Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Prof. Dr. Ahmet Hilmi ÇON
Birimi : GIDA MÜHENDİSLİĞİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : ahcon@pau.edu.tr
Telefon : 258 2963104

Eğitim Bilgileri
 
 • 1984-1988
  :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Lisans)
 • 1988-2000
  :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Yüksek Lisans)
 • 2001-2005
  :  Atatürk Üniversitesi (Doktora)
  Mesleki Deneyim
   
 • 1989-1990
  :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Araş.Gör.)
 • 1990-1991
  :  Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Araş.Gör.)
 • 1991-1995
  :  Atatürk Üniversitesi (Araş.Gör.)
 • 1995-1996
  :  Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Dr. Araş.Gör.)
 • 1996-2002
  :  Pamukkale Üniversitesi (Yrd.Doç.Dr.)
 • 2002-2007
  :  Pamukkale Üniversitesi (Doç.Dr.)
 • 2008-
  :  Pamukkale Üniversitesi (Prof.Dr.)

  Danışmanlığını Yaptığı Tezler
   
 • Karadeniz, A. 2000. Denizli semt pazarlarında satılan yerfıstıklarının aflatoksin yönünden araştırılması. Yüksek Lisans Proje Çalışması, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD., Denizli
  Yönettiği Tezler
   
 • Doğu, M. 1998. Afyon ilinde bulunan yüksek kapasiteli bazı et işletmelerinin genel değerlendirilmesi ve bu işletmelerde üretilen sucukların bir kısım özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD., Denizli
 • Ercoşkun, H. 1999. Farklı starter kültürler kullanılarak üretilen sucukların bazı özellikleri ve uçucu aroma bileşenleri. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD., Denizli
 • Kanbakan, Ü. 1999. Dondurma üretiminde mikrobiyal bulaşma kaynaklarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD., Denizli
 • Şimşek, Ömer. 2003. Ekşi Hamurdan Antimikrobiyal Aktiviteye Sahip Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu ve Bazı Metabolitik Özelliklerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD., Denizli
 • Şimşek, Ömer. 2003. Ekşi Hamurdan Antimikrobiyal Aktiviteye Sahip Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu ve Bazı Metabolitik Özelliklerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD., Denizli
 • Ertekin Ö. 2007. Farklı Gıdalardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Nümerik Taksonomisi. Yüksek Lisans Tezi,Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD., Denizli

  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Ceviz, G., Tülek, Y. ve A.H. Çon, “Thermal Resistance of Alicyclobacillus acidoterrestris Spores in Different Heating Media”, Int. J. Food Sci. and Technol., 44, 1770-1777 (2009). , 2009
  Kayıt Detayları
 • Karasu, N., Şimşek, Ö., Çon, A. H., “Technological and probiotic characteristics of Lactobacillus plantarum strains isolated from tradiotionally produced fermented vegetables” Annals of Microbiology, 60: 227-274. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Şimşek, Ö., Akkoç, N., Çon, A. H., Özçelik, F., Saris, P. E. J., Akçelik, M., “Continuous nisin production with bioengineered Lactococcus lactis strains” Journal of Industrial Microbiology Biotechnology, 36: 863-871. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Şimşek, Ö., Çon, A. H., Akkoç, N., Saris, P.E.J., Akçelik, M., “Influence of growth conditions on the nisin production of bioengineered Lactoccoccus lactis strains” Journal of Industrial Microbiology Biotechnology, 36: 481-490. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Şimşek, Ö., Çon, A. H., Tulumoğlu, Ş., “Isolating lactic starter culture with antimicrobial activity for sourdough processes” Food Control, 17: 263-270. , 2006
  Kayıt Detayları
 • USTA,N.,ÖZTÜRK, E., CAN, Ö. ,CONKUR, E. S., NAS, S., ÇON A. H., CAN, A. Ç. and TOPCU, M.,” Combustion of biodiesel fuel produced from hazelnut soapstock/waste sunflower oil mixture in a Diesel engine “, Energy Conversion and Management,46,(2005),741-755 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Usta N., E. Öztürk, Ö. Can, E.S. Conkur, S. Nas, A.H. Çon, A.Ç. Can ve M. Topcu, "Combustion of biodiesel fuel produced from hazelnut soapstock/waste sunflower oil mixture in a diesel engine", Energy Conversion and Management, 46, 741-755 (2005). , 2005
  Kayıt Detayları
 • Çon, A.H., Çakmakçı, S., Çağlar, A. and Gökalp, H.Y. “Effects of Different Fruits and Storage Periods on Microbiological Qualities of Fruit-Flavored Yogurt Produced in Turkey” J. Food Protection, 59 (4) 402-406 (1996) , 1996
  Kayıt Detayları
 • Çon, A.H., Kaya, M. und Gökalp, H.Y. “Isoilerung und Identifizierung von Listeria monocytogenes und Weiteren Listerienarten aus der Türkischen Rohwurst "Sucuk" ” Archiv für Lebensmittelhygiene, 47 (3) 65-66 (1996) , 1996
  Kayıt Detayları
 • Yaman, A., Gökalp, H.Y. and Çon, A.H. “Some Characteristics of Lactic Acid Bacteria Present in Commercial Sucuk Samples” Meat Science, 49 (4) 387-397 (1998) , 1998
  Kayıt Detayları
 • Çon, A.H. and Gökalp, H.Y. “Production of Bacteriocin-Like Metabolites By Lactic Acid Cultures Isolated From Sucuk Samples” Meat Science, 55 (2000) 89-96 (2000) , 2000
  Kayıt Detayları
 • Çon, A.H., Gökalp, H.Y. and Kaya, M. “Antagonistic effect on L. monocytogenes and L. innocua of a Bacteriocin-Like Metabolites Produced by Lactic Acid Bacteria Isolated From Sucuk” Meat Science, 59 (2001) 437-441 (2001) , 2001
  Kayıt Detayları
 • Doğu, M., Çon, A.H. ve Gökalp, H.Y. “Afyon İlindeki Yüksek Kapasiteli Et İşletmelerinde Üretilen Sucukların Bazı Özelliklerinin Periyodik Olarak Belirlenmesi” Doğa Veteriner ve Hayvancılık Dergisi, 26 (2002) 1-9 (2002) (Özgün Eser; Proje Yürütücüsü ve Corresponding Yazar Çon,A.H.) , 2002
  Kayıt Detayları
 • Çon, A.H., Doğu, M. ve Gökalp, H.Y. “Afyonda Büyük Kapasiteli Et İşletmelerinde Üretilen Sucuk Örneklerinin Bazı Mikrobiyolojik Özelliklerinin Periyodik Olarak Belirlenmesi” Doğa Veteriner ve Hayvancılık Dergisi, 26 (2002) 11-16 (2002) , 2002
  Kayıt Detayları
 • Ayar, A. Sert, D and Çon A.H. A Study on the Occurrence of Aflatoxin in Raw Milk Due to Feeds. Journal of Food Safety 27 (2) 199-207 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Şimşek, Ö., Çon, A.H. and Tulumoğlu Ş. Isolating Lactic Starter Cultures with Antimicrobial Activity for Sourdough Processes. Food Control 17 (2006) 263-270 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Usta, N., Öztürk, E ., Can, Ö., Conkur, E.S., Nas, S., Çon, A.H., Can A.Ç and Topcu M. “Combustion of biodiesel fuel produced from hazelnut soapstock/waste sun.ower oil mixture in a Diesel engine” Energy Conversion and Management 46 (2005) 741-755 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kanbakan U., Çon A. H. and Ayar A. Determination of microbiological contamination sources during ice cream production in Denizli, Turkey. Food Control 15 (2004) 463-470 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Çon, A.H., Çakmakçı, S., Çağlar, A. and Gökalp, H.Y. “Effects of Different Fruits and Storage Periods on Microbiological Qualities of Fruit-Flavored Yogurt Produced in Turkey” J. Food Protection, 59 (4) 402-406 , 1996
  Kayıt Detayları
 • Çon, A.H., Kaya, M. und Gökalp, H.Y. “Isoilerung und Identifizierung von Listeria monocytogenes und Weiteren Listerienarten aus der Türkischen Rohwurst "Sucuk" ” Archiv für Lebensmittelhygiene, 47 (3) 65-66 , 1996
  Kayıt Detayları
 • Yaman, A., Gökalp, H.Y. and Çon, A.H. “Some Characteristics of Lactic Acid Bacteria Present in Commercial Sucuk Samples” Meat Science, 49 (4) 387-397 , 1998
  Kayıt Detayları
 • Çon, A.H. and Gökalp, H.Y. “Production of Bacteriocin-Like Metabolites By Lactic Acid Cultures Isolated From Sucuk Samples” Meat Science, 55 (2000) 89-96 , 2000
  Kayıt Detayları
 • Çon, A.H., Gökalp, H.Y. and Kaya, M. “Antagonistic effect on L. monocytogenes and L. innocua of a Bacteriocin-Like Metabolites Produced by Lactic Acid Bacteria Isolated From Sucuk” Meat Science, 59 (2001) 437-441 , 2001
  Kayıt Detayları
 • Doğu, M., Çon, A.H. ve Gökalp, H.Y. “Afyon İlindeki Yüksek Kapasiteli Et İşletmelerinde Üretilen Sucukların Bazı Özelliklerinin Periyodik Olarak Belirlenmesi” Doğa Veteriner ve Hayvancılık Dergisi, 26 (2002) 1-9 , 2002
  Kayıt Detayları
 • Çon, A.H., Doğu, M. ve Gökalp, H.Y. “Afyonda Büyük Kapasiteli Et İşletmelerinde Üretilen Sucuk Örneklerinin Bazı Mikrobiyolojik Özelliklerinin Periyodik Olarak Belirlenmesi” Doğa Veteriner ve Hayvancılık Dergisi, 26 (2002) 11-16 , 2002
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Şengül, M., Türkoğlu, S., Çakmakçı, S. and Çon, A.H. “The Effects of Casing Material and Ripening Period on Some Microbiological Properties of Tulum Cheese” Pakistan Journal of Biological Sciences, 4 (7) 854-857 (2001) , 2001
  Kayıt Detayları
 • Şengül, M., Türkoğlu, S., Çakmakçı, S. and Çon, A.H. “The Effects of Casing Material and Ripening Period on Some Microbiological Properties of Tulum Cheese” Pakistan Journal of Biological Sciences, 4 (7) 854-857 , 2001
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Şimşek, Ö., Con, A.H., Tulumoğlu, S., “Isolating lactic starter cultures with antimicrobial activity for sourdough processes” Food Control, 17: 263-270. , 1) Sajur, S.A., Saguir, F.M., Manca de Nadra, M.C. 2007. Effect of dominant specie of lactic acid bacteria from tomato on natural microflora development in tomato purée. Food Control, 18; 594-600. 2)Kucerova, K, Chumchalova, J, Mikova, K, et al. 2007. Screening of lactic acid bacteria for antimicrobial properties from mayonnaise-based products and raw materials. European Food Research And Technology 226; 265-272. 3)M'hir, S, Mejri, M, Hamdi, M. 2007. Microflora distribution and species ratio of Tunisian fermented doughs for bakery industry. African Journal of Biotechnology 6; 2122-2129. 4) Jung, S. W., Kim, W. J., Lee, K. G., Kim, C. W., Noh, W. S. (2008) Fermentation characteristics of exopolysaccharide producing lactic acid bacteria from sourdough and assessment of the isolates for industrial potential. Journal of Microbiology and Biotechnology, 18: 1266-1273. 5)Sadeghi, A., Shahidi, F., Mertazari, A., Mahallati, M. N., (2008) Evaluation of Lactobacillus sanfranciscensis (ATCC14917) and Lactobacillus plantarum (ATCC43332) effects on Iranian Barbari bread, African Journal of Biotechnology, 7: 3346-3331. 6)Mrvcic, J., Stanzer, D., Baric, D., Stenlik-Tomas, V., (2008) Whey-raw material for the production of baker starter cultures, Mljekarstvo, 58: 117-130. 7)Ostasiewicz, A., Coglinska, A., Skowianek, S., (2008) Influence of the conditions of sourdough production process on the rye-bread quality, Zywnosc-nauka Technologia Jakosc, 15: 34-42. 8) Guglielmetti, E., Korhonen, J. M., Heikkinen, J., Morelli, L., Von Wright, A., Transfer of plasmid mediated(2009) resistance to tetracyline in pathogenic bacteria from fish and aquaculture environments, FEMS Microbiology Letters, 293: 28-34.
  Kayıt Detayları
 • Usta N, Ozturk E, Can O, Conkur ES, Nas S, Con AH, Can AC, Topcu M. Combustion of biodiesel fuel produced from hazelnut soapstock/waste sunflower oil mixture in a Diesel engine. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 46 (5), 741-755, MAR 2005 , Keskin A, Guru M, Altiparmak D Biodiesel production from tall oil with synthesized Mn and Ni based additives: Effects of the additives on fuel consumption and emissions. FUEL 86 (7-8): 1139-1143 MAY 2007
  Kayıt Detayları
 • Kanbakan, U., Con, A.H., Ayar, A. Determination of microbiological contamination sources during ice cream production in Denizli, Turkey. FOOD CONTROL 15 (6), 463-470, SEP 2004 , Gundogan, N., Citak, S., Yucel, N., Devren, A. A note on the incidence and antibiotic resistance of Staphylococcus aureus isolated from meat and chicken samples. MEAT SCIENCE 69 (4), 807-810, APR 2005
  Kayıt Detayları
 • Kanbakan, U., Con, A.H., Ayar, A. Determination of microbiological contamination sources during ice cream production in Denizli, Turkey. FOOD CONTROL 15 (6), 463-470, SEP 2004 , Gundogan, N., Citak, S., Turan, E. Slime production, DNase activity and antibiotic resistance of Staphylococcus aureus isolated from raw milk, pasteurised milk and ice cream samples. FOOD CONTROL 17 (5), 389-392, MAY 2006
  Kayıt Detayları
 • Kanbakan, U., Con, A.H., Ayar, A. Determination of microbiological contamination sources during ice cream production in Denizli, Turkey. FOOD CONTROL 15 (6), 463-470, SEP 2004 , El-Sharef N, Ghenghesh KS, Abognah YS, et al. Bacteriological quality of ice cream in Tripoli-Libya. FOOD CONTROL 17 (8), 637-641, AUG 2006
  Kayıt Detayları
 • Kanbakan, U., Con, A.H., Ayar, A. Determination of microbiological contamination sources during ice cream production in Denizli, Turkey. FOOD CONTROL 15 (6), 463-470, SEP 2004 , De Farias FF, Da Silva WR, Botelho ACN, et al. Microbiological quality of ice creams commercialized in some cities in the state of Rio de Janeiro, Brazil. INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY 59 (4), 261-264, NOV 2006
  Kayıt Detayları
 • Kanbakan, U., Con, A.H., Ayar, A. Determination of microbiological contamination sources during ice cream production in Denizli, Turkey. FOOD CONTROL 15 (6), 463-470, SEP 2004 , Yaman H, Elmali M, Ulukanli Z, et al. Microbial quality of ice cream sold openly by retail outlets in Turkey. REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE 157 (10), 457-462, OCT 2006
  Kayıt Detayları
 • Kanbakan, U., Con, A.H., Ayar, A. Determination of microbiological contamination sources during ice cream production in Denizli, Turkey. FOOD CONTROL 15 (6), 463-470, SEP 2004 , Jo, C., Kim, H.-J., Kim, D.-H., Lee, W.-K., Ham, J.-S., Byun, M.-W. Radiation sensitivity of selected pathogens in ice cream. FOOD CONTROL 18 (7), pp. 859-865 2007
  Kayıt Detayları
 • Usta N, Ozturk E, Can O, Conkur ES, Nas S, Con AH, Can AC, Topcu M. Combustion of biodiesel fuel produced from hazelnut soapstock/waste sunflower oil mixture in a Diesel engine. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 46 (5), 741-755, MAR 2005 , Keskin A, Guru M, Altiparmak D Biodiesel production from tall oil with synthesized Mn and Ni based additives: Effects of the additives on fuel consumption and emissions. FUEL 86 (7-8): 1139-1143 MAY 2007
  Kayıt Detayları
 • Usta N, Ozturk E, Can O, Conkur ES, Nas S, Con AH, Can AC, Topcu M. Combustion of biodiesel fuel produced from hazelnut soapstock/waste sunflower oil mixture in a Diesel engine. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 46 (5), 741-755, MAR 2005 , Boulanger, J., Neill, W.S., Liu, F., Smallwood, G.J. Investigating renewable fuel combustion I: Comparative simulations of a diesel engine fuelled with n-c12 alkane and n-c18 fatty acid-derived liquid-property fuel INTERNATİONAL JOURNAL OF ENVİRONMENTAL STUDİES 64 (4), pp. 401-418 2007
  Kayıt Detayları
 • Usta N, Ozturk E, Can O, Conkur ES, Nas S, Con AH, Can AC, Topcu M. Combustion of biodiesel fuel produced from hazelnut soapstock/waste sunflower oil mixture in a Diesel engine. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 46 (5), 741-755, MAR 2005 , Utlu Z Evaluation of biodiesel fuel obtained from waste cooking oil. ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS 29 (14): 1295-1304 2007
  Kayıt Detayları
 • Usta N, Ozturk E, Can O, Conkur ES, Nas S, Con AH, Can AC, Topcu M. Combustion of biodiesel fuel produced from hazelnut soapstock/waste sunflower oil mixture in a Diesel engine. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 46 (5), 741-755, MAR 2005 , Haykiri-Acma H. The role of particle size in the non-isothermal pyrolysis of hazelnut shell. JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS 75 (2), 211-216, MAR 2006
  Kayıt Detayları
 • Usta N, Ozturk E, Can O, Conkur ES, Nas S, Con AH, Can AC, Topcu M. Combustion of biodiesel fuel produced from hazelnut soapstock/waste sunflower oil mixture in a Diesel engine. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 46 (5), 741-755, MAR 2005 , Demirbas MF, Balat M. Recent advances on the production and utilization trends of bio-fuels: A global perspective. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 47 (15-16), 2371-2381, SEP 2006
  Kayıt Detayları
 • Usta N, Ozturk E, Can O, Conkur ES, Nas S, Con AH, Can AC, Topcu M. Combustion of biodiesel fuel produced from hazelnut soapstock/waste sunflower oil mixture in a Diesel engine. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 46 (5), 741-755, MAR 2005 , Balat, M. Production of biodiesel from vegetable oils: A survey. ENERGY SOURCES, PART A: RECOVERY, UTİLİZATİON AND ENVİRONMENTAL EFFECTS 29 (10), pp. 895-913
  Kayıt Detayları
 • Usta N, Ozturk E, Can O, Conkur ES, Nas S, Con AH, Can AC, Topcu M. Combustion of biodiesel fuel produced from hazelnut soapstock/waste sunflower oil mixture in a Diesel engine. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 46 (5), 741-755, MAR 2005 , Altiparmak D, Keskin A, Koca A, et al. Alternative fuel properties of tall oil fatty acid methyl ester-diesel fuel blends. BIORESOURCE TECHNOLOGY 98 (2), 241-246, JAN 2007
  Kayıt Detayları
 • Usta N, Ozturk E, Can O, Conkur ES, Nas S, Con AH, Can AC, Topcu M. Combustion of biodiesel fuel produced from hazelnut soapstock/waste sunflower oil mixture in a Diesel engine. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 46 (5), 741-755, MAR 2005 , Demirbas, A. Progress and recent trends in biofuels. PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE 33 (1), 1-18, 2007
  Kayıt Detayları
 • Usta N, Ozturk E, Can O, Conkur ES, Nas S, Con AH, Can AC, Topcu M. Combustion of biodiesel fuel produced from hazelnut soapstock/waste sunflower oil mixture in a Diesel engine. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 46 (5), 741-755, MAR 2005 , Tsai, W.-T., Lin, C.-C., Yeh, C.-W. An analysis of biodiesel fuel from waste edible oil in Taiwan. RENEWABLE SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 11 (5), 838-857, 2007
  Kayıt Detayları
 • Usta N, Ozturk E, Can O, Conkur ES, Nas S, Con AH, Can AC, Topcu M. Combustion of biodiesel fuel produced from hazelnut soapstock/waste sunflower oil mixture in a Diesel engine. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 46 (5), 741-755, MAR 2005 , Zhang HM, Wang J Oil from biomass corncob tar as a fuel. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 48 (5): 1751-1757 MAY 2007
  Kayıt Detayları
 • Usta N, Ozturk E, Can O, Conkur ES, Nas S, Con AH, Can AC, Topcu M. Combustion of biodiesel fuel produced from hazelnut soapstock/waste sunflower oil mixture in a Diesel engine. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 46 (5), 741-755, MAR 2005 , Dumont, M.-J., Narine, S.S. Soapstock and deodorizer distillates from North American vegetable oils: Review on their characterization, extraction and utilization FOOD RESEARCH INTERNATİONAL 40 (8), pp. 957-974 2007
  Kayıt Detayları
 • Usta N, Ozturk E, Can O, Conkur ES, Nas S, Con AH, Can AC, Topcu M. Combustion of biodiesel fuel produced from hazelnut soapstock/waste sunflower oil mixture in a Diesel engine. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 46 (5), 741-755, MAR 2005 , Balat M. Global bio-fuel processing and production trends ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION 25 (3): 195-218 2007
  Kayıt Detayları
 • Şimşek Ö., Con A.H., Tulumoğlu S.Isolating lactic starter cultures with antimicrobial activity for sourdough processes. FOOD CONTROL, 17 (4), 263-270, 2006 , Sajur, S.A., Saguir, F.M., Manca de Nadra, M.C. Effect of dominant specie of lactic acid bacteria from tomato on natural microflora development in tomato purée. FOOD CONTROL 18 (5): 594-600, 2007
  Kayıt Detayları
 • Şimşek Ö., Con A.H., Tulumoğlu S.Isolating lactic starter cultures with antimicrobial activity for sourdough processes. FOOD CONTROL, 17 (4), 263-270, 2006 , Kucerova K, Chumchalova J, Mikova K, et al. Screening of lactic acid bacteria for antimicrobial properties from mayonnaise-based products and raw materials. EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY 226 (1-2): 265-272 NOV 2007
  Kayıt Detayları
 • Şimşek Ö., Con A.H., Tulumoğlu S.Isolating lactic starter cultures with antimicrobial activity for sourdough processes. FOOD CONTROL, 17 (4), 263-270, 2006 , M'hir S, Mejri M, Hamdi M. Microflora distribution and species ratio of Tunisian fermented doughs for bakery industry. AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 6 (18): 2122-2129 SEP 19 2007
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Şimşek, Ö., Çon, A. H., Akçelik, M., “Endüstriyel nisin üretiminde etkili faktörler ve model sistemler” Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13: 57-67. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Şimşek, Ö., Çon, A. H., “Ekşi hamur laktik asit bakterileri ve ekmeğin teknolojik özellikleri üzerine etkisi” Unlu Mamuller Teknolojisi, 58: 44-61. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ercoşkun, H. ve Çon, A. H. 2003. Fermente Et Ürünlerinde Lipoliz Ve Aroma Üzerine Etkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Bilimleri Dergisi, 18(2), 45-53. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ercoşkun, H. ve Çon, A. H. 2003. Fermente Et Ürünlerinde Proteoliz Reaksiyonları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Bilimleri Dergisi, 18(1), 77-82. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ercoşkun, H.,. Çon, A. H. ve Gokalp, H. Y 2000. Biyojenik Aminler ve Gıdalarda Mikroorganizmalarca Üretimi. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, 39(457),56-61. , 2000
  Kayıt Detayları
 • Gökalp, H. Y., Ercoşkun, H. ve Çon, A. H. 1998. Fermente Et Ürünlerinde Gerçekleşen Bazı Biyokimyasal Reaksiyonlar ve Aroma Gelişimine Etkileri Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4(3), 805-813. , 1998
  Kayıt Detayları
 • Akyüz, N., Coşkun, H., Bakırcı, İ. ve Çon, A.H. “Van ve Yöresinde İmal Edilen Kurutlar Üzerinde Bir Araştırma” Gıda, 18 (4) 253-257 (1993) , 1993
  Kayıt Detayları
 • Çon, A.H., Ayar, A. ve Gökalp, H.Y. “Bazı Baharat Uçucu Yağlarının Çeşitli Bakterilere Karşı Antimikrobiyal Etkisi” Gıda, 23 (3) 171-175 (1998) , 1998
  Kayıt Detayları
 • Çon, A.H. ve Gökalp, H.Y. “Türkiye Pazarındaki Sucukların Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Nitelikleri” Gıda, 23(5) 347-355 (1998) , 1998
  Kayıt Detayları
 • Gökçe, R., Çon, A.H. and Gürsoy, O. “Denizli’de Yaz ve Kış Mevsimlerinde Üretilen Torba Yogurtların Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması” Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7 (1) 81-86 (2001) , 2001
  Kayıt Detayları
 • Şimşek, Ö. ve Çon, A.H.. “Ekşi Hamur Laktik Asit Bakterileri ve Ekmeğin Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi”. Unlu Mamuller Teknolojisi Dergisi, 12 (58) 44-56 , 2003
  Kayıt Detayları
 • Gökalp, H.Y., Ercoşkun, H. ve Çon, A.H. “Fermente Et Ürünlerinde Bazı Biyokimyasal Reaksiyonlar ve Aroma Üzerine Etkileri” Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4(3) 805-811 , 1998
  Kayıt Detayları
 • Çon, A.H. ve Gökalp, H.Y. “Laktik Asit Bakterilerinin Antimikrobiyal Metabolitleri ve Etki Şekilleri” Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 30 (3-4) 180-190 , 2000
  Kayıt Detayları
 • Gürsoy, O., Çon, A.H., Gökçe, R. ve Gökalp, H.Y. “Fermente Süt Ürünlerinde Bifidobakteriler ve Sağlıkla İlişkisi” OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 14 (2) 173-183 , 1999
  Kayıt Detayları
 • Ercoşkun, H. ve Çon, A.H. “Fermente Et Ürünlerinde Proteoliz Reaksiyonları” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakultesi Dergisi 18 (1) 77-82 , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ercoşkun, H. ve Çon, A.H. “Fermente Et Ürünlerinde Gerçekleşen Lipoliz Olayları ve Aromaya Etkileri” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakultesi Dergisi 18 (2) 65-70 , 2003
  Kayıt Detayları
 • Şimşek Ö., Çon, A. H. ve Akçelik, M. “Endüstriyel Nisin Üretiminde Etkili Faktörler ve Model Sistemler” Mühendislik Bilimleri Dergisi 13(1) 57-67 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Gökçe, R., Çon, A.H. and Gürsoy, O. “Denizli’de Yaz ve Kış Mevsimlerinde Üretilen Torba Yogurtların Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması” Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7 (1) 81-86 , 2001
  Kayıt Detayları
 • Akyüz, N., Coşkun, H., Bakırcı, İ. ve Çon, A.H. “Van ve Yöresinde İmal Edilen Kurutlar Üzerinde Bir Araştırma” Gıda, 18 (4) 253-257 (1993) , 1993
  Kayıt Detayları
 • Çon, A.H., Ayar, A. ve Gökalp, H.Y. “Bazı Baharat Uçucu Yağlarının Çeşitli Bakterilere Karşı Antimikrobiyal Etkisi” Gıda, 23 (3) 171-175 (1998) , 1998
  Kayıt Detayları
 • Çon, A.H. ve Gökalp, H.Y. “Türkiye Pazarındaki Sucukların Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Nitelikleri” Gıda, 23(5) 347-355 (1998) , 1998
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Kanbakan, U., Con, A.H., Ayar, A. Determination of microbiological contamination sources during ice cream production in Denizli, Turkey. FOOD CONTROL 15 (6), 463-470, SEP 2004 , Temelli S., Şen M.K.C., Anar Ş. Et Parçalama Ünitelerinde ve Beyaz Peynir Üretiminde Çalışan Personel Ellerinin Hijyenik Durumunun Değerlendirilmesi ULUDAG UNİV. J. FAC. VET. MED. 24 (2005), 1-2-3-4: 75-80
  Kayıt Detayları
 • Usta N, Ozturk E, Can O, Conkur ES, Nas S, Con AH, Can AC, Topcu M. , Keskin, A., Gürü, M., Altıparmak, D. Investigation of 90% blend of tall oil biodiesel fuel with diesel fuel as alternative diesel fuel “Tall yagı biyodizelinin dizel yakiti ile %90 oranindaki karisiminin alternatif dizel yakiti olarak incelenmesi. JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGİNEERİNG AND ARCHİTECTURE OF GAZİ UNİVERSİTY 22 (1), pp. 57-63 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Şimşek, Ö., Çon, A. H., “Ekşi hamurdan antimikrobiyal aktiviteye sahip laktik asit bakterilerin izolasyonu ve tanımlanması” XIII. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. 25-29 Ağustos. Çanakkale. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Şimşek, Ö., Çon, A. H., “Laktik asit bakterilerinde ekzopolisakkarit üretimi ve süt ürünlerindeki fanksiyonları” Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu. 22-23 Mayıs. İzmir. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Şimşek, Ö., Çon, A. H., Çelik, İ., Akçelik, M., “Evaluation of bacteriocin producing strain Lactobacillus salivarius H862 for sourdough starter culture” 3rd International Symposium on Sourdough. October, 25-28. Bari-Italy. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Şimşek, Ö., Akkoç, N., Çon, A. H., Saris, P. E. J. Akçelik, M., “Nisin production of bioengineered strains” 9 th Symposium on Lactic Acid Bacteria, August 31- September 4. Egmond aan Zee, The Netherlands. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Çon, A.H. and Gökalp, H.Y. “Sucuk; Some Chemical and Microbiological Characteristics and Lactic Acid Bacteria Having Antimicrobial Activity” "Meat for the Consumer" 42nd ICoMST 1996, Norway, 520-521 (1996) , 1996
  Kayıt Detayları
 • Çon, A.H., Gökalp, H.Y. ve Kaya, M. “Sucuktan İzole Edilen Bakteriosin Benzeri Metabolit Üreten Pediococcus pentosaceus`un Sucuktan İzole Edilen Listeria monocytogenes İzolatlarına Karşı Antagonistik Aktivitesi” 9. Ulusal Kükem Kongresi, Eylül 1995, Denizli, 9. KÜKEM Kongresi Özel Sayısı, Cilt:18, Vol:18, Sayı:2, No:2, 68-69 (1995) , 1995
  Kayıt Detayları
 • Aydın, C., Gökalp, H.Y., Çon, A.H. ve Gökçe, R. “Türkiye’de Modern Donanıma Sahip Bazı Tavuk Kesimhanelerinin Teknoloji, Proses ve Son Ürünün Mikrobiyolojik Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi” Gıda Mühendisliği Kongresi, Gaziantep’98, 83-93 (1998) , 1998
  Kayıt Detayları
 • Çon, A.H., Gökçe, R. ve Gürsoy, O. “Farklı Şekillerde Ambalajlanan Afyon Kaymaklarının Muhafaza Sürelerinin Belirlenmesi” Süt Ürünleri ve Katkı Maddeleri, VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Edt. M. Demirci, Tekirdağ 2000, 104-112 (2000) , 2000
  Kayıt Detayları
 • Gökçe, R., Gürsoy, O. ve Çon, A.H. “Süt ve Süt Ürünlerinde Brucellosis” Süt Ürünleri ve Katkı Maddeleri. VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Edt. M. Demirci, Tekirdağ 2000, 104-112 (2000) , 2000
  Kayıt Detayları
 • Karadeniz A. ve Çon, A.H. Denizli Halk Pazarında Satılan Yerfıstıklarında Aflatoksin Varlığının Belirlenmesi. I. Ulusal Mikotoksin Sempozyumu 18-19 Eylül 2003, İstanbul (Poster) , 2003
  Kayıt Detayları
 • Şimşek, Ö. ve Çon, A.H. “Laktik Asit Bakterilerinde Ekzopolisakkarit Üretimi ve Ekzopolisakkaritlerin Süt Ürünlerindeki Fonksiyonları” Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu 22-23 Mayıs 2003 Bornova İzmir, Bildiriler Kitabı, 87-94. (2003) , 2003
  Kayıt Detayları
 • Şimşek Ö., Çon, A.H., Çelik, İ. ve Akçelik, M. “Evaluation of Bacteriocin Producing Strain Lb. salivarius H862 for Sourdough Starter Culture” 3rd International Symposium on Sourdough, From tradition to innovation, October 25-28, 2006 Bari, Italy. Book Abstract P3.8, Session Biochemistry and Physiology, p.46. (2006) (Poster) , 2006
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.4 Ulusal düzeydeki kurslara kurs eğitmeni olarak katılmak
 • Çon A.H. 2001 Gıda Üretiminde Mikrobiyolojik Uygulama. Gıda İşletmelerinde Sorumlu Yönetici Eğitimi Semineri TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi 13,14,15 Haziran 2001 Denizli , Çon A.H.
  Kayıt Detayları
 • Çon A.H. 2004 Gıda ve İşletme Hijyeni. Mesleki Eğitim Semineri, Denizli Fırıncılar Odası ve Denizli Tarım İl Müdürlüğü Mayıs 2004 Denizli , Çon A.H.
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.5 Tez jürisinde olmak
 • Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dondurma üretiminde mikrobiyal bulaşma kaynaklarının belirlenmesi. Öğrencinin Adı Soyadı: Ülkü KANBAKAN Anabilim Dalı : Gıda Mühendisliği
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Farklı starter kültürler kullanılarak üretilen sucukların bazı özellikleri ve uçucu aroma bileşenleri. Öğrencinin Adı Soyadı: Hüdayi ERCOŞKUN Anabilim Dalı : Gıda Mühendisliği
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Afyon ilinde bulunan yüksek kapasiteli bazı et işletmelerinin genel değerlendirilmesi ve bu işletmelerde üretilen sucukların bir kısım özelliklerinin belirlenmesi. Öğrencinin Adı Soyadı: Mebrure DOĞU Anabilim Dalı : Gıda Mühendisliği
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ekşi Hamurdan Antimikrobiyal Aktiviteye Sahip Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu ve Bazı Metabolitik Özelliklerinin Belirlenmesi. Öğrencinin Adı Soyadı: Ömer Şimşek Anabilim Dalı : Gıda Mühendisliği
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Turşu ve Zeytinden Antagonistik ve Probiyotik Özellikte Laktik Starter Kültür Eldesi Öğrencinin Adı Soyadı: Nihat KARASU Anabilim Dalı : Gıda Mühendisliği
  Kayıt Detayları
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Isparta Yöresinde Üretilen Ev Yapımı Tarhanaların Mikrobiyolojik ve Teknolojik Özellikleri Öğrencinin Adı Soyadı: Hatice Soyyiğit Anabilim Dalı : Gıda Mühendisliği
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çeşitli Kaynaklardan İzole Edilen Pseudomonas Cinsi Bakterilerin Ağır Metal Toleransı ve Biyodegradasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Öğrencinin Adı Soyadı: Sibel GÜLCAN Anabilim Dalı : Biyoloji
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bazı Alicyclobacillus Türlerinin Değişik Ortam Koşullarında Isıl Dayanıklılıklarının Belirlenmesi Öğrencinin Adı Soyadı: Gülin CEVİZ Anabilim Dalı : Gıda Mühendisliği
  Kayıt Detayları
 • Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Doğal Tip Lactococcus lactis Suşlarının Endüstriyel Starter Kültür Potansiyellerinin Belirlenmesi Öğrencinin Adı Soyadı: Burcu ÖZKALP Anabilim Dalı : Biyoteknoloji
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Yardımcı Araştırıcı, Proje No:2004FBE003, Proje Adı: Ekşi Hamur Yöntemi İçin Antimikrobiyal Aktiviteye Sahip Laktik Starter Kültür Eldesi, Destekleyen Kuruluş: Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi.
  Kayıt Detayları
 • TiO2 ve Metal Dopingli TiO2 Nano Partikül Kaplama ile Pamuklu Tekstil Yüzeylerinde Ekolojik Çok Fonksiyonlu Karakterlerin Oluşturulması, Olası Çevresel Etkileri ve Çözüm Yöntemleri
  Kayıt Detayları
 • Beyaz Peynir Üretiminde Seçilmiş Bazı Probiyotik Kültürlerin Kullanımı (2002MHF002)
  Kayıt Detayları
 • Ahmet Hilmi ÇON (Proje yürütücüsü), İlyas ÇELİK, Ömer Şimşek (yardımcı araştırıcılar), 2006. Ekşi Hamur Yöntemi İçin Antimikrobiyal Aktiviteye Sahip Laktik Starter Kültür Eldesi Proje No:2004FBE003
  Kayıt Detayları
 • Yardımcı Araştırıcı: Yrd.Doç.Dr. Ahmet Hilmi ÇON Proje No: DPT 95K 120590 Proje Adı: Gıda Sanayiinde Starter ve Koruyucu Kültür Üretimi Destekleyen Birim: DPT
  Kayıt Detayları
 • Yardımcı Araştırıcı: Doç.Dr. Ahmet Hilmi ÇON Proje No: 2002MHF002 Proje Adı: Beyaz Peynir Üretiminde Seçilmiş Bazı Probiyotik Kültürlerin Kullanımı Destekleyen Birim: PAU BAP Birimi
  Kayıt Detayları
 • Yardımcı Araştırıcı: Doç.Dr. Ahmet Hilmi ÇON Proje No: 2003MHF003 Proje Adı: Kullanılmış Bitkisel Yağların Dizel Motorlarda Yakıt Olarak Kullanımı Destekleyen Birim: PAU BAP Birimi
  Kayıt Detayları
 • Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Ahmet Hilmi ÇON Proje No: 2006FBE011 Proje Adı: Farklı Gıdalardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Nümerik Taksonomisi. Destekleyen Birim: PAU BAP Birimi
  Kayıt Detayları
 • Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Ahmet Hilmi ÇON Proje No: 2004FBE003 Proje Adı: Beyaz ve Geleneksel Peynirlerden Probiyotik Özellikteki Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu ve Karakterizasyonu Destekleyen Birim: PAU BAP Birimi
  Kayıt Detayları
 • Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Ahmet Hilmi ÇON Proje No: 2003MHF0004 Proje Adı: Ekşi Hamur Yöntemi İçin Antimikrobiyal Aktiviteye Sahip Laktik Starter Kültür Eldesi Destekleyen Birim: PAU BAP Birimi
  Kayıt Detayları
 • Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Ahmet Hilmi ÇON Proje No: 2004FBE004 Proje Adı: Turşu ve Zeytinden Antogonistik ve Probiyotik Özellikte Laktik Starter Kültür İzolasyonu Destekleyen Birim: PAU BAP Birimi
  Kayıt Detayları
 • Yardımcı Araştırıcı: Doç.Dr. Ahmet Hilmi ÇON Proje No: TÜBİTAK 104M256. Proje Adı: Dizel Motorlar İçin Yenilenebilir Alternatif Biyodizel Yakıt Geliştirilmesi Destekleyen Birim: TUBİTAK
  Kayıt Detayları
 • Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Ahmet Hilmi ÇON Proje No: DPT 2003K120950 Proje Adı:Antimikrobiyal Aktiviteye Sahip Laktik Starter Kültür Eldesi. Destekleyen Birim: DPT
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Beyaz Peynir Üretiminde Seçilmiş Bazı Probiyotik Kültürlerin Kullanımı (2002MHF002)
  Kayıt Detayları
 • Yardımcı Araştırıcı: Yrd.Doç.Dr. Ahmet Hilmi ÇON Proje No: DPT 95K 120590 Proje Adı: Gıda Sanayiinde Starter ve Koruyucu Kültür Üretimi Destekleyen Birim: DPT
  Kayıt Detayları
 • Yardımcı Araştırıcı: Doç.Dr. Ahmet Hilmi ÇON Proje No: 2002MHF002 Proje Adı: Beyaz Peynir Üretiminde Seçilmiş Bazı Probiyotik Kültürlerin Kullanımı
  Kayıt Detayları
 • Yardımcı Araştırıcı: Doç.Dr. Ahmet Hilmi ÇON Proje No: 2003MHF003 Proje Adı: Kullanılmış Bitkisel Yağların Dizel Motorlarda Yakıt Olarak Kullanımı Destekleyen Birim: PAU BAP Birimi
  Kayıt Detayları
 • Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Ahmet Hilmi ÇON Proje No: 2004FBE003 Proje Adı: Beyaz ve Geleneksel Peynirlerden Probiyotik Özellikteki Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu ve Karakterizasyonu Destekleyen Birim: PAU BAP Birimi
  Kayıt Detayları
 • Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Ahmet Hilmi ÇON Proje No: 2006FBE011 Proje Adı: Farklı Gıdalardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Nümerik Taksonomisi. Destekleyen Birim: PAU BAP Birimi
  Kayıt Detayları
 • Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Ahmet Hilmi ÇON Proje No: 2004FBE004 Proje Adı: Turşu ve Zeytinden Antogonistik ve Probiyotik Özellikte Laktik Starter Kültür İzolasyonu Destekleyen Birim: PAU BAP Birimi
  Kayıt Detayları
 • Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Ahmet Hilmi ÇON Proje No: 2003MHF0004 Proje Adı: Ekşi Hamur Yöntemi İçin Antimikrobiyal Aktiviteye Sahip Laktik Starter Kültür Eldesi Destekleyen Birim: PAU BAP Birimi
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • Karadeniz, A. 2000. Denizli semt pazarlarında satılan yerfıstıklarının aflatoksin yönünden araştırılması. Yüksek Lisans Proje Çalışması, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD., Denizli
  Kayıt Detayları
 • Kanbakan, Ü. 1999. Dondurma üretiminde mikrobiyal bulaşma kaynaklarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD., Denizli
  Kayıt Detayları
 • Ercoşkun, H. 1999. Farklı starter kültürler kullanılarak üretilen sucukların bazı özellikleri ve uçucu aroma bileşenleri. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD., Denizli
  Kayıt Detayları
 • Doğu, M. 1998. Afyon ilinde bulunan yüksek kapasiteli bazı et işletmelerinin genel değerlendirilmesi ve bu işletmelerde üretilen sucukların bir kısım özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD., Denizli
  Kayıt Detayları
 • Ertekin Ö. 2007. Farklı Gıdalardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Nümerik Taksonomisi. Yüksek Lisans Tezi,Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD., Denizli
  Kayıt Detayları
 • Karasu, N. 2006. Turşu ve Zeytinden Antogonistik ve Probiyotik Özellikte Laktik Starter Kültür İzolasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD., Denizli
  Kayıt Detayları
 • Şimşek, Ömer. 2003. Ekşi Hamurdan Antimikrobiyal Aktiviteye Sahip Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu ve Bazı Metabolitik Özelliklerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD., Denizli
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Fermente Gıdalar Teknolojisi Ders Verme
  Kayıt Detayları
 • Asidik Fermente Gıdalar Ders Verme
  Kayıt Detayları
 • Asidik Fermente Gıdalar Ders Verme
  Kayıt Detayları
 • Asidik Fermente Gıdalar Ders Verme
  Kayıt Detayları
 • Fermente Gıdalar Teknolojisi Ders Verme
  Kayıt Detayları
 • Fermente Gıdalar Teknolojisi Ders Verme
  Kayıt Detayları
 • Fermente Gıdalar Teknolojisi Ders Verme
  Kayıt Detayları
 • Fermente Gıdalar Teknolojisi Ders Verme
  Kayıt Detayları
 • Fermente Gıdalar Teknolojisi Ders Verme
  Kayıt Detayları
 • Fermente Gıdalar Teknolojisi Ders Verme
  Kayıt Detayları
 • Fermente Gıdalar Teknolojisi Ders Verme
  Kayıt Detayları
 • Fermente Gıdalar Teknolojisi Ders Verme
  Kayıt Detayları
 • Biyoteknoloji Ders Verme
  Kayıt Detayları
 • Genel Mikrobiyoloji Ders Verme (II. Öğretim)
  Kayıt Detayları
 • Genel Mikrobiyoloji Ders Verme (II. Öğretim)
  Kayıt Detayları
 • Biyoteknoloji Ders Verme
  Kayıt Detayları
 • Biyoteknoloji Ders Verme
  Kayıt Detayları
 • Genel Mikrobiyoloji Ders Verme (II. Öğretim)
  Kayıt Detayları
 • Genel Mikrobiyoloji Ders Verme (II. Öğretim)
  Kayıt Detayları
 • Biyoteknoloji Ders Verme
  Kayıt Detayları
 • Biyoteknoloji Ders Verme
  Kayıt Detayları
 • Genel Mikrobiyoloji Ders Verme (II. Öğretim)
  Kayıt Detayları
 • Biyoteknoloji Ders Verme (II. Öğretim)
  Kayıt Detayları
 • Biyoteknoloji Ders Verme
  Kayıt Detayları
 • Biyoteknoloji Ders Verme
  Kayıt Detayları
 • Biyoteknoloji Ders Verme (II. Öğretim)
  Kayıt Detayları
 • Biyoteknoloji Ders Verme (II. Öğretim)
  Kayıt Detayları
 • Biyoteknoloji Ders Verme
  Kayıt Detayları
 • Biyoteknoloji Ders Verme
  Kayıt Detayları
 • Biyoteknoloji Ders Verme (II.Öğretim)
  Kayıt Detayları
 • Biyoteknoloji Ders Verme (II.Öğretim)
  Kayıt Detayları
 • Biyoteknoloji Ders Verme
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • Bölüm Başkan Yardımcısı
  Kayıt Detayları
 • Bölüm Başkan Yardımcısı
  Kayıt Detayları
 • Kayıt Detayları
 • Bölüm Başkan Yardımcısı
  Kayıt Detayları
 • Bölüm Başkan Yardımcısı
  Kayıt Detayları
 • Kayıt Detayları
 • Kayıt Detayları
 • Kayıt Detayları
 • Kayıt Detayları
 • Anabilim Dalı Başkanlığı
  Kayıt Detayları
 • Bölüm Başkan Yardımcılığı
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Gıda ve Yem Araştırma Projeleri Program Değerlendirme Toplantısı
  Kayıt Detayları
 • TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Gıda ve Yem Araştırma Projeleri Program Değerlendirme Toplantısı
  Kayıt Detayları
 • TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Gıda ve Yem Araştırma Projeleri Program Değerlendirme Toplantısı
  Kayıt Detayları
 • TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Gıda ve Yem Araştırma Projeleri Program Değerlendirme Toplantısı
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Teknik Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliliği
  Kayıt Detayları
 • Teknik Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliliği
  Kayıt Detayları
 • Teknik Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliliği
  Kayıt Detayları
 • Teknik Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliliği
  Kayıt Detayları
 • Teknik Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliliği
  Kayıt Detayları
 • Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliliği
  Kayıt Detayları
 • Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliliği
  Kayıt Detayları
 • Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliliği
  Kayıt Detayları
 • Teknik Eğitim Fakültesi Kurul Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Teknik Eğitim Fakültesi Kurul Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Teknik Eğitim Fakültesi Kurul Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Teknik Eğitim Fakültesi Kurul Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Mühendislik Fakültesi Kurul Üyeliliği
  Kayıt Detayları
 • Mühendislik Fakültesi Kurul Üyeliliği
  Kayıt Detayları
 • Mühendislik Fakültesi Kurul Üyeliliği
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı