Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Prof. Dr. Asuman DUATEPE PAKSU
Birimi : ILKÖGRETIM
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : aduatepe@pau.edu.tr
Telefon : 296 11 62

Eğitim Bilgileri
 
 • 1993 -1998
  :  ODTÜ - Matematik Öğretmenliği (Lisans)
 • 1998 - 2000
  :  ODTÜ - Orta Öğretimde Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü (Yüksek Lisans)
 • 2000 - 2004
  :  ODTÜ - Orta Öğretimde Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü (Doktora)
  Doktora Sonrası Eğitim
   
 • 2014-2015
  :  York University- Toronto Department of Mathematics and Statistics
  Mesleki Deneyim
   
 • 1998 - 2005
  :  Hacettepe Üniversitesi- İlköğretim Bölümü- İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı (araştırma Görevlisi)

  Yönettiği Tezler
   
 • Yürekli, Ü. B. (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiğe Yönelik Öz-yeterlik Algıları ve Tutumları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Aydemir, T. (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yeni İlköğretim Matematik Programının Sayılar Öğrenme Alanı İçeriğine İlişkin Hazırbulunuşluk Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Çontay, E. G. (2011). “Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları Ve Hacimleri Konusunda Yazma Etkinliklerinin 8. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına Ve Geometriye Yönelik Öz-Yeterliklerine Etkisi”. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü.
 • İymen, E. (2012) “Sayı Duyusu Bileşenleri Bakımından İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin üslü sayı duyularının incelenmesi”. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü,
 • Bayram, G. (2013) 8. Sınıf Öğrencilerinin Üslü Sayılarla İlgili Sayı Duyuları ve Başarıları Arasındaki İlişki” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü,
 • Pakmak, G. S. (2014) 6.Sınıf Öğrencilerinin Niceliksel Ve Niteliksel Orantısal Akıl Yürütme Problemlerindeki Anlayışlarının İncelenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü,

  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Duatepe Paksu, A. ve Ubuz, B. (2009). “Effects of Drama-Based Geometry Instruction on Student Achievement, Attitudes, and Thinking Levels”. Journal of Educational Research, 102, 4, 272-286 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Duatepe-Paksu, A., İymen, E. & Pakmak G. S. (2012). How well elementary teachers identify parallelogram? Educational Studies, 32, 2, 1–4 , 2012
  Kayıt Detayları
 • Duatepe Paksu, A. (2008). Comparing Teachers’ Beliefs about Mathematics in Terms of Their Branches and Gender. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 87-97. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Duatepe Paksu, A. ve Akkuş, O. (2007). An Observational Study in Elementary Mathematics Classrooms. Eğitim ve Bilim, 32 (145), 16-22 , , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Duatepe, A., & Ubuz, B. (2007). Development of a geometry attitude scale. Academic Exchange Quarterly, 11 (2), 3679-3685 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Duatepe, A. ve Çıkla-Akkuş O. (2004). The Attitudes Towards Teaching Professions of Inservice And Preservice Primary School Teachers. Pedagogika (70) 2004, 61-65. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Duatepe, A. ve Çıkla-Akkuş O. (2004).The Relationship Between The Primary School Teachers' Burnout And Some of Their Demographic Variables. Pedagogika (70), 55-60. , 2004
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Duatepe Paksu, A. ve Ubuz, B. (2007).Yaratıcı Drama Temelli Matematik Dersleri Hakkında Öğretmen Görüşleri. Yaratıcı Drama Dergisi. 1, 3-4 193-205 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Duatepe, A. ve Çilesiz S. (1999). Matematik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16- 17, 45-52. , 1999
  Kayıt Detayları
 • Çıkla-Akkuş O. ve Duatepe, A. (2002). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Orantısal Akıl Yürütme Becerileri Üzerine Niteliksel bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 32-41. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Duatepe, A. Akkuş-Çıkla, O. ve Kayhan, M. (2005). Orantısal akıl yürütme gerektiren sorularda öğrencilerin kullandıkları çözüm stratejilerinin soru türlerine göre değişiminin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 73-81. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Duatepe, A. ve Akkuş O. (2006). Yaratıcı Dramanın Matematik Eğitiminde Kullanılması: Kümeler Alt Öğrenme Alanında Bir Uygulama, Yaratıcı Drama Dergisi, c:1 s:1, 89-98. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Akkuş O. ve Duatepe-Paksu, A. (2006) Orantısal Akıl Yürütme Becerisi Testi ve Teste Yönelik Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirilmesi, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 25, 1-10 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Umay, A. Akkuş-Çıkla O. ve Duatepe-Paksu, A. (2006). Matematik dersi 1.-5. sınıf öğretim programının NCTM prensip ve standartlarına göre incelenmesi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 198-211 , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Duatepe-Paksu, A., İymen, E., Pakmak, G. (2011) Preservıce Elementary Teachers’ Perceptıons About Parallelogram, 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education 10-15 Temmuz, Ankara , 2001
  Kayıt Detayları
 • Duatepe-Paksu, A., Çontay, E. G. (2011). 8th Grade Students’ Views about Journal Writing on Surface Area and Volume of Geometric Solids, ECER, 13-16 Eylül, Berlin , 2009
  Kayıt Detayları
 • Duatepe Paksu, A. (2009). Factors that predicts geometry self efficacy of preservice elemantary teachers PME 33, July 19-24, Selanik - Yunanistan , 2009
  Kayıt Detayları
 • Akkuş, O. , Duatepe Paksu, A. (2009). Creative Drama In Mathematics Education: Understanding Evariste Galois. 1 st International Living Theorists Conference-Howard Gardner, 23-24 May, Burdur , 2009
  Kayıt Detayları
 • Yakar, Z., Duatepe-Paksu, A., & Can, Bilge (2009). Teaching Fun Side of Recycling through Creative Drama. ESERA 2009 Conference, Istanbul, August 31st - September 4th , 2009
  Kayıt Detayları
 • Duatepe-Paksu, A. (2009). The identification of preservice mathematics teachers’ beliefs about mathematics. European Teacher Eduation Network Annual Conference. 46-50, Kuşadası , 2009
  Kayıt Detayları
 • Duatepe, A. ve Ersoy, Y. (2002). Effects Of Using Advanced Calculator (Ti-92/Cabri) On Learning Transformational Geometry. Second International Conference on the Teaching of Mathematics (ictm2) 1-6 Temmuz, Chersonissos, Girit-Yunanistan. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Duatepe, A. ve Çıkla-Akkuş O. (2003). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Van Hiele Geometrik Düşünme Seviyelerinin Belirlenmesi. OMEP Dünya Konseyi Toplantısı ve Konferansı, 5-11 Ekim, Kuşadası, Türkiye , 2003
  Kayıt Detayları
 • Duatepe, A. ve Ubuz, B. (2004). Drama Based Instruction and Geometry. 10th International Congress on Mathematical Education (ICME-10), 4-11 Temmuz 2004, Kopenhag-Danimarka , 2004
  Kayıt Detayları
 • Duatepe, A. ve Ubuz, B. (2004). Drama in Teaching and Learning of Geometry. 10th International Congress on Mathematical Education (ICME-10), 4-11 Temmuz 2004, Kopenhag-Danimarka , 2004
  Kayıt Detayları
 • Duatepe-Paksu, A. ve Akkuş O. (2007). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Cebir ve Temel Cebir Kavramlarını Algılayışlar Uluslararası Ögretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu 12 - 14 Mayis, Bakü-Azarbeycan. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Umay, A. , Akkuş O. ve Duatepe, A. (2000). Öykülerle Matematik Öğretimi. BTİE 2000 Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi, 5-17 Mayıs, ODTÜ, Ankara , 2000
  Kayıt Detayları
 • Duatepe, A. (2000). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeylerinin Belirlenmesi. VI Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 6-8 Eylül, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. , 2000
  Kayıt Detayları
 • Duatepe, A. ve Ersoy, Y. (2001). Matematik Öğretiminde Eğitsel Araçlar: Hesap Makinesi Destekli Geometri Öğretimi. BTİE 2001 Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi, 3-5 Mayıs, ODTÜ, Ankara , 2001
  Kayıt Detayları
 • Duatepe, A. ve Ersoy, Y. (2001). Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi-I: Hesap Makinesi ve Okullarda Geometri Öğretimi. Matematik Etkinlikleri, 24-26 Mayıs, Milli Kütüphane, Ankara , 2001
  Kayıt Detayları
 • Çıkla-Akkuş O. ve Duatepe, A. (2002). Öğretmen Adaylarının Orantısal Akıl Yürütme Becerileri. VII. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 1-5 Eylül, ODTÜ, Ankara , 2002
  Kayıt Detayları
 • Duatepe, A. ve Ubuz, B. (2004). Drama Temelli Geometri Ders Planlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması. Sabancı Üniversitesi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 17 -18 Ocak, Sabancı Üniversitesi, İstanbul. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Kayhan, M., Duatepe, A. ve Akkuş-Çıkla, O. (2004). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Orantısal Akıl Yürütme Gerektiren Sorularda Kullandıkları Çözüm Stratejileri. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 9-11 Eylül 2004, Marmara Üniversitesi, İstanbul. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Umay, A., Duatepe, A. ve Akkuş-Çıkla, O. (2005). Sınıf öğretmeni adaylarının yeni öğretim programındaki matematiksel içeriğe yönelik hazır bulunuşluk düzeyleri, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 Eylül Pamukkale Üniversitesi, Denizli. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Duatepe, A., Akkuş-Çıkla, O. ve Ubuz, B. (2006). Drama ve Matematik. Matematik Etkinlikleri, 3 - 5 Mayıs, Milli Kütüphane Salonları, Ankara. , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Duatepe Paksu, A. (2008). Üslü ve Köklü Sayılar Konularındaki Öğrenme Güçlükleri (Ed.)Özmantar, M.F., Bingölbali, E. ve Akkoç, H. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri, Pegem A Yayıncılık, Ankara. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Duatepe, A., Umay, A., Eke, N., Avşar, O., Karaca, M. (2005). İlköğretim Matematik 4 Ders Kitabı -Öğretmen Kılavuz Kitabı -Öğrenci Çalışma Kitabı. . Koza Yayın Dağıtım. Ankara. ISBN 975-393-397-5-. ISBN 975-393-399-1.- ISBN 975-393-398-3. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Duatepe, A., Umay, A., Eke, N., Avşar, O., Karaca, M. (2006). İlköğretim Matematik 5 Ders Kitabı -Öğretmen Kılavuz Kitabı -Öğrenci Çalışma Kitabı. . Koza Yayın Dağıtım. Ankara. ISBN 975-393-513-7 , 2006
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde
 • Asia Pasific Educational Research , 2011
  Kayıt Detayları
 • Journal of REsearch in Mathematics Education , 2011
  Kayıt Detayları
 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN: 1300-5340 , 2012
  Kayıt Detayları
 • Eğitim ve Bilim ISSN: 1300-1337 , 2012
  Kayıt Detayları
   
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • Yaratıcı Drama Dergisi , 2009
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2009
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 2011
  Kayıt Detayları
 • E-Journal of New World Sciences Academy , 2011
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Matematik Özel Sayısı Editörü) , 2011
  Kayıt Detayları
 • Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi ISSN: 1301-3713
  Kayıt Detayları
 • İlköğretim Online ISSN: 1305-3515
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • PAÜ BAP 2011 FBE 042, Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri Konusunda Yazma Etkinliklerinin 8. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına ve Geometriye Yönelik Özyeterlik İnançlarına Etkisi , Proje Yürütücüsü, 2011-2012
  Kayıt Detayları
 • PAÜ BAP 2011 FBE 061,6. Sınıf Öğrencilerinin Niceliksel ve Niteliksel Orantısal Akıl Yürütme Problemlerindeki Anlayışlarının İncelenmesi, Proje Yürütücüsü, 2011-2012
  Kayıt Detayları
 • PAÜ BAP 2011 FBE 062,Sayı Duyusu Bileşenleri Bakımından 8. Sınıf Öğrencilerinin Üslü Sayı Duyularının İncelenmesi, Proje Yürütücüsü, 2011-2012
  Kayıt Detayları
 • TÜBİTAK 111B073, Öğrencilerin PAMUKKALE Yaz Laboratuarı, Temmuz 2011
  Kayıt Detayları
 • TÜBİTAK 111B171, Bilim Dünyasına Yolculuk Yaz Bilim Kampı 2011, Eylül 2011
  Kayıt Detayları
 • PAÜ BAP, 2009KRM014,İlköğretim Matematik Öğretmeni Eğitiminin Geliştirilmesi, Proje Yöneticisi, 2009-2011
  Kayıt Detayları
 • PAÜ BAP 2009BSP019 Dinamik Geometri Yazılımı GeoGebra ile 8. Sınıf Geometri Kavramlarına Yönelik Etkileşimli Sanal Ortam Tasarımı Pamukkale Üniversitesi Proje Çalışanı, 2009-2011
  Kayıt Detayları
 • ODTÜ-AFP-01.05.01.01 HeMaDM: Hesap Makinesi Destekli Matematik Eğitimi. Proje Çalışanı, 2001–2002
  Kayıt Detayları
 • PAÜ BAP 2007EGTF003 "Sınıf öğretmeni adaylarının ilköğretim programındaki geometri içeriğine hazırbulunuşluk düzeyleri, geometri düşünme düzeyleri ve geometriye karşı tutumlarının belirlenmesi" proje yürütücüsü
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • Çontay, E:G. “Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları Ve Hacimleri Konusunda Yazma Etkinliklerinin 8. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına Ve Geometriye Yönelik Öz-Yeterliklerine Etkisi”. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, 2012.
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • 2007-2008 Güz Dönemi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Bölümü Özel Konulu Ders
  Kayıt Detayları
 • 2006- 2007 Bahar Dönemi: Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Matematik Öğretimi II Dersi
  Kayıt Detayları
 • 2006- 2007 Güz Dönemi: Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Oğretim Fen ve Matematik Alanları Bölümü, Özel Okul Deneyimi II Dersi
  Kayıt Detayları
 • 2006- 2007 Güz Dönemi: Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Oğretim Fen ve Matematik Alanları Bölümü, Özel Okul Deneyimi I Dersi
  Kayıt Detayları
 • 2006- 2007 Bahar Dönemi: Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Oğretim Fen ve Matematik Alanları Bölümü, Öğretmenlik Uygulaması Dersi
  Kayıt Detayları
 • 2006 -2007 Bahar Dönemi: Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Oğretim Fen ve Matematik Alanları Bölümü, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Dersi
  Kayıt Detayları
 • 2006- 2007 Güz Dönemi: Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Oğretim Fen ve Matematik Alanları Bölümü, Özel Öğretim Yöntemleri II Dersi
  Kayıt Detayları
 • 2006- 2007 Bahar Dönemi: Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Oğretim Fen ve Matematik Alanları Bölümü, Özel Öğretim Yöntemleri II Dersi
  Kayıt Detayları
 • 2006- 2007 Güz Dönemi: Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Matematik Öğretimi I Dersi
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı