/2005. , 2005
  Kayıt Detayları
 • BACANLI, Ü.G.; SAF, B.; BARAN, T.; İLHAN, H. “Denizli İli Taşkınlarının Değerlendirilmesi” Altıncı Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, ACE, İstanbul, 6-8 Ekim 2004. , 2004
  Kayıt Detayları
 • BACANLI, Ü.G.; BARAN, T. “Stokastik Modellerde Yıllık Akım Verilerinde Uygunluk Kriterlerinin Değerlendirilmesi” IV. Ulusal Hidroloji Kongresi, 215 – 225 s., İstanbul, 23-25/06/2004. , 2004
  Kayıt Detayları
 • BACANLI, Ü.G.; ÖZKUL, S.; BARAN, T. “Dicle Havzası Botan Çayı Öerneğinde Farklı Yöntemlerle Biriktirme Haznelerinin Tasarımı”. I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 389-401 s., Gümüldür/İzmir, 22-26/09/2003 , 2003
  Kayıt Detayları
 • • BACANLI, Ü.G.; ÖZEN, B.S.; AKYER, M.K.; S. S. ÖNER. “Büyük Menderes Havzasında Kuraklık Çözümlemesi ve Bölgesel Taşkın Frekans Analizi”. II. Ulusal Hidroloji Kongresi, 114-121 s., İstanbul, 22-24/06/1998. , 1998
  Kayıt Detayları
 • • BAYKAN, N.O.; GÜNER, Ü. “GAP Kuraklık Çözümlemesi”, Harran Üniversitesi, GAP 2. Müh. Kongresi, Şanlıurfa, 1998. , 1998
  Kayıt Detayları
 • • GÜNER, Ü; BAYKAN, N. O. “Büyük Menderes Havzasında Kuraklık Çözümlemesi”, Türkiye İnşaat Mühendisliği XIV. Teknik Kongre, 597-610 s., İzmir, 25/10/1997. , 1997
  Kayıt Detayları
 • • GÜNER, Ü.; KARAHAN, H.; BAYKAN, N.O. “Büyük Menderes Havzasında Hidrometeorolojik Veri Tabanı Oluşturulması”, CBS Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 261-270 s., İstanb43, 22-28/09/1996. , 1996
  Kayıt Detayları
 • TOPRAK, S.; DİKBAŞ, F.; FIRAT, M.; KOÇ, A. C.; GÜNER BACANLI, Ü.; DİZDAR, A. (2007): "Su Kayıplarının Azaltılması ve Su Dağıtım Sistemlerinin Performanslarının İyileştirilmesi Üzerine Leonardo Da Vinci Projesi: PROWAT", III. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 10-14 Eylül 2007, Gümüldür, İzmir. , 2007
  Kayıt Detayları
 • TOPRAK, S.; KOÇ, A. C.; GÜNER BACANLI, Ü.; DİKBAŞ, F.; FIRAT, M.; DİZDAR, A. (2007): "İçme Suyu Dağıtım Sistemlerindeki Kayıplar", III. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 10-14 Eylül 2007, Gümüldür, İzmir. , 2007
  Kayıt Detayları
 • KOÇ, A. C.; FIRAT, M.; BACANLI, Ü. G. (2006): "Etkili Buharlaşma Parametrelerinin Belirlenmesi", Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi ACE 2006, 11-13 Ekim 2006, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Richard Pilcher, Altan Dizdar, Cüneyt Dilsiz, Selçuk Toprak, Elmo de Angelis, Kylene de Angelis, Cem Koç, Fatih Dikbaş, Mahmut Fırat, Ülker Güner Bacanlı, “Su Kayıpları Nasıl Önlenir? Su Kayıplarını Azaltma Teknikleri ve Uygulamalarına Yönelik Rehber Kitap”, Eflatun Yayınevi, 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • MUĞLA SU KONFERANSI Prof. Dr. N. Orhan BAYKAN (PAÜ İnş. Müh. Böl.) Yrd.Doç.Dr. Ülker BACANLI (PAÜ İnş. Müh. Böl.) Küresel İklim Değişikliği ve Türkiye’deki Yansımaları 20 Mart 2008 Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi MUĞLA , 2008
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde
 • JOURNAL OF ARİD ENVİROMRENTAL , 2007
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • TÜBİTAK PROJESİ 107Y348 "Entropi Yöntemini Kullanarak Kuraklık Parametrelerinin Belirlenmesi : Kuzey Ege Örneği"
  Kayıt Detayları
 • “PROWAT: PLANNING AND IMPLEMENTING A NON-REVENUE WATER REDUCTION STRATEGY IMPROVES THE PERFORMANCE OF WATER SUPPLY AND DISTRIBUTION SYSTEMS” LEONARDO DA VINCI PROJECT, Number: TR/06/B/F/PP/178065. Proje Yardımcı Araştırmacı, 2007- (Proje devam ediyor)
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • PROWAT: Planning and Implementing a Non-Revenue Water Reduction Strategy Improves the Performance of Water Supply and Distribution Systems, European Commission-The Centre for European Union Education and Youth Programs, Leonardo Da Vinci Program (Project No: TR/06/B/F/PP/178065), Proje Ortağı (Pamukkale Üniversitesi Temas Kişisi), Proje Bitiş: 2009
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • LİSANS ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI HER YIL ORTALAMA 50 ÖĞRENCİ
  Kayıt Detayları
 • İSTATİSTİK
  Kayıt Detayları
 • HİDROLOJİ 3+0
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
 • Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından “Ulusal ve Uluslar arası alanda yürütülen bilimsel projeden dolayı akademik başarı ödülü verilmiştir.
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • BAYKAN, N. O.; BACANLI, Ü. G.; BAYKAN, N. (2011): “Zorunlu Ders Zorunlu mu? Seçmeli Ders Seçmeli mi?”. Denizli, Denizli Bülteni, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi, Sayı 66, Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos 2011, s. 31-37.
  Kayıt Detayları
 • BACANLI, Ü.G., ÇİZMECİOĞLU, Ç. S. “Denizli İli İçme Suyu Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi” TMMOB İnşaat Müh. Odası Denizli Şubesi Bülteni, Sayı 46, Ekim-Aralık 2005, Denizli.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı