Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Doç.Dr. Özgür BAŞKAN
Birimi : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Yabancı Dil : İngilizce-Almanca
E-Posta : obaskan@pau.edu.tr
Telefon : 2963416

Eğitim Bilgileri
 
 • 1994-1998
  :  Lisans, Pamukkale Üniversitesi Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl.
 • 2002-2004
  :  Yüksek lisans, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Müh. Anabilim Dalı, Ulaştırma
 • 2005-2009
  :  Doktora, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Müh. Anabilim Dalı, Ulaştırma
  Doktora Sonrası Eğitim
   
 • 2012
  :  Technical University of Bari, Department of Transportation


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Ceylan H., Baskan O., Ozan C., Gulhan G. (2014) Determining on-Street Parking Places in Urban Road Networks Using Meta-Heuristic Harmony Search Algorithm, Computer-based Modelling and Optimization in Transportation, Advances in Intelligent Systems and Computing, Edited by Jorge Freire de Sousa and Riccardo Rossi, Springer, (ISBN: 978-3-319-04629-7). , 2013
  Kayıt Detayları
 • USING POTENTIAL ACCESSIBILITY MEASURE FOR URBAN PUBLIC TRANSPORTATION PLANNING: A CASE STUDY OF DENIZLI, TURKEY. Gulhan, Gorkem; Ceylan, Huseyin; Baskan, Ozgur; et al. PROMET-TRAFFIC & TRANSPORTATION Volume: 26 Issue: 2 Pages: 129-137 Published: 2014 , 2014
  Kayıt Detayları
 • Baskan O.(2013) Determining optimal link capacity expansions in road networks using Cuckoo Search algorithm with Lévy flights, Journal of Applied Mathematics, Volume 2013 (2013), Article ID 718015, 11 pages. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Dell’Orco, M., Baskan, O., Marinelli, M. (2013) A Harmony Search algorithm approach for optimizing traffic signal timings, Promet Traffic & Transportation, 25(4), 349-358 , 2013
  Kayıt Detayları
 • Baskan O. (2013) Harmony search algorithm for continuous network design problem with link capacity expansions, KSCE Journal of Civil Engineering, DOI 10.1007/s12205-013-0122-6 , 2013
  Kayıt Detayları
 • Dell'Orco, M., Baskan, O.,Marinelli M. (2014) Artificial Bee Colony-Based Algorithm for Optimising Traffic Signal Timings, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 223, ISBN: 978-3-319-00929-2, Editors: Snášel, V.; Krömer, P.; Köppen, M.; Schaefer, G., 294 p. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Baskan O., Haldenbilen S., Ant Colony Optimization Approach for Optimizing Traffic Signal Timings, Ant Colony Optimization: Methods and Applications,Edited by Avi Ostfeld, ISBN:978-953-307-157-2,INTECH. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Ceylan H., Haldenbilen S., Ceylan H., Baskan O. Development of Delay Models with Quasi-Newton Method Resulting From TRANSYT Traffic Model, Journal of Scientific and Industrial Research, 69(2), 87-93 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Baskan O., Haldenbilen S.,Ceylan H., Ceylan H. Estimating transport energy demand using ant colony optimization, Energy Sources Part B, 7(2), 188-199. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Baskan O., Haldenbilen S., Ceylan H., Ceylan H., A new solution algorithm for improving performance of ant colony optimization, Applied Mathematics and Computation,211(1),75-84 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ceylan H., Ceylan H., Haldenbilen S., Baskan O., Transport Energy Modeling with Meta-Heuristic Harmony Search Algorithm, an Application to Turkey, Energy Policy, Vol 36(7), pp. 2527-2535 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.S., Baskan O., Modeling vehicle delays at signalized junctions:Artificial neural networks approach, Journal of Scientific and Industrial Research, Vol 65, pp. 558-564 , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Baskan, O., Ceylan, H. (2013) Modified differential evolution algorithm for the continuous network design problem, 16th Meeting of the EURO Working Group on Transportation, 4-6 September, Porto, Portugal. , 2013
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Başkan Ö., Haldenbilen S. (2011) Stokastik Kullanıcı Dengesi Trafik Atama Probleminin Sezgisel Metotlar Kullanılarak Çözülmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), 55-74. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Ozan C., Başkan Ö., Haldenbilen S., Derici E. Trafik Kazalarının Tehlike İndeksi Metodu ile Analizi: Denizli Örneği, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 16(3), 325-333. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen, S., Ceylan, H., Murat, Y. Ş., Başkan, Ö., Ceylan, H., Türkiye’de Ulaştırma Eğitimi İçin Yeni Bir Model, Akademik Dizayn Dergisi, Vol 2(1), 15-20 , 2008
  Kayıt Detayları
 • "Yaklaşık Hesaplama Metodu ile Sinyalize Kavşaklarda Geçikme Bileşenlerinin Matematiksel Çözümü", H., CEYLAN, Ö., BAŞKAN, H., CEYLAN, S., HALDENBİLEN., Mühendislik Bilimleri Cilt 13, Sayı 2, Sayfa, 279-286, Denizli, TURKEY , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Karahan H., Gurarslan G., Baskan O. (2013) An ant colony optimization approach for estimating the parameters of the nonlinear Muskingum flood routine model, 8th International Conference of EWRA, 26-29 June 2013, Porto, Portugal, pp. 1043-1053. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Baskan O., Dell’Orco M. (2012) Artificial bee colony algorithm for continuous network design problem with link capacity expansions, 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, 17-19 October 2012, Middle East Technical University, Ankara, Turkey. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Dell’Orco M., Baskan O., Marinelli M. (2012) Artificial Bee Colony-based algorithm for optimising traffic signal timings, Special Session on Emerging Theories and Applications in Transportation Science in 17th Online Conference on Soft Computing in Industrial Applications, December 10 - 21, 2012. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Başkan, Ö., Ozan, C., Haldenbilen, S., Ceylan, H., “Modifiye Pekiştirmeli Öğrenme Yöntemi İle Fonksiyon Minimizasyonu”, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, ASYU 2012, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, s. 6-10, 3-4 Temmuz 2012. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Ozan, C., Başkan, Ö., Haldenbilen, S., Ceylan, H., “Pekiştirmeli Öğrenme Yöntemi İle Dinamik Kullanıcı Dengesi Altında Ulaşım Ağ Tasarımı”, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, ASYU 2012, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, s. 20-24, 3-4 Temmuz 2012. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Gulhan,G., Ozan, C., Ceylan, H., Baskan, O., Murat.Y.S., Haldenbilen, S., Ceylan,H. 2012. Improving the Performance of Urban Public Transport Systems: Case Study of Denizli, TURKEY.10th International Congress on Advances in Civil Engineering, 17-19 October 2012. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Ozan, C., Baskan, O., Haldenbilen S., Ceylan, H. (2011) Pekiştirmeli Öğrenme Yöntemi ile Ayrık Sinyalize Kavşak Eniyilenmesi, 6. Kentsel Altyapı Sempozyumu, 14-15 Ekim, Antalya. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Ceylan, H., Başkan, O., Ozan, C., Haldenbilen, S. Kentiçi Ulaşım Ağı Bağ Maliyet Fonksiyonlarının Geliştirilmesi, 9. Ulaştırma Kongresi, 16-18 Mayıs, İstanbul. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Ozan C., Baskan O., Haldenbilen S, Ceylan H. Reinforcement learning approach for optimizing traffic signal timings at isolated intersections, International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering BCCCE, May 19-21, Tirana, Albania. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Baskan O., Haldenbilen S. Heuristic Methods for Solving Continuous Network Design Problem, 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, September 27-30, Trabzon, Turkey. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Baskan O., Ozan C., Haldenbilen S, Ceylan H., Ceylan H. Analysis of CO2 Emissions Based On Estimated Transport Demand, 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, September 27-30, Trabzon, Turkey. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Gülhan, G., Ceylan, H.,Haldenbilen, S., Ceylan, H., Baskan, O., Erişilebilirlik ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin Kentiçi Yerleşmelerde Araştırılması, 8. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Ekim , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Ceylan, H., Baskan, O, Haldenbilen, S., Birleştirilmiş Oyun Teorisi ve Genetik Algoritma ile Şehiriçi Ulaşım Ağ Tasarımı ve Uygulaması, 8. Ulaştırma Kongresi, Ekim , 2009
  Kayıt Detayları
 • Baskan, O., Haldenbilen, S., Ceylan, H., Ceylan, H., Kentiçi Yollarda Faktör Analizi Kullanılarak Gürültü Modellemesi, 8. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Ekim , 2009
  Kayıt Detayları
 • Baskan, O., Haldenbilen, S., Logit ve Probit Tabanlı Stokastik Denge Atamasının İki Farklı Sezgisel Metot Kullanılarak Çözülmesi, 8. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Ekim , 2009
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen S, Baskan O., Ceylan H., Ceylan H., Freight Transport Planning with Genetic Algorithm Based Projected Demand, International Conference on Prospects for Research in Transport and Logistics, 12-14 February 2009, Istanbul, Turkey. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ceylan H., Haldenbilen S, Ceylan H., Baskan O., Inverse Model To Estimate O-D Matrix From Link Traffic Counts Using Ant Colony Optimization Method, International Conference on Prospects for Research in Transport and Logistics, 12-14 February 2009, Istanbul, Turkey. , 2009
  Kayıt Detayları
 • • Ceylan, H., Baskan, Ö., Haldenbilen, S., Ceylan, H., Kent Trafiği ve Çözüm Önerileri: Denizli Kenti Örneği, Denizli Kent Sempozyumu, 02-03 Mayıs 2008, Denizli, 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • • Ceylan H., Ceylan H., Baskan O., Haldenbilen S., Armoni Araştırması Optimizasyon Tekniği ile Stokastik Trafik Ataması, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, 18-20 Haziran 2008, Isparta , 2008
  Kayıt Detayları
 • • Baskan O., Haldenbilen S., Ceylan H., Ceylan H., Karınca Kolonisi Optimizasyonu Tabanlı Meta-Sezgisel Metot ve Uygulaması, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, 18-20 Haziran 2008, Isparta , 2008
  Kayıt Detayları
 • • Ceylan H., Ceylan H., Haldenbilen S., Baskan O., Estimation of Fuel Consumption in Urban Areas Based on Timing Parameters and Average Vehicular Speed, 8th International Congress on Advances in Civil Engineering, September 15-17, Cyprus, 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • • Baskan O., Ceylan H., Haldenbilen S., Ceylan H., Spreadsheet Modeling Approach for Estimating Car Ownership, 8th International Congress on Advances in Civil Engineering, September 15-17, Cyprus, 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • • Ceylan H., Haldenbilen S., Ceylan H., Baskan O., Indexing Intersection Delays with Numerical Methods , 10th International Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation, May 27- 31, Athens GREECE ,2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • • Ceylan H., Haldenbilen S., Ceylan H., Baskan O., A Spreadsheet Model for Transportation Network Design Under Stochastic Equilibrium, 10th International Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation, May 27- 31, Athens GREECE, 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Başkan, Ö., Haldenbilen, S., Ceylan, H., Trafikten kaynaklanan gürültü kirliliğinin değerlendirilmesi, Karayolu 1. Ulusal Kongrsi, 1-3 Nisan 2008, Ankara , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Haldenbilen, S., Ceylan, H., Başkan, Ö., Şehiriçi Trafik Yönetiminde Sensör Kullanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Müh. Mim.Fakültesi 15.Yıl Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Isparta , 2007
  Kayıt Detayları
 • Başkan, Ö., Ceylan, H., Haldenbilen, S., Ceylan, H., Kentiçi Yollarda Hız Yoğunluk Kapasite İlişkisi Ve Kapasite Kullanım Oranının Belirlenmesi, 5. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, Hatay, 1-2 Kasım, 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Başkan, Ö., Haldenbilen, S., Ceylan, H., Şehiriçi Toplu Taşım Sorunları Ve Çözüm Yöntemleri: Denizli Örneği, 5. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, Hatay, 1-2 Kasım, 2007. Hatay. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Murat Y.S., Baskan Ö., Ozan C.,Trafik İşaretlemeleri ve Yönetim Tekniklerinin Trafik Güvenliğine Etkilerinin Araştırılması, II. Ulusal Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi /Sergisi, 7-9 Mayıs 2003 , Ankara. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Başkan, Ö., Haldenbilen, S., Ceylan H., Ulaştırma Sektörünün Enerji Talebinin Modellenmesi ve Sürdürülebilir Politikalar, Türkiye 10. Enerji Kongresi ve Uluslararası 5. Enerji Fuarı, 26 Kasım -01 Aralık 2006, Ankara. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Başkan, Ö., Haldenbilen, S., Ceylan H., Determination the effects of vehicle credits on car ownership, 3th International Traffic and Road Safety Congress and Exhibition, 17-19 Mayıs 2006, Ankara , 2006
  Kayıt Detayları
 • Murat, Y. Ş., ve Başkan, Ö., “İzole Sinyalize Kavşaklardaki Ortalama Taşıt Gecikmelerinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi”, 6. Ulaştırma Kongresi, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 23-25 Mayıs 2005, İstanbul . , 2005
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde
 • Expert Systems with Applications , 2013
  Kayıt Detayları
 • Promet Traffic & Transportation , 2013
  Kayıt Detayları
 • Expert Systems with Applications , 2013
  Kayıt Detayları
 • Promet Traffic & Transportation , 2012
  Kayıt Detayları
 • Computers & Operations Research , 2012
  Kayıt Detayları
 • Computer and Operations Research, Hakemlik , 2011
  Kayıt Detayları
 • Computers and Operations Research , 2010
  Kayıt Detayları
 • Computers and Operations Research , 2010
  Kayıt Detayları
 • Chinese Optics Letters, Hakemlik , 2009
  Kayıt Detayları
 • Computers&Operations Research , 2009
  Kayıt Detayları
   
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 2013
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 2013
  Kayıt Detayları
 • British Journal of Mathematics & Computer Science , 2013
  Kayıt Detayları
 • International Journal of Transportation , 2013
  Kayıt Detayları
 • International Journal of Machine Learning and Cybernetics , 2012
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Kent içi Yol Ağlarında Optimum Yol Kenarı Park Yerlerinin Belirlenmesi, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, (2013BSP009), Araştırmacı, 2013–2014. Yürütücü: Doç Dr. Hüseyin CEYLAN.
  Kayıt Detayları
 • Ulaşım Ağ Tasarım Probleminin Çözümünde Farklı Sezgisel Metotların Karşılaştırılması, PAÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri, 2012BSP019, Yürütücü, 08/10/2012-08/04/2014.
  Kayıt Detayları
 • Pekiştirmeli Öğrenme Yardımıyla Dinamik Olarak Kentiçi Ulaşım Ağlarının Tasarımı, PAÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP-FBE-063),Yardımcı Araştırmacı,2010
  Kayıt Detayları
 • Stokastik Kullanıcı Dengesi Altında Oyun Teorisi Yaklaşımı ile Ulaşım Ağ Tasarımı, PAÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Yardımcı Araştırmacı, 2007
  Kayıt Detayları
 • Genetik Algoritma Ve Oyun Teorisi Yaklaşımları İle Şehiriçi Trafik Yönetimi, TÜBİTAK Kariyer Projesi, 104I119, Burslu öğrenci
  Kayıt Detayları
 • Akıllı Kavşak Denetim Sistemi Uygulamaları, PAÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), 2003MHF008, Yardımcı Araştırmacı
  Kayıt Detayları
 • Trafik Kontrolü ve Ağ Yönetimi, PAÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), 2003MHF009, Yardımcı Araştırmacı
  Kayıt Detayları
 • Karınca Kolonisi Optimizasyonu ile Çok Türlü Ulaşım Ağlarının Tasarımı, PAÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Yardımcı Araştırmacı, 2007
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • “Pekiştirmeli Öğrenme Yardımıyla Dinamik Olarak Kentiçi Ulaşım Ağlarının Tasarımı”, Doç. Dr. Soner HALDENBİLEN (Yürütücü), Arş. Gör. Cenk OZAN, Arş. Gör. Dr. Özgür BAŞKAN, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2010-FBE-063, 27/10/2010-03/10/2012.
  Kayıt Detayları
 • Genetik Algoritma Ve Oyun Teorisi Yaklaşımları İle Şehiriçi Trafik Yönetimi, TÜBİTAK Kariyer Projesi, 104I119, 2005-2009 (Yürütücü: Doç. Dr. Halim CEYLAN)
  Kayıt Detayları
 • Akıllı Kavşak Denetim Sistemi Uygulamaları, PAÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri (2003MHF008), Yardımcı Araştırmacı, 2003-2009.
  Kayıt Detayları
 • Trafik Kontrolü ve Ağ Yönetimi, PAÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri (2003MHF009), Yardımcı Araştırmacı, 2003-2004.
  Kayıt Detayları
 • Stokastik Kullanıcı Dengesi Altında Oyun Teorisi Yaklaşımı ile Ulaşım Ağ Tasarımı, PAÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri (2007FBE003), Yardımcı Araştırmacı, 2007-2009.
  Kayıt Detayları
 • Karınca Kolonisi Optimizasyonu ile Çok Türlü Ulaşım Ağlarının Tasarımı, PAÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri (2007FBE002), Yardımcı Araştırmacı, 2007-2009.
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
 • Yollar Türk Milli Komitesi’nin ( Turkish Road Association ) 2005 yılı Yüksek Lisans Tez 1.lik Ödülü’nü “ İzole Sinyalize Kavşaklardaki Ortalama Taşıt Gecikmelerinin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi” adlı teziyle almıştır.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı